Tromp magazine 2015 1

 • View
  232

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine van de Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp

Transcript

 • 1januari 2015

  trompmagazinevierde jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

  Veiligheid op onze wal

  De redactie besteedt in dit nummer speciaal aandacht aan de veiligheid op de wal. Het betreft calamiteiten als brand en verwondingen. Sinds enige tijd bestaat er een Commis-sie Veiligheid die zich bezig houdt met de veiligheid op het water en de wal. pag 14

  Voorkom roeiblessures

  In samenwerking met de commissaris Opleiden hebben we een artikel over dit onderwerp. pag 16

  Meer meerkoetenIn deze periode, tijdens het roeien op het kanaal, varen we tussen grote groepen meerkoeten door. Ik zag ook een zwaan. te

  keni

  ng: p

  iete

  r be

  rkel

 • 2in

  houd 1januari 2015

  tromptromptromptromptrompmagazinevierde jaargang Hilversumse roeivereniging Cornelis Tromp

  Veiligheid op onze wal

  De redactie besteedt in dit nummer speciaal aandacht aan de veiligheid op de wal. Het betreft calamiteiten als brand en verwondingen. Sinds enige tijd bestaat er een commis-sie veiligheid die zich bezig houdt met de veiligheid op het water en de wal. pag 4

  Voorkom roeiblessures

  In samenwerking met de commissaris Opleiden hebben we een artikel over dit onderwerp. pag 12

  Meer meerkoetenIn deze periode, tijdens het roeien op het kanaal, varen we tussen grote groepen meerkoeten door. Ik zag ook een zwaan. te

  keni

  ng: p

  iete

  r be

  rkel

  Uit de stuurstoel 3 Dankwoord Els van der Kleij In memoriam: Laurens de Koekoek 4Mea culpa 5Leesbare roeibladen 6Oeverbescherming Andersites 7Column - DeLuisterMeeuw 8

  De Lagune Veneti Afsluiting bijna klaar 9Ter Haar & Ter Haar Trompkleding 10Tromp 25-50 Sportief het jaar 2015 in 11Bij Tromp werd al eeuwen geleden geroeid 13 Hoe is het gesteld met de veiligheid op onze wal 14Ledenadministratie 15Voorkom roeiblessures Spieroefeningen in beeld 16 Agenda 19Wedstrijdnieuws NK Indoorroeien 20Foto van de maand Colofon

  21

  Recentelijk was de TM-redactie tezamen om afscheid te nemen van de oud-redac-tiemedewerkers Marita van Rijssen, Arvid Harmsen en Gert Heerschop. De bedoeling van de bijeenkomst was ook om de oude en de huidige redactie met elkaar kennis te laten maken en boven-dien een kennismaking met de web-

  redactie (eigenlijk e-captainbeheer) die nu naast Mark Alberdingk Thijm bestaat uit Yvonne van Gend en Martin Jacobs.

  Jammer genoeg moesten zij uiteindelijk de avond aan zich voorbij laten gaan, maar we hadden tenminste Evert Kruithof in ons midden die nog hand en span-diensten verricht voor de e-captain-beheerders.

  Aan het slot van het artikel over Veilig-heid op onze wal staan een paar eigen observaties.Aanleiding van ons artikel is eigenlijk de vraag of Trompleden voldoende genfor-meerd zijn over wat zij zouden kunnen doen bij calamiteiten zoals brand. Wie ga je alarmeren? Is er een (eigen) dokter in de buurt?

  Het artikel Voorkom roeiblessures is bedoeld om vooral bij de groep begin-nende roeiers nog eens een aantal belangrijke zaken aan de orde te stellen.In een volgend nummer wil de redactie ook nog aandacht besteden aan het afstellen van onder andere het voeten-bord.

  pjb

  R edact i onee l

  TrompMagazine (digitaal)verschijnt circa 8x in het jaar. Inleveren van uw bijdrage: zie verschijningsschema TM.Max. tekstlengte: 700 woorden= 1 pag (in word-bestand).Afbeeldingen separaat bijleveren op minimaal circa 5 Mb.

  TrompMagazine verschijntacht maal per jaar.

  www.ctromp.nl

  Gebruik de paginacijfer-links naar de diverse paginas.Klik, indien gewenst, op de andere links.

  TrompMagazine 2 (digitaal)verschijnt rond 4 maart.Inleveren nieuwe kopij uiterlijk op vrijdag 27 februari.

  (zie ook de site voor overige dataof pagina 11)

  Nellie, Yolande, Pieter

 • 3Bardiensten

  Tromp draait op de inzet van de leden; we vragen alle leden jaarlijks ten minste 2 bardiensten of andere werkzaamheden van 2,5 uur voor de vereniging te verrichten. Jeugd- en juniorleden, ART-leden, niet-roeiende leden, donateurs en leden van 75 jaar en ouder zijn hiervoor vrijgesteld. Circa 50 leden hebben vrijstelling voor bardienst gevraagd en gekregen, omdat zij zich op een andere wijze structureel inzetten voor Tromp, danwel door bijzondere omstandigheden verhinderd zijn. Er blijven 480 leden over waarvan we verwachten dat ze 2 bardiensten per jaar doen; zij krijgen twee keer per jaar een uitnodiging om zich in te schrijven voor een bardienst.

  Er zijn jaarlijks 676 bardiensten te plannen. Met 480 leden die ieder 2 bardiensten doen zou het vullen van het bardienstrooster geen probleem moeten zijn; zelfs bij een opkomst van 70% zijn alle bar-dienstroosters gevuld. Helaas wordt deze 70% niet gehaald; de afgelopen twee periodes (van 1 oktober 2012 30 september 2013 en van 1 oktober 2013 30 september 2014) was de opkomst 61% resp. 62%. Dit ondanks het feit dat 42 leden de afgelopen twee periodes samen 3 bardiensten of meer hebben

  gedaan, waarmee ze in twee periodes samen 106 extra bardiensten hebben gedaan.Het tekort aan inschrijvingen voor bardiensten levert de sooscommissie onnodig veel extra werk op; gaten in het bardienstrooster moeten ad hoc worden opgevuld, vaak door steeds weer dezelfde leden.

  Eind december is een mail gestuurd naar circa 150 Trompleden die niet zijn vrijgesteld en die zowel in de periode 1 oktober 2012 30 september 2013 als in de periode 1 oktober 2013 30 september 2014 maximaal n bardienst per periode hebben gedaan. Hen is gevraagd om in de huidige periode (1 oktober 2014 30 september 2015) 2 bardiensten te doen of eventueel 5 uur andere werkzaamheden voor Tromp te verrichten.

  Circa 40% van de leden die een mail heeft gekregen heeft hierop inmiddels gereageerd. Een aantal leden claimt zich reeds 5 uur per jaar in te zetten voor Tromp, maar heeft geen vrijstel-ling aangevraagd. Prima natuurlijk dat leden zich op diverse manieren inzetten; het merendeel van onze vrijwilligers doet elke week n of andere taak van zon 1,5 tot 2 uur en daar bovenop ook hun bardienst.

  Dankzij alle vrijwilligers hebben we zon goede vereniging. Elk lid hoort een substantile bijdrage te leveren: bovenop een incidentele inzet verwachten wij ook inzet voor bardiensten. En het is een utopie dat de vereniging kan draaien als iedereen alleen het vrijwilligerswerk doet dat men leuk vindt.

  Als je vindt dat je je structureel inzet voor de vereniging en je wilt toch vrijstelling voor bardienst, vraag dan vrijstelling aan bij secretaris@ctromp.nl Als je geen vrijstelling krijgt, gaan wij ervan uit dat je jaarlijks 2 bardiensten doet en dat je die zelf inplant. Een suggestie: doe je bardienst op of rond de tijd dat je anders roeit. Dan past het in je normale week-schema en je ziet je roeimaatjes ook nog. We hebben ieders inzet nodig om alle bardienst-roosters te vullen!

  ga naar inhoudspagina

  voor

  zitt

  er

  secr

  etar

  is

  penn

  ingm

  eest

  er

  com

  . opl

  eide

  n

  com

  . acc

  omm

  odat

  ie

  com

  . mat

  eria

  al

  com

  . jeu

  gd-ju

  nior

  en

  com

  . wed

  strij

  den

  Henk Kars Frank Kaiser Paul Arnold Fred Wittkampf Edwin vd Voort George Brusse Marit Versteeg Menno Proper Frans Veld

  com

  . bre

  edte

  roei

  enPaul Arnold

  Uit de stuurstoel

  ga naar volgende pagina

 • dankwoord4

  Beste Trompers,

  Vanaf de dag dat Jan hoorde dat hij ernstig ziek was, is er vanuit Tromp een overweldigend medeleven over Jan uitgestort, op heel veel manieren. Deze betrokkenheid heeft Jan als heel warm en fijn ervaren, hij vond het dan ook erg jammer dat hij al snel niet meer de energie had om iedereen te beantwoorden of te ontvangen.

  De vlootschouw vond Jan, ondanks dat hij al erg zwak was, heel mooi en het was goed om te merken dat zijn inzet en werk van al die jaren zo gewaardeerd werd.

  Na het overlijden van Jan was de enorme hoeveelheid kaarten en bloemen, de vele Trompers die

  kwamen condoleren en bij zijn crematie aanwezig waren als een warm bad voor mij en mijn gezin.

  Het heeft ons veel steun en troost gegeven te merken hoe geliefd Jan op Tromp was, dat hebben we ook kunnen lezen in het condoleanceboek waarin veel mooie en persoonlijke woorden staan.

  Als laatste afsluiting de film voor en over Jan, een prachtig document en herinnering, waar wij erg blij mee zijn.

  Omdat het voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik het mede namens mijn dochters, schoonzoons en kleinzoon en verdere familie op deze manier doen.

  Heel veel dank!

  Hartelijke groeten,Els van der Kleij.

  ga naar inhoudspaginaMarinoss op het landgoed in Fragny.

  Els van der Kleij

  Heel veel dank

  Op zaterdag 20 december werd in het Filmtheater in twee zalen de film vertoond met de bijdragen van vele leden met een speciale herinnering aan Jan van der Kleij. Een paar honderd Trompleden zagen samen met de familie Van der Kleij de fraaie impressies die door Ruud Korswagen in de voorgaande weken waren opgenomen. De film bevatte hilarische momenten, herinneringen van langere tijd geleden en emotionele zoals het lied van Jan Willem van der Ley. [red]

  ga naar volgende pagina

  Laurens de Koekoek: een herdenking

  Ik wil met je roeien!, zei halverwege de jaren tachtig een onbekende man tegen Kees (Duyven de Wit), en lid van ons zondagochtendclubje dat bekend staat als de Muppets. Die uitnodiging was niet aan dovemansoren gericht en dertig jaar lang hebben ze samen geroeid, met zijn tween of met meer