9
Učenci in učenke, pozdravljeni! Upam, da ste vsi zdravi, pridno delate za šolo in pomagate svojim staršem pri domačih opravilih. V teh dneh je bilo zelo lepo vreme. Upam, da ste ga izkoristili, saj bo ta teden občutno hladnejši in deževen. Ker boste posledično več časa verjetno preživeli v hiši, vam pošiljam nekaj idej, kako lahko svoj prosti čas preživite čim bolj ustvarjalno! J Učiteljica Barbara

Učenci in učenke, pozdravljeni! Upam, da ste vsi zdravi

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Učenciinučenke,pozdravljeni!

Upam,dastevsizdravi,pridnodelatezašoloinpomagatesvojimstaršempri

domačih opravilih. V teh dneh je bilo zelo lepo vreme. Upam, da ste ga

izkoristili,sajbotatedenobčutnohladnejšiindeževen.Kerbosteposledično

več časa verjetno preživeli v hiši, vam pošiljam nekaj idej, kako lahko svoj

prostičaspreživitečimboljustvarjalno!J

UčiteljicaBarbara

Prvaideja,kivamjoponujam,jeizdelavaokvirjaizlesenihpaličic,volneincvetja.

Za izdelavopotrebuješ lekrajše lesenepalice, volno, škarje, različnecvetove,

vejicealiliste.

Vspodnjihslikahsilahkoogledašpostopekizdelaveokvirja.

Okvirjisolahkotudirazličnihoblik.

Končniizdelek

Drugaidejajeiluzija,kijolahkonarediškardoma.

Vse,karpotrebuješ,jesamopapirinflomastrialibarvice.

1. Svojodlaninzapestjepoložinalistpapirjainjuobrišissvinčnikom.

2. Vodoravnečrtelahkonarišešprostoalizravnilom.Znotrajobrisa

narišičrtoukrivljenonavzgor.

3. Vzamivsajtri flomastrealibarvice inznjimizapolniprostormed

črtami. Za vsak prostor uporabi drugo barvo. Zaporedje barv

uporabljajdokonca.

4. Nakoncudodajčevmesnečrtečrte.