Valeo beep&park brochure

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Valeo beep&park brochure

 • Smile you are driving!

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 1 1/25/12 11:44 AM

 • Valeo heeft een uitgebreid scala geavanceerde systemen die u helpen bij het rijden en parkeren.

  Deze systemen vullen elkaar aan, waardoor bestuurders nieuwe functies tot hun beschikking krijgen.

  Dankzij dit programma kan iedereen, ongeacht de auto waarin hij rijdt, de uitrusting uitbreiden. Zo maakt Valeo de nieuwste rij- en parkeer-hulpsystemen toegankelijk voor iedereen.

  Dit programma is een oplossing voor de dagelijkse rij- en parkeer-problemen:

  veiligheid: waarschuwingssignalen verminderen de kans op ongevallen

  comfort: meer rijplezier

  besparing: minder botsingen betekent minder dure reparaties.

  Smile you are driving!

  Veiligheid Comfort Besparing

  1. Download een QR-lezer naar uw smartphone*.2. Start de app.3. Scan de code.4. Bekijk de video.

  * breedbandinternetaansluiting vereist

  BekijkdevideoenziehoedeproducteninhetValeo-programmauhelpenbijhetrijdenenparkeren.

  2

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 2 1/25/12 11:44 AM

 • Easy Drive

  Parkeerhulp die tevens beschermt tegen parkeerschade door andere autos

  Parkeerhulpsysteem, voor en achter

  Parkeerhulpsysteem met achteruitrijcamera

  Achteruitrijcamera Weergave van de snelheid op de voorruit

  3

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 3 1/25/12 11:45 AM

 • Easy Park

  Rijhulpsysteem

  Weergave van de snelheid op de voorruit door

  middel van GPS

  Achteruitrijcamera Weergave van de snelheid op de voorruit

  Automatisch inschakelen van verlichting

  4

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 4 1/25/12 11:45 AM

 • 5Gemakkelijk parkeren!Parkeerhulpsystemen

  Bekijk de video en zie hoe beep&park werkt.(Uitleg bij de code: pag. 2).

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 5 1/25/12 11:45 AM

 • 6Ik ben bang dat ik dingen of personen raak die niet in mijn spiegels te zien zijn.De kans op kleine schades neemt toe door lage obstakels of verkeerspaaltjes in de buurt van parkeerplaatsen.Mijn bumper heeft vaak krassen of deuken en reparaties zijn erg duur.

  beep&parkiseenprogrammavan6parkeerhulpsystemenmetvoorenachtersensorendiedebestuurderwaarschuwenvoorelkobstakel.

  Vermindertdekansopaanrijdingen Ontdekt obstakels voor en achter de auto, ook als de bestuurder ze

  niet kan zien. Vermindert de kans op ongevallen bij het achteruitrijden en het

  uitrijden van parkeervakken (voetgangers, kinderen).

  Autorijdenwordtrelaxterencomfortabeler De bestuurder kan sneller en nauwkeuriger parkeren. De bestuurder hoeft niet meer bang te zijn dat hij bij het parkeren zijn

  auto beschadigt of dat hij bij het wegrijden een voetganger aanrijdt. Dankzij een beter zicht op de omgeving van de auto hoeft het

  uitrijden van parkeerplaatsen of eigen wegen niet meer blind te gebeuren.

  Besparingen Vermindert de kans op aanrijdingen en de bijbehorende reparatie-

  kosten. De meeste reparatiekosten worden veroorzaakt door schades die

  opgelopen zijn tijdens het parkeren.

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 6 1/25/12 11:45 AM

 • 7Functies

  Sensoren Afhankelijk van de set bestaat het systeem uit 4of8ultrasoonsensoren

  (voor en/of achter), die zorgen voor een gelijkmatig detectiebereik. De voor- en/of achtersensoren worden geactiveerd zodradeachteruitversnel-lingwordtingeschakeld.

  Bij het starten worden de voorsensoren geactiveerd. Na 30 seconden, als de auto rijdt, worden ze weer uitgeschakeld, om vals alarm te voorkomen.

  Nieuweelektronischetechnologie zorgt voor een optimale nauwkeurigheid van de sensoren, zelfs als het hard regent.

  Eennieuwontwerpvandesensoren zorgt voor een betere afvoer van water-druppels.

  Alle sets kunnen nu ook gebruikt worden met een trekhaak. Dankzij nieuweringenomdehoek van de sensoren te verstellen,

  kan nu voor elke configuratie (6,10,13) een boorgatvandezelfdediameter gebruikt worden.

  De producten zijn geschikt voor voertuigen met een modulerendachteruitrijsignaal(2).

  De montagehandleiding is duidelijker en gedetailleerder.

  Hetbeep&parkprogramma,htantwoordopalledagelijkseparkeerproblemen.

  Alleobstakelsvoorofachterdeauto(autos,paaltjes,voetgangersetc.)wordenontdektenaangekondigdmeteengeluidssignaal.

  Focus op nieuwe technologie

  (1) Zoals bij elk ultrasoon radarsysteem volgen bij afstanden korter dan 30 cm de signalen van de sensoren elkaar te snel op om van nut te zijn voor de bestuurder. Men kan dan beter stoppen met achteruitrijden.

  (2) Betreft autos waarvan de achteruitrijlamp niet gevoed wordt met gelijkspanning (12 VDC], maar met modulerende wisselspanning (12 V~).

  Geluidssignaal Het geluidssignaalisprogressief: het begint met tussenpozen en wordt

  continu als de afstand tot het obstakel minder is dan 30 cm(1). Het systeem ontdekt obstakels op een afstand van 10 cm tot 1,80 m van de auto.

  Visueelsignaal(afhankelijkvandeset) Een beeldscherm boven de binnenspiegel of op het dashboard toont de afstand en

  de plaats van het obstakel.

  Diagnosefunctie Het systeem ontdekt automatisch defecte of verkeerd genstalleerde sensoren. Bij de sets nr. 1 en nr. 4 waarschuwt de luidspreker de bestuurder als een sensor

  defect is. Bij de sets nr. 2, nr. 3, nr. 5 en nr. 6 waarschuwt het beeldscherm de bestuurder en

  geeft het de plaats aan van de defecte sensor.

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 7 1/25/12 11:45 AM

 • 8Luidsprekerofbeeldscherm DigitaleweergavevandeafstandPlaatsvanhetobstakel(voor/achter,links/rechts)Volumeregeling(setnr.2)GentegreerdeluidsprekerGentegreerdediagnosefunctie

  Ultrasoonsensoren4of8sensorenvooren/ofachterCompactesensoren;nemenweinigplaatsinentastenhetuiterlijkvandeautonietaan

  Systeemmetmetalenklemmenaandezijkantenvandesensoren,vooreenperfectetrillingsdemping

  Inhoud van de sets

  Gebruikers-enmontagehandleidingBeschikbaarin12talenDuidelijkengedetailleerd

  Installatiemateriaal(Al het materiaal dat nodig is voor de installatie wordt meegeleverd)Stekkers,kabelbindersenschroevenBoorgereedschap,aangepastaandediametervandesensoren

  BedradingEnkelvoudigebedrading,snelteinstallerenDeaansluitingenzijngekenmerktmetletters,vooreensnelleidentificatieWaterdichte,compactestekkersSchroefstekkers,vooreeneenvoudigemontageenvervangingvandesensoren

  Ringenomdehoekvandesensorenteverstellen(6,10,13)Hetisnietnodighetboorgatindebumpertevergroten

  Voeding 12 VNominale spanning 9 tot 16 VEnergieverbruik < 300 mA behalve: set nr..4

 • 96 kits

  4achtersensoren1luidspreker

  4achtersensoren1luidspreker

  4achtersensoren1beeldscherm

  4voorsensoren1luidspreker

  4achter-en4voorsensoren

  1beeldscherm

  4achtersensoren1beeldscherm

  Kitn1

  Kitn2

  Kitn3

  Kitn4

  Kitn5

  Kitn6(langerevoertuigen)

  x4

  x4

  x4

  x4

  x4

  x4

  x4

  Artikelnummer 632000

  Artikelnummer 632001

  Artikelnummer 632002

  Artikelnummer 632003

  Artikelnummer 632004

  Artikelnummer 632015

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 9 1/25/12 11:45 AM

 • 10

  ArtikelnummerValeo Productomschrijving Kleur

  632105 Sensor Mat zwart

  632106 Sensor Metallic zwart

  632107 Sensor Zilvergrijs

  632108 Sensor Donkergrijs

  632109 Sensor Wit

  632114 Sensor Overspuitbaar

  632110 Spiegel display (upgrade voor kit nr.1) Zwart

  632113 Display achter (upgrade voor kit nr.1) Zwart-Bruin-Grijs

  632026Horizontale hoekafstelringen voor sensoren x12 (5, 9, 15)

  Zwart

  632126Verticale hoekafstelringen voor sensoren x12 (6, 10, 13)

  Zwart

  632127 Rubberen ringen voor metalen bumpers (6, 10, 13) Zwart

  Overzicht productlijn

  Product Beeldscherm SensorenArtik

  elnu

  mmerValeo

  Gentegree

  rde

  luidspreke

  r

  Zoem

  erzon

  der

  beeldscherm

  Aantalsen

  soren

  Voorsensoren

  Achtersensoren

  Geschiktvoo

  rvoe

  r-tuigen

  mettrek

  haak

  Geschiktvoo

  rvoe

  r-tuigen

  meteen

  mod

  uleren

  dachteruitrijsigna

  al(1) .

  NEW beep&park Kit n 1 632000 x 4 x x x

  NEW beep&park Kit n 2 632001 x 4 x x x

  NEW beep&park Kit n 3 632002 x 4 x x x

  NEW beep&park Kit n 4 632003 x 4 x x x

  NEW beep&park Kit n 5 632004 x 8 x x x x

  NEW beep&park Kit n 6(voor langere voertuigen)

  632015 x 4 x x x

  Kits

  Vervangingsonderdelen

  (1) Betreft autos waarvan de achteruitrijlamp niet gevoed wordt met gelijkspanning (12 VDC], maar met modulerende wisselspanning (12 V~).

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 10 1/25/12 11:45 AM

 • 11

  De beschermengel van uw auto!Parkeerhulp die tevens parkeerschade door andere autos ontmoedigt

  Bekijk de video en zie hoe de beep&park/keeper werkt.(Uitleg bij de code: pag. 2).

  Valeo 459-11 Post Equipment Parking & Driving_NL.indd 11 1/25/12 11:45 AM

 • 12

  Parkeervakken zijn steeds moeilijker te vinden en zijn zo krap dat parkeren steeds lastiger wordt.Mijn bumper heeft vaak krassen of deuken en reparaties zijn erg duur.Als ik in de stad parkeer, ben ik altijd bang dat een andere bestuurder tijdens het parkeren mijn auto beschadigt.

  beep&park/keeperiseenparkeerhulpsysteem:1 aandevoor-enachterzijde;2 datgeparkeerdeautosbeschermttegenmanoeu