Vergelijking methodes aanvankelijk lezen page 1
Vergelijking methodes aanvankelijk lezen page 2

Vergelijking methodes aanvankelijk lezen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een overzicht van de meest gangbare leesmethodes voor aanvankelijk lezen.

Text of Vergelijking methodes aanvankelijk lezen

 • Methode Soort methode

  Aanpak Differentiatie Sluit aan bij

  Lang zullen ze lezen www.langzullenzelezen.nl

  analytisch-synthetische methode (gaat uit van klankzuivere woorden waaruit afzonderlijke klanken worden afgeleid)

  *Start vanuit 47 ankerwoorden: woorden die bestaan uit bekende letters plus een nieuwe letter of lettercombinatie. *Centraal staan de belevenissen van Jos en Ans. *28 themas: 14 themas elementaire leeshandeling en aan leren klank-letterkoppeling, daarna 14 themas aandacht voor andere leesstrategien en lezen van moeilijkere woorden. *alle aspecten van taal komen aan bod *gebaseerd op directe instructiemodel * systematische aandacht voor analyse en synthese (goed voor dyslectische kinderen)

  *Oplossingen voor niveau- en tempoverschillen tijdens de les * circuitmodel mogelijk: alle leerlingen werken aan hetzelfde thema, kleine groepjes krijgen instructie op hun eigen niveau * goede lezers kunnen zelfstandig aan de slag met lees- en doeboeken en * zwakke lezers: kopieerbladen en een cd rom

  kleuteruitgave Doe maar mee woordenschat- programma Schateiland

  Veilig leren lezen www.veiliglerenlezen.be

  Structuur-methode/ analytisch-synthetische methode

  *Lezen wordt ontwikkeld in samenhang met andere taalvaardigheden *er worden verschillende leesstrategien tegelijk aangeleerd *vroegtijdig signaleren van leerproblemen * De structuurmethode deed vrij sterk een beroep op het vermogen van de kinderen om zelfstandig structuur te ontdekken ( aanbieden van een groot aantal woorden terwijl nog niet alle letters gekend zijn). Dat is nu juist wat zwakke lezers ontbreekt. In de nieuwste versie van VLL wordt per structureerwoord n letter aangeleerd waardoor het meer een analytisch-synthetische methode wordt.

  zongroep: voor wie al zelfstandig kan lezen maangroep: instructie steraanpak: verlengde instructie

  kleuteruitgave Schatkist

  Leessleutel www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/De-leessleutel.htm

  Structuur-methode (vanaf het begin de structuur van

  *gentegreerde lees-taalmethode *gebaseerd op directe instructiemodel *in deel A is er een afwisseling tussen woordlessen (aanleren sleutelwoorden) en letterlessen (aanleren van n of meer letters)

  * het leesboek heeft een dubbele leeslijn *Orthotheek voor zwakkere lezers *preteaching *werkboekjes waarmee de kinderen

  voortgezet technisch lezen Lekker lezen

 • een woord leren kennen)

  *al onmiddellijk aandacht voor begrijpend lezen

  zelfstandig aan de slag kunnen voor goede lezers

  Leeslijn http://www.leeslijn.nl

  functioneel aanvankelijk lezen

  *Leunt op de principes van functioneel aanvankelijk lezen: het communicatieve karakter van lezen, aansluiting bij de spontane ontwikkeling van het kind, gebruik maken van de taal van het kind, vertrekken vanuit betekenisvolle woorden en zinnen, aandacht voor leestechniek en leesbegrip, integratie van lezen en stellen.

  twee wegen: 1) Leespad: Veel boeken en veel verwerkingsmateriaal voor de sterke lezers. Focus op zelfontdekkend lezen. 2) Leesweg: stapsgewijze aanleren van het lezen aan de hand van basiswoorden

  complete leesmethode: van groep 1 tot groep 8

  Leessprong www.leessprong.be

  Directe systeem- methode (onmiddellijk gericht op de elementaire leeshandeling

  *vertrekt van KM-woorden *n woord aangeboden, de letters worden onmiddellijk gediscrimineerd *maken van nieuwe combinaties * daarna 3-klankwoorden

  *gentegreerd in de dagelijkse klasactiviteit *Zwakkere lezers: extra instructie (preteaching) of als reteaching. *minder voor kinderen die al kunnen lezen

  Tijd voor Taal

  Mol en Beer www.educatief.diekeure.be/molenbeer

  Directe systeemmethode

  * beperkt aantal structureerwoorden waaruit de losgemaakte letters en/of klanken onmiddellijk gebruikt en gelezen worden in nieuw samengestelde woorden * aandacht voor de andere taaldomeinen zoals spelling, taalbeschouwing, spreken en luisteren en schrift.

  *dubbele leeslijn *peer tutoring *minder voor kinderen die al kunnen lezen

  *Kameleon vanaf het tweede leerjaar *Kleuteruitgave Confetti