66
TomTom ONE/XL/XXL

TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

TomTom ONE/XL/XXL

Page 2: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Sumontavimas1.

2

Sumontavimas

1

4

2

3

Page 3: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

3

5

5

+

6

6

82 SEC

31 2

7

Page 4: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

4

1

180°

2

5

3

4

Page 5: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Kas yra dėžutėje2.

5

Kas yra dėžutėje

* Nėra visuose produktuose.

aJūsų TomTom ONE/XL/XXL

bLaikiklis EasyPortTM

cAutomobilinis įkro-viklis

dRDS-TMC Traffic imtuvas*

eDokumentacijos paketas

fUSB kabelis

Page 6: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Prieš pradedant3.

6

Prieš pradedant

Įjungimas ir išjungimasMontuokite navigacijos įrenginį TomTom ONE/XL/XXL savo automobilyje vykdydami šios knygos pradžioje pateiktas montavimo instrukcijas.

Įjungti savo navigacijos įrenginį spauskite ir laikykite įj./išj. mygtuką, kol pama-tysite paleidimo rodinį. Kai pirmą kartą įjungiate savo įrenginį, gali truputėlį užtrukti, kol jis bus paleistas.

Norėdami nustatyti savo įrenginį, keliais bakstelėjimais ekrane turite atsakyti į keletą klausimų.

Įrenginys nepasileidžiaRetais atvejais jūsų navigavimo įrenginys TomTom ONE/XL/XXL gali tinkamai nepasileisti arba nereaguoti į bakstelėjimus.

Pirmiausia patikrinkite, ar gerai įkrautas akumuliatorius. Norėdami įkrauti aku-muliatorių, prijunkite savo įrenginį prie automobilinio įkroviklio. Trunka maž-daug 2 valandas akumuliatoriui pilnai įsikrauti.

Jei problema neišsprendžiama, galite iš naujo nustatyti įrenginį. Kad tai atlik-tumėte, paspauskite ir 15 sekundžių laikykite nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, ir, kai įrenginys paleidžiamas iš naujo, jį atleiskite.

Jūsų TomTom ONE/XL/XXL įkrovimasPrieš naudodami ONE/XL/XXL pirmą kartą, visiškai įkraukite įrenginį savo namų įkrovikliu šis procesas truks apie 2 valandas.

Jūsų ONE/XL/XXL nėra įkrovimo lemputės. Norėdami patikrinti akumuliato-riaus būseną, kai jūsų ONE/XL/XXL įkraunamas, įjunkite savo įrenginį ir baks-telėkite ekrane Vairuotojo vaizde apačioje dešiniame kampe. Akumuliatoriaus būsena bus rodoma kitame puslapyje.

Pastabos apie akumuliatoriųJūsų navigacijos įrenginio TomTom ONE/XL/XXL akumuliatorius kraunasi, kai prijungiate jį prie automobilio įkroviklio arba savo kompiuterio.

Kai prijungsite savo įrenginį prie kompiuterio, būsite klausiami, ar norite prisi-jungti prie kompiuterio. Jei pasirinksite Ne ir nebakstelėsite ekrano per tris minutes, įrenginys automatiškai išsijungs. Taip daroma, kad akumuliatorius greičiau krautųsi.

Pastaba: USB jungtį turite įkišti į savo kompiuterio USB prievadą, o ne į klavi-atūros arba monitoriaus USB lizdą ar prievadą.

Page 7: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

7

GPS gavimasKai pirmą kartą paleidžiate savo navigacijos įrenginį TomTom ONE/XL/XXL, gali prireikti keleto minučių, kol įrenginys nustatys jūsų GPS padėtį ir parodys ją žemėlapyje. Ateityje jūsų padėtis bus randama daug greičiau, įprastai per keletą sekundžių.

Norėdami užtikrinti gerą GPS signalų gavimą, turite naudoti savo įrenginį lauke. Dideli objektai, pvz., aukšti pastatai, gali trukdyti gauti signalą.

Rūpinkitės savo įrenginiuNiekada nepalikite savo TomTom ONE/XL/XXL navigacijos įrenginio arba jo priedų automobilyje, kad jie matytųsi, nes jie gali būti lengvas laimikis vagims.

Galite nustatyti slaptažodį, kurį reiktų įvesti kaskart paleidus įrenginį.

Svarbu rūpintis savo įrenginiu.

• Jūsų įrenginys nėra skirtas naudoti ekstremaliose temperatūrose ir dėl tokio naudojimo gali būti nepataisomai pažeistas.

• Jokiais atvejais neatidarykite savo įrenginio korpuso. Toks naudojimas gali būti pavojingas; tokiu atveju nebus taikoma garantija.

• Valykite arba nusausinkite savo įrenginio ekraną minkšta šluoste. Nenaudo-kite jokių valymo priemonių.

Page 8: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Sauga4.

8

Sauga

„Active Dock“ įtaisymasAtidžiai apsvarstykite, kur tvirtinti laikiklį savo automobilyje. Laikiklis neturi blo-kuoti arba trukdyti:• Kelio matomumo• Bet kurių jūsų automobilio valdiklių• Bet kurio jūsų veidrodėlio• Oro pagalvės

Kai navigacijos įrenginys yra laikiklyje, turite pasiekti jį lengvai nepasilendami arba nepasisukdami. Diagramos rodo, kur galima saugiai pritvirtinti laikiklį.

Galite pritvirtinti laikiklį prie priekinio stiklo, šoninio lango arba naudoti prietai-sų skydo montavimo plokštę pritvirtinti laikiklį prie prietaisų skydelio. TomTom siūlo ir kitokius jūsų TomTom navigacijos įrenginio montavimo būdus. Daugiau informacijos apie prietaisų skydelio montavimo plokšteles ir kitus montavimo sprendimus eikite tomtom.com/accessories.

Laikiklio montavimasĮsitikinkite, kad laikiklis ir langas yra švarūs ir sausi.

1. Spauskite prisiurbiantį laikiklį prie plokščios stiklo dalies.

2. Sukite EasyPort laikiklio pagrindą pagal laikrodžio rodyklę, kad jį užfiksuotu-mėte.

Detalias instrukcijas rasite šio vadovo pradžioje, montavimo skyriuje.

Saugos užraktas

Kad vairuotumėte kaip galima saugiau, rekomenduojame naudoti saugos parinktis. Pavyzdžiui, saugos parinktys apima šias parinktis:• Slėpti daugelį meniu parinkčių vairuojant• Rodyti priminimus apie saugą• Perspėti, jei važiuojama greičiau nei leistina

Page 9: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Jūsų pirmoji kelionė5.

9

Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo įrenginiu TomTom ONE/XL/XXL yra paprastas. Planuokite maršrutą atlikdami toliau pateiktus veiksmus.

Svarbu: dėl saugumo turite visada planuoti maršrutą prieš pradėdami keliauti.

1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

Pastaba: mygtukai nerodomi spalvotai, kol jų funkcijos negalimos. Pavyz-džiui, kol nesuplanavote maršruto, Pagrindiniame meniu nėra mygtuko pava-dinimu Rasti kitą.

2. Bakstelėkite Vykti į...

3. Bakstelėkite Adresas.

Įvedę adresą, galite pasirinkti iš tokių parinkčių:• Miesto centras - bakstelėkite šį mygtuką, jei norite nustatyti, kad jūsų tiks-

las yra miesto ar gyvenvietės centras.• Gatvė ir namo numeris - bakstelėkite šį mygtuką, jei norite nustatyti, kad

jūsų tikslas yra konkretus adresas.• Pašto indeksas - bakstelėkite šį mygtuką, jei norite įvesti tikslo vietos paš-

to indeksą.

Page 10: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

10

Pastaba: galite įvesti bet kurios šalies pašto indeksą. Kai kuriose šalyse iden-tifikuoti namą pakanka pašto indekso. Kitose šalyse pašto indeksai nurodo miestą arba sritį. Turėsite papildomai įvesti gatvę ir namo numerį.

• Sankryža arba transporto mazgas - bakstelėkite šį mygtuką, jei norite nustatyti, kad jūsų tikslas yra taškas, kuriame susikerta dvi gatvės.

Šiame pavyzdyje įvesime adresą.

4. Bakstelėkite Gatvės ir namo numeris.

Pastaba: galite pakeisti šį parametrą bet kuriuo metu spustelėję šalies vėlia-vėlę. Pasirinkimas išsaugomas ir naudojamas visiems planuojamiems marš-rutams.

Galite pakeisti šį parametrą bet kuriuo metu bakstelėję vėliavėlę.

5. Pirmiausia įveskite miesto, kur norite važiuoti, pavadinimą.

Įvedant bus rodomi atitinkamų miestų pavadinimai. Kai sąraše bus rodoma tikslo vieta, bakstelėkite miesto pavadinimą nustatyti tikslą.

6. Pradėkite rašyti gatvės pavadinimą. Bakstelėkite pavadinimą, kai jis rodo-mas sąraše.

Rodomi miesto gatvių pavadinimai, kurie atitinka jūsų įvestus. Kai sąraše atsiras tikslo vieta, bakstelėkite tikslo gatvės pavadimą.

7. Įveskite namo numerį ir tada bakstelėkite Baigta.

Page 11: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

11

8. Jūsų navigacijos įrenginys teiraujasi, ar reikia atvykti tam tikru laiku. Šiam pratimui bakstelėkite Ne.

Maršrutas skaičiuojamas jūsų įrenginio naudojantis IQ RoutesTM.

IQ Routes naudojama suplanuoti geriausią įmanomą maršrutą naudojantis informacija apie keliuose matuojamą vidutinį greitį.

Kai maršrutas paskaičiuotas, bakstelėkite Viskas.

Jūsų TomTom ONE/XL/XXL navigacijos įrenginys nurodo jums, kaip važiuoti į kelionės tikslą.

Atvykimo laikasPlanuodamas maršrutą TomTom ONE/XL/XXL teiraujasi, ar į tikslą reikia atvykti tam tikru laiku.

Bakstelėkite Taip ir įveskite numatomą atvykimo laiką.

apskaičiuoja jūsų atvykimo laiką ir parodo ar atvyksite laiku.ONE/XL/XXL

Šią informaciją galite naudoti norėdami išsiaiškinti, kada jums reikia išvykti. Jei ONE/XL/XXL rodo, kad atvyksite 30 minučių anksčiau, galite palaukti ir išvykti po 30 minučių, kad būtumėte laiku ir netektų laukti.

Jūsų atvykimo laikas kelionės metu yra nuolat perskaičiuojamas. Būsenos juosta rodo, ar atvyksite laiku, ar vėluosite. Žr. toliau:

Atvyksite 55 minutėmis anksčiau nei įvestas atvykimo laikas.

Jei apskaičiuotas atvykimo laikas yra daugiau nei penkiomis minutėmis trumpesnis už įvestą atvykimo laiką, jis rodomas žaliai.

Atvyksite 3 minutėmis anksčiau nei įvestas atvykimo laikas.

Jei apskaičiuotas atvykimo laikas yra mažiau nei 5 minutėmis trumpesnis už įvestą atvykimo laiką, jis rodomas geltonai.

Page 12: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

12

Kitos navigacijos parinktysBakstelėję Vykti į... galite nustatyti atvykimo vietą įvairiausiais būdais, o ne tik įvedę adresą. Kiti variantai pateikti žemiau:

Atvyksite 19 minučių vėliau.

Jei apskaičiuotas atvykimo laikas yra ilgesnis už įvestą atvy-kimo laiką, jis rodomas raudonai.

Būsenos juostos

parinktys

Bakstelėkite meniu Parinktys parinktį Būsenos juostos parinktys ir įjunkite arba išjunkite perspėjimą apie atvykimo laiką.

Pasirinkite reikiamas parinktis pirmojo meniu rodinyje ir bakstelėkite Viskas.

Norėdami įjungti perspėjimus apie atvykimo laiką, pasirinkite Rodyti nukry-pimą nuo atvykimo laiko.

Namai

Jei norite vykti į namų vietą, bakstelėkite šį mygtuką.

Šį mygtuką tikriausiai naudosite dažniau nei kitus.

Pamėgta vieta

Norėdami Pamėgtą vietą nustatyti kaip tikslą, bakstelėkite šį mygtuką.

Adresas

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami įvesti tikslo adresą.

Neseniai naudotas

tikslas

Jei norite pasirinkti tikslą iš vietų, kurias neseniai naudojote kaip tikslus, bakstelėkite šį mygtuką.

Lankytina vieta

Jei norite vykti į lankytiną vietą (LV), bakstelėkite šį mygtuką.

Taškas žemė-lapyje

Tam, kad naudodami žemėlapio naršyklę kaip tikslą pasirinktumėte žemėla-pio tašką, bakstelėkite šį mygtuką.

Platuma / ilguma

Bakstelėkite šį mygtuką įvesti tikslą naudojant ilgumos ir platumos viene-tus.

Page 13: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

13

Išankstinis maršruto planavimasGalite naudoti savo ONE/XL/XXL iš anksto planuoti maršrutą pasirinkdami pra-džios tašką ir tikslą.

Dar daugiau priežasčių, kodėl reikia iš anksto planuoti maršrutą.

• Prieš pradėdami kelionę galite apskaičiuoti, kiek laiko ji truks.

Galite palyginti to paties maršruto trukmę skirtingu dienos metu arba skir-tingomis savaitės dienomis. Jūsų TomTom ONE/XL/XXL naudoja IQ Rou-tes, kai planuoja maršrutą. IQ Routes apskaičiuoja maršrutus pagal faktinius vidutinius greičius keliuose.

• Studijuokite planuojamos kelionės maršrutą.

• Pažymėkite ir detaliai paaiškinkite maršrutą žmogui, kuris atvyksta jūsų aplankyti.

Norėdami suplanuoti maršrutą iš anksto, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelkite ekrana ir pamatysite pagrindini meniu.

2. Bakstelėkite rodyklės mygtuką ir pereikite į kitą meniu rodinį, tada bakstelė-kite Rengti maršrutą.

3. Pasirinkite savo kelionės pradžios tašką taip pat, kaip tai darytumėte pasi-rinkdami tikslą.

4. Nustatykite kelionės tikslą.

5. Pasirinkite planuojamo maršruto tipą. • Greičiausias maršrutas – tai maršrutas, kuriuo važiuodami užtruksite

trumpiausiai.• ECO maršrutas – pagal degalų kiekį efektyviausias jūsų kelionės maršru-

tas.• Trumpiausias maršrutas – tai trumpiausias atstumas tarp jūsų nustatytų

vietų. Tai gali nebūti greičiausias maršrutas, ypač jei trumpiausias marš-rutas eina per miestą ar miestelį.

• Vengti greitkelių – tai maršrutas, paruoštas vengiant greitkelių.• Pėsčiųjų maršrutas – tai maršrutas, skirtas paruošti kelionę pėsčiomis.• Dviračių maršrutas – tai maršrutas, skirtas paruošti kelionę dviračiu.• Ribotas greitis – tai maršrutas transporto priemonėms, kurios gali būti

vairuojamos ribotu greičiu. Turite nurodyti maksimalų greitį.

6. Pasirinkite, kada vyksite į suplanuotą kelionę. Yra trys parinktys:• Dabar• Konkreti data ir laikas – būsite prašomi įvesti datą ir laiką.• Nėra datos ir laiko

Paskutinio sustojimo

padėtis

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti savo paskutinę padėtį kaip tikslą.

Rengti maršrutą

Page 14: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

14

Jei pasirinksite Dabar arba Konkreti data ir laikas, jūsų ONE/XL/XXL nau-dos IQ Routes bei faktinius vidutinius greičius suplanuoti geriausią maršrutą tuo laiku. Tokiu būdu galite palyginti, kiek laiko trunka kelionė skirtingu die-nos metu arba skirtingomis savaitės dienomis.

7. TomTom ONE/XL/XXL suplanuos maršrutą tarp dviejų pasirinktų vietų.

Daugiau informacijos apie maršrutąGalite prieiti prie šių paskutinio suplanuoto maršruto parinkčių bakstelėję myg-tuką Išsamiai maršruto suvestinės ekrane.

Galite pasirinkti iš šių variantų:

Naršyti kaip tekstą

Norėdami pamatyti maršrute esančių posūkių sąrašą, bakstelėkite šį mygtu-ką.

Tai naudinga, jei reikia paaiškinti maršrutą kam nors kitam.

Naršyti kaip vaizdus

Norėdami pamatyti visus kelionės posūkius, bakstelėkite šį mygtuką. Norė-dami peržiūrėti ankstesnius ir paskesnius kelionės posūkius, bakstelėkite dešiniąją ir kairiąją rodykles.

Bakstelėkite ekraną 3D rodiniui išjungti ir peržiūrėti ankstesnį žemėlapį.

Naršyti maršruto žemėlapį

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami peržiūrėti maršruto apžvalgą, naudodami žemėlapio naršyklę.

Maršruto demonstr.

Norėdami pamatyti demonstruojamą maršrutą, bakstelėkite šį mygtuką. Nutraukti demonstravimą galite bet kuriuo metu bakstelėję ekraną.

Rodyti maršruto santrauką

Norėdami atidaryti maršruto santraukos ekraną, bakstelėkite šį mygtuką.

Žiūrėti maršrutą

Bakstelėkite šį mygtuką žiūrėti maršrutą.

Page 15: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Vairuotojo vaizdas6.

15

Vairuotojo vaizdas Kai TomTom ONE/XL/XXL pasileidžia, rodomas vairuotojo vaizdas su detalia informacija apie dabartinę jūsų buvimo vietą.

Bakstelėkite ekrano centre bet kuriuo metu atidaryti Pagrindinį meniu.

Pastaba: Vairuotojo vaizdas rodomas nespalvotas tol, kol ONE/XL/XXL nustato jūsų dabartinę padėtį.

ABakstelėkite + ir - priartinti ir nutolinti vaizdą.

BSpartusis meniu – tai įjunkite Parinkčių meniu.

CJūsų dabartinė padėtis.

DPagrindinio kelio pavadinimas arba kelio ženklų informacija, jei taikoma.

EEismo juosta – reikia RDS-TMC eismo informacijos signalų imtuvo (įsigyja-mas kaip priedas).

FNavigacijos instrukcijos apie tolimesnį kelią.

Bakstelėkite šią sritį, kad pakartotumėte paskutinę žodinę instrukciją ir pakeistumėte garsumą.

GGatvės, kurioje esate, pavadinimas.

H Informacija apie jūsų kelionę, pvz.: kelionės laiką, likusį atstumą ir atvykimo laiką.

Norėdami pakeisti rodomą informaciją, bakstelėkite parinktį Būklės juostos parinktys, kurią rasite meniu Parinktys.

IGPS signalo stiprumas.

Page 16: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Papildomos juostos nuoroda7.

16

Papildomos juostos nuoroda

Papildomos juostos nuorodaJūsų TomTom ONE/XL/XXL padės jums pasirengti išvažiuoti ir susikirsti su keliais, rodydamas, kuria juosta važiuoti.

Pastaba: ši informacija nėra teikiama apie visas sankirtas arba ne visose vals-tybėse.

Būsenos juostoje rodoma kai kurių išvažiavimų ir sankryžų rekomenduojama važiuoti juosta. Norėdami išjungti vaizdą, parinkčių meniu bakstelėkite Slėpti juostos vaizdus.

Būsenos juostoje rodoma kitų išvažiavimų ir sankryžų ONE/XL/XXL rekomen-duojama važiuoti juosta. Norėdami išjungti šias nuorodas, pagrindiniame meniu bakstelėkite Keisti parinktis, tada bakstelėkite Būsenos juostos parink-tys. Nežymėkite žymės langelio Rodyti juostos nuorodą.

Page 17: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Alternatyvių maršrutų paieška8.

17

Alternatyvių maršrutų paieška Suplanavę maršrutą, galite norėti jame ką nors pakeisti nekeisdami tikslo.

Kam keisti maršrutą?Galbūt dėl vienos iš šių priežasčių:

• Prieš save galite pamatyti užtvarą arba automobilių eilę.

• Norite keliauti per kurią nors konkrečią vietą tam, kad ką nors paimtumėte, sustotumėte papriešpiečiauti arba pasipildyti degalų.

• Norite išvengti sudėtingos sankryžos arba kelio, kurio nemėgstate.

Rasti kitą...

Pagrindiniame meniu spustelėkite Rasti kitą... ir pakeiskite dabar planuoja-mą maršrutą.

Suplanavus maršrutą mygtukas Rasti kitą... taip pat rodomas maršruto santraukos ekrane.

Paskaičiuoti kitą

Norėdami apskaičiuoti alternatyvų, jau suplanuotam maršrutą, bakstelėkite šį mygtuką.

Jūsų ONE/XL/XXL ieškos kito maršruto iš esamos vietos į tikslą.

Jei po visko nusprendžiate naudotis pradiniu maršrutu, bakstelėkite Per-skaičiuoti originalą.

Kodėl turėčiau tai daryti?

Išskyrus kelius, esančius netoli jūsų ir netoli tikslo, naujajame maršrute tiks-lui pasiekti bus naudojami visiškai kiti keliai. Tai lengvas būdas apskaičiuoti visiškai skirtingą maršrutą.

Išvengti uždaryto

kelio

Jei prieš save matote kelio užtvarą ar automobilių eilę, bakstelėkite šį myg-tuką. Turėsite pasirinkti, kokio ilgio maršruto atkarpos norite išvengti.

Pasirinkite iš skirtingų parinkčių: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Jūsų ONE/XL/XXL iš naujo apskaičiuos maršrutą ir taip išvengs maršruto dalies, kurią pasirinkote.

Nepamirškite, kad apskaičiavus naują maršrutą, netrukus gali reikėti pasukti iš kelio.

Jei kelio blokavimas pašalinamas, grįžti į originalų maršrutą bakstelėkite Perskaičiuoti originalą.

Page 18: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

18

Keliauti per...

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pakeisti maršrutą, kad jis eitų per tam tikrą vietą; galbūt jums pakeliui reikia ką nors paimti. Kai tai darote, žemėla-pyje žymikliu rodoma jūsų pasirinkta vieta.

Vietą, per kurią norite važiuoti, reikia pasirinkti taip pat kaip ir tikslą. Galite rinktis iš kelių parinkčių, pvz.: Adresas, Pamėgta vieta, Lankytina vieta ir Taškas žemėlapyje.

Jūsų ONE/XL/XXL apskaičiuos per nurodytą vietą einantį naują maršrutą į jūsų tikslą. Kitaip nei jūsų paskirties vieta jūsų ONE/XL/XXL neinformuoja, kai pravažiuojate šią vietą.

Naudodami šį mygtuką, galite pasirinkti tik vieną vietą. Jei norite keliauti daugiau nei per vieną vietą, naudokite kelionės programą.

Perskaičiuoti originalą

Bakstelėkite šį mygtuką grąžinti pradinį maršrutą vengiant kelio užkardų arba važiavimo į tam tikras vietas.

Išvengti maršruto

dalies

Norėdami išvengti maršruto dalies, bakstelėkite šį mygtuką. Šį mygtuką naudokite, jei matote, kad į maršrutą įtrauktas kelias ar sankryža, kurios nemėgstate arba kuri pasižymi eismo problemomis.

Norimą išvengti kelią pasirinkite iš maršrute esančių kelių sąrašo.

Page 19: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Naršyti žemėlapį9.

19

Naršyti žemėlapį Norėdami matyti žemėlapį, kad jis atrodytų kaip popierinis, pagrindiniame meniu spustelėkite Naršyti žemėlapį.

Galite stumdyti žemėlapį prilietę ekraną pirštu ir juo vesdami.

AMastelio juosta

BGPS mygtukas

Bakstelėkite šį mygtuką, kad žemėlapyje jūsų padėtis būtų rodoma centre.

CParinktys

DŽymiklis

EPaieškos mygtukas

Bakstelėkite šį mygtuką rasti reikiamus adresus.

FŽymiklio mygtukas

Bakstelėkite šį mygtuką, kad pakeistumėte žymiklio padėtį, žymiklio padėtį nustatytumėte kaip pamėgtą vietą arba šalia žymiklio padėties surastumėte lankytiną vietą.

GMastelio keitimo juosta

Artinkite ir tolinkite vaizdą stumdydami slankiklį.

ParinktysBakstelėkite mygtuką Parinktys nustatyti žemėlapyje rodomą informaciją. Galite pasirinkti rodyti šią informaciją:

Page 20: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

20

• Lankytinos vietos. Bakstelėkite LV parinkčių sąrašo apačioje pasirinkti, kurias LV rodyti.

• Pamėgtos vietos

• Eismas – kai eismo informacija rodoma žemėlapyje, LV ir Pamėgtos vietos nerodomos.

Bakstelėkite Papildoma ir peržiūrėkite arba paslėpkite tokią informaciją:

• Vardai

• Žymikliai – žymikliai, nukreipti į jūsų dabartinę, namų bei atvykimo vietą. Žymikliai rodo atstumą iki vetos. Žymikliai rodomi, kai jų nurodoma vieta yra už ekrano rodinio ribų.

Bakstelėkite žymiklį centre rodyti pažymėtos vietos žemėlapį.

Taip pat galite nustatyti savo žymiklį. Bakstelėkite žymeklio mygtuką, tada Nustatyti žymiklio padėtį ir perkelkite žymiklį į žymeklio padėtį.

• Koordinatės

Page 21: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

TomTom Map ShareTM10.

21

TomTom Map ShareTM Su TomTom Map Share galite ištaisyti savo žemėlapio klaidas, dalintis taisy-mais su kitais bendruomenės nariais bei gauti kitų atliktus taisymus.

Pastaba: TomTom Map Share prieinama ne visuose regionuose. Daugiau informacijos eikite į svetainę tomtom.com/mapshare.

Žemėlapio taisymaiYra du žemėlapio taisymų tipai:

• Taisymai, kurie iškart rodomi žemėlapyje. Tai informacija apie eismo srautą gatvėje, užblokavimą arba gatvės pervadinimą, LV pridėjimą arba redagavi-mą.

Šio tipo naujinimai žemėlapyje rodomi iškart. Galite paslėpti šiuos taisymus bet kuriuo metu parinkčių meniu Map Share.

• Iš karto žemėlapyje nerodomi taisymai, apie kuriuos tik pranešama į TomTom. Tai naujinimai, trūkstamos gatvės, įvažiavimų ir išvažiavimų klai-dos, klaidingi apvažiavimai.

Šio tipo taisymas tikrinamas TomTom, o jei bus patvirtintas, bus įtrauktas kitame žemėlapių leidime. Todėl šie taisymai nesidalinami su Map Share ben-druomene.

Žemėlapio taisymas

Svarbu: saugumo sumetimais pažymėkite vietą, kai vairuojate. Važiuodami neįveskite visų klaidos detalių.

Taisyti žemėlapio

klaidą

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Žemėlapio taisymai.

2. Bakstelėkite Taisyti žemėlapio klaidą.

Rodomas galimų žemėlapio taisymų sąrašas.

3. Pasirinkite taisymo, apie kurį norite pranešti, tipą.

Pastaba: jei bakstelėsite Pridėti trūkstamą LV arba Pranešti kitą klaidą, bus paprašyta pateikti papildomos informacijos ir tik tada atlikti kitą veiksmą.

4. Pasirinkite taisymo vietos pasirinkimo metodą.

5. Radę vietą, bakstelėkite Viskas.

6. Dabar įveskite taisymą arba taisymo patvirtinimą.

Page 22: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

22

Gaunami naujausi žemėlapio naujinimaiKai prijungiate savo TomTom ONE/XL/XXL prie savo kompiuterio, TomTom HOME automatiškai atsisiunčia prieinamus žemėlapio taisymus ir siunčia jūsų atliktus keitimus Map Share bendruomenei.

Taisymų parinkčių meniu galite nustatyti keletą taisymų tipų.

Žemėlapio klaidos žymėjimas važiuojant

Svarbu: saugumo sumetimais pažymėkite vietą tik vairuodami. Važiuodami neįveskite visų klaidos detalių.

Jei pastebite, kad į žemėlapį reikia atkreipti dėmesį, galite pažymėti jo atitinka-mą vietą mygtuku Pranešti, tada įvesti papildomą informaciją vėliau, kai nevai-ruojate.

Rodyti mygtuką Pranešti Vairuotojo vaizde arba trumpajame meniu darykite tai:

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Žemėlapio taisymai.

2. Bakstelėkite Taisymų parinktys.

3. Bakstelėkite Viskas ir dar kartą Viskas.

4. Pasirinkite parinktį Rodyti pranešimo mygtuką, tada bakstelėkite Viskas.

Mygtukas Pranešti bus rodomas Vairuotojo vaizdo kairėje. Pažymėję vietą, galite pridėti daugiau informacijos apie keitimą atidarę meniu Žemėlapio tai-symai.

Pvz.: vairuojate į draugo namus ir pastebite, kad gatvės pavadinimas kitas nei pažymėtas žemėlapyje. Norėdami pranešti apie keitimą, bakstelėkite mygtuką Pranešti, ir jūsų ONE/XL/XXL įrašys dabartinę vietą. Baigę kelionę galite siųsti taisymą į TomTom Map Share.

TomTom Map Share bendruomenėNorėdami prisijungti prie MapShare bendruomenės, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Žemėlapio taisymai.

2. Bakstelėkite parinktį Atsisiųsti Kitų atliktus taisymus.

3. Bakstelėkite Prisijungti.

Kai savo ONE/XL/XXL prijungiate prie kompiuterio, TomTom HOME atsiunčia naujausius taisymus ir siunčia jūsų taisymus MapShare bendruomenei.

Svarbu: nuolat prijunkite savo kompiuterį ir naudokite TomTom HOME tikrinti, ar nėra naujinimų.

Taisymo parinktysTaisymų parinktys nustatytos TomTom Map Share veikia jūsų įrenginyje.

Galite nustatyti tokias parinktis:

• Naudokite patikimumo lygio slinktį, norėdami iš Map Share bendruomenės pasirinkti norimus savo žemėlapiuose naudoti tipų taisymus.

• Nuspręskite, ar norite dalintis savo taisymais su kitais.

Page 23: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

23

• Rodykite arba slėpkite pranešimo mygtuką Vairuotojo vaizde.

Nustatykite savo parinktis Pagrindiniame meniu Žemėlapio taisymai.

Patarimas: jei vėliau nuspręsite pašalinti taisymus iš žemėlapio, nežymėkite norimų pašalinti taisymų tipų žymės langelių. Jei nepažymėsite visų žymės langelių, jūsų žemėlapis bus pradinės būsenos, kuri buvo prieš taisant.

Žemėlapio taisymų priėmimasGalite nustatyti žemėlapio taisymus, kuriuos norite pridėti prie savo žemėla-pio. Tai padaryti žemėlapio taisymų meniu bakstelėkite Taisymų parinktys.

Galite rinktis iš keturių taisymų lygių. Lygis keičiamas judinant slinktį:

• TomTom: priima tik TomTom atliktus keitimus.

• Patikimi šaltiniai: priima keitimus iš TomTom ir vartotojų, kurie buvo pati-krinti TomTom.

• Daugelis vartotojų: priima TomTom, patikimų ir TomTom patikrintų varto-tojų bei Map Share bendruomenės narių pakeitimus.

• Kai kurie vartotojai: priimkite TomTom, patikimų vartotojų, patikrintų TomTom, ir visus keitimus, kurie buvo atlikti Map Share bendruomenės narių.

Žemėlapio taisymų tipaiGalite atlikti keleto tipų žemėlapio taisymus.

Page 24: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

24

Taisyti savo žemėlapį Pagrindiniame meniu bakstelėkite Žemėlapio taisymai, tada bakstelėkite Taisyti žemėlapio klaidą Rodomi šie taisymų tipai.

Blokuoti / neblokuoti

gatvės

Bakstelėkite blokuoti arba neblokuoti gatvės. Galite blokuoti arba neblokuoti gatvės eismo viena arba abiejomis kryptimis.

Pvz.: norėdami pataisyti gatvę prie dabartinės savo buvimo vietos, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite Blokuoti/neblokuoti gatvės.

2. Bakstelėkite Prie jūsų ir pasirinkite gatvę prie dabartinės savo buvimo vietos. Galite pasirinkti gatvę pagal pavadinimą, gatvę prie namų vietos arba žemėlapyje.

3. Pasirinkite gatvę arba gatvės dalį – žymiklis rodys jos pavadinimą.

Pasirinkta gatvė bus paryškinta – žymiklis rodys gatvės pavadinimą.

4. Bakstelėkite Viskas.

Įrenginys rodo gatvę, ir ar eismas blokuojamas, ar leidžiamas abiejomis kryptimis.

5. Bakstelėkite vienos krypties mygtuką blokuoti arba neblokuoti eismo tam tikra kryptimi.

6. Bakstelėkite Viskas.

Kitą kartą jums prijungus savo įrenginį prie TomTom HOME, jūsų taisy-mai prieinami TomTom Map Share bendruomenei.

Rezervuoti eismo kryptį

Bakstelėkite šį mygtuką taisyti vienpusio eismo gatvės eismo kryptį, kai eismo kryptis priešinga nurodytai žemėlapyje.

Pastaba: atvirkštinė eismo kryptis galima tik vienpusio eismo gatvėse. Jei pasirenkate dvipusio eismo gatvę, galėsite blokuoti arba neblokuoti eismo gatve, bet ne keisti eismo kryptį.

Page 25: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

25

Redaguoti gatvės

pavadinimą

Bakstelėkite šį mygtuką pakeisti gatvės pavadinimą žemėlapyje.

Pvz.: norėdami pervadinti gatvę prie dabartinės savo buvimo vietos, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite Redaguoti gatvės pavadinimą.

2. Bakstelėkite Prie jūsų.

3. Pasirinkite gatvę arba gatvės dalį – žymiklis rodys jos pavadinimą.

Pasirinkta gatvė bus paryškinta – žymiklis rodys gatvės pavadinimą.

4. Bakstelėkite Viskas.

5. Įrašykite tiesingą gatvės pavadinimą.

6. Bakstelėkite Viskas.

Keisti pasukimo

apribojimus

Bakstelėkite šį mygtuką pakeisti ir pranešti apie neteisingas kelio posūkio kryptis.

Keisti greitį kelyje

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie greičio kelyje ribojimą.

Pridėti arba pašalinti

apvažiavimą

Bakstelėkite mygtuką pridėti arba pašalinti apvažiavimą.

Pridėti trūkstamą LV

Bakstelėkite šį mygtuką pridėti naują lankytiną vietą (LV).

Pvz.: pridėti naują restoraną prie savo dabartinės buvimo vietos, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite Pridėti trūkstamą LV.

2. LV kategorijų sąraše bakstelėkite Restoranas.

3. Bakstelėkite Prie jūsų.

4. Pasirinkite trūkstamo restorano vietą.

Galite pasirinkti įvesti vietos adresą arba pasirinkę žemėlapio vietą. Pasi-rinkite Prie jūsų arba Pire namų ir atidarykite žemėlapį dabartinėje vie-toje arba namų vietoje.

5. Bakstelėkite Viskas.

6. Įrašykite restorano pavadinimą ir bakstelėkite Gerai.

7. Jei žinote restorano telefono numerį, galite jį įrašyti, tada bakstelėti Gerai.

Jei telefono numerio nežinote, bakstelėkite Gerai ir jo nerašykite.

Page 26: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

26

Redaguoti LV

Bakstelėkite šį mygtuką redaguoti esamą LV.

Galite naudoti šį mygtuką atlikti tokius LV keitimus:

• Trinti LV.

• Pervardyti LV.

• Keisti LV telefono numerį.

• Keisti LV priklausymo kategoriją.

• Perkelti LV į žemėlapį.

Esanti gatvė

Bakstelėkite šį mygtuką redaguoti esančią gatvę. Kai pasirinkote gatvę, galite pasirinkti pranešti apie klaidą. Galite pasirinkti daugiau nei vieną gatvės klaidos tipą.

Trūksta gatvės

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie trūkstamą gatvę. Turite pasirinkti trūkstamos gatvės pradžios ir pabaigos tašką.

Miestas

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie miesto klaidą. Galite pranešti apie tokių tipų klaidas:

• Trūksta miesto• Neteisingas miesto pavadinimas• Kitas miesto pavadinimas• Kita

Komentaras apie LV

Bakstelėkite šį mygtuką siųsti komentarą apie LV. Turite pasirinkti LV ir tada įvesti savo komentarą.

Įvažiavimas / išvažiavimas iš greitkelio

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie įvažiavimo ir išvažiavimo iš greitkelio klaidą.

Pašto indeksas

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie pašto indekso klaidą.

Kita

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie kitų tipų taisymus.

Šie taisymai ne iškart taikomi jūsų žemėlapyje. Jūsų TomTom ONE/XL/XXL siunčia specialią ataskaitą į TomTom Map Share.

Galite pranešti apie trūkstamas gatves, apie įvažiavimų ir išvažiavimų iš greitkelių klaidas ir trūkstamus apvažiavimus. Jei taisymas, apie kurį norite pranešti, neįtrauktas į šiuos pranešimo tipus, įveskite bendrą aprašymą ir bakstelėkite Kita.

Page 27: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Garsai ir balsai11.

27

Garsai ir balsai Jūsų TomTom ONE/XL/XXL paleidžia šias garsų rūšis:

• Žodiniai nurodymai

• Perspėjimai

Garsumo lygio keitimasGalite tai daryti trimis būdais:

• Bakstelėkite apatinę kairiąją vairuotojo vaizdo sritį. Paskutinė sakytinė isn-trukcija kartojama; rodomas garsumo lygis.

Norėdami nustatyti garsumą, pakeiskite slankiklio padėtį.

• Pagrindiniame meniu bakstelėkite Keisti parinktis, tada Garsumo parink-tys.

Bakstelėkite Bandyti ir patikrinkite keitimus.

Pasirinkti balsą

Balso parinktys

Norėdami pakeisti savo TomTom ONE/XL/XXLnaudojamą balsą, parinkčių meniu bakstelėkite Balso parinktys, o tada Keisti balsą. Iš sąrašo pasirinkite balsą.

Page 28: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Parinktys12.

28

Parinktys Galite keisti būdą, kaip TomTom ONE/XL/XXL turėtų atrodyti ir veikti.

Pagrindiniame meniu bakstelėkite Keisti parinktis.

Paslėpti mygtukai ir funkcijosKai pirmą kartą paleidžiate TomTom ONE/XL/XXL, visi mygtukai rodomi meniu.

Papildomų funkcijų mygtukai gali būti slepiami. Tai naudinga parinktis, nes yra funkcijų, kurių dažnai nenaudojate.

Naudoti nakties spalvas / Naudoti dienos spalvas

Rodyti mažiau meniu

variantų

Bakstelėkite šį Parinkčių meniu mygtuką sumažinti rodomų mygtukų skai-čių.

Ekrane gali būti rodomi tik dažniausiai naudojami mygtukai.

Jei reikia naudotis paslėptais mygtukais, Parinkčių meniu paspauskite Rodyti VISAS meniu parinktis.

Rodyti VISAS meniu

pariktis

Bakstelėkite Parinkčių meniu mygtuką ir matykite visus TomTom ONE/XL/XXL galimus mygtukus.

Naudoti nakties spalvas

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami sumažinti ekrano ryškumą ir žemėlapyje matyti tamsesnes spalvas.

Kada turėčiau tai naudoti?

Kai tamsu, lengviau matyti ekraną, jei ONE/XL/XXL rodinys nėra šviesus.

Naudoti dienos spalvas

Norėdami keisti ryškumą atgal į šviesesnį ekraną su šviesesnėmis spalvo-mis, bakstelėkite parinktį Naudoti dienos spalvas.

Page 29: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

29

Žemėlapyje rodyti LV

Saugos užraktas

Kas nutinka, kai naudoju žemėlapio išjungimo parinktį?

Išjungę žemėlapio vaizdą, matysite ne savo padėtį žemėlapyje vairuotojo vaizde, o tik informaciją apie kitą nurodymą.

Bakstelėkite mygtuką ir pasirinkite parinktį, kada žemėlapis turi būti išjungtas. Tai variantai:

• Visada – žemėlapis nebus rodomas – matysite tik kitą instrukciją ir važiavi-mo krypties rodykles.

• Greičiau nei leistina – galite nustatyti greitį, kurį pasiekus žemėlapis išsi-jungs. Ši parinktis naudinga tomis situacijomis, kai žemėlapis trikdomas, pvz.: vairuojant greitai.

• Niekada – žemėlapis niekada neišjungiamas.

Naudojimo instrukcijos

Žemėlapyje rodyti LV

Bakstelėkite šį mygtuką nustatyti, kurios LV kategorijos turi būti rodomos žemėlapyje:

1. Parinkčių meniu bakstelėkite Žemėlapyje rodyti LV.

2. Pasirinkite LV, kurios bus rodomos žemėlapyje, kategorijas.

Bakstelėkite Rasti ir ieškokite LV kategorijos.

3. Pasirinkite, ar norite, kad LV būtų rodomos 2D arba 3D formatu.

4. Bakstelėkite Viskas.

Pasirinktos lankytinos vietos žemėlapyje bus rodomos kaip simboliai.

Saugos užraktas

Bakstelėkite šį mygtuką, jei norite nustatyti šias saugos parinktis:

• Važiuojant rodyti tik pagrindines meniu parinktis

• Numatyti vairavimo pertraukas

• Rodyti priminimus apie saugą

• Perspėti, kai vairuojama prie maldos vietų arba mokyklų

• Perspėti, jei važiuojama greičiau nei leistina

• Perspėti, jei važiuojama greičiau nei nustatytas greitis

• Perspėti nepalikti įrenginio automobilyje

Pasirinkite, ar TomTom ONE/XL/XXL turi perspėti apie tai, kuria kelio puse turite važiuoti.

Nuspręskite, ar žemėlapis turi būti išjungtas tam tikromis aplinkybėmis, ir paspauskite Viskas.

Naudojimo instrukcijos

Bakstelėkite šį mygtuką matyti Naudojimo instrukcijas, kuriose nurodyta, kaip naudotis TomTom ONE/XL/XXL.

Page 30: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

30

Išjungti garsą/įjungti garsą

Patarimai

Norėdami keisti garsumą, Parinkčių meniu bakstelėkite Garsumo parinktys.

jei vairuojate ir norite greitai pakeisti garsumą, bakstelėkite vairuotojo vaizdo kairiąją apatinę dalį ir slinktuku pakeiskite garsumą.

Norėdami pakeisti jūsų ONE/XL/XXL naudojamą balsą, Balso parinkčių meniu bakstelėkite

Garsumo parinktys

Tvarkyti pamėgtas vietas

Keisti Namų vietą

Ar turėčiau kaip namų vietą įvesti tikrąjį gyvenamą adresą?

Ne. Jūsų namų vieta gali būti, pvz.: dažnai lankomas biuras. Gali būti ir tikrasis gyvenamosios vietos adresas, tačiau gali būti bet kuris mėgstamas adresas.

Kodėl turėčiau nustatyti namų vietą?

Namų vietos turėjimas reiškia, kad galite greitai ir nesudėtingai į ją vykti baks-telėję mygtuką Vykti į..., kurį rasite meniu Namai.

Išjungti garsą

Bakstelėkite šį mygtuką išjungti grsumą. Jei garsą išjungiate, nuorodos balsu taip pat išjungiamos ir maršruto instrukcijos garsiai nebesakomos.

Įjungti garsą

Bakstelėkite šį mygtuką išjungti garsumą. Kai įjungiate garsą, nuorodos balsu lieka išjungtos. Norėdami įjungti nuorodas balsu, Parinkčių meniu bakstelėkite Įjungti nuorodas balsu.

Garsumo parinktys

Bakstelėkite šį mygtuką ir tempkite slankiklį pakeisti garsumą.

Tvarkyti pamėgtas

vietas

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami pervardinti ar ištrinti Pamėgtą vietą.

Norėdami greitai rasti Pamėgtą vietą, bakstelėkite Rasti, tada pradėkite rašyti pamėgtos vietos pavadinimą. Galite rinktis Pamėgta vieta, kai ji rodoma sąraše.

Keisti Namų vietą

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami nustatyti ar pakeisti Namų vietą.

Page 31: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

31

Keisti balsą

Valdyti LV

Keisti automobilio simbolį

Keisti dvimatį rodinį į trimatį / įjungti dvimatį rodinį

Keisti balsą

Bakstelėkite šį mygtuką pakeisti instrukcijas sakantį balsą.

Valdyti LV

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami atlikti šiuos veiksmus:

• Nustatyti perspėjimus, kai esate netoli LV.

Pvz., jūsų ONE/XL/XXL gali pranešti, kai netoliese yra degalinė.

• Sukurti nuosavas LV kategorijas ir į jas įrašyti LV.

Pvz., galite sukurti LV kategoriją, pavadintą Draugai, ir visų draugų adre-sus kategorijoje įrašyti kaip LV. Galite įrašyti draugų adresus ir telefono numerius, kad galėtumėte jiems skambinti naudodami ONE/XL/XXL.

Galimi naudoti šie mygtukai:

• Pridėti LV – bakstelėkite šį mygtuką pridėti vietą prie sukurtos LV kate-gorijos.

• Įspėti, kai netoli LV – bakstelėkite šį mygtuką, kad būtumėte įspėtas, kai artėjate prie LV. Galite pasirinkti LV tipus, apie kuriuos norite būti įspėti.

• Trinti LV – bakstelėkite šį mygtuką trinti savo sukurtą LV.

• Redaguoti LV – bakstelėkite šį mygtuką redaguoti savo sukurtos LV deta-les.

• Pridėti LV kategoriją – bakstelėkite šį mygtuką kurti naują LV kategoriją.

• Trinti LV kategoriją – bakstelėkite šį mygtuką trinti savo sukurtą LV kate-goriją.

Keisti automobilio

simbol?

Bakstel?kite š? mygtuk? pasirinkti automobilio simbol?, kuris bus naudoja-mas rodyti dabartin? j?s? pad?t? vairuotojo vaizde.

Papildomus automobilio simbolius galite atsisi?sti naudodami TomTom HOME.

Įjungti dvimatį rodinį

Bakstelėkite Įjungti dvimatį rodinį ir pakeiskite žemėlapio rodymo perpekty-vą.

Pvz.: dvimačiame rodinyje rodomas dviejų matmenų vaizdas, tarsi į jį būtų žiūrima iš viršaus.

Keisti dvimatį rodinį į trimatį

Norėdami įjungti trimatį vaizdą, bakstelėkite Keisti dvimatį/trimatį vaizdą ir iš sąrašo pasirinkite rodinį.

Page 32: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

32

Kada turėčiau tai naudoti?

Kai kuriose situacijose patogiau peržiūrėti žemėlapį iš viršaus. Tai gali būti patogiau tokiais atvejais, kai kelių tinklas sudėtingas arba kai keliaudami nau-dojate ONE/XL/XXL nurodyti kryptį.

Rodyti / slėpti juostos vaizdus

Žemėlapių tvarkymas

Keisti žemėlapio spalvas

Keisti kalbą

Rodyti juostos vaizdus

Bakstelėkite šį mygtuką matyti arba slėpti rodykles, kurios įspėja, kuria juosta naviguoti išvažiuojant iš kelio arba susidūrus su keliu.

Žemėlapių tvarkymas

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami atlikti šiuos veiksmus:

• Parsisiųsti žemėlapį – bakstelėkite šį mygtuką ir atsisiųskite žemėlapį, kurį įsigijote naudodami TomTom HOME. Ne visais įrenginiais gali būti įmanoma atsisiųsti žemėlapius.

• Perjungti žemėlapį – bakstelėkite šį mygtuką, jei norite keisti naudojamą žemėlapį.

• Atsisiųsti nemokamus žemėlapio taisymus – bakstelėkite šį mygtuką atsisiųsti žemėlapio taisymus, pateikiamus kaip dalį Map Share paslau-gos.

Naudokite TomTom HOME kurti atsargines kopijas, atsisiųsti, pridėti ir panaikinti žemėlapius iš savo navigavimo įrenginio.

Keisti žemėlapio

spalvas

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti dienos ir nakties žemėlapio spalvų rodinio spalvų schemą.

Bakstelėkite Papildoma ir slinkite per spalvų schemas.

Taip pat galite atsisiųsti daugiau spalvų schemų iš TomTom HOME.

Keisti kalbą

Bakstelėkite šį mygtuką, jei norite pakeisti kalbą naudojamiems visiems mygtukams ir pranešimams, rodomiems ONE/XL/XXL.

Galite pasirinkti iš daugelio kalbų. Keisdami kalbą galite pakeisti ir balsą.

Page 33: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

33

Būsenos juostos parinktys

Sparčiojo meniu parinktys

Būsenos juostos

parinktys

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami pasirinkti informaciją, rodomą būsenos juostoje:

• Kaip turėtų būti rodoma būsenos juosta?

Horizontaliai – pasirinkę šią parinktį, būsenos juostą matysite vairuotojo vaizdo apačioje.

Vertikaliai – pasirinkę šią parinktį, būsenos juostą matysite vairuotojo vaizdo dešinėje.

• Dabartinis laikas

• Greitis

• Rodyti maks. artimiausią greitį – galima pasirinkti tik nustačius greičio ribą.

Pastaba: jei rodoma kelio, kuriuo važiuojate, greičio riba, ji rodoma prie jūsų greičio.

Jei važiuojate greičiau nei nustatytas greičio apribojimas, jūsų greitis rodo-mas raudonai.

• Rodyti nukrypimą nuo atvykimo laiko – jūsų ONE/XL/XXL rodo, kiek vėluojate arba kiek per anskti atvykstate į tikslą palyginus su numatytuoju laiku, suplanuotu maršruto planavimo metu.

• Kryptis

• Atvykimo laikas – apytikslis atvykimo laikas.

• Likęs laikas–– likęs laikas, kol pasieksite tikslą.

• Likęs atstumas – atstumas, likęs iki tikslo.

• Rodyti juostas: jei pasirenkate šią parinktį, jūsų ONE/XL/XXL būsenos juostoje rodoma juosta, kuria turite išvažiuoti arba važiuote per sankryžą.

Sparčiojo meniu

parinktys

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti naudoti iki šešių sparčiojo meniu mygtu-kų.

Sparčiojo meniu mygtukai įjungia greitosios prieigos prie dažniausiai nau-dojamų mygtukų funkciją.

Mygtukai, priskirti naudoti sparčiajame meniu, rodomi vairuotojo vaizde.

Page 34: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

34

Gatvių pavadinimų parinktys

Planavimo pasirinktys

Tada nustatykite, kaip jūsų ONE/XL/XXL turi reaguoti į šiuos objektus planuo-damas maršrutą:

• Mokami keliai maršrute

• Keltų linijos maršrute

• HOV (daug keleivių) juostos maršrute

• Bendro automobilių naudojimo kelio juostos

• Neasfaltuoti keliai

Tada galite nustatyti, jei maršruto suvestinės ekranas automatiškai uždaromas po to, kai jau suplanavote maršrutą. Jei pasirenkate Ne, turite spustelėti Viskas ir uždaryti maršruto suvestinės ekraną.

Perplanuojamos parinktys

Pasirinkite, ar norite, kad jūsų TomTom ONE/XL/XXL planuotų maršrutą iš naujo, kai randamas greitesnis maršrutas. Tai gali atsitikti pasikeitus eismo situacijai.

Gatvių pavadinimų

parinktys

Bakstelėkite šį mygtuką nustatyti informaciją, rodomą žemėlapyje vairuo-tojo vaizde. Galimi šie variantai:

• Rodyti namo numerį prieš gatvės pavadinimą

• Rodyti gatvių pavadinimus – jei sakytinėms instrukcijoms naudojate kompiuterio balsą ir esate pasirinkę garsiai skaityti gatvių pavadinimus, neturite pasirinkti šios parinkties, nes gatvių pavadinimai bus skaitomi garsiai, nors ši funkcija ir nebus pasirinkta.

• Rodyti kitos gatvės pavadinimą

• Žemėlapyje rodyti dabartinę gatvę

• Rodyti kitą greitkelį / kelrodį – jei prieinama, Vairuotojo vaizdo ekrano viršuje rodomas kelrodis arba kitas didesnis kelias.

Planavimo pasirinktys

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pasirinkti planuojamą maršrutą, kai pasi-rinksite tikslą.

Galimi šie variantai:

• Klausti manęs kiekvienąsyk planuojant

• Visuomet pasilikti ties greičiausiais maršrutais

• Visada planuoti ekonomiškus maršrutus

• Visada planuoti trumpiausius maršrutus

• Visada vengti greitkelių

• Visada planuoti pėsčiųjų maršrutus

• Visada planuoti dviračių maršrutus

• Visada planuoti ribotą greitį

Page 35: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

35

Ryškumo parinktys

Nust. savininką

Nustatyti vienetus

Variantas kairiarankiams/ variantas dešiniarankiams

Ryškumo parinktys

Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, bakstelėkite šį mygtuką.

Dienos ir nakties žemėlapio rodymo spalvas galite nustatyti slinkdami slan-kiklius.

Nust. savininką

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami į ONE/XL/XXL įvesti savininko vardą ir adresą, bei pakeisti arba trinti 4 skaitmenų slaptažodįONE/XL/XXL.

Pastaba: galite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį naudodamiesi TomTom HOME. Pastaba: galite keisti arba panaikinti tik 4 skaitmenų TomTom ONE/XL/XXL slaptažodį.

Galite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį ONE/XL/XXL, naudodami TomTom HOME:

1. Prijunkite savo ONE/XL/XXL prie kompiuterio.

2. Įjunkite savo GO ir savo kompiuterį.

TomTom HOME pasileis automatiškai.

3. Spustelėkite Valdyti mano įrenginį, o tai rasite TomTom HOME.

Jūsų ONE/XL/XXL rodomas ir dabar gali būti valdomas naudojantis TomTom HOME.

4. Pagrindiniame savo ONE/XL/XXL meniu spustelėkite Keisti parinktis.

5. Spustelėkite Nustatyti savininką.

Įrašykite naują 4 skaičių slaptažodį, kurį naudosite apsaugoti savo ONE/XL/XXL.

Nustatyti vienetus

Bakstelėkite šį mygtuką nustatyti rodomus vienetus, pvz.:

• Atstumas

• Laikas

• Ilguma ir platuma

Kairiarankis variantas

Bakstelėktie šį mygtuką perkelti svarbius mygtukus, pvz.: Viskas ir Atšaukti, taip pat ekrane padidinti juostą į kairę. Tai leidžia bakstelėti mygtukus kaire ranka neuždengiant ekrano.

Norėdami ekrane perkelti mygtukus į dešinę, bakstelėkite Dešiniarankis variantas.

Page 36: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

36

Klaviatūros parinktys

Nustatyti laikrodį

Energijos taupymo parinktys

Pradinė gamintojo sąranka

Klaviatūros parinktys

Klaviatūrą paprastai naudojate įvesti tikslą arba sąrašo elementą, pvz.: lan-kytiną vietą (LV).

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pasirinkti klaviatūros mygtukų dydį ir kla-viatūros išdėstymą. Galite pasirinkti vieną iš dviejų dydžių:

• Didelė klaviatūra

• Maža klaviatūra

Galimi keli klaviatūros išdėstymai:

• Klaviatūra ABCD

• Klaviatūra QWERTY

• Klaviatūra AZERTY

• QWERTZ klaviatūra

Nustatyti laikrodį

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti laiko formatą ir nustatyti laiką.

Paprasčiausias būdas nustatyti laiką – bakstelėti mygtuką Sinchr. nustato laiką pagal gautą informaciją iš GPS.ONE/XL/XXL

Pastaba: galite naudoti Sinchr., tik jei gaunate GPS ryšio signalus, tačiau negalite nustatyti laiko, kai esate patalpoje.

Kai pasinaudojate Sinchr. nustatyti laiką, galite sureguliuoti valandas pagal savo laiko juostą. ONE/XL/XXL veikia jūsų laiko juostoje ir visuomet išlaiko teisingą laiką naudodamasis GPS informacija.

Energijos taupymo parinktys

Bakstelėkite šį mygtuką konfigūruoti savo ONE/XL/XXL taupyti energiją. Galimi šie variantai:

• Niekada nepritemdyti ekrano

• Pritemdyti ekraną tarp instrukcijų

Tada pasirinkite, ar norite pasirinkti Įrenginys įjungtas, kai išorinio maiti-nimo nėra.

Pradinė gamintojo

sąranka

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami atstatyti TomTom ONE/XL/XXL gamin-tojo sąranką.

Visi jūsų sukurti nustatymai, įskaitant ir Pamėgtas vietas, jūsų namų vietą, perspėjimus apie LV ir bet kokias kelionės programas, yra ištrinti.

Page 37: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Lankytinos vietos13.

37

Lankytinos vietos LVs yra lankytinos vietos žemėlapyje. Štai keli pavyzdžiai:

• Restoranai

• Viešbučiai

• Muziejai

• Parkavimo vietos

• Degalinės

Pastaba: galite pranešti apie trūkstamas LV arba redaguoti esamas LV naudo-dami Map Share ir dalintis savo taisymais su Map Share bendruomenės nariais.

LV kūrimas

Pastaba: galite atsisiųsti LV rinkinius ir dalintis LV rinkiniais, sukurtais naudo-jantis TomTom HOME.

1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

2. Bakstelėkite Keisti parinktis.

3. Bakstelėkite Valdyti LV.

4. Prieš pridėdami LV kategoriją, turite sukurti bent vieną LV kategoriją. Visos LV yra priskirtos LV kategorijai. Pridėti LVs galite tik prie LV kategorijų, kurias sukūrėte patys.

5. Įveskite LV kategorijos pavadinimą, pvz., „Draugai“ ar „Mėgstamiausi resto-ranai“. Tuomet pasirinkite LV kategorijos žymeklį.

6. Bakstelėkite Pridėti LV.

Pridėti LV kategoriją

Bakstelėkite Pridėti LV kategoriją.

Pridėti LV

Bakstelėkite šį mygtuką pridėti LV.

Page 38: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

38

7. Jūsų prašoma pavadinti LV.

8. Pasirinkite LV kategoriją, prie kurios norite pridėti lankytiną vietą.

9. Iš pateikto sąrašo pasirinkite LV vietą.

Namai

Kaip LV galite nustatyti Namų vietą.

Jeigu norite pakeisti Namų vietą, prieš ją pakeisdami, iš Namų vietos galite sukurti LV.

Pamėgta vieta

Iš pamėgtos vietos galite sukurti LV.

Galite sukurti tik ribotą Pamėgtų vietų skaičių. Jeigu norėsite sukurti dau-giau pamėgtų vietų, turėsite ištrinti Pamėgtų vietų sąrašo dalį. Prieš ištrin-dami Pamėgtą vietą, paverskite ją LV, kad neprarastumėte adreso.

Adresas

Galite nurodyti adresą, kuris bus LV. Įvesdami adresą galite pasirinkti iš keturių variantų.

• Miesto centras

• Gatvė ir namo numeris

• Pašto indeksas

• Sankryža arba transporto mazgas

Paskutinė naudota

paskirties vieta

Iš vietų, kurias neseniai naudojote kaip tikslą, pasirinkite LV vietą.

Lankytina vieta

Lankytiną vietą (LV) galite pridėti kaip LV. Pvz., jeigu kuriate savo mėgsta-miausių restoranų LVs kategoriją, naudokite šią pasirinktį, o ne įveskite restoranų adresus.

Mano vieta

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami pridėti savo dabartinę vietą kaip LV.

Pvz., jeigu sustojote vietoje, kuri jums patinka, būdami ten bakstelėkite šį mygtuką, kad sukurtumėte LV.

Taškas žemė-lapyje

Bakstelėkite šį mygtuką, kad sukurtumėte LV naudodami žemėlapio nar-šyklę.

Pasirinkite LV vietą žymikliu ir bakstelėkite Viskas.

Platuma / ilguma

Bakstelėkite šį mygtuką, jei norite sukurti LV įvesdami platumos ir ilgu-mos reikšmes.

Page 39: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

39

Pastaba: galite pranešti apie trūkstamas LV arba redaguoti esamas naudo-dami Map Share ir taip dalintis savo taisymais su Map Share bendruomenės nariais.

Vykimas į LVLV galite naudoti kaip tikslą. Pvz.: jei keliaujate į nežinomą miestą, galite pasi-rinkti lankytiną vietą padėti rasti parkavimo garažą.

1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

2. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Vykti į....

3. Bakstelėkite Lankytina vieta.

4. Susiaurinkite savo LV pasirinkimą nustatę sritį, kur yra lankytina vieta.

Galite pasirinkti vieną iš šių variantų:

• LV netoli Jūsų – pasirinkite iš netoli esančių LV pateiktojo sąrašo.

• LV mieste – raskite LV tam tikrame mieste arba didmiestyje.

• LV netoli namų – pasirinkite iš LV, esančių netoli namų vietos, sąrašo.

Galite pasirinkti iš LV, esančių maršrute arba netoli tikslo, sąrašo. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

• LV maršrute

• LV netoli kelionės tikslo

Pastaba: paskutinė jūsų peržiūrėta LV taip pat rodoma, todėl galite čia grei-čiau suplanuoti maršrutą.

5. Įrašykite miesto, kurį norite aplankyti, pavadinimą, ir jam atsiradus sąraše, jį spustelėkite.

6. Pasirinkite LV kategoriją:

Bakstelėkite Bet kuri LV kategorija ir ieškokite LV pagal kategorijos pavadi-nimą.

Bakstelėkite LV kategoriją, jei ji rodoma.

Bakstelėkite rodyklę, jei norite pasirinkti iš viso kategorijų sąrašo. Iš sąrašo pasirinkite kategoriją arba pradėkite rašyti kategorijos pavadinimą, ir kai ji atsiras sąraše, ją pasirinkite.

7. Bakstelėkite Garažas.

8. Iš rodomų LVs sąrašo, pasirinkite LV, į kurią norite vykti.

Toliau esančioje lentelėje paaiškinta, ką reiškia atstumai, pateikti šalia kie-kvienos LV.

Paskutinio sustojimo

padėtis

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti savo paskutinę įrašytą padėtį kaip paskirties vietą.

Tai gali būti naudinga, jei ONE/XL/XXL negali išlaikyti stipraus GPS signalo, pvz.: kai važiuojate ilgais tuneliais.

LV netoli jūsų Atstumas nuo jūsų esamos vietos

Page 40: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

40

Jei žinote LV pavadinimą, bakstelėkite Rasti ir jį įrašykite. Ją pasirinkite iš sąrašo, kai šis parodomas.

Kitame ekrane rodoma išsamesnė informacija, įskaitant LV vietą žemėlapy-je, LV telefono numerį – jei jis pateikiamas.

Bakstelėkite Pasirinkti ir patvirtinkite, kad norite planuoti maršrutą iki šios LV.

Pasirinkus LV, maršrutą iki jos apskaičiuoja TomTom ONE/XL/XXL.

LVs rodymas žemėlapyje1. Parinkčių meniu bakstelėkite Žemėlapyje rodyti LV.

2. Pasirinkite LV, kurios bus rodomos žemėlapyje, kategorijas.

Bakstelėkite Rasti ir ieškokite LV pagal pavadinimą.

3. Bakstelėkite Viskas.

Pasirinktos lankytinos vietos žemėlapyje bus rodomos kaip simboliai.

Kaip galiu nustatyti LVs perspėjimus?1. Bakstelkite ekrana ir pamatysite pagrindini meniu.

2. Bakstelėkite Keisti parinktis.

3. Bakstelėkite Perspėti, kai netoli LV.

4. Pasirinkite LV kategoriją, apie kurią norite būti perspėtas.

Pasirinkite kategoriją iš sąrašo arba įveskite dalį kategorijos pavadinimo ir pasirinkite, kai kategorija rodoma sąraše.

5. Nustatykite, kokiu atstumu turi būti nutolusi LV, kai gaunate perspėjimą.

6. Pasirinkite perspėjimo garsą, kuris bus naudojamas pasirinktai LV kategori-jai.

LV mieste Atstumas nuo miesto centro

LV netoli namų Atstumas nuo jūsų Namų vietos

LV maršrute Atstumas nuo jūsų esamos vietos

LV netoli kelio-nės tikslo

Atstumas nuo jūsų tikslo

Žemėlapyje rodyti LV

Perspėti, kai netoli LV

Bakstelėkite šį mygtuką gauti perspėjimus, kai esate prie LV.

Page 41: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

41

LVs valdymas

Galite atlikti šiuos veiksmus:

• Sukurti nuosavas LV kategorijas ir į jas įrašyti LVs.

• Nustatyti įspėjimus, kurie bus rodomi priartėjus prie LVs.

Kodėl galėčiau norėti sukurti savo LV?

LV veikia kaip nuoroda – vieną kartą išsaugojus vietą kaip LV, daugiau niekada nereikės įvesti tos LV adreso. Kurdami LV galite išsaugoti daugiau negu vietą.

• Telefono numeris – kurdami LV, su ja galite išsaugoti telefono numerį.

• Kategorijos – kurdami LV, galite jai priskirti kategoriją.

Pvz.: galite sukurti LV kategoriją „Mėgstamiausi restoranai“. Prie kiekvienos lankytinos vietos įrašykite telefono numerį, kad galėtumėte paskambinti ir rezervuoti staliuką.

Pastaba: galite pranešti apie trūkstamas LV arba redaguoti esamas LV naudo-dami Map Share ir dalintis savo taisymais su Map Share bendruomenės nariais.

Valdyti LVs

Parinkčių meniu bakstelėkite Valdyti LV.

Page 42: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Kelionės programos planavimas14.

42

Kelionės programos planavimas

Kas yra kelionės programa?Kelionės programa – tai kelionės planas, į kurį įeina daugiau vietų nei galutinis tikslas.

Į kelionės programą įeina:

• Tikslas – kelionės vieta, kur norite sustoti.

• Kelio taškas – kelionės atkarpa, kurią norite nuvažiuoti nesustodami.

Kada naudoti kelionės programą?Galite naudoti kelionės programą tokioms kelionėms:

• Vairuodami per atostogas, kai yra daug sustojimų.

• Dviejų dienų kelionėje automobiliu, kai sustojama nakčiai.

• Trumpų atstumų kelionėse, kai sustojama lankytinose vietose.

Visuoses šiuose pavyzdžiuose kiekvienai vietai galite bakstelėti Vykti į.... Jei naudojate kelionės programą, galite sutaupyti laiko visko iš anskto neplanuo-dami.

Kelionės programos kūrimas1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

Tikslai yra rodomi šiuo simboliu.

Kelio taškai rodomi šiuo simboliu.

Page 43: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

43

2. Bakstelėkite Kel. progr. planavimas.

3. Bakstelėkite Pridėti ir pasirinkite vietą.

Patarimas: galite pridėti elementų prie Kelionės programos bet kuria tvarka ir vėliau tvarką pertvarkyti.

Važiavimas pagal kelionės programąJei važiuodami naudojate kelionės programą, maršrutas bus apskaičiuotas iki pirmo tikslo, esančio kelionės programoje. Jūsų TomTom ONE/XL/XXL apskaičiuoja ne visos kelionės atstumą ir laiką, o kelią ir laiką iki pirmojo tikslo.

Tik pradėjus naudoti kelionės programą, maršrutas apskaičiuojamas iš esa-mos jūsų padėties. Jums nereikia nurodyti išvykimo taško.

Pravažiavus kelio tašką ar pasiekus tikslą, jie pažymimi kaip aplankyti.

Kelio taškai rodomi žemėlapyje. Jūsų ONE/XL/XXL nepraneš, kai artėsite prie kelio taško arba į jį atvyksite.

Kelionės programos tvarkymasBakstelėkite Kelionės programos elementą ir atidarykite redaguotinų elementų mygtukų puslapį. Prieinami toliau pavaizduoti mygtukai.

Kel. progr. planavimas

Atsidaro kelionės programos planavimo ekranas. Iš pradžių kelionės pro-gramoje nėra jokių elementų.

Žymėti kaip kel. tašką

Šiuo mygtuki galite pakeisti tikslą į kelio tašką.

Atsiminkite, kad kelio taškai yra tie, kurie žymi vietas, kurias norite prava-žiuoti vykdami į paskirties vietą, o paskirties vietos yra tos, kuriose norite sustoti.

Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei elementas, kurį bakstelėjote, yra kelionės tikslas.

Žymėti kaip tikslą

Šiuo mygtuku kelio tašką galite pakeisti į tikslą.

Atsiminkite, kad paskirties vietos yra tos, kuriose norite sustoti, o kelio taš-kai – tos vietos, kurias pravažiuojate vykdami į paskirties vietą.

Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei elementas, kurį bakstelėjote yra kelio taškas.

Pažymėti „aplankyta“

Norėdami praleisti kelionės programos dalį, bakstelėkite šį mygtuką. Jūsų ONE/XL/XXL nekreips dėmesio į šį elementą bei visus kelionės programoje prieš jį esančius elementus.

Jis nukels jus prie kito kelionės programos elemento.

Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei elemento dar neaplankėte.

Page 44: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

44

Kelionės programos naudojimo pradžiaBakstelėkite Variantai, tada Pradėti navigavimą.

Įrašyti kelionę bakstelėkite Išsaugoti kel. progr..

Įkelti įrašytą kelionę bakstelėkite Įkrauti kel. progr..

Sukurti naują kelionę bakstelėkite Nauja kel. programa; panaikinkite kurią nors kelionę ir bakstelėkite Trinti kel. progr..

Pažymėti „aplankyti“

Norėdami pakartoti kelionės programos dalį, bakstelėkite šį mygtuką. Jūsų ONE/XL/XXL nukels jus prie šio ir tolesnių kelionės programos elementų.

Šis mygtukas rodomas tik tuo atveju, jei elementą jau aplankėte.

Perkelti elementą į

priekį

Norėdami kelionės programos elementą perkelti į priekį, bakstelėkite šį mygtuką.

Šis mygtukas nepasiekiamas, jei elementas yra kelionės programos viršuje.

Nustumti elementą į

galą

Norėdami kelionės programos elementą nustumti į galą, bakstelėkite šį mygtuką.

Šis mygtukas nepasiekiamas, jei elementas yra kelionės programos gale.

Parodyti žemėlapyje

Jei norite pamatyti elemento vietą žemėlapyje, bakstelėkite šį mygtuką.

Pašalinti elementą

Norėdami iš kelionės programos ištrinti elementą, bakstelėkite šį mygtuką.

Page 45: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Priemonėje Padėkite man15.

45

Priemonėje Padėkite man Padėkite man teikia paprastą būdą nuvykti iki greitosios pagalbos centrų ir kitų specialistų arba paskambinti jiems.

Pavyzdžiui, jei patekote į avariją, galite naudoti Padėkite man paskambinti į artimiausią ligoninę ir pranešti tikslią savo buvimo vietą.

Parinktys

Pastaba: kai kuriose valstybėse pateikiama ne visa informacija apie paslau-gas.

Pagalbos telefonas

Bakstelėkite šį mygtuką rasti techninės priežiūros centro kontaktines detales ir adresą.

Važiuoti pagalbos

Bakstelėkite šį mygtuką važiuoti mašina iki techninės priežiūros centro.

Eiti pagalbos

Bakstelėkite šį mygtuką eiti pėsčiomis iki techninės priežiūros centro.

Kur aš esu?

Bakstelėkite šį mygtuką matyti savo buvimo vietą žemėlapyje. Galite bakste-lėti Skambinti pagalbos ir pasirinkti įstaigą, į kurią norite skambinti bei pra-nešti tikslią savo buvimo vietą.

Pirmosios pagalbos ins-

trukcijos

Bakstelėkite šį mygtuką perskaityti Didžiosios Britanijos Raudonojo kryžiaus pirmosios pagalbos instrukcijas.

Kitos instruk-cijos

Bakstelėkite šį mygtuką perskaityti, kaip pasirinkti naudingas instrukcijas.

Page 46: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Pamėgtos vietos16.

46

Pamėgtos vietos

Kas yra Pamėgtos vietos?Pamėgtos yra dažnai lankomos vietos. Galite sukurti pamėgtas vietas; taigi kiekvieną kartą norint čia vykti nereikės įvesti adreso.

Jos nebūtinai turi būti ypatingos – tiesiog naudingi adresai.

Kaip galiu sukurti Pamėgtą vietą?Pagrindiniame meniu spustelėkite parinktį Pridėti Pamėgtą vietą.

Tada iš žemiau esančio sąrašo galite pasirinkti Pamėgtos vietos vietą.

Suteikite Pamėgtai vietai lengvai įsimenamą pavadinimą. Jūsų ONE/XL/XXL visada pasiūlys pavadinimą, kuris paprastai bus pamėgtos vietos adresas. Norėdami įvesti pavadinimą, tiesiog pradėkite spausdinti. Pasiūlyto pavadi-nimo ištrinti nereikia.

Namai

Kaip Pamėgtą vietą galite nustatyti Namų vietą.

Pamėgta vieta

Iš vienos Pamėgtos vietos kitos Pamėgtos vietos sukurti negalite. Šiame meniu toks pasirinkimo variantas visada bus negalimas.

Norėdami pervardinti Pamėgtą vietą, Parinkčių meniu spustelėkite Valdyti Pamėgtas vietas.

Adresas

Galite nurodyti adresą, kuris bus Pamėgta vieta. Įvesdami adresą galite pasirinkti iš keturių variantų.

• Miesto centras

• Gatvė ir namo numeris

• Pašto indeksas

• Sankryža arba transporto mazgas

Paskutinė naudota

paskirties vieta

Iš vietų, kurias neseniai naudojote kaip paskirties vietą, pasirinkite Pamėgtą vietą.

Page 47: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

47

Lankytina vieta

Lankytiną vietą (LV) galite pridėti kaip Pamėgtą vietą.

Ar tai prasminga?

Jei lankote LV, kurią ypač mėgstate, pvz., restoraną, ją galite įrašyti kaip pamėgtą vietą.

Norėdami kaip pamėgtą vietą įrašyti lankytiną vietą, bakstelėkite šį mygtuką ir atlikite nurodytus veiksmus:

1. LV pasirinkimą susiaurinkite pažymėdami sritį, kurioje yra LV.

Galite pasirinkti vieną iš šių variantų:

• LV netoli jūsų – ieškoti iš netoli jūsų buvimo vietos esančių LV sąrašo.

• LV mieste – pasirinkti LV konkrečiame mieste ar gyvenvietėje. Turite nurodyti miestą ar miestelį.

• LV netoli namų – ieškoti iš netoli jūsų namų esančių LV sąrašo..

Jei vykstate į paskirties vietą, galite pasirinkti iš netoli jūsų maršruto ar tikslo esančių LV sąrašo. Pasirinkite vieną iš šių variantų:

• LV maršrute

• LV netoli kelionės tikslo

2. Pasirinkite LV kategoriją.

Bakstelėkite LV kategoriją, jei ji rodoma, arba, norėdami pasirinkti iš viso sąrašo, bakstelėkite rodyklę.

Norėdami ieškoti LV pagal pavadinimą, bakstelėkite Bet kuri LV katego-rija.

Mano vieta

Bakstelėkite šį mygtuką norėdami pridėti savo dabartinę vietą kaip Pamėg-tą.

Pvz., jei sustojote kokioje nors įdomioje vietoje, kol čia esate, galite įtraukti šią vietą į Pamėgtų vietų sąrašą.

Taškas žemė-lapyje

Norėdami sukurti Pamėgtą vietą naudodami žemėlapio naršyklę, bakstelėki-te šį mygtuką.

Žymikliu pasirinkite Pamėgtą vietą ir tada bakstelėkite Viskas.

Platuma / ilguma

Jei norite sukurti Pamėgtą vietą įvesdami platumos ir ilgumos reikšmes, bakstelėkite šį mygtuką.

Paskutinio sustojimo

padėtis

Bakstelėkite šį mygtuką pasirinkti savo paskutinę įrašytą padėtį kaip paskir-ties vietą.

Page 48: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

48

Kaip galiu naudoti Pamėgtą vietą?Paprastai Pamėgtą vietą naudosite kaip būdą nuvykti į kokią nors vietą neįves-dami jos adreso. Norėdami nuvykti į Pamėgtą vietą, atlikite nurodytus veiks-mus:

1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

2. Bakstelėkite Vykti į...

3. Bakstelėkite Pamėgta vieta.

4. Iš sąrašo pasirinkite Pamėgtą vietą.

Jūsų ONE/XL/XXL apskaičiuos maršrutą už jus.

5. Kai maršrutas apskaičiuojamas, bakstelėkite Viskas.

Jūsų ONE/XL/XXL iš karto žodiniais nurodymais bei vaizdinėmis instrukcijo-mis ekrane nurodys kryptį į tikslą.

Kaip galiu pakeisti Pamėgtos vietos pavadinimą?1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

2. Atidaryti Parinkčių meniu bakstelėkite Keisti parinktis.

3. Bakstelėkite Valdyti Pamėgtas vietas.

4. Bakstelėkite Pamėgtą vietą, kurią norite pervadinti.

5. Bakstelėkite Pervadinti.

Kaip ištrinti Pamėgtą vietą?1. Bakstelėkite ekraną ir pamatysite pagrindinį meniu.

2. Atidaryti Parinkčių meniu bakstelėkite Keisti parinktis.

3. Bakstelėkite Valdyti Pamėgtas vietas.

4. Bakstelėkite Pamėgtą vietą, kurią norite ištrinti.

5. Bakstelėkite Trinti.

Page 49: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Eismo informacija naudojantis RDS-TMC17.

49

Eismo informacija naudojantis RDS-TMC

Eismo pranešimų kanalas (TMC)Galite gauti eismo informaciją į TomTom ONE/XL/XXL naudodami TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. TMC perduoda eismo informaciją kaip radio signa-lą.

Patarimas: TomTom RDS-TMC Traffic Receiver yra įtraukta į kai kuriuos pro-duktus ir prieinama kaip priedas kitiems įrenginiams. Apsilankykite svetainėje tomtom.com ir gaukite daugiau informacijos.

Eismo pranešimų kanalas (TMC) nėra TomTom paslauga. FM radio stotys kai kuriose šalyse transliuoja TMC informaciją kaip savo programų dalį. TMC dar žinoma kaip RDS-TMC eismo informacija.

Jūsų TomTom navigavimo įrenginys naudoja šią informaciją perspėti apie užtrukimus dėl eismo maršrute ir kaip užtrukimų išvengti.

Pastaba: TomTom nėra atsakinga už TMC teikiamos informacijos apie eismą prieinamumą ir kokybę.

TMC paslauga kai kuriose šalyse ar regionuose nėra prieinama. Apsilankykite tomtom.com ir patikrinkite, ar yra jūsų šalyje arba regione.

Eismo informacijos naudojimasNorėdami paleisti TMC, prijunkite TomTom RDS-TMC eismo signalų imtuvą prie USB jungties savo įrenginyje.

Patarimas: RDS-TMC signalų imtuvas neveikia, jei automobilinis įkroviklis neprijungtas.

Kai tik pradėsite gauti eismo informaciją, eismo šoninė juosta bus rodoma vairuotojo vaizdo dešinėje. Eismo šoninė juosta perspėja apie bet kokius eismo įvykius maršrute.

Pavyzdžiui, jei yra eismo kamštis 9 kilometrų spinduliu maršrute, dėl to jūs užtruksite 38 minutes.

Šie simboliai rodomi eismo šoninės juostos viršuje:

Jūsų ONE/XL/XXL turi naujausią RDS-TMC eismo informaciją.

Jūsų ONE/XL/XXL laukia atsisiųsti naujausią RDS-TMC eismo informaci-ją, kai tik ji bus prieinama.

Jūsų ONE/XL/XXL ieško radio stoties, kuria perduodama RDS-TMC eismo informacija.

Page 50: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

50

Norėdami rasti greičiausią maršrutą į paskirties vietą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite Eismo juostą.

2. Bakstelėkite Sumažinti užtrukimą dėl eismo.

Įrenginys ieškos greičiausio maršruto į paskirties vietą.

Naujame maršrute gali būti įskaičiuota informacija apie užtrukimus, ir šis maršrutas gali būti tas pats kaip ankstesnis.

3. Bakstelėkite Viskas.

Eismo parinkčių keitimas

1. Savo įrenginio pagrindiniame meniu bakstelėkite mygtuką TomTom eis-mas.

2. Bakstelėkite Keisti parinktis.

Galite keisti šias parinktis:• Pyptelėti, kai maršrute keičiasi eismo situacija – įrenginys pypteli, kai

dabartiniame maršrute atsiranda naujas eismo įvykis.• Neautomatiškai ieškoti įvedus dažnį – jei pasirenkate šią parinktį, eismo

meniu rodomas mygtukas Ieškoti neautomatiškai. Bakstelėkite Neauto-matinė paieška ir įveskite tam tikros radijo stoties, kurią norėtumėte nau-doti gauti RDS-TMC eismo pranešimus, dažnį.

3. Pažymėkite arba nežymėkite žymės langelių prie norimų keisti parinkčių.

4. Bakstelėkite Viskas.

5. Pasirinkite, kas turi būti, jei keičiasi maršruto situacija, kai vairuojate ir ran-damas greitesnis maršrutas. Galite rinktis iš šių parinkčių:• Visada persijungti į šį maršrutą – jūsų maršrutas automatiškai atnaujina-

mas, kad būtų greičiausias.• Klausti, ar noriu šio maršruto – jūsų klausiama, ar norite pasilikti dabar-

tiniame maršrute ar persijungti į greitesnį maršrutą.• Niekada nekeisti mano maršruto – jūsų maršrutas nepakeičiamas ir

neklausiama, ar norite keisti savo maršrutą.

6. Bakstelėkite Viskas.

Eismo įvykiaiEismo įvykiai rodomi Vairuotojo vaizde ir Eismo šoninėje juostoje mažais sim-boliais. Galimi dviejų tipų simboliai:

• Raudoname kvadratėlyje rodomi raudoni simboliai yra eismo įvykiai. Jūsų navigacijos įrenginys gali perplanuoti, kad jų išvengtų.

• Simboliai, rodomi raudoname keturkampyje, yra susiję su oro sąlygomis. Jūsų įrenginys neperplanuoja, kad būtų išvengti šie perspėjimai.

Eismo įvykių simboliai ir jų reikšmės pateikiamos toliau:

Pakeisti Eismo parinktis

Naudokite mygtuką Keisti eismo parinktis ir pasirinkite, kaip eismo infor-macija turi būti rodoma įrenginyje.

Nelaimingas atsitikimas

Page 51: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

51

Su oro sąlygomis susiję simboliai ir jų reikšmė pateikiama toliau:

RDS-TMC eismo informacijos gavimo radio stoties nustatymas

1. Bakstelėkite Eismo šoninę juostą Vairuotojo vaizde.

2. Bakstelėkite Neautomatinė iešKA.

3. Įveskite radio stoties dažnį.

4. Bakstelėkite Viskas.

Jūsų TomTom įrenginys ieško radio stoties. Jei nustatytuoju dažniu neran-dama radio stotis, automatiškai tęsiama kitos galimos radio stoties paieška.

Kelio darbai

Uždaryta viena ar dau-giau eilių

Kelias uždarytas

Eismo įvykis

Eismo kamštis

Rūkas

Lietus

Vėjas

Ledas

Sniegas

Pastaba: jei eisme yra eismo įvykių, naudojantis TomTom eismu rodomas eismo įvykio išvengimo simbolis.

Neautomati-nė paieška

Jei žinote dažnius, kuriais transliuojama RDS-TMC eismo informacija, galite juos nustatyti neautomatiškai tokiais veiksmais:

Norėdami suaktyvinti šią savybę, pirmiausia turite įjungti neautomatinę ieš-ką. Kad tai atliktumėte, bakstelėkite Eismo juostą Vairuotojo vaizde ir tada Keisti Pasirinkite Ieškoti neautomatiškai įvedus dažnį ir tada bakstelėkite Viskas.

Page 52: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

52

Kad darbas būtų lengvesnisEismo meniu esantys mygtukai Namai – darbas arba Darbas – namai leidžia patikrinti maršrutą vienu mygtuko paspaudimu. Kai naudojate vieną iš mygtu-kų, įrenginys patikrina galimus užtrukimus maršrute, jei jų randa, pateikia gali-mybes, kaip užtrukimų išvengti.

Kai pirmą kartą naudojate maršrutą Namai–darbas, turite nustatyti savo namų ir darbo vietas, atlikdami tokius veiksmus:

Pastaba: čia jūsų nustatyta namų vieta yra ta pati kaip meniu Parinktys nusta-tyta ir meniu Vykti į rodoma namų vieta.

Dabar galite naudoti mygtuką Namai – darbas arba Darbas – namai ir matyti eismą nuo namų iki darbo eismo meniu.

Pvz.: norėdami patikrinti užtrukimus maršrutu namo, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite įrenginio pagrindinio meniu parinktį TomTom eismas.

2. Bakstelėkite Rodyti eismą maršrutu namai – darbas.

3. Bakstelėkite Darbas – namai.

Rodomas Vairuotojo vaizdas.

Norėdami peržiūrėti, ar yra greitesnis kelias namo, bakstelėkite Rasti kitą ir tada Sumažinti užtrukimus.

Eismo įvykių tikrinimas srityje

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite mygtuką TomTom eismas.

2. Bakstelėkite Naršyti žemėlapį.

Rodomas žemėlapio naršymo rodinys.

3. Bakstelėkite mėlyną kompasą ekrano viršuje dešinėje.

Pakeisti maršrutą namai – darbas

1. Bakstelėkite savo įrenginio pagrindinio meniu mygtuką TomTom eismas.

2. Bakstelėkite Rodyti eismą maršrutu namai – darbas.

3. Bakstelėkite Keisti maršrutą namai – darbas

4. Nustatykite namų vietą

5. Nustatykite savo darbi vietą.

Naršyti žemėlapį

Naudamiesi žemėlapiu peržiūrėkite eismo situaciją visoje srityje. Norėdami peržiūrėti eismo įvykius ir jų aprašus, atlikite šiuos veiksmus:

Page 53: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

53

Žemėlapis dabartinę vietą automatiškai rodo centre, o eismo įvykiai srityje rodomi su mažais simboliais.

4. Bakstelėkite bet kurį eismo įvykį ir gaukite daugiau informacijos apie jį.

Antrame rodinyje rodoma išsami informacija apie pasirinktus eismo įvykius. Norėdami matyti informaciją apie aplink esančius eismo įvykius, naudokite rodykles į dešinę ir kairę ekrano apačioje.

Eismo meniuVairuotojo vaizde bakstelėkite Eismo juostą ir atidarykite Eismo meniu. Galimi naudoti šie mygtukai:

Sumažinti užtrukimus

Perplanuoja maršrutą pagal naujausią eismo informaciją.

Rodyti eismą maršrutu

namai – darbas

Patikrina eismą maršrute nuo namų iki darbo.

Rodyti maršruto

eismą

Bakstelėkite šį mygtuką rodyti maršrute esančias eismo sangrūdas.

Naršyti žemėlapį

Rodo eismo įvykius žemėlapyje.

Pakeisti Eismo parinktis

Pakeičia Eismo paslaugų nustatymus.

Page 54: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

TomTom perspėjimai apie saugą18.

54

TomTom perspėji-mai apie saugą TomTom saugos perspėjimų paslauga perspėja apie įvairias vietas, įskaitant:• Greičio matavimo kamerų vietas.• Avaringas vietas.• Mobilių greičio matavimo kamerų vietas.• Vidutinio greičio matavimo kamerų vietas.• Mokamų kelių kamerų vietas.• Šviesoforo signalo kamerų vietas.

Svarbu: reguliariai prijunkite savo navigacijos įrenginį prie TomTom HOME atnaujinti visą perspėjimų apie greičio matavimo kamerų vietas sąrašą. Mobi-liųjų kamerų vietos siunčiamos tiesiai į jūsų įrenginį.

Kai greičio matavimo kameros vieta rodoma žemėlapyje, jums artėjant prie jos paleidžiamas perspėjamasis signalas.

Jei randate vietą, kur yra greičio matavimo kamera, bet nesate perspėjami, galite pranešti TomTom apie naują vietą iš savo ONE/XL/XXL.

Perspėjimai apie greičio matavimo kamerasPerspėjama likus 15 sekundžių iki greičio matavimo kameros vietos.

Jūs įspėjami trimis būdais:

• Jūsų TomTom ONE/XL/XXL paleidžia perspėjamąjį garsą.

• Vairuotojo vaizde rodomas greičio matavimo kameros tipas ir atstumas iki jos. Jei greitis ribojamas, jis taip pat rodomas Vairuotojo vaizde.

• Greičio matavimo kameros vieta rodoma žemėlapyje.

Pastaba: apie vidutinio greičio matavimo kameras perspėjama piktograma ir garsu vidutinio greičio patikrinimo zonos pradžioje, viduryje ir pabaigoje. Dau-giau informacijos ieškokite: Būdo, kuriuo perspėjama, keitimas.

Page 55: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

55

Perspėjimo būdo keitimas

Pranešimo mygtukasRodyti pranešimo mygtuką Vairuotojo vaizde darykite tai:

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite Paslaugos.

2. Bakstelėkite Saugos pranešimai.

3. Bakstelėkite Įjungti pranešimo mygtuką.

Pranešimo mygtukas rodomas Vairuotojo vaizdo kairėje pusėje arba, jei naudojate trumpąjį meniu, pridedamas šalia trumpojo meniu mygtukų.

Pranešti apie naują greičio matavimo kamerą važiuojant1. Bakstelėkite pranešimo mygtuką, rodomą Vairuotojo vaizde arba sparčio-

sios prieigos meniu, ir įrašykite kameros vietą.

Jei bakstelite pranešimo mygtuką per 20 sekundžių po to, kai gavote prane-šimą apie greičio matavimo kamerą, galite pridėti kamerą arba ją pašalinti. Bakstelėkite Pridėti kamerą.

2. Bakstelėkite Fiksuota kamera arba Mobilioji kamera, priklausomai nuo kameros, apie kurią pranešate, tipą.

3. Bakstelėkite kameros tipą, apie kurį norite pranešti.

Pastaba: jei kameros tipas, kurį pasirinkote, su greičio ribojimu, galite jį įvesti.

Keisti perspėjimo parinktis

Kad pakeistumėte TomTom ONE/XL/XXL perspėjimo apie greičio matavimo kameras būdą, bakstelėkite mygtuką Keisti perspėjimo parinktis.

Galite nustatyti, kokiu atstumu nuo greičio matavimo kameros turite būti įspėti apie ją ir kokio tipo garsas skambės.

Pavyzdžiui, keisti perspėjimo apie artėjimą prie fiksuotos greičio matavimo kameros garsą darykite tai:

1. Pagrindiniame meniu bakstelėkite TomTom greičio matavimo kameros.

2. Bakstelėkite Keisti perspėjimo parinktis.

Rodomas greičio matavimo kamerų tipų sąrašas. Garso kolonėlė rodoma šalia tų greičio matavimo kamerų tipų, apie kuriuos turi būti perspėta.

3. Bakstelėkite Fiksuotos greičio matavimo kameros.

4. Bakstelėkite NE nešalinti nustatytų perspėjimų apie fiksuotas greičio matavimo kameras.

5. Įveskite sekundėmis, prieš kiek bus perspėjama artėjant prie kameros. Tada bakstelėkite Gerai.

6. Bakstelėkite garsą, kurį norite naudoti perspėti. Pavyzdžiui, pasirinkti tri-mito garsą bakstelėkite Trimitas.

Patarimai: norėdami išjungti perspėjimų apie greičio matavimo kameras garsus, bakstelėkite Pritildyti vietoj Bugle 6 žingsnyje. Norėdami įrašyti savo perspėjimo apie greičio matavimo kameras garsą, bakstelėkite Įrašyti perpspėjimą vietoj Bugle 6 žingsnyje.

7. Bakstelėkite TAIP išsaugoti keitimus.

Page 56: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

56

Jūsų pranešamos kamerų vietos pateikiamos, kai kitą kartą savo įrenginį pri-jungiate prie TomTom HOME.

Pranešti apie naują greičio matavimo kamerą būnant namieNeturite būti greičio matavimo kameros buvimo vietoje, kai norite pranešti apie naują kamerą.

Pranešti apie naują greičio matavimo kamerą būnant namie darykite tai:

1. Savo įrenginio Pagrindiniame meniu bakstelėkite Paslaugos.

2. Bakstelėkite Saugos perspėjimai.

3. Bakstelėkite Pranešti apie greičio matavimo kamerą.

4. Priklausomai nuo kameros tipo bakstelėkite Mobilioji kamera arba Fiksuota kamera.

5. Žemėlapio naršykle raskite kameros buvimo vietą.

Žymikliu pažymėkite tikslią vietą, tada bakstelėkite Viskas.

6. Bakstelėkite kameros tipą, apie kurį norite pranešti ir, jei reikia, kameros greičio ribojimą.

Pranešimas apie neteisingus perspėjimus apie kamerasGalite gauti perspėjimą apie kamerą, kurios jau nebėra.

Pranešti apie neteisingą perspėjimą apie kamerą darykite tai:

1. Kai esate vietoje, kurioje nėra kameros, Vairuotojo vaizde bakstelėkite Pra-nešti.

Pastaba: tai reikia padaryti per 20 sekundžių gavus perspėjimą apie kamerą.

2. Bakstelėkite Pašalinti.

Kitą kartą jums prisijungus prie TomTom HOME, perspėjimas apie kamerą pažymimas kaip neteisingas.

Greičio matavimo kamerų, apie kurias galite pranešti, tipaiPranešdami apie greičio matavimo kamerą galite pasirinkti įrašomos kameros tipą.

Tai įvairūs greičio matavimo kamerų tipai:

Greičio kamera

Šio tipo greičio matavimo kamera tikrina pravažiuojančių automobilių greitį.

Šviesoforo signalo kamera

Šio tipo greičio matavimo kamera tikrina, ar per šviesoforą važiuojantys automobiliai laikosi kelių eismo taisyklių.

Page 57: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

57

TomTomGreičio matavimo kameros meniuAtidaryti greičio matavimo kamerų meniu Pagrindiniame meniu bakstelėkite Paslaugos, tada Greičio matavimo kameros.

Mokomojo kelio kamera

Šio tipo greičio matavimo kamera rodo eismą prie mokamų kelių postų.

Vidutinio greičio

tikrinimas

Šio tipo greičio matavimo kameros tikrina vidutinį automobilių greitį tarp dviejų taškų.

Transporto priemonių ribojimas

Šio tipo greičio matavimo kamera tikrina eismą ribojamo eismo vietose.

Kita kamera

Kiti kamerų tipai, kurie neįeina į išvardintas kategorijas.

Pranešti apie greičio kamerą

Bakstelėkite šį mygtuką pranešti apie naują greičio matavimo kamerą.

Keisti perspėjimo

parinktis

Bakstelėkite šį mygtuką nustatyti perspėjimus, kuriuos gausite, ir jų garsus.

Išjungtiperspėjimus

Bakstelėkite šį mygtuką išjungti perspėjimus apie greičio matavimo kame-ras.

Įjungti Pranešimo mygtuką

Bakstelėkite šį mygtuką įjungti pranešimo mygtuką. Pranešimo mygtukas rodomas Vairuotojo vaizde arba trumpajame meniu.

Page 58: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Degalų kainos19.

58

Degalų kainos Degalų kainų paslauga siunčia naujausią informaciją apie degalų kainas tiesiai į jūsų įrenginį per TomTom HOME, kai įrenginys prijungiamas prie kompiute-rio.

Ieškoti pigiausių degalųIeškoti pigiausių degalų atlikite toliau pateiktus veiksmus. Šiame pavyzdyje planuosite maršrutą pro pigiausias degalines.

1. Bakstelėkite ekrane matyti Pagrindinį meniu, tada bakstelėkite LIVE paslau-gos.

2. Bakstelėkite Degalų kainos.

3. Pasirinkite jūsų automobilio naudojamų degalų tipą.

4. Bakstelėkite Artimiausios pigiausios, tada pavadinimą sąrašo viršuje.

Buvimo vieta rodoma žemėlapyje.

5. Bakstelėkite Pasirinkti.

Jūsų klausiama, ar norite vykti į degalinę.

6. Bakstelėkite Taip

Jei įjungta ši parinktis, jūsų gali paklausti, ar turite atvykti tam tikru laiku.

Maršrutas suplanuotas, o maršruto santrauka rodoma žemėlapyje.

Page 59: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

TomTom HOME pristatymas20.

59

TomTom HOME pristatymas TomTom HOME yra nemokama kompiuterinė programa tvarkyti jūsų naviga-vimo įrenginio TomTom ONE/XL/XXL turinį. Būtų gerai, jei galėtumėte dažnai prisijungti prie HOME ir užtikrinti, kad visada turite naujausius savo įrenginio naujinimus.

Galite atlikti šiuos veiksmus:• Tvarkyti žemėlapius, pasirinkti balsus, lankytinas vietas ir kita.• Pirkite TomTom paslaugas ir tvarkykite savo prenumeratas.• Naujinkite savo įrenginį automatiškai su naujausia programine įranga ir pas-

laugomis.• Kurti ir atkurti atsargines kopijas.• Perskaitykite pilnąją naudojimo instrukcijos versiją.

Patarimas: rekomenduojame naudoti plačiajuosčio dažnio interneto ryšį, kai jungiatės prie HOME.

Būtų gerai, kad naudodamiesi HOME reguliariai susikurtumėte atsargines savo navigavimo įrenginio kopijas.

Įdiegimas TomTom HOMENorėdami įdiegti TomTom HOME kompiuteryje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite savo kompiuterį prie interneto.

2. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir įjunkite įrenginį.

HOME pradeda diegtis.

Patarimas: jei HOME automatiškai neįsidiegia, galite atsisiųsti ją iš svetainės tomtom.com/home

TomTom HOME pasileidžia automatiškai, kai navigavimo įrenginys įjungia-mas, kol prijungtas prie jūsų kompiuterio.

MyTomTom abonementasAtsisiųsti turinį ir paslaugas naudojant TomTom HOME jums reikalingas MyTomTom abonementas. Kai pradedate naudoti TomTom HOME, galite sukurti abonementą.

Page 60: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Priedas21.

60

Priedas

Svarbios pastabos apie saugumą ir perspėjimaiGlobali padėties nustatymo sistema

Globali padėties nustatymo sistema (GPS) – tai palydovinė sistema, suteikianti informaciją apie vietą ir laiką visame pasaulyje. Už GPS valdymą ir kontroliavi-mą, prieinamumą ir informacijos tikslumą atsako tik JAV Vyriausybė. Bet kokie GPS prieinamumo ir tikslumo arba aplinkos sąlygų pokyčiai gali paveikti jūsų TomTom veikimą. TomTom neprisiima jokios atsakomybės už GPS pateikimą ir informacijos tikslumą.

Naudokite atsargiai

TomTom įrenginio naudojimas naviguoti vis viena jus įpareigoja vairuoti atsar-giai ir dėmesingai.

Orlaiviuose ir ligoninėse

Įrenginių naudojimas su antena yra draudžiamas daugelyje orlaivių, ligoninių ir kitų vietų. Įrenginys TomTom neturi būti naudojamas šiose aplinkose.

Jūsų TomTom įrenginio priežiūraNepalikite savo TomTom įrenginio arba TomTom priedų matomų transporto priemonėje, kai ją paliekate. Jie gali lengvai patraukti vagių dėmesį.

Rekomenduojame TomTom naudoti saugos parinktis, kai tai įmanoma. Sau-gumo parinktis rasite Parinkčių meniu.

Rūpinkitės savo TomTom įrenginiu ir tinkamai valykite.

• Naudokite minkštą audeklą nuvalyti įrenginio ekraną; nenaudokite jokių valiklių.

• Jei jūsų įrenginys sušlampa, jį nusausinkite minkštu audeklu.

• Jokiais atvejais neatidarykite savo įrenginio korpuso. Toks naudojimas gali būti pavojingas; tokiu atveju nebus taikoma garantija.

• Jei įrenginyje yra atminties kortelė, su įrenginiu nenaudokite kitos atminties kortelės nei skirtosios TomTom. Kiti įrenginiai gali pažeisti atminties krotelę.

• Nenaudokite savo įrenginio aukštoje arba žemoje temperatūroje, dėl kurios jis gali sugesti visam laikui. Pavyzdžiui, nepalikite įrenginio automobilyje karštą vasarą arba šaltą žiemą.

AkumuliatoriusŠiame produkte naudojamas ličio jonų akumuliatorius. Nenaudokite produkto drėgnoje, šlapioje ir/arba koroziją skatinančioje aplinkoje. Nedėkite, nesaugo-kite arba nepalikite savo produkto prie karščio šaltinio, aukštoje temperatūro-

Page 61: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

61

je, stipriuose teisioginiuose saulės spinduliuose, mikrobangų krosnelėje arba talpykloje su slėgiu, nenaudokite produkto esant didesnei nei 60 C (140 F) tem-peratūrai. Jei nebus vadovaujamasi šiomis nuorodomis, ličio jonų akumuliato-riaus rūgštis gali išbėgti, akumuliatorius gali užkaisti, sprogti arba užsidegti ir sužeisti ir/arba ką nors sugadinti. Neardykite, neatidarykite arba neišrinkite akumuliatoriaus. Jei iš akumuliatoriaus bėga skystis ir jis prisiliečia prie jūsų odos, nedelsdami nuskalaukite tą vietą vandeniu ir kreipkitės į mediką. Dėl saugos ir norėdami ilgiau naudoti akumuliatorių, neįkraukite jo esant žemesnei nei 0 C/32 F arba aukštesnei nei 45 C/113 F temperatūrai.

Temperatūros: standartinis veikimas: -10 C (14 F) – +55 C (131 F); trumpalai-kis saugojimas: -20 C (-4 F) – +60 C (140 F); ilgalaikis saugojimas: -20 C (-4 F) – +25 C (77 F).

Perspėjimas: sprogimo rizika, jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi.

Neišimkite arba nebandykite išimti ne vartotojo keičiamo akumuliatoriaus. Jei iškilo problema su akumuliatoriumi, kreipkitės į TomTom klientų aptarnavimo centrą.

PRODUKTE ESANTIS LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS TURI BŪTI TIN-KAMAI UTILIZUOJAMAS ARBA PERDIRBAMAS. NAUDOKITE SAVO TOMTOM TIK SU PAKUOTĖJE PATEIKTU DC MAITINIMO LAIDU (AUTOMOBILINIU ĮKROVIKLIU / AKUMULIATORIAUS KABELIU) IR AC

ADAPTERIU (NAMŲ ĮKROVIKLIU), SKIRTU ĮKRAUTI AKUMULIATORIŲ.

Įrenginį naudokite su pateiktuoju įkrovikliu.

Kad pasikeistumėte įkroviklius, eikite į svetainę tomtom.com ir raskite infor-macijos apie leistinus su šiuo įrenginiu naudoti įkroviklius.

Savo TomTom prietaisą išmeskite pagal vietinius patvirtintus TomTom tech-ninės priežiūros centro reikalavimus.

Nurodytas akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laikas yra maksimalus. Maksi-malų akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką galima pasiekti tik esant tam tikroms atmosferos sąlygoms. Apytikslis maksimalus akumuliatoriaus tinka-mumo naudoti laikas priklauso nuo vidutinės jo naudojimo apimties.

Patarimų, kaip pailginti akumuliatoriaus veikimą, eikite į savo šalies DUK sąra-šą toliau:

AU: www.tomtom.com/8703CZ: www.tomtom.com/7509DE: www.tomtom.com/7508DK: www.tomtom.com/9298ES: www.tomtom.com/7507FI: www.tomtom.com/9299FR: www.tomtom.com/7506HU: www.tomtom.com/10251IT: www.tomtom.com/7505NL: www.tomtom.com/7504PL: www.tomtom.com/7503PT: www.tomtom.com/8029RU: www.tomtom.com/10250SE: www.tomtom.com/8704UK: www.tomtom.com/7502US: www.tomtom.com/7510

Page 62: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

62

CE žymėjimasŠi įranga atitinka CE žymėjimo reikalavimus, kai naudojama gyvenamojoje, komercinėje, transporto arba lengvosios pramonės aplinkoje.

R ir TTE direktyvaTomTom nurodo, kad šis asmeninis navigavimo įrenginys atitinka pagrindi-nius ir kitus reikiamus ES direktyvos 1999/5/EC reikalavimus. Atitikties dekla-raciją rasite čia: www.tomtom.com/legal.

WEEE direktyvaŠis simbolis ant produkto arba jo pakuotės reiškia, kad šis produktas neturi būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal EU direk-tyvą 2002/96/EC dėl elektros ir elektroninių įrenginių utilizavimo (WEEE) šis elektros produktas neturi būti išmetamas kaip nerūšiuoja-mos buitinės atliekos. Prašome šį produktą grąžinti į prekybos vietą

arba perduoti šių prietaisų surinkimo punktui.

Šis dokumentasŠios instrukcijos buvo rengiamos labai kruopsčiai. Nuolatinis produkto tobuli-nimas reiškia, kad kai kuri informacija nėra pati naujausia. Šio dokumento informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

TomTom nėra atsakinga už technines, redagavimo klaidas arba praleidimus šiame dokumente, taip pat už atsitiktinę arba pasekminę žalą dėl šios medžia-gos netinkamo panaudojimo. Šiame dokumente yra autorių teisių saugoma informacija. Jokia šio dokumento dalis negali būti atšviesta arba atkurta jokia forma be išankstinio rašytinio TomTom sutikimo.

Page 63: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

Copyright notices22.

63

Copyright notices © 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidia-ries. Please see www.tomtom.com/legal for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochte-runternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerli-zenzvereinbarungen finden Sie unter www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar www.tomtom.com/legal voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare www.tomtom.com/legal per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o mar-ques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nos-tra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a www.tomtom.com/legal

Page 64: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

64

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a www.tomtom.com/legal para consultar as garan-tias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf-tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta www.tomtom.com/legal tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleveran-dører. Vennligst se www.tomtom.com/legal for gjeldende garantier og lisen-savtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändar-licensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento pro-dukt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro ves-tavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkal-mazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a ter-mékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyj-nych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie www.tomtom.com/legal.

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochran-né známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento pro-dukt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

Page 65: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

65

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuu-luvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje www.tomtom.com/legal

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logo-ları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte www.tomtom.com/legal para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de open-bare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolu-tions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office. © Crown copy-

Page 66: TomTom ONE/XL/XXLdownload.tomtom.com/open/manuals/xxl/refman/TomTom-ONEv5-XLv2-lt-LT.pdf · 5. Jūsų pirmoji kelionė 9 Jūsų pirmoji kelionė Maršruto planavimas su savo navigavimo

66

right and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA’s Earth Observatory.

The purpose of NASA’s Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth’s climate and environmental change: earthobserva-tory.nasa.gov/