12
3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11., 12. a 13. dynastie závěr: nástup 14. dynastie a přenos místa hlavního města z Ictaueje Struktura založená na OK X větší centralizace a donucovací a dohlížecí aparát Byrokracie: Úřednický aparát a panovnický dvůr –zdanění výnosů z půdy a vodních cest Chrámy částečně osvobozeny Systém nucených prací – branná povinnost Úřednické tituly – z OK X rozhojnění a specifikace podle úřadů a povinností – nárůst úřednického aparátu. Nosič královské pečeti – kancléř – rozsáhlé pravomoce a povinnosti Vezír – Rechmire – Povinnosti vezíra- hlavní ministr Nomarcha – největší proměny – minimalizace vlivu Amenemhet I. – města se stávají administrativními středisky Vzory v OK – architektura, umění, státní ideologie – kult panovníka (centralizace státní moci, růst bohatství vládce) – návaznost na rozvoj střední třídy

STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

1

Petra Maříková Vlčková

EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA

STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE

STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11., 12. a 13. dynastie

závěr: nástup 14. dynastie a přenos místa hlavního města z Ictaueje

Struktura založená na OK X větší centralizace a donucovací a dohlížecí aparát

Byrokracie: Úřednický aparát a panovnický dvůr –zdanění výnosů z půdy a vodních

cest Chrámy částečně osvobozeny Systém nucených prací – branná povinnost Úřednické tituly – z OK X rozhojnění a specifikace podle úřadů a

povinností – nárůst úřednického aparátu. Nosič královské pečeti – kancléř – rozsáhlé pravomoce a povinnosti Vezír – Rechmire – Povinnosti vezíra- hlavní ministr

Nomarcha – největší proměny – minimalizace vlivu Amenemhet I. – města se stávají administrativními středisky Vzory v OK – architektura, umění, státní ideologie – kult panovníka

(centralizace státní moci, růst bohatství vládce) – návaznost na rozvoj střední třídy

Page 2: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

2

Panovníci 12. dynastie cca 1994-1797 př. n. l

Panovník Délka vlády

Amenemhet I 30 let

Senusret I 45 let

Amenemhet II 38 let

Senusret II 8 let

Senusret III 18 let

Amenemhet III 44 let

Amenemhet IV 9 let

Sebeknofru 3 roky

Raná 12. dynastie

poměrně známé období

= známe hrobky všech

panovníků

Ustanovení typické

podoby královské

zádušní architektury =

pohřební komplex

Senusreta I. V. Lištu

nový způsob přenosu

královské moci =

KOREGENCE mezi

otcem a synem

založení nového

hlavního města –

Amenemhet I. =

(Amenemhet-)Ictauej

upevňování postavení

Egypta v rámci

mezinárodních vztahů

obchod

defenzivní architektura

útok

Page 3: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

3

Amenemhet I. odchod z Théb – založení nového hlavního města – Amenemhet-ictauej

literární prameny:

Naučení Amenemheta I.

povídka O Sinuhetovi

postavil systém Vládcových zdí v SV deltě

pronikání na jih do Núbie

pyramidový komplex – Lišt

Od 20. roku vlády – koregence se svým synem Senusretem I.

zavražděn při harémovém spiknutí – povídka O Sinuhetovi

Senusret I. Syn a koregent Amenemheta I. Jeden z nejlépe známých vládců dokončení kolonizace Dolní Núbie – ke 3. kataraktu 2 soubory náboženské literatury – Kniha dvou cest, Texty rakví tzv. Bílá kaple v Karnaku

expanzivní politika – západ – proti Libyjcům, na východě – mírové styky a obchod

počátek zúrodňování Fajjůmu – zavlažovací a odvodňovací kanály

kult božstev – 35 lokalit – Karnak, Héliopolis, stoupá význam Abydu – Usir – stély soukromníků – vrchol – Senusret III.

Page 4: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

4

Bílá kaple v Karnaku

Amenemhet II.

koregence se Senusretem I

rozkvět obchodu – Přední východ, Punt, Kréta

poklad z Tódu

Zahraniční politika: anály Amenemheta II. z Ptahova chrámu v Memfidě

pyramida v Dahšůru – „Bílá pyramida“ – hrobky princezen Ity, Chnumity - šperky

Page 5: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

5

POKLAD Z TÓDU

V břeh Nilu – chrám lokálního boha Moncua – Mentuhotep II., rozšířen Mentuhotepem III. a Senusretem I.

schránka se jménem A. II – předměty ze Sýrie 4 Cu skříňky s drahými kovy,

drahokamy a výrobky – krétské, babylonské ozdobné předměty, pečetní válečky z Uru III

ANÁLY AMENEMHETA II. V MEMFIDĚ

2 bloky z červeného granitu hieroglyfický nápis ve sloupcích

řazení podle zakládacích činů A II. pro kult jeho otce S I.

detailní výčet přinášené kořisti, seznam darů pro různé chrámy, kaple a slavnosti bohů v Egyptě

výpravy za hranice Egypta Způsob svolání Kořist Odměňování

Page 6: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

6

Senusret II.

Mírová vláda – žádné doklady o vojenských výpravách

koregence s otcem Amenemhetem II. Zájem o Fajjúm – Bahr Jusuf kanál, zbytek

jezera Moeris – Birket Karun pyramida – Láhún

šperky Sithathoriunet pyramidové město Kahún – hetep

Senusret Sochařství – královský sochařský styl OK –

mnohem energičtější a plastičtější, výrazné lícní kosti – snad snaha o portrétní prvek – předzvěst děl Senusreta III

Hetep-Senusret (Káhún)

Page 7: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

7

Pozdní 12. dynastie

od Senusreta III. Po

konec 12. dynastie

rychlý úpadek = snad

důsledek unáhlené

administrativní reformy

Senusreta III.

snaha omezit moc

místních vládců –

nomarchů X posílení

pozice tzv. středního

stavu

Dokončení kolonizace

Fajjúmské oázy

Panovníci = zbožštění

ještě za svého života

Senusret III. – Núbie

Amenemhet III. - Fajjúm

Královská zádušní

architektura:

neznáme místo pohřbu

všech panovníků

abnormality – jeden

panovník = více hrobek

Postupná ztráta území v

Núbii – Amenemhet IV. u

2. kataraktu

Senusret III.

nejistá koregence s otcem nejvýznamnější panovník Střední říše administrativní reforma

omezení moci nomarchů zavedení nových centrálních správních

jednotek – „oddělení“ (waret) výsledek = destabilizace země

rozdělení půdy ve Fájjúmu upevnění egyptské moci v Núbii Kontrola cest v Syropalestině Pyramidový komplex:

Dahšúr Abydos

Page 8: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

8

Abydos

Amenemhet III. dlouhá koregence se

Senusretem III. (20 let)= návaznost na jeho vládu

vrcholné období Střední říše úplná kolonizace Fajjúmské

oblasti – zbožštěn jeho rodina – panovnická

tradice konce MK Nárůst významu královských

žen – psaní jmen v kartuších pyramidové zádušní komplexy:

Dahšůr Hawwára (starověký

Labyrint)

Page 9: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

9

Dokončení Fajjúmského projektu

Chrám v Biahmu

ZÁVĚR 12. DYNASTIE

Členové rodiny Amenemheta

III.

Amenemhet IV.

Syn/vnuk ?

Nástup jako starší muž

hrobka: Mazghúna ?

SOBEKNEFERU/NEFERUSO

BEK

Dcera Amenemheta III. a

manželka Amenemheta IV. = po

smrti nástup na královský

stolec

PRVNÍ ŽENA OFICIELNĚ

VLÁDNOUCÍ JAKO PANOVNÍK

= plná královská titulatura

Specifický styl zobrazování

Page 10: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

10

VLÁDA 12. DYNASTIE V NÚBII

VÝVOJ KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ

ARCHITEKTURY návrat k tradicím OK X existence novinek = tzv.

JIHOEGYPTSKÉ PRVKY

pojmenování jednotlivých součástí pohřebního

komplexu

členění prostoru komplexu pomocí ohradních

zdí

terasovité uspořádání pohřebního komplexu

zapojení hrobek členů královské rodiny do

prostoru královské hrobky a posléze i samotné

pyramidy

postupně se komplikuje přístup do podzemí –

vztah s Usirem

zapojení sušené cihly do staveb pyramid =

zrychlení a zefektivnění stavby

skeleton z kamene a příčné zídky = základní

vazební jednotka

pohřby členek královské rodiny – zachovalá

výbava – tzv. poklady

Page 11: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

11

Hrobky princezen Láhún

PŘECHOD MEZI 12. A 13. DYNASTIÍ Návaznost 12. a 13. dynastie

sídelním městem zůstává ICTAUEJ pokračování tradice ve smyslu královské architektury Základní rozdíl spočívá v dynastické posloupnosti panovníků

13. DYNASTIE

až na 50 vládců (Auibre-Hor) = krátké vlády X kontinuita úředníků – změna v pojetí královské moci

Neznáme místa hrobek – jen několik pokračování zádušního kultu Senusreta II. v

Kahúnu = představitel města je stává vezírem uznáváni ve středním a Horním Egyptě Delta se postupně osamostatňuje

Page 12: STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE - zcu.cz 2013/06_Str… · 3/11/2013 1 Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE – ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE

3/11/2013

12

HYKSÓSOVÉ V EGYPTĚ

Lokality na V od Pelusijského ramene