Tuần Lễ Dài Nhất Của Sư Đoàn Trừng Giới

Embed Size (px)

Text of Tuần Lễ Dài Nhất Của Sư Đoàn Trừng Giới

Tun L Di Nht Ca S on Trng Gii (phn 1)NXB gii thiu: Hi k chin tranh ghi chp ca mt s quan v s Tc gi: L Hiu nh phn ca S on 3 B Binh vo nhng ngy cui cuc chin. Ta quyn sch l Tun L Di Nht Ca S on Trng Gii, tc gi l L Hiu nh, s quan tham mu cao cp, ngi c mt bn cnh tng Nguyn Duy Hinh, T Lnh S on 3 trong sut thi gian hot ng ti chin trng Qung . L mt i n v B Binh c thnh lp cui cng ca qun i Vit Nam Cng Ha (VNCH), S on 3 B Binh (BB) (c bit danh l s on Trng Gii) tri qua nhng ngy thng nghit ng, cay ng trn hai chin trng Tr Thin v Nam Ngi. Di gc ca mt ngi trong cuc, tc gi c gng trnh by trung thc v nhng con ngi, t vin s quan t lnh cho n mt ngi lnh binh nh, m mnh i ring ca h gn lin vi s phn ca n vi. Qua c gi c th nhn li cuc chin vi ci nhn xc thc, ng thi thy c nhng nguyn nhn su xa v mt tht bi khng th trnh khi ca mt i n v. Gi v qu hng ngho ng H, Qung Tr, nim thng nh nhng thng ngy th u bn b sng Hiu Giang, Thch Hn. L Hiu nh

PHNG TUYN GIO LINH: NHNG NGY GI CT Chic trc thng dnh ring cho T Lnh Qun on 1 ri Hu bay v hng Qung Tr. By gi l mt bui chiu thng 4 nm 1967. Tng Hong Xun Lm, T Lnh Qun on, v Tng Stillwell, C Vn Trng, bay th st chin trng gii tuyn: Hu Qung Tr 59 km, Qung Tr ng H 14 km, ng H Gio Linh 12 km, Gio Linh Bn Hi 8 km. bao nm ri, nhng con s, khong cch vn li trong tr nh chng ti, nhng ngi lnh m tui th tri qua th trn ng H, th x Qung Tr. Khc hn vi d on, vin t lnh qun on khng dng li ng H thm B Ch Huy Trung on 2. Nh nm r phi trnh ca v tng t lnh, vin phi cng i hng bay. ng H, th trn sm ut ca tnh Qung Tr nm mi bom n t nm 1946, khi nhng binh on L Dng, Maroc chn ng H lm cn c ng qun. V con sng Hiu Giang xui v Ca Vit, chiu hm , ngc cho nhng ngi khch l ngi trn trc thng. Bay dc theo dng sng v Gi , Xun Thnh, ri s qua Mai X, tt v Gio Linh, mt qun l b nam Bn Hi. - Hng H! Kinh K gi! - Kinh K nghe Hng H. - Mt tri chiu bn sng Hng.

Hot ng truyn tin khng-lc c x dng hng dn trc thng h cnh, khi mu cun cun bay. Trc thng gim cao. Hai x th phi hnh trong t th sn sng khai ha v chin tranh khng ch din ra chin ho, rng ni m c th ngay qun l Gio Linh nh b ny. Vin Trung T Tiu Khu Trng cng vi Chi Khu Trng Gio Linh hng dn on lnh o VIP v chi khu, phng hi cht hp. Bui hp kn o. ch c vin Trung T Tiu Khu Trng c d. Khi cc VIP ri phng hp, tng Lm gi vin tiu khu trng dn d: - Bng mi gi phi a dn i ht. Lm khng xong th anh cng khng cn lm tnh trng na. Khng ai theo hai vin tng v li Nng. Chng ti c th xung ng H, mt th trn vi lnh nhiu hn dn. Nhng ngy tm tr ti hu c Trung on 2 chng ti gp li mt s bn b cng kha, nhng ngi lnh cng qu. Sau nhng li hi thm l nhng li than vn: - i lnh m ra tn ng H l cng ng ri, cn i u na! Khng l qua bn kia sng Bn Hi i theo Cng Sn? - T ngy ra trng, a tut v y, chng bit khi no mi v li Th c thm c em d thng Ch Nh. - Ci Trung on 2 ny, ti n gi l Trung on B y Cng vi cc n v khu gii tuyn, chng ti tr li Gio Linh mt ngy trung tun thng 4. Tng i i phn tn mng vo cc p, x yu cu dn chng ra i. Chic xe phng thanh ca ton cng tc Chin Tranh Chnh Tr pht i nhiu ln li ku gi ca B Ch Huy Chin Dch: yu cu ng bo di tn. Ti y s xy ra nhng cuc giao tranh.

Hnh chp mt cng-s chin u nm ti giao im Quc L 1 v Quc L 9 ng H. Quc L 1 l ng i ra bc, Quc L 9 i theo hng ty n bin gii Lo-Vit. (HNH NH: su tm) Theo mt trung i, ti i vo mt ngi lng gn Mai X. Ti y chng ti chng kin nhng ngi dn ngho b xm lng ra i trong v vng. Mt c gi dn hai a chu n gp chng ti, gia ti ca c ch c mt bao b ng qun o, mt ci thng my ng chn a, ni niu, cn tt c li. - ng i! Cc chi m cc d ri. M n b cha n, ly chng khc, cha n i lnh tut u trong nam, ng ni gi th ny nui hai chu cng khng yn thn, i nh ri khi m mi v my ng?

Phi ni g vi ng c y, phi ni g vi nhng ngi dn ln xe GMC ra i, phi ni g vi nhng ngi m gi tc bc ph bng chu di. Cha m ca chng n u? V cn nh no, vng t no s n cc c, b con tm tr? Ngi phng vin cng i vi chng ti quay ht 2 cun phim 16 ly, vi rt nhiu cn nh, cn nh v nhng dng l, v nhng khun mt hc hc, v nhng nh mt bun b, v manh o v bc mu. C mt qun Gio Linh ra i. Tng chic GMC chuyn bnh, gi li Gio Linh bi m. Ly tre, chic cu, ging nc ngt li vi vng gi ct. CAM L: NHNG NGY NGHIT NG, NGY U TIN CA DI DN Cch qun l khong 2 km, thung lng t bi sut mt ma h l qu hng tm tr. Nhng dy nh tng d chin dng ln, bn cnh cc ton Dn S V Vit Nam, c c cc ngi bn cao lu nghu trong i Tiu on Tm L Chin Hoa K t Nng ra. Nhng nhng ngi vt v nht vn l cc anh lnh ca Trung on 2 H M (sau ny l anh c ca S on Trng Gii), va lm an ninh, va lm lun ngh ca ngnh cng binh kin to. Nhng vin h s quan i lnh t hi Ty, by gi l thng s thng v i i, khng ngt n c lnh: - Ti bay rn m lm, ng thiu ta khng tha cho ti by, nu n ti m dng lu khng xong. Mt thng s, tui hn 40, lm n xin gii ng, phn trn vi cc nh bo kaki: - Ra l cha chc gii ng c, c thm vi nm, may mn lm l ln c chun y, khng chng li nm trong quan ti c truy thng. Ci Trung on 2 ny a s l lnh v k lut, o ng, lao cng o binh phc hi. Tht l thp cm. Qun on v s on ch, c y ra y. Khng bit gi ci trung on ny bng ci tn chi mi ng. Mt trung s mi ra trng, h s quan tiu on trng, quay sang ni vi thng s thng v i i: - B c cun Tiu on Trng Gii ca ci ng nh vn Hi Ming U cha? - My gii sinh ng lm sao m c c? - u c gii b. Con c trong t bo ng tng k, ng nh vn chi dch ra ting Vit. - Thi, lm i con i! Tiu on Trng Gii, Trung on Trng Gii! Ri sau ny cng s c c S on Trng Gii! - Phng Hong m nghe c l b b lnh y. Con nghe ng i i trng ni. Khi cn trung y, Phng Hong c ln lm i i trng i i k lut. M phe mnh gi l i i Trng Gii.

m N+7 ti B Ch Huy Chin Dch, ngi phng vin qun i ngi ni chuyn vi Thiu y S., Trung i Trng Dn S V. Anh cho S. bit: - Ngy mai tr v Si Gn giao nh v bi. Sau tr li bm tr y. Cch hai ngi khng xa, i T Kin Nhiu (cu chnh vn phng ca quc trng Dng Vn Minh, tht sng, b y ra min Trung, tng Lm phong cho chc v Ph T T Lnh c Trch Chng Trnh T Nn) ngi ni chuyn vi Thiu T Giai, Trung on Trng Trung on 2, Bit Khu Trng Bit Khu Gii Tuyn, ng thi l ph ph t v Chng trnh t nn. Thiu T Giai d c cp bc thp hn nhng ng ang nm binh quyn trong tay. Di nh n in, nt mt vin Trung on Trng Trung on 2 xa vng. Cn i T Nhiu, ni bun ni tip ni bun. ng cng danh chia tay vi ng. Nhn vin thiu ta, ng khng ngh c rng ch 4 nm sau, bng mai bc trn c o Thiu T Giai s tr thnh mt ngi sao bc. Ngi Thiu T Giai s l chun tng G. t lnh s on con t ca qun i, s on trng gii ca o qun b nam V Tuyn 17. Ngi bn S., anh bn phng vin tng thut mt on phim sng v ngi t lnh tng lai. - ng G. xut thn kha 10 Lt, vn ha trung hc, ra trng i v S on Nhy D, cng lt vi tng Ng Quang Trng, Kha 4 Th c. - Sao ng y li v S on 1? - Th l bn khng bit, nm 1960, Nguyn Chnh Thi o chnh ht, chy sang Campuchia. Phng Hong G. mt ngi che ch, b y i nhiu ni. Khi tng Dng Vn Minh ln, ng Thi tr v. Ri sau v chnh bin ca tng Khnh, ng Thi c c lm T Lnh S on 1. Th l Phng Hong G. gp li ch tng. ng Thi cho ng G. lm Trng Phng 2 S on. - Sau ng i ra y? - Cha u, khi ng Thi v, lm T Lnh Qun on 1, ngi Nng, ngi thiu tng khng qun i Ci Bang G. Th l t i y c mang lon thiu t v lm Ph Tnh Trng Ni An tnh Qung Nam. Tnh trng l dn s, nn ng ph ni an kim lun chc tiu khu trng. Nguyn Chnh Thi rt i. Hong Xun Lm t S on 2 v nm Qun on. Ng Quang Trng v nm S on 1. Tng Trng xin cho G. v lm Trung on Trng Trung on 2, ci trung on m bo cr kaki gi la qun trng gii. - My bit ti lnh chin tranh chnh tr ca tao gii thch ch trng gii th ny: trng l trng pht, gii l gii tuyn. Khng ng, phi ni l indisciplinaire mi ng ngha trng gii. m N+7 ti Cam L, m hon tt mc tiu th nht ca k hoch di dn. Nhng cn lu vi lp le trong m. nh sng n in khng ri ht ni u t ca nhng ngi b x m i. NGI C GN SAO SAU CNG PH VN LU

Khi tng ru km Nguyn Cao K, gh thm tri nh c, th k hoch di dn hon tt. tng thng cho nhng ngi n lc trong k hoch dn dn ny, tng K gn huy chng bi tinh cho i T Nhiu, Thiu T Giai v mt s vin chc dn s khc. Khi gn huy chng cho Thiu T Giai, tng K quay sang hi vin T Lnh Qun on: - Mi lm trung on trng sao khng cho ln trung t? - ng ngh. p mnh vo vai Thiu T Giai, tng ru km ni: - Rng ln, c ngy cng ln tng nh ti! Gn 4 nm sau, li phn ca th tng tr thnh hin thc khi Thiu T Giai ngy no tr thnh i T Giai, T Lnh Ph S on 1 BB. V sau ny khi cuc hnh qun Lam Sn 719 khai din vo thng tun thng 2 nm 1971, cuc hnh qun sang H Lo b sa ly. Tuy nhin ra mt, Tng Thng Nguyn Vn Thiu cho lnh t chc l chin thng ti Ph Vn Lu. Ba ngi c eo sao v thm sao. Phm Vn Ph ln tng 2 sao, H Trung Hu, T Lnh Ph S on Nhy D ln tng 1 sao. Ngi cui cng c Tng Thng Thiu gn sao chnh l i T Giai. Khi bt tay vin t lnh ph S on 1, Tng Thng Thiu ni: - Ln chun tng, chun b nm s on. LNH M GI T PHNG TUYN NC MT Tr li ma xun 1967, phng tuyn in t McNamara sn phm ca ng Robert McNamara, B Trng B Quc Phng M c xy dng dc theo b nam sng Bn Hi, vng ln min ni, vi nhng cn c C1, C2, Tn Lm, v Tn Lm Bc. tr thnh quen thuc vi cc n v S on 3 Thy Qun Lc Chin (TQLC) M. Ring vi Khe Sanh do mt trung on phng th, Trung on 26 Mt Thn. Tt Mu Thn, Khe Sanh b bao vy. S phn ca Trung on 26 M v Tiu on 37 Bit ng Qun (BQ) tng cng c m tng ngy. Khi , ng Giai cn lm Trung on Trng Trung on 2, in u v s lnh o qun trng gii o ng ngy cng tng. Thm vo s phn Khe Sanh gy ni m nh cho s phn ca Trung on 2 BB. Nu tng Lm iu Trung on 2 nhy vo Khe Sanh th chc trung on trng gii ny o ng gn ht. Sau hn 4 nm trn gi phng tuyn in t, mt phng tuyn m cc nh bo Anh gi l phng tuyn nc mt ngi M. Nhng ngi lnh M cui cng t gi Gio Linh vo nhng ngy cui thng 9 nm 1969. B Ch Huy Tin Phng S on 1 thnh lp vi lc lng nng ct l Trung on 2 H M v Thit on 11. Nhng tnh hnh ngy cng cng thng. Hai nm sau khi lnh M rt khi Gio Linh, p lc qun s cng gia tng trong ni lo u ca ngi lnh trng gii.

Tng Hong Xun Lm trnh tng thng xin thnh lp S on 3 BB c nhim v phng th t pha bc th x Qung Tr ra n Bn Hi. D trong trnh vn, B T Lnh Qun on t tn cho s on tn lp ny l S on 3 B Binh, nhng t lnh n s quan ti S on 1, S on 2, B Tham Mu Qun on u gi l S on 3 Gii Tuyn. V nhng ngi lnh c chn v u qun i n v ny th t cho s on sp thnh lp nhiu tn gi khc nhau: S on 3 Bn Hi, S on 3 Trng Gii, S on 3 B y. Cn thn quyn h th b m nh bi mt danh hiu khc l S on Trng Gii. I T: IM HN CA NHNG LAO CNG O BINH Theo t chc, mt s don b binh gm c: 3 trung on 1 thit on k binh 4 tiu on pho binh 4 tiu