Click here to load reader

TV, INTERNET OCH TELEFONI - Stångåstaden ... Tv Tv via kabel-tv-nät Som hyresgäst hos Stångåstaden har du kostnadsfri tillgång till ett brett grundutbud av både analoga och

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of TV, INTERNET OCH TELEFONI - Stångåstaden ... Tv Tv via kabel-tv-nät Som...

 • TV, INTERNET OCH TELEFONI

 • När du hyr en lägenhet av oss får du samtidigt tillgång till modern teknik för tv, internet och telefoni. Du väljer själv den leverantör och de tjänster som passar dig. I den här broschyren kan du läsa mer om vad vi erbjuder och hur allt fungerar.

  Tjänsteleverantörer Stångåstaden samarbetar med följande leverantörer:

  Com Hem – Tv, bredband och telefoni.

  Utsikt – Tv, bredband och telefoni från många olika tjänsteleverantörer.

  Telia – Till nästan alla våra fastigheter har vi ett traditionellt telefonnät framdraget, där den största aktören hos våra hyresgäster just nu är Telia. Du kan även få bredband och tv via telefonnätet, så kallad ADSL.

  Ett av marknadens bredaste utbud

 • Tv

  Tv via kabel-tv-nät Som hyresgäst hos Stångåstaden har du kostnadsfri tillgång till ett brett grundutbud av både analoga och digitala tv-kanaler via Com Hem. Det aktuella utbudet hittar du på vår webbplats stangastaden.se

  För att få tillgång till det digitala utbudet krävs en digitalbox eller en CA-modul. Kontakta Com Hem för att beställa en digitalbox eller CA-modul.

  Vid allmänna tv-frågor eller felanmälan, kontaktar du Com Hem på telefon 90 222.

  Tv via datanät Via de tjänsteleverantörer som vi samarbetar med, finns också möjlighet till tv via datanä- tet. För aktuellt utbud, priser och aktivering, kontakta respektive leverantör, se kontakt- uppgifter under rubriken Support.

  Parabol Om du vill sätta upp en egen parabol, kontakta din områdesansvarig för information om montering, ansvar och avtal. Om du vill montera en parabol på hustaket måste du först få ett godkännande av Stångåstaden, och vi kommer att debitera hyra för platsen. Du får aldrig utföra jobbet själv, utan måste ta hjälp av en leverantör som är CANT- auktoriserad. Leverantören ska alltid kontakta oss innan utförande.

  • Parabolen ska vara säkert uppsatt på balkongen så att det inte finns risk för personskada. Två tredjedelar av parabolen ska vara innanför balkongräcket. Så kallade vikarmar som går att fälla ut godkänns inte.

  • Bor du i marklägenhet kan parabolen monteras på lägenhetens altan eller tillhörande tomtyta.

  • Parabolen får inte monteras på husets fasad, inte heller på fristående förråd, garage eller liknande.

  • Parabolen får inte medföra skador på fastigheten. • Den ska i möjligaste mån monteras så att den

  inte stör eller påverkar andra, till exempel genom försämrad utsikt.

  • Uppsättning av antennutrustning sker på egen risk. Du är ansvarig för alla skador som kan uppstå på fastigheten, annans egendom eller person.

 • Internet och telefoni

  Internet Vi erbjuder tillgång till ett modernt datanät. Det innebär att det finns tillgång till flera olika alternativ av bredbandstjänster från leveran- törerna i Utsikts stadsnät. Utöver datanätet har du också tillgång till internet via kabel- tv-nätet och telefoninätet. Där kan idag Com Hem och Telia leverera tjänster.

  Du vänder dig direkt till tjänsteleverantören om du vill beställa ett bredbandsabonnemang.

  Telefoni I de flesta lägenheter finns ett traditionellt telefonjack där du kan koppla in din fasta telefon*. Telia ansvarar för driften av nätet, och det är till dem du vänder dig när du vill beställa eller avbeställa ett abonnemang, om du har frågor eller om du vill göra en felanmälan.

  Du kan också välja att skaffa ett telefon- abonnemang via datanätet eller kabel-tv- nätet genom någon av våra tjänsteleveratörer. Det fungerar på samma sätt som med tradi- tionell telefoni, den enda skillnaden är att du använder ett modem mellan telefonen och bredbandsuttaget. Om du redan har, eller tänker skaffa ett bredbandsabonnemang för dator eller tv kan du ofta få ett mycket bra pris på fast telefoni.

  Du vänder dig direkt till tjänsteleverantören om du vill beställa ett telefonabonnemang.

  * I nyproduktion efter 2010 erbjuds endast telefoni via datanätet och kabel-tv-nätet.

 • Support

  Support via datanät Vänd dig till din tjänsteleverantör. För att se olika tjänsteleverantörer besöker du Utsikt på www.utsikt.se

  Support via kabel-tv-nät Vänd dig till Com Hem www.comhem.se Telefon 90 222

  Support via telenät Vänd dig till Telia www.telia.se Telefon 90 200

  DatanätKabel-tv-nät Telefoninät

Search related