Vài mẩu chuyện Đạo

  • View
    737

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Đây là những bài viết ngắn tác giả ghi lại khi đọc trong các sách báo Hoa ngữ, để tìm tòi những tài liệu liên quan đến những vấn đề phổ thông trong Phật giáo. Nói như người Trung Hoa thì tác giả chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi đóa hoa đều có những vẻ đẹp riêng của nó, nhưng chúng ta phải có đủ thời giờ để nhìn ngắm dưới mọi khía cạnh thì mới khám phá ra những nét đẹp ấy.

Text of Vài mẩu chuyện Đạo

Dng nh

H

Vi

Mu

Chuyn

o.

2

I.

Nhng Nghi n Thin.

Thin tng c mt s nghi n do s thiu st hay mu thun ca cc ngun ti liu. Kho st nhng nghi n ny gip chng ta hiu r hn v Thin s.

Nghi n V T S t Ma .1. t Ma l mt nhn vt lch s hay thn thoi ? Hai cun c th Lc Dng Gi Lam K ca Dng Huyn v Tc Cao Tng Truyn ca o Tuyn l 2 tc phm u tin ghi s tch B t Ma. Dng Huyn gp B t Ma Vnh Ninh T, t Ma cho bit mnh 150 tui. Hc gi H Thch tin Dng Huyn ni tht v hai l do : Th nht Dng Huyn l ngi cng thi vi t Ma, th hai lc Thin tng cha thnh lp. Cn c vo cu ca Dng Huyn : Khi t hoang du, lai du trung th (t ni bin thu hoang d m ti Trung Hoa) Sang n o Tuyn bin thnh t nam Thin Trc ti v n Truyn ng Lc sau ny tr thnh hong t th ba ca vua Hng Ch, nam Thin Trc. 2. t Ma ti Trung Quc nm no v li bao lu ? Cn c vo cu s t Tng cnh Nam Vit (lc u n t Nam Vit thuc Tng) ca o Nguyn, H Thch l lun rng nh Tng mt nm 479, vy bc b thuyt t ma ti Trung Hoa nin hiu Ph Thng nguyn nin (520) hay Ph Thng bt nin (527). Nm 520 t Ma cn Vnh Ninh T, Lc dng, vy t Ma Trung Quc khong 50 nm. 3. t Ma c gp Lng V khng ? Tc Cao Tng Truyn ca o Tuyn (th k th 7), Lng Gi S T K (th k th 8) khng chp chuyn ny. n Truyn ng Lc (th k 11) chp ngy 1 thng 10, t Ma gp vua Lng Nam Kinh. Tht l k qui, th k

3

7 khng bit, th k 8 khng hay vy m th k 11 ngi ta li bit r t Ma n gp vua Lng ngy no thng no ! R rng y l mt s ngu to. 4. t Ma c phi l t th nht ca Thin tng Trung Hoa khng ? Thin tng lc gi l Lng Gi tng v cn c vo kinh Lng Gi, cho nn trong Lng Gi s t k tc gi Tnh Gic cho Cu Na Bt a La ngi dch kinh Lng Gi l v t th nht, t Ma l t th 2. Cng thi cng c nhiu v thin s rt ni danh nh Ph i S min Nam, Pht min Bc, ti sao Thin tng li tn t Ma l v t th nht ? Theo mt s cc nh nghin cu thin hc th l v t Ma cao s thc tin cho nn o Tuyn ghi nhn : i tha bch qun cng nghip ti cao (php bch qun l cng nghip ti cao ca t Ma). 5. t Ma c b u c khng ? Cc cun Lc Dng gi lam k (th k 6), Tc cao tng truyn ca o Tuyn (th k 7), Lng Gi s t k (th k 8) u khng chp chuyn ny. n cui th k 8 trong tc phm Lch i php bo k ca phi V Tr c chp chuyn ny. V vy H Thch cho l huyn thoi. Nhng Khang Hoa tc gi cun Trung Quc Thin li chp nhn chuyn ny. ng cho rng ngi ng thi ght t Ma v nhng gio hun ca t Ma i ngc li vi truyn thng ng thi, nn b u c 6 ln m cht. Chuyn Tng Vn i s v ngang qua ngn Thng Lnh gp t Ma tay cm mt chic dp i v Ty Phng cng khng h c Lc Dng gi lam k chp, mc du cun ny chp chuyn Tng Vn rt tng tn. 6. B t Ma v t Ma a La l mt hay l hai ngi ? B t Ma (Bodhidarma) v t Ma a La (Dharma Trala) l hai ngi. i ng, Tng Mt nhm ln cho l mt ngi v t tn l B t Ma a La, n i Tng, Kh Tung mi sa li l B t ma. Nhng Nghi n V Nh T Hu Kh. 1. Nh t c cht tay cu php khng ? T ng tp, Cnh c truyn ng lc, Ng ng hi nguyn u c chp chuyn ny, nhng Tc Cao Tng truyn ca o Tuyn li chp l Hu

4

Kh b cp cht tay. Nn nh l tc phm ca o Tuyn xut hin th k 7, cc cun kia xut hin cc th k sau. Chuyn cht tay cu php ca Hu Kh khng phi l chuyn c nht v nh, trong lch s ca Mt Tng c chp chuyn s Thi Cung nm Nguyn Ho (i Trung ng) cng cht tay cu php. 2. Nhng nm cui i ca Hu Kh. Tc cao tng truyn ca o Tuyn chp nhng nm cui i, Hu Kh i lm cng cho ngi, khi th vo hng tht, khi th vo tim ru, hoc ng ph ni nhm. Ti sao vy ? Chng nh Hu Kh nm 40 tui c php, li hong ho 34 nm, lc 74 tui li mun hon tc chng ? Chng l sau 34 nm tm li khng c an, phi vo hng tht, tim ru, hay ni nhm ngoi ng th tm mi c an sao ? S kin ny khin ngi ta nghi ng Thin tng ng ri th khng tu na sao ? m tu th tu th no ? v . v . v v . v.. Vic Hu Kh i lm t cho ngi chng ta c th cn c vo li ni ca Hu Kh a ra hai l do : a/ tr nghip. Khi i Nghip , Hu Kh bo Tng Xn : -Ta phi i Nghip tr n. b/ l phng php tu hnh ca Thin tng. Trong Thin tng mi cng vic u l tu hnh. Bng c s din ny bng 2 cu : Xch nc l diu dng Ba ci y thn thng. (Trc Thin dch) T Bch Trng cng c ni Mt ngy chng lm, mt ngy chng n cng l cao s lao ng. Truyn ng Lc chp Hu Kh tr li k hi mnh ti sao i lm cng ? -Ta t iu tm, chng lin quan g n ngi. T ng tp li chp l : -Ta t iu tm chng lin quan g n vic lm ! Cu trn cn chp ng, cu di cho thy Nh t chng c ng khng. V vic Nh t ngoi ng ph ni nhm th ch l li ni vu khng. Thin tng ch trng bt lp vn t cho nn nhng li ging ca Nh t

5

khng dn trong cc kinh sch, v vy o Tuyn chp o Hng cho nhng li ni ca Nh t l nhng li ni ca ma qu. Cu chuyn Nh t vo hng tht, tim ru th s thc ra sao, chng ta khng c cch no kim chng c. 3. Ai hm hi Hu Kh ? T ng tp chp l quan huyn C Trng Khn trong khi Truyn ng lc chp l p t ch Trng Khn. Ch C v ch ch gn ging nhau, ch C c nhiu nt hn. Theo thin , ngy xa ngi ta dng bn khc bng g in, khi in ra mc thm khng u nn bn in c th mt nt i. Cn c vo nhn xt ny ch C xut hin T ng tp (952), ch ch Truyn ng lc (1004), vy chn ch C hp l v ch C mt nt s bin thnh ch ch, ch khng th ngc li. 4. Cng n An Tm v cng n Sm Hi l 1 hay l 2 ? Xt cng n An Tm ca t Ma-Hu Kh v cng n Sm Hi ca Hu Kh-Tng Xn th y ht nhau ch khc mt ng l An Tm, mt ng l Sm Hi. Vy cng n Sm Hi l sao chp li cng n An Tm v c cng mt ngha hay cn mt no khc, chng hn bnh do nghip sinh ? Nghip do tm to ? 5. Nhng nghi n v Tam t Tng Xn. A/ Tam t Tng Xn l mt nhn vt lch s hay huyn thoi ? Tiu s ca Tng Xn c cc sch Truyn ng lc v Ng ng hi nguyn chp. Tuy nhin cun Tc cao tng truyn ca o Tuyn (th k 7) li khng chp. V vy nhiu nh nghin cu cho Tng Xn l mt nhn vt huyn thoi. Bng c chng minh Tng Xn c tht khng c, ngi ta ch vin dn truyn thuyt. a. i ng, L Thng hi chuyn v Tng Xn, Thn Hi tr li : -Xn i s ngi La Ph (Qung ng) m phn cn Th Chu.

6

Khu thuyt v bng, li ni ca Thn Hi chc g ng. Chng hn, theo s kho cu ca hc gi H Thch khi tr li cu hi ca Sng Vin v gc gc ca B t Ma, Thn Hi tr li : -t Ma l t th 8 ca n . R rng l Thn Hi ni by. K t khi c Pht nhp dit cho n khi Pht gio truyn vo Trung Hoa di c ngn nm m ch c 8 v t s thi ? b. Truyn thuyt thp hng cu nc. Nin hiu Nhn Th th t, do lnh ca Tu Dng , Bin Nghi n cha Lng Tnh, ni c sn, L Chu m xy thp. Khi n chn ni, c con nai t trn ni xung n, chy nhy lng xng bn cnh, khng s hi g c. Bin Nghi theo nai dn ng ln ni. Ni rt him tr, li khng c nc. Bin Nghi thy vy bit l kh m xy dng tng phng cc s c. Sc nh nghe ni trc kia c sui nc bn hi tu tng s ti ni hay sui do ngi Tng Xn nim hng m nc t chy ra, nhng khi ngi vin tch th sui cng kh cn. Bin Nghi ng ti ch sui cn ngm ngh hi lu, nh b i th nc bng nhin chy ra, ch mt m m sui trn y. Tng tc u mng, do lp thp ti . c.Tng Xn l Hng c s ? Nam Hoi Cn, tc gi cun Thin Thoi a ra gi thuyt Tng Xn l Hng c s. Theo ng, Hu Kh c 17 c php, trong c 3 ngi xut sc nht l Tng Na, Hu Mn v Hng c s. Tng Na v Hu Mn xut gia t nh, ti liu ghi chp r rng khng cn phi bn, ch c Hng c s c c duyn ng o ging Tng Xn, hn na t chng, vn kh rt ging Tn Tm Minh ca Tng Xn. Cn c theo s liu th Hng c s thch sng trong rng, i n rau, kht ung nc sui tng t Tng Xn sng n c ni Hon Cng. Thi gian gp g Nh t cng trng hp : Bc t Thin Bo th nht Nh t gp Tng Xn, Bc t Thin Bo th hai Hng c s vit th cho Nh t c Nh t tr li bn thn n gp. Th ca Hng c s c Truyn ng lc (th k 11) chp nguyn vn nh sau : Bng do hnh m c, di do ting m ra, nghch bng nhc hnh chng bit hnh l gc ca bng. To ting ngn di, u bit ting l gc ca di. Tr phin no t Nit Bn ta b hnh m tm bng, la chng sanh m cu Pht, ta im ting m kim di.Cho nn bit m, ng l mt; tr, ngu khng

7

khc. Ly khng danh lm danh v danh m c th phi, ly khng l m lm l v l m gy tranh lun. o ho khng tht ci g th, ci g phi ? H vng khng tht, ci g khng ci g c ? Tng em ci c m khng c, mt m khng mt c dp trnh thy nhng cha gp lc. Nay ng ny mong thy phc p. Nh t vit th tr li, Hng c s n nh l v th nhn n k. Xem vy, Hng c s v Tng Xn l mt, ch v s liu ca Thin tng do lon lc, mt mt nn tng l 2 ngi. B/ Tng Xn gp Nh t khi no ? T ng tp chp Tng Xn khong 14 tui th gp Nh t , trong khi Truyn ng lc chp lc Tng Xn ngoi 40. C/ Tng hiu ca Tng Xn l g ? T ng tp chp ng Huyn Tng truy tng Tng Xn l Tr Knh thin s, ti liu khc li chp l Gim Tri thin s. 6. Nghi n v T t o Tn. a. o Tn c phi l hc tr ca Tng Xn khng ? Theo s nghin cu ca H Thch th khng c s liu ng thi no ghi chp r rng o Tn l hc tr ca Tng Xn. Vo th k 7, Tc tng truyn ca o Tuyn chp o Tn hc Thin vi 2 v ho thng khng r tnh danh trong 10 nm Hon Cng Sn. Sch cng khng ni trong hai v trn c v no l Tng Xn c. Sau ny truyn thuyt o Tn l hc tr Tng Xn c l xut pht t hc tr o Tn m ra. Theo suy lun ca H Thch th truyn thuyt ny cng c th ng v o Tn v Hong Nhn u tr Song Phong Sn khng xa Hon Cng Sn bao nhiu. b. o Tn c sng tc tc phm no khng ? Theo Khang Hoa tc gi cun Trung Quc Thin th theo truyn thuyt o Tn l tc gi ca cc tc phm B Tt php gii, Nhp o an tm yu phng tin php mn. 7. Nghi n v Ng t Hong Nhn.

8

Nm mt ca Ng t khng r rt. Tc tng truyn ca o Tuyn khng chp tiu s Hong Nhn v o Tuyn cht trc Hong Nhn. Cao tng truyn chp Hong Nhn mt nm Hm Hanh th 5 (674), cn Tng cao tng truyn ghi Hong Nhn mt nm Thng Nguyn th hai (675). 8. Nghi n v Lc t Hu Nng. a/ Hu Nng l ngi Hoa hay ngi Vit ? Nm 1983 ng V Th Ngc trong li ta bn dch Php Bo n Kinh ca Ho thng Thch Minh Trc ti bn ti Hoa K c vit : Lc t Hu Nng cng sinh trng Lnh Nam l vng t thuc C Vit trc kia. Hai nm sau, dch gi Thch Mn Gic, dch gi cun Php Bo n Kinh bn n Hong xc nhn Lc t Hu Nng l ngi Vit Nam. ng cn c trn kho cu ca hc gi Yampolsky v cc a danh Lnh Nam, Nam hi l cc ni sanh qun v hong php ca Hu Nng. Lnh Nam l vng t thuc Qung ng, Qung Ty v min bc ng Dng. Cn a danh Nam Hi ghi trong tt c cc bn Php Bo n Kinh th theo Yampolsky l Phin Ngung, tc lnh th Vit Nam ngy xa. Theo Khang Hoa, tc gi cun Trung Quc Thin th Hu Nng l ngi huyn Khc Giang tnh Qung ng. Trong Vit Nam s lc, Trn Trng Kim cho bit th Hng Vng dng nc Vn Lang, lnh th ca nc ta ch gm Bc Vit v bc Trung Vit. Ch khi Triu nh nc u Lc th tnh Qung ng mi thuc v nc Nam Vit ca Triu . Khi Ng Quyn nh tan qun Nam Hn trn sng Bch ng, dng nn c lp cho Vit nam th t nc ta vn ch l vng t Bc Vit v Bc Trung Vit. Chng ta vn coi nh Triu l mt triu i ngoi quc, ch khng phi l mt triu i Vit Nam. V vy t Qung ng khng th coi l t Vit Nam . Theo bch khoa Trung Hoa nhn dn cng ho quc phn tnh a gii tp th Phin Ngung thuc qun Qu Lm