Sveta družina - 2012

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miklavev zvon, od 30.12.2012 do 6.1.2013

Transcript

 • upnik Vinko trucelj Telefon

  07/ 81.61.680

  Mobilni telefon 041/71.69.39 Vinko

  041/26.18.70 - Grega

  031 35.19.55 - Joe

  Elektronska pota zupnija.sevnica@salve.si

  Spletna stran

  www.donbosko.si/sevnica

  MIKLAVEV ZVON

  Glasilo upnije Sevnica

  SVETA DRUINA 30. december 2012

  Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar

  je mojega oeta? (Lk 2, 41-52)

  PREDSTAVITEV PAPEEVE POSLANICE ZA DAN MIRU 2013

  Pape Benedikt XVI. je sredi meseca decembra objavil tradicionalno poslanico za svetovni dan

  miru, ki ga na novoletni dan obhajamo v

  Katoliki Cerkvi. Letonji naslov poslanice je Blagor tistim, ki delajo za mir. Pape eli spodbuditi vse katoliane in druge ljudi, da bi postali delavci za mir in v priujoem kratkem tekstu daje nekaj izhodi za razmiljanje o tem, v kateri smeri naj delamo za mir. Krvavi spopadi e vedno trajajo, prav tako pa obstajajo velike napetosti zaradi vedno vejih razlik med bogatimi in revnimi, zaradi prevlade egoistinega miljenja, ki se izraa skozi finanni kapitalizem. Pape omenja tudi mednarodni terorizem in kriminal ter fundamentalizem in fanatizem, ki po njegovem

  sprevraata pravo naravo religije. Omenja tudi dramo lakote, ko pravi, da je prehrambena kriza huja kakor finanna. Nasproti tem pojavom postavlja pape etiko evangeljskih blagrov, na osnovi katerih bi bilo mogoe zgraditi drubo, utemeljeno na resnici, svobodi, ljubezni in pravinosti. Pape ponovi tradicionalna katolika stalia glede druine, zgrajene na zakonski zvezi med moem in eno, glede splava in evtanazije, ki ju ponovno zavrne. Sveti oe ponovi svoje stalie, da je trajen mir mogoe graditi samo na takem pojmovanju loveka in etike

 • medlovekih odnosov, ki predpostavljajo za vse ljudi obvezen naravni zakon in naravno pravo. Resnini mir je hkrati Boji dar in lovekovo delo, zato pape opozarja na potrebo novega ekonomskega modela, ki bi moral nadomestiti tistega, ki je

  prevladoval zadnja desetletja. Izhajati bi moral iz bratstva in

  delitve, zastonjskosti in logike daru. Ker je namen poslanice, da bi

  prebudila in okrepila odgovornost za mir v svetu, pape govori tudi o vzgoji za mir, ki je e posebej potrebna zaradi sodobne krize institucij in celo demokracije. Pape se prav tako spominja 50. obletnice II. vatikanskega koncila in blinje 50-letnice okronice Janeza XXIII. Pacem in terris (Mir na zemlji), posveeni miru. Koncil in Janez XXIII. sta mono poudarila temeljne vrednote dostojanstva vsake loveke osebe, njegovo svobodo in drubo, zamiljeno in zgrajeno, da bo sluila vsakemu loveku brez vsake diskriminacije, se pravi skupnemu dobremu, kar je

  osnova za pravinost in s tem tudi za mir.

  MOLITVENI NAMENI ZA MESEC JANUAR 2013

  SPLONI: Da bi v tem letu vere kristjani poglobili svoje poznavanje Kristusove skrivnosti in veselo priali za dar vere. MISIJONSKI: Da bi kranske skupnosti na Srednjem Vzhodu, ki so tolikokrat zapostavljene, prejele Svetega Duha mo za zvestobo in vztrajanje.

  SLOVENSKI: Da bi se vsi, ki so odgovorni za sredstva

  obveanja, zavedali, da mora v njihovem delovanju zvestoba resnici zavzemati prvo mesto.

  KRATEK PREGLED PASTORALNEGA DELA V NAI UPNIJI Kratka statistika, ki jo bomo tukaj navedli ni vse, je pa doloen pokazatelj verskega ivljenja upnije. Naj nas spodbudi k e bolj zavzetemu verskemu ivljenju. - KRSTI

  Milost sv. krsta je v nai upniji prejelo 34 otrok. 17 dekov in 17 deklic.

  - POROKE

  Zakrament svetega zakona je v nai upniji prejelo 6 parov. - POGREBI

  V letu, ki je za nami smo cerkveno pokopali 47 faranov. 31 ena in 16 mokih. - PRVO SVETO OBHAJILO IN BIRMA

  Zakrament sv. spovedi in sv. obhajila je prvi prejelo 34 otrok. Zakrament sv. birme pa je prejelo 61 mladih.

 • O Z N A N I L A

  Danes je praznik svete druine.

  Prihodnjo nedeljo je praznik Gospodovega razglaenja sv. trije kralji. Ker je tudi prva nedelja v mesecu smo vabljeni

  k molitvi ronega venca pred Najsvetejim ob 7.30. Ob 15.00 bo molitvena ura za duhovne poklice v upnijski kapeli. Pri vseh svetih maah bo ofer za cerkvene potrebe. Ob 11.30 je sv. maa na Graki gori.

  Jutri je zadnji dan civilnega leta Silvestrovo tudi drugi sveti veer. Vabljeni k veerni sv. mai, ko se bomo Bogu zahvalili za vse prejete dobrote, ki smo jih prejeli v minulem letu

  ter ga prosili blagoslova za prihajajoe leto.

  V torek je novo leto, praznik Marije, Boje Matere in dan miru. Mae bodo po nedeljskem razporedu v upnijski cerkvi. Ob 11.30 bo maa pri sv. tefanu na Vranju.

  Petek je prvi petek v mesecu. Obiskali bomo nae bolne in stareje farane. Ob 16.00 bo maa v Domu starejih obanov. Pri vseh svetih maah bo prilonost za sveto spoved.

  Zaradi boinih poitnic in blagoslova domov ta teden e ne bo verouka. Z veroukom ponovno prinemo v ponedeljek, 7. januarja.

  V tem tednu bomo nadaljevali z boinimi blagoslovi vaih domov.

  V upnijski pisarni lahko kupite Marijanski koledar /2/ in Druinsko pratiko /5/, listni koledar /0,50/.

  V upnijski pisarni lahko obnovite letno naronino za verski tisk. Za prihodnje leto (preko upnijskega urada) naronina znaa:

  - Druina 88,40 - Ognjie 27,75 . e bi kdo elel prejemati verski asopis po poti, naj nam to sporoi.

  Iskren Bog plaaj skupini iz Peja, ki je ta teden oistila in okrasila cerkev. Prihodnji teden ima skrb za ienje in kraenje cerkve skupina iz Lonarjevega dola.

 • S V E T E M A E od 30. decembra 2012 do 6. januarja 2013

  NEDELJA

  30. 12.

  SVETA

  DRUINA

  Sevnica

  marje Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 18.00

  za farane

  Helena Blaznik

  Justina in Ferdinand Kragl

  Marija Mesojedec

  Ponedeljek

  31. 12.

  sv. Silvester

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Bogu v zahvalo

  Tonika Kozinc

  Kuk in Colner ter v zahvalo

  Torek

  1. 1.

  MARIJA MATI

  BOJA DAN MIRU

  Sevnica

  Sevnica

  Vranje

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 10.00

  ob 11.30

  ob 18.00

  Marija Groelj in rodbina Tomc

  Mira Kova Golob iz Dobja

  stari Dremak Sreda

  2. 1.

  sv. Bazilij Veliki

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Majda Penik in stari Moi

  Andrej tih Alojzija Blas, 7. d.p.p.

  etrtek 3. 1.

  sv. Genovefa

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Lipovek iz Krakovega

  Franika Brilej

  Petek

  4. 1.

  sv. Elizabeta

  Sevnica

  dom

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 16.00

  ob 18.00

  teta Joefa

  po namenu

  Marija Zeks, obl.

  Sobota

  5. 1.

  sv. Janez

  Sevnica

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 18.00

  Andrej in Nea Taker za pokojne iz druine Glogolek, Drstvenek, Mirt in Kolman

  NEDELJA,

  6. 1.

  GOSPODOVO

  RAZGLAENJE

  sv. Gaper, Miha, Boltear

  Sevnica

  marje Sevnica

  Gr. gora

  Sevnica

  ob 8.00

  ob 9.00

  ob 10.00

  ob 11.30

  ob 18.00

  za farane

  v zahvalu Bogu in Mariji

  Nejc, Toni, Nea, Anton Gnidica in Majda Vri in Ana Griar Zupani in Jazbec Marija Kavi, obl., Joe Kavi, Martina Peelin