Tentatif Bengkel - Official Portal of ?· Pengenalan Asas Statistik Asas (Deskriptif, Pengujian Hipotesis,…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Tentatif Bengkel

TARIKH MASA TOPIK

18 Mei 2016

(Rabu)

8.00 - 8.30 pg Pendaftaran Peserta

8.30 -8.35 pg Kata Alu-aluan Pengerusi Majlis

8.35 - 10.00 pg

Pengenalan Asas Statistik Asas

(Deskriptif, Pengujian Hipotesis,

Jenis Data

Prof Dr Syarif Husin Lubis

10.00 - 10.30 pg Minum pagi

10.30 -11.30 pg

Pengenalan SPSS & Masukkan Data

Pn Nurzakiah Mohd Saat /

Dr Ismarulyusda Ishak

11.30 -12.30 tgh

Transform, Recode dan Compute

Pn Nurzakiah Mohd Saat/

Dr Ismarulyusda Ishak

12.30 tgh- 2.00 Makan tengahari dan rehat

2.00 -3.30ptg Ujian Kenormalan

Dr Ismarulyusda Ishak

3.30 -5.00 ptg Korelasi dan Regresi

Dr Ismarulyusda Ishak

5.00 ptg Minum petang dan bersurai

Hari pertama

TARIKH MASA TOPIK

19 Mei 2016

(Khamis)

8.30 -9.30 pg

Analisa Data Selanjar

(Ujian Satu Min)

Pn Nurzakiah Mohd Saat

9.30 -10.00 pg Minum pagi

10.00 1.00

pg

Analisa Data Selanjar

(Ujian Dua Min & ANOVA)

Pn Nurzakiah Mohd Saat

1.002.00 ptg Makan tengahari dan rehat

2.00 -4.00 ptg

Analisa Data Kategorikal

(Goodness of Fit, Khi Kuasa

Dua, McNemar Khi Kuasa,

Fisher Exact)

Dr Saadah Mohamed Akhir

4.00 - 4.30 ptg Pemberian sijil penyertaan

4.30 ptg Minum petang & bersurai

Hari ke-dua

PERHATIAN:

Semua pembayaran melalui cek/ perbankan atas talian perlu di atas akaun BENDAHARI UKM (No. akaun. = 8000504539, CIMB Kampung Baru Branch

Pelajar perlu membawa kad pelajar semasa hari pendaftaran

Borang pendaftaran yang telah lengkap perlu diemelkan kepada ismarul@ukm.edu.my atau maimu-nah@ukm.edu.my atau faks di 03 2692 9032

Nama

Program/ Institut/ Faculti

Alamat surat menyurat

Email

Telefon

Faksimili

Yuran penyertaan

(Sila tanda pada yang berkenaan)

FSK Staff and student (RM 150)

Selain warga FSK (RM 200)

Cara pembayaran

(Sila tanda pada yang berkenaan)

Tunai

Perbankan atas talian*

PR/ Caj antara jabatan (sila berikan no PR/

No. geran ..

Tandatangan:

...

Tarikh:

Borang Pendaftaran