Viessmann Cennik od 01.04.2013

  • View
    5.518

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nový cenník sortimentu Viessmann

Text of Viessmann Cennik od 01.04.2013

Cennk 2013

Cennk vybranch produktov rmy Viessmann Platn od 1. aprla 2013

redenia z p

ky so servi u r

ov k o r 5

m ou z luvou sn

!

Mono s na

Vysvetlenia k cennku

n V tomto cennku njdete nasledujci vrobn program: Nstenn kotly Zsobnkov ohrievae vody Solrne systmy Systmov technika n Jednotlivm oblastiam vrobkov s priraden materilov skupiny, ktor udvaj vstupn podmienky/stupne zliav (skratka Mat. sk.). n Pre vber jednotlivch dielov sli program ETEK, vi. www.viessmann.com.

Ceny s nezvznm odporanm bez zkonnej dane z pridanej hodnoty. Nie s uren pre konenho spotrebitea, ale slia ako podklad pre rozpoet. Ak nie je uveden inak, plat pre tieto vrobky krtkodob dodacia lehota. Platia veobecn predajn podmienky uveden v prlohe aktulneho cennka 2013. Zmeny s vyhraden. Viessmann, s.r.o., Ivansk cesta 30/A, 821 04 Bratislava Telefn: (02) 33 23 01 00 Telefax: (02) 32 23 01 23 www.viessmann.sk

Obsah

2/3

Vitogas 200-F Vitopend 100-W, typ WH1D Vitopend 100-W, typ WHKB Vitopend 111-W, typ WHSB Systm odvodu spaln Vitocrossal 300 Vitodens 100-W Vitodens 111-W Vitodens 200-W Vitodens 222-W/222-F/242-F Vitodens 300-W Vitodens 333-F/343-F Systm odvodu spaln Vitocal 160-A Vitocal 200/222/242-G Vitocal 300/333/343/350-G Vitocal 200/222/242-S Vitocal 300/350-A Vitoligno 100-S Vitoligno 300-P Vykurovacie systmy na drevo KB Vykurovacie systmy na drevo Mawera Vitosol 100/200-F Vitosol 200-F Vitosol 200-T Vitosol 300-T Prsluenstvo pre Vitosol Vitovolt Vitovent 300 Vitocell 100-V/-W Vitocel 100-V/300-V Vitocell 100-L Vitocell 100-B/100-U/-W/300-B Vitocell 100-E/140-E/160-E Vitocell 340-M/360-M Vitotrans 100/200 Membrnov expanzn ndoby Hydraulick vyrovnvae tlakov Cirkulan a obehov erpadl Rchlomontne sady Podlahov vykurovanie Rozvody Vykurovacie teles Ventil Kompakt Vykurovacie teles Kompakt Prsluenstvo pre vykurovacie teles Stanice na pravu vody Bezpenostno-technick vybavenie Membrnov poistn ventily Doskov vmennky tepla pre tepeln erpadl Ploch vykurovacie teles Kpeov raditory

Stacionrny plynov kotol Nstenn kotol na plyn Nstenn kotol na plyn Nstenn kotol na plyn pre Vitopend Stacionrny kondenzan kotol na plyn Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Nstenn kondenzan kotol Kompaktn centrla Nstenn kondenzan kotol Kompaktn centrla pre Vitodens Tepeln erpadlo vzduch/voda Tepeln erpadlo soanka/voda Tepeln erpadlo soanka/voda Delen tepeln erpadlo vzduch/voda Tepeln erpadlo vzduch/voda Kotol na siahovicu Vykurovac kotol na pelety

18,0 a 60,0 kW 10,5 a 24,8 kW 10,5 a 30,0 kW 10,5 a 24 (30) kW

Cennk 2013 Strana 4 Cennk 2013 Strana 5 Strana 6-7

5,2 a 60,0 kW 6,5 a 35,0 kW 6,5 a 35,0 kW 3,2 a 35,0 kW 17,0 a 800,0 kW 4,8 a 35,0 kW 1,9 a 35,0 kW 1,9 a 26,0 kW

Cennk 2013 Strana 8 Strana 9 Strana 10 Cennk 2013 Strana 11 Strana 12 Strana 13 Strana 14-16

1,5 kW 5,8 a 17,0 kW 5,9 a 117,8 kW 3,0 a 10,6 kW 3,0 a 18,5 kW 25 a 80 kW 4 a 48 kW 35 a 1250 kW 110 a 13000 kW

Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 na dopyt na dopyt Strana 18-19 Strana 20 Strana 21 Strana 21 Strana 22

Ploch kolektory Zostavy na ohrev pitnej vody Vkuov trubicov kolektory Vkuov trubicov kolektory

2,3 m2 2,0 m2 2 a 3 m2 2 a 3 m2

Fotovoltick moduly Vetracie systmy so sptnm zskanm tepla Zsobnkov ohrieva vody Zsobnkov ohrieva vody Nabjac zsobnk Bivalentn zsobnkov ohrievae vody Akumulan zsobnk vykurovacej vody Kombinovan zsobnk Vmennk tepla Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo Systmov prsluenstvo 180 a 400 m3/h 100 a 500 litrov 130 a 1000 litrov 500 a 1000 litrov 300 a 500 litrov 200 a 950 litrov 750 a 950 litrov

na dopyt Cennk 2013 Strana 23 Cennk 2013 Cennk 2013 Strana 23 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Strana 24 Strana 25 Strana 26 Strana 27 Strana 28 Strana 29 Strana 30-31 Strana 32-33 Strana 34 Strana 35 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013 Cennk 2013

Cennk 2013

VITOPEND 100-W, 10,5 a 24,8 kWPopis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie Nstenn kombinovan (prietokov) kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti Nstenn vykurovac kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku zvisl/nezvisl na vzduchu v miestnosti 80/60 C 10,7 24,8 Turbo WH1D281 982, 10,5 24,0 Komn Mat. sk. 25

WH1D282 Obj. . 912, Eur

WH1D283 944,

WH1D284 Obj. . 860, Eur

Popis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie n Nzkoteplotn vykurovacie zariadenie (vyhotovenie zvisl ako aj nezvisl na vzduchu v miestnosti). n Vemi kompaktn rozmery prstroja. n Vysok tandard kvality a vysok prevdzkov bezpenos na zklade obsiahlych vvojovch a sriovch skok. n Vysok komfort prpravy teplej vody vaka integrovanmu doskovmu vmennku tepla t. j. rchla prprava teplej vody s kontantnou teplotou. n Regulcia ovldan poda teploty v miestnosti s integrovanm diagnostickm systmom. n Mimoriadne montne, drbrske a servisn vhody vaka jednotnmu princpu s modulrnou technikou a zhodnmi kontruknmi dielcami. n Kompaktn hydraulick jednotka s multikonektorovm systmom. Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Popis Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom a rozetou Kryt armatr n (nie pre zsobnkov ohrieva vody umiestnen pod kotlom) Snma teploty zsobnka NTC n na meranie teploty pitnej vody (dka 3,75 m) Popis

80/60 C

10,7 24,8 Turbo

10,5 24,0 Komn

Mat. sk. 25

Nstenn kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti, vrtane izbovho termostatu Vitotrol 100 typ UTDB, jednotlivch armatr, plynovho kohta a n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 100 litrov n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 120 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk n zsobnkom Vitocell 100-W, objem 150 litrov n prepojovacej sady kotol-zsobnk WH1D446 1432, WH1D285 1670, WH1D286 1719, WH1D448 Obj. . 1360, Eur WH1D287 Obj. . 1599, Eur WH1D288 Obj. . 1647, Eur

Mat. sk. 20 7459591 Obj. . 25, Eur 7243374 Obj. . 35, Eur 7179114 Obj. . 74, Eur

Mat. sk. 10 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z007695 Obj. . 193, Eur

Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB RF n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov

4/5

VITOPEND 111-W, 10,5 a 24,0 (30,0) kWPopis Menovit tepeln vkon Vyhotovenie 80/60 C 10,5 24,0 (30,0) Turbo 10,5 24,0 (30,0) Komn Mat. sk. 25

Vitopend 111-W Kompaktn kotol na plyn na vykurovanie miestnost a ohrev pitnej vody s 46-litrovm nabjacm zsobnkom pre prevdzku nezvisl/zvisl na vzduchu v miestnosti n montna sada n montna pomcka WHSB069 1543, WHSB070 1661, WHSB067 Obj. . 1451, Eur WHSB068 Obj. . 1569, Eur

Popis Mat. sk. 20 n Cenovo atraktvny a kompaktn Sada odtokovho lievika n odtokov lievik so sifnom a rozetou Kryt armatr n pre rku zariadenia 600 mm Membrnov expanzn ndoba n pre pitn vodu, objem 2 l 7459591 Obj. . 25, Eur 7438340 Obj. . 56, Eur 7824494 Obj. . 63, Eur nstenn kotol na plyn pre najvy komfort prpravy teplej vody kompletne zmontovan. n innos: a 93 %. n inn spsob prevdzky: Nezvisle na vzduchu v miestnosti ako nzkoteplotn kotol. Popis Mat. sk. 10 Vitotrol 100, typ RT n izbov termostat so spnacm vstupom (dvojbodov) Vitotrol 100, typ UTDB n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom Vitotrol 100, typ UTDB-RF n s digitlnymi spnacmi hodinami, s dennm a tdennm programom, bezdrtov 7141709 Obj. . 34, Eur Z007694 Obj. . 103, Eur Z007695 Obj. . 193, Eur n Vysok komfort pitnej vody n 46-litrov nabjac zsobnk z uachtilej ocele zabezpeuje stlu dostupnos teplej itkovej vody. n Prevdzka Booster 30 kW zaisuje krtke doby ohrevu pitnej vody.

Cennk 2013

Systm odvodu spaln pre VitopendPoz. Popis Mat. sk. 20 Rozmer systmu ( mm) Priechodka cez strechu koaxilna pozostva z: n pripojovac nstavec kotla (rozmer systmu 80/125 mm s integrovanou zchytkou kondenztu) n pri rozmere systmu 60/100 mm so zchytkou kondenztu AZ n priechodka cez strechu n upevovac strme 1 2 3 Pripojovac nstavec kotla Univerzlne krycie lity Univerzlna stren taka n pre krytiny z bobrovky, bridlice a in krytiny farba ierna farba kridlicovo ervenPrvod vzduchu Odvod spaln

60/100 farba ierna farba kridlicovo erven 7246543 144, 7246544 146,

80/125 7246545 Obj. . 269, Eur 7246546 Obj. . 269, Eur

7197742 24, 7185139 34, 7373290 28, 7373291 28, 7338645 23, 90 45 (2 kusy) 7194836 21, 7194837 34, 7194841 24, 7194842 21, 7194833 78, 7194834 91, 7197769 29, 7179307 30,

7198586 Obj. . 71, Eur 7185140 Obj. . 35, Eur 7373290 Obj. . 28, Eur 7373291 Obj. . 28, Eur 7338645 Obj. . 23, Eur 7198594 Obj. . 39, Eur 7198593 Obj. . 65, Eur 7198592 Obj. . 52, Eur 7198591 Obj. . 38, Eur 7198598 Obj. . 82, Eur Obj. . Eur Obj. . Eur 7179307 Obj. . 30, Eur

alebo Lem plochej strechy AZ koleno

AZ rra

dka 1 m (upraviten na mieru) dka 0,5 m (upraviten na mieru)

Revzny kus AZ priamy AZ revzne koleno 90 AZ vloka pre odvod kondenztu Sifn odtoku kondenztu s hadicou (dka 1,5 m)

Pripojenie cez vonkajiu stenu, koaxilne, pozostva z: n pripojenie cez vonkajiu stenu (vrt. stenovch cln) n pripojovac nstavec kotla-koleno pri rozmere systmu 60/100 mm alebo pripojovac nstavec kotla s integrovanou zchytkou kondenztu a AZ kolenom (87) pri rozmere systmu 80/125 mm alebo Pripojenie cez vonkajiu stenu, koaxilne, proti zamrznutiu pozostva z: n pripojenie cez vonkajiu stenu (vrt.stenovch cln) n pripojovac nstavec kotla-koleno pri rozmere systmu 60/100 mm alebo pripojo