Update portfolio

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naar mate de werkervaring stijgt, evolueert ook men portfolio mee. Hier vind je een uitgebreidere beschrijving van mijn ervaring als ontwerper.

Text of Update portfolio

 • PORTFoLIOKATRIJN HEYRMAN | MASTER

  IN TH

  E A

  RCHI

  TEC

  TURE

 • INLEIDINGIk ben KATRIJN HEYRMAN en in juni 2011 afgestudeerd als ARCHITECTE aan Hogeschool voor Wetenschappen en Kunst Sint-Lucas Gent. Als jong en relatief onervaren ontwerper ben ik steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen om mijn kennis zo breed mogelijk te maken. Met deze portfoilio tracht ik dan ook genteresseerden te overtuigen van mijn vaardigheden als ontwerper.Verder schetst dit eveneens het verloop van mijn opleiding als ARCHITECT en kan U zich een beeld vormen van mijn expertise en wat ze voor u kan betekenen.In het portfolio tracht ik een zo breed mogelijke basis te laten zijn, waarbij ik niet enkel de gerealiseerde schoolprojecten laat zien, maar ook opdracten die ik buiten de schoolmuren heb gepresteerd komen aanbod.

  KATRIJN HEYRMANCOBDENSTRAAT 212018 ANTWERPEN-ZUID0479934669KATRIJN.HEYRMAN@HOTMAIL.COM

 • opLEIDINGMijn gehele opleiding heb ik gevolgd op de Hogeschool voor Wetenschappen en Kunst Sint-Lucas Gent. Tijdens deze vijfjarige studie kwamen verschillende, soms uiteenlopende, facetten aanbod. In die jaren heb ik voeling gekregen met het leren bedenken en uitdokteren van concepten, de wetenschappelijke onderbouwing van een ontwerp leren bestuderen, technieken en stabilieit onder de loep genomen, brandveiligheid bekeken, berekeningen en tekeningen gemaakt... Maar eveneens hebben we ook een zeer theoretische basis meegekregen over architectuur in het heden en verleden, over management, economie, marketing en recht, filosofische achtergrond over ruimte en zijn persoonlijkheid. En tot slot was er ook ruimte voor open mind opdrachten waarbij de fantasie op volle toeren kon draaien en je imaginie en beeldvorming steeds verruimd werden.Kortom de opleiding heeft me uitvoerig en op een zeer brede horizon architectuur leren kennen.

  Sint-Lucas GentHogeschool voor Wetenschap en KunstDepartement ArchitectuurHoogstraat 519000 Gent

 • CURRICULUMVITAEOPLEIDINGEN 2000-2006: Economie-Wiskunde, Sint-Maarten Scholencampus te Beveren 2006-2009: Bachelor Architectuur, Hogeschool Sint-Lucas te Gent 2009-2011: Master Architectuur, Hogeschool Sint-Lucas te Gent

  RELEVANTE WERKERVARING september 2011 - nu: evr-Architecten te Gent

  VAARDIGHEDEN SketchUp, V-ray, Vectorworks, AutoCAD, VIZ, Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Powerpoint

  TALENKENNIS Nederlands: ++ Frans: + Engels: + Duits: -

  SOCIALE VAARDIGHEDEN 2004-2009: leiding VP MESELE speelpleinwerking 2010: hoofdleiding VP MELSELE speelpleinwerking 2011: VB (volwassene begeleider) VP MELSELE speelpleinwerking

  EIGENSCHAPPEN spontaan, creatief en leergierig, perfectioniste, flap-uit, teamworker, breeddenkend, sociaal en zelfstandig

  PERSONALIA Katrijn Heyrman Cobdenstraat 21 2018 Antwerpen-Zuid

  GSM +32 (0) 479 93 46 69 katrijn.heyrman@hotmail.com http://issuu.com/katrijnheyrman/docs/portfolio http://issuu.com/katrijnheyrman/docs/renderings

  17 maart 1988 Nationaliteit Belg Rijbewijs type B

 • 1 BA ARBOOTHUISDit was de laatste opdracht van een eerste jaar architectuur. De opdracht bestond eruit om op een fictieve plaats aan het water een atelierwoning te ontwerpen voor een twee personen. Hierbij is vertrokken van het concept van een vuurtoren, een plek in de hoogte die je een zalig uitzicht biedt over het lager liggende meer of zee. Hierbij is de woonst nderaan verbonden met een aanleg plaats voor boten, zodat de eigenaar (een fervent liefhebber van boten) zijn hobby naar believen kan uitoefenen.

 • 2 BA ARFROZEN MIND = FROZEN MUSICDit is een opdracht waarbij uitsluitend gebruiken gemaakt mag worden van 2 eenvoudige BALKvolumes. In deze volumes wordt een woonprogramma voor acht generatiewoningen voorzien, met aandacht voor evolutiewonen. De woingen mogen maar een maximaal volume van 1000m innemen, zodat compact gedacht moet worden. De specifieke locatie ligt aan Dok Noord te Gent. Het individuele wonen wordt overstegen door groepswonen door een wel doordachte multiplicatie, schakeling en positionering van (minimaal) 5 entiteiten (variaties op hetzelfde thema - geen copy-paste). De nadruk wordt hier gelegd op de beleving van de publieke - semi-publieke - semi-prive - prive ruimte waarbij de totaliteitmeer is dan de som van de onderdelen.

 • 2 BA ARHART VOOR HARDUpdaten, herontdekken en herinterpreteren van bestaande hoogbouwstructuur (UCO-gebouw) en landmark als poort voor Gent.Ontwerpprocedures met aanzet tot verhoogde complexiteit omtrent schakeling van woonprogrammasEen bestaande hoogbouwstructuur wordt fictief volledig ontmanteld tot op de primaire structuur en opnieuw ontworpen volgens afgesproken programma.De aanpak bestond eruit het gebouw open te scheuren zodat elke etage een natuurlijke ligtinval heeft in het middelste van het gebouw. Deze scheur wordt al binnenplaats-binnentuin gebruikt door de bewoners.

 • 3 BA ARLIVING ON THE EDGESky-line-project tussen torengebouwen aan Brussel-Noord. Een parcours (living bridge) met essentile oppervlakte om te wonen voor 3 woonentiteiten.Een brug is niet zomaar de kortste afstand tussen twee punten . Ontwerp une promenade architecturale met tal van boeiende perspectieven. Brussel Noord is een moeilijke buurt die vooral bekend staat omwille van zn prostitutie. Vanuit deze invalshoek leek het me geweldig om een luxe bordeel in de hoogte te ontwerpen en zo letterlijk high in the sky te zijn.Doordat gevoelen niet rechtlijnig en eenduidig te vatten zijn, is het ontwerp ook eerder een kronkelend en wervelend ontwerp geworden.

 • BA PROEFINTENSCITYConceptueel en architectonisch antwoorden op maatschappelijke ontwikkelingen inzake stedelijk wonen:- het intelligent aanwenden van overgangen tussen publieke, semi-publieke en private (tussen)ruimtes als potentieel van nuances en complexiteiten- het concept van het wonen opentrekken van gekend tot verbeelding, als noodzakelijke stap in het ontwikkelen van een visie op het wonen van morgen.Hierbij worden woningen als modules ontwikkeld, omdat flexibiliteit het schakelwoord is naar de toekomst toe.De ontwerpsite is een braakliggend NMBSterrein in Kortijk, waar nog een NMBSloods als herkenningspunt staat.

 • 4 MA ARBREDE SCHOOL OVERIJSE In de jaren 50 is het kasteeldomein Isque aangekocht door de federale overheid. Sindsdien is het volledige kasteeldomein in gebruik als school. Oorspronkelijk was dit rijksonderwijs (met gedeelte middelbaar onderwijs), nu is het domein volledig in gebruik door de basisschool t Kasteeltje van het Gemeenschapsonderwijs (scholengroep 10).Gelet op de sterke groei van de basisschool enerzijds en de slechte staat van de bestaande gebouwen anderzijds, heeft GO ! een budget voorzien voor nieuwe schoolgebouwen op het kasteeldomein Isque.Aan ons werd gevraagd een oplossing te formuleren voor een nieuwbouwproject voor Brede School op het domein van Isque. Met het masterplan willen we een sterke lange termijnvisie op het gehele kasteeldomein formuleren, en vooral ook een duidelijk perspectief bieden voor het beschermd monument, het kasteel Isque. Verder staat het kinderlijke als centraal punt in ons onderzoek en ontwerpvoorstel.

 • 5 MA ARDAMPOORT GENTDampoortstation en zijn volledige context, de zwaaikom, het spoor, het wasteland, de bushaltes, het verkeersknooppunt, de ring, de fietsers en voetgangers, de commercile randen, de parkeervelden .. worden door vele burgers, maar ook door velen uit het professionele werkveld, beschouwd als zowat de meest problematische n uitdagende verkeersknoop van de regio.Daar komt bij dat de omvangrijke stedenbouwkundige ontwikkeling Oude Dokken hier zal op aantakken en de problematieken nog veel duidelijker zal stellen.Het programma is dus niet enkel het gebouwde (vol) maar evenzeer, en even gedetailleerd, de publieke ruimte (leeg).Het programma omvat een nieuw spoorwegstation, met alle gebruikelijke, noodzakelijke en verwachte randprogrammas zoals daar zijn: kantoren, parkeren, commercie, busstation, tramhaltes, fietsenstallingen, wooneenheden, culturele functies, tijdelijke functies, pleinfunctiesDampoort is een transverium, waar je van de ene verplaatsingsvorm overstapt naar een andere, alles wordt hier vermengd, snel en hard en zacht en traag, er is veel onveiligheid, veel getrek en geduwDeze oefening wil tevens duurzaamheid in als zijn aspecten zichtbaar en tastbaar maken. De duurzaamheidsmeter voor stadsontwikkeling van de stad Gent zal als leiddraad worden gehanteerd en de theoretisch componenent Bouwtechniek zal sterk worden gentegreerd.

 • BRANDVEILIGHEID

  ZONNESTUDIE

 • PUBLIC SPACES/ COLLECTIVE SPACESSPINA 3 TURIJNHOE DE NIEUWE VOID CONNECTEREN MET HET STADSCENTRUM?Spina 3 is een oude industrile site die wacht op een nieuwe activiteit. Ze maakt deel uit van een heroplevingsproject langsheen de dynamische as van Turijn. Ook wel de treinverbinding tussen Turijn en Milaan genoemd.Hoe kan deze nieuwe void geconnecteerd worden met het oude stadscentrum? De void is namelijk gelegen in een wijk buiten de oude kern. Uit een actief buurtonderzoek, uitgevoerd door Comitato Dora Spina 3, is gebleken dat er een sterk gemis is vanuit de buurt om elkaar te ontmoeten en opnieuw te leren kennen. Er zijn zodanig vele wooneenheden bijgebouwd op korte tijd dat de anonimiteit zeer hoog is in deze wijk. Door een groter aanbod van woningen is ook het migratiecijfer in deze buurt de hoogte in gegaan. Oud en jong, nieuwe bewoners en diegene die er al woonden zoeken opnieuw een ruimte om elkaar te leren kennen, te ontmoeten en te kunnen uitwisselen.

  Een baan die de void (park) doorsnijdt, wordt de nieuwe drager van de toekomstige activiteiten die zeer sociaal gerelateerd zijn. Activiteiten die jong en oud, alochtoon en autochtoon zullen binden. D