Tâm sự đời tôi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tâm sự đời tôi

Text of Tâm sự đời tôi

  • 1. Tm S i Ti

2. Nguyn Lu Tng Pht 3. Khch sn Sofitel Paza Sai Gon nm 1999 4. Tng Pht- Tng kt nm hc lp 3Trng Chu Vn An 5. Nht v Tng Pht- Cha Hang, M Ho, Ph M- Xun Bnh Thn 1996 6. Hi Ngh Khch Hng PERFETTI-Si Gn Nm 1998 7. Chm Ch - Nguyn Lu Tng Pht Nm 1997 8. Sinh Nht 10 Tui (24 03 1996)