Click here to load reader

UKURAN SEBARAN

  • View
    258

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rate us :)

Text of UKURAN SEBARAN

UKURAN SEBARAN

UKURAN SEBARANFAZAL BIN AHMAD

DEFINISI UKURAN SEBARANMerupakan suatu penjelasan ringkas mengenai sebaran dan serakan sesuatu taburan skorUntuk mendapatkan pemahaman mengenai bentuk skor dengan lebih lanjut dan memberikan maklumat tambahan mengenai kebolehpercayaan ukuran kecenderungan tengah

JULATMerupakan ukuran sebaran yang paling mudah dikiraPerbezaan (jarak) skor yang tertinggi dengan terendah bagi sesuatu taburan skor. Contoh : perbezaan markah yang tertinggi dengan markah terendah. Julat menerangkan berapa luas sebaran skor

Contoh Pengiraan JulatJulat= skor tertinggi skor terendah

Varian Kelemahan julat sebagai ukuran adalah tidak mengambil kira taburan nilai skor di antara yang tertinggi dan terendah.Satu ukuran yang mengambil kira taburan semua nilai skor dan selalu digunakan ialah varian (s)

Sisihan PiawaiMerupakan ukuran sebaran dan ia amat berkait dengan varians iaitu punca kuasa dua varian (s).Memberi gambaran lengkap skor mengenai skor yang mempunyai min yang sama tetapi sebarannya berbeza dalam sesuatu ujian.Mempunyai kaitan dengan lengkung taburan normal.

Sambungan

Lengkung Taburan Kekerapan (Lengkung Normal)Bagi lengkuk normal yang mempunyai sisihan piawai yang besar (Keluk C), kita boleh merumuskan bahawa pencapaian murid-murid adalah berbeza dan heterogen.Sebaliknya, jika sisihan piawai kecil (Keluk A), pencapaian murid boleh dirumuskan sebagai hampir sama dan hemogen Keluk A Keluk B

Lengkung Pencong PositifLengkang ini menunjukkan apabila situasi mod < median < min .Dalam keadaan ini, kita boleh mentafsirkan bahawa ramai murid medapat markah lebih lebih rendah daripada markah min.Maksudnya pencapaian murid lemah dan ujian terlalu sukar.

Mod Median Min

Lengkung Taburan Pencong NegatifMenunjukkan situasi min

Search related