5

aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling
Page 2: aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling
Page 3: aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling

Latihan – Siratan Makanan

Rajah di bawah menunjukkan beberapa hidupan yang terdapat dalam satu habitat.

Latihan – Siratan Makanan

Rajah di bawah menunjukkan beberapa hidupan yang terdapat dalam

(a) Bina siratan makanan berdasarkan hidupan itu.

(b) Berapakah bilangan rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan itu?……………………………………………………

(c) Lengkapkan siratan makanan bagi habitat yang berlainan di bawah.

Bilangan rantai makanan : ….. Bilangan rantai makanan : ….

(a) Bina siratan makanan berdasarkan hidupan itu.

(b) Berapakah bilangan rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan itu?……………………………………………………

(c) Lengkapkan siratan makanan bagi habitat yang berlainan di bawah.

Bilangan rantai makanan : ….. Bilangan rantai makanan : ….

Nota – Siratan Makanan

Page 4: aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling

1. Gabungan rantai-rantai makanan dalam sesuatu habitat membentuk ……………………………………………….

2. Rajah berikut menunjukkan siratan makanan yang terdapat di kebun sayur.

3. Bilangan rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah ……………………

4. Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan itu ialah:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....

5. Jika petani menyembur racun serangga, ………………… ………………....................... dan ………………… akan mati.

6. ……………………….. juga akan ……………….. atau ………………… ke tempat lain kerana …………………………………………………….

7. Hasil sayur akan ………………. kerana …………………………………yang akan makan pokok sayur itu.

8. Sesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling.

9. Panda makan …………………………………10. Beruang koala makan …………………………….....11. Tenggiling makan …………………………12. Jika sumber makanan haiwan ini kehabisan, haiwan-haiwan ini

……………………………………………13. Haiwan-haiwan ini akan ……………..

Nota – Siratan Makanan

1. Gabungan rantai-rantai makanan dalam sesuatu habitat membentuk ……………………………………………….

2. Rajah berikut menunjukkan siratan makanan yang terdapat di kebun sayur.

3. Bilangan rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas ialah ……………………

4. Rantai-rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan itu ialah:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….....

5. Jika petani menyembur racun serangga, ………………… ………………....................... dan ………………… akan mati.

6. ……………………….. juga akan ……………….. atau ………………… ke tempat lain kerana …………………………………………………….

7. Hasil sayur akan ………………. kerana …………………………………yang akan makan pokok sayur itu.

8. Sesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling.

9. Panda makan …………………………………10. Beruang koala makan …………………………….....11. Tenggiling makan …………………………12. Jika sumber makanan haiwan ini kehabisan, haiwan-haiwan ini

……………………………………………13. Haiwan-haiwan ini akan ……………..

Page 5: aslinahrahman.files.wordpress.com · Web viewSesetengah spesies haiwan makan satu jenis makanan sahaja, contohnya panda, beruang koala dan tenggiling