UVOD U RAؤŒؤŒؤŒUNE NACIONALNOG DOHOTKA I PROIZVODA - NACIONALNI DOHODAK INDIREKTNIH POREZA NAKNADA ZAPOSLENICIMA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UVOD U RAؤŒؤŒؤŒUNE NACIONALNOG DOHOTKA I PROIZVODA - NACIONALNI DOHODAK INDIREKTNIH POREZA...

 • SVEUČČČČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽŽŽŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU OPATIJA

  1

  UVOD U RAČČČČUNE NACIONALNOG DOHOTKA I PROIZVODA

 • � Računi nacionalnog dohotka i proizvoda ili sustav nacionalnih računa ustrojeni su oko dviju dekompozicija BDP-a.

  � Prva rastavlja BDP s dohodovne strane i pita: tko što prima?

  � Druga rastavlja BDP s proizvodne strane i pita: što se proizvodi i tko to kupuje?

  2

 • Temeljni makroekonomski agregat

  BDP = C+I+G+E-U

  NX = E-U

  BDP = C+I+G+NX

  3

 • 4

 • POTROŠNJA ILI IZDACI ZA OSOBNU POTROŠNJU (C)

  � To je najveća komponenta potražnje i čini oko 70% BDP-a.

  � To je zbroj dobara i usluga kupljenih od strane stanovnika te zemlje (SAD-a).

  � Potrošnja se rastavlja na tri komponente: kupnja trajnih dobara, kratkotrajnih dobara i usluga.

  � Trajna dobra su dobra koja se mogu uskladištiti i čiji je prosječni rok trajanja najmanje tri godine – npr.kupnja automobila.

  � Netrajna dobra su dobra koja se mogu uskladištiti ali s rokom trajanja kraćim od tri godine.

  � Usluge su dobra koja se ne mogu uskladištiti, te se moraju konzumirati na mjestu i u vrijeme kupnje.

  5

 • INVESTICIJE (I)

  � One se nazivaju i BRUTO PRIVATNIM DOMAĆIM INVESTICIJAMA U FIKSNI KAPITAL. To je zbroj: NESTAMBENIH INVESTICIJA I STAMBENIH INVESTICIJA.

  � Nestambene investicije: su kupnja novih kapitalnih dobara od strane poduzeća. One mogu biti STRUKTURE – u nova postrojenja ili OPREMA I SOFTVER – strojevi, računala ili uredska oprema.

  6

 • DRŽAVNA POTROŠNJA (G)

  � To je ukupan iznos državne potrošnje na dobra i usluge uvećan za naknade državnim namještenicima.

  � U državnu potrošnju se ne uključuju TRANSFERI od strane vlade ili plaćanja kamata za javni dug.

  7

 • � NETO IZVOZ

  � Razlika Izvoz-Uvoz

  � Proizvodnja može biti manja od tih kupovina ukoliko poduzeća namiruju razliku smanjivanjem zaliha.

  � Proizvodnja može biti veća od tih kupovina ukoliko poduzeća akumuliraju zalihe.

  � PROMJENE U ZALIHAMA PODUZEĆA � Promjena fizičkog obujma zaliha koje poduzeće

  posjeduje.

  8

 • 9

 • BNP I BDP

  � BRUTO NACIONALNI PROIZVOD =

  � (PRIMICI-ISPLATE FAKTORSKIH DOHODAKA IZ OSTATKA SVIJETA)+BDP

  � Primici su dohodak od stranog kapitala u svijetu, isplate su dohotci koji prima inozemni kapital i dohotci stranih državljana koji borave u našoj zemlji.

  10

 • NNP I NI

  � NETO NACIONALNI PROIZVOD (NNP)= BNP-POTROŠNJA FIKSNOG KAPITALA

  � Potrošnja fiksnog kapitala je deprecijacija vrijednosti imovine.

  � NACIONALNI DOHODAK (NI) – to je dohodak od proizvodnje dobara i usluga proizvedenih od strane stanovnika zemlje.

  11

 • NACIONALNI DOHODAK

  � INDIREKTNIH POREZA

  � NAKNADA ZAPOSLENICIMA

  � NADNICE I PLAĆE � DODACI NA NADNICE I PLAĆE � KORPORATIVNI PROFITI I TRANSFERI PODUZEĆA � NETO KAMATA

  � VLASNIČKI DOHODAK � DOHODAK OD RENTE POJEDINCA

  � Nacionalni dohodak se računa od dna prema vrhu.

  12

 • � INDIREKTNI POREZI � To su porezi na prodaju – to je dio

  nacionalnog dohotka koji ide državi izravno u obliku poreza na prodaju.

  13

 • � NAKNADE ZAPOSLENICIMA � To je dohodak od rada i on ide zaposlenicima.

  To ja najveća komponenta nacionalnog dohotka i čini oko 64% NI.

  � To je zbroj dvije komponente: Nadnice i plaće (11.redak) i Dodatak na nadnice i plaće (12.redak).

  14

 • � KORPORATIVNI PROFITI I TRANSFERI PODUZEĆA

  � Profiti su prihodi umanjeni za troškove i deprecijaciju. Transferi poduzeća su stavke poput plaćanja na osnovi osobnih ozljeda.

  15

 • � NETO KAMATE � To su kamate koje su platila poduzeća

  umanjena za kamate koje su poduzeća primila, te uvećana za kamate primljene iz ostatka svijeta umanjene za kamate plaćene ostatku svijeta.

  16

 • � VLASNIČKI DOHODAK � To je dohodak osoba koje su samozaposlene.

  To je dohodak poduzeća u vlasništvu pojedinaca, partnerstava i korporacija izuzetih od oporezivanja.

  17

 • � DOHODAK OD RENTE POJEDINACA � To je dohodak od iznajmljivanja nekretnina

  umanjen za deprecijaciju nekretnina. U nacionalnim računima sve kuće i stanovi se tretiraju kao iznajmljeni. Dakle dohodak od rente čine stvarne najamnine uvećane za implicirane najamnine na one kuće i stanove u kojima stanuju njihovi vlasnici.

  18

 • OSOBNI RASPOLOŽIVI DOHODAK je kategorija koja se izvodi iz NACIONALNOG

  DOHOTKA.

  19

 • 20