Vítejte na Marketingu

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vtejte na Marketingu. Marketing. Vyuujc: Klra Dolealov Katedra podnikovho hospodstv . dve: 634 Tel.: +420 549 495 203 E-mail: klarad@econ.muni.cz Konzultan hodiny: T: 13-14 T: 9-10 Po domluv kdykoliv. Literatuta. Povinn: DSO Doporuen: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Vtejte na Marketingu

 • MarketingVyuujc: Klra DolealovKatedra podnikovho hospodstv. dve: 634Tel.: +420 549 495 203E-mail: klarad@econ.muni.cz

  Konzultan hodiny:T: 13-14T: 9-10Po domluv kdykoliv

 • LiteratutaPovinn:DSO

  Doporuen:KOTLER, P. Marketing podle KotleraKOTLER, P. Marketing od A do Z : osmdest pojm, kter by ml znt kad manaer KOTLER, P. Marketing ManagementDE PELSMACKER, P. GEUENS, M. VAN DEN BERGH, J. Marketingov komunikace

 • Prbh procesu STP

 • Segmentace= proces, kt. se spotebitel rozdl do skupin s podobnmi potebami, pnmi a srovnatelnmi reakcemi na mar. a kom. aktivity

  Segment mus bt:mitelnpstupndostaten velkroziitelnakn

 • Segmentan kritria I.

 • Segmentan kritria II.

 • http://www.stemmark.cz/enquiry_ls.htm

 • Segmentan kritria II.KRITRIA REAKC NA MAR. NSTROJEhttp://www.gfk.cz/download/press/528_cj_int.doc

 • Strategie pokryt trhu - targetingMasov nedifer. mar.Firemn mar. mixDiferencovan mar.Koncentrovan mar.

  Mar. mix 1Mar. mix 2Mar. mix 3

  Segment 1Segment 2Segment 3

  Segment 1Segment 2Segment 3

 • Strategie targetingu vbr clovch skupinZamen se na 1 segmentSelektivn specializaceVrobkov specializaceTrn specializacePln pokryt trhu

 • Strategie positioninguCharakteristick rys mus bt:

  Vlastnosti produktuUivatel produktuCena / kvalitaKonkurentiUitKulturn aspektyTda produktu

  DleitNenapodobitelnVraznCenov dostupnVjimenZiskovSdliteln

 • Volba celkov strategie positioningu

 • Marketingov prostedMarketingov prosted spolenosti zahrnuje aktry a sly, kter ovlivuj schopnost firmy rozvjet se a udrovat spn transakce a vztahy se svmi clovmi zkaznky. Dlme jej na mikro a makroprosted.

  Mikroprosted zahrnuje nejbli astnky spolenosti, kte ovlivuj jej schopnost obsluhovat sv trhy. Makroprosted se skld zvtch spoleenskch sil, kter ovlivuj veker astnky vmikroprosted.

 • TECHNOLOGICKDodavatelSpolenostMarket. zprostedkovat.ZkaznciVeejnostKonkurentiEKONOMICKSOCILN-KULTURN

 • Makroprosted - demografickAnalza velikosti a tempa rstu populace ve mstech, regionech a zemch, vkov a nrodnostn struktury obyvatelstva, jeho postoj a chovn a oekvanch rozvojovch trend.Zkoum se:Typy domcnostGeografick pesuny populace Pesun z hromadnch trh na mikrotrhyRst celosvtov populacePopulan vkov mixEtnick trhyVzdlanostn skupiny

 • Makroprosted - ekonomickStruktura pjm a. velmi nzk pjmy b. pevn nzk pjmy c. velmi nzk a velmi vysok pjmy d. nzk, prmrn a vysok pjmy e. pevn prmrn pjmy spory, dluhy, dostupnost vr

 • Makroprosted - technologickKad nov technologie stimuluje ekonomick rst. Nap. rozvoj eleznin dopravy vytvel podmnky pro velk investice a do doby, kdy se zaal rozvjet automobilov prmysl. Rozvoj rozhlasovho vysln byl stimulujc pro investice a do doby vzniku televize. Kad nov technologie vytv vznamn dlouhodob dsledky, kter nelze vdy dobe pedvdat. Antikoncepce zapinila vznik mench rodin, vt zamstnanost en, vt prmrn pjem rodin. Vsledkem bylo zven vdaj za cestovn, za zbo dlouhodob spoteby, za luxusn vci.

 • Makroprosted politick a legislativnZahrnuje zkony, vldn organizace a ntlakov skupiny. Rozdly:Norsko zakazuje nkolik forem podpory prodeje obchodn znmky, soute a odmny jako neestn n. nevhodn nstroje propagace. Thajsko vyaduje, aby distributoi potravin neopomjeli dodvat na trh levn produkty domc vroby. V Indii musej mt distributoi potravin od sttu povolen, jestlie chtj na trh uvst njak duplicitn produkt jako je nap. nov znaka re.

 • Analza SWOT

  Intern faktoryPozitivnNegativnStrengthsWeaknessesKvalitn produktSlab jmnoZkaznick loajalitapatn distribuceExtern faktoryOpportunitiesThreatsPstup na nov trhyZven danNov technologieNov technologie

 • Analza PESTObdoby STEP: STEEP nebo PESTLE

 • Porterova anylza 5-ti konkurennch sil

 • Cyklus ivotnosti produktu

 • Matice BCG Boston Consulting Group10x1x0,1x0%10%20%

 • Matice GE General Electric

 • Ansoffova matice matice: expanze vrobek - trh

 • Struktura plnuAkronym AOSTC:(Executive Summary)Analysis (Situation Analysis)ObjectivesStrategiesTacticsControl

 • Situan analzaSWOT analzaPorterova anylza 5-ti konkurennch silMatice BCG

  Intern faktoryStrengthsWeaknesses

  Extern faktoryOpportunitiesThreats

 • CleAkronym SMART:specificmearurableachievablerealistictimed

 • StrategieSWOT analzaMatice BCGMatice GEPorterova analzaAnsoffova maticehttp://www.treasurebooksandgifts.com/personalized-books.htmhttp://www.nutricounter.com/how.htm

 • Taktiky akn opatenCLOV TRHhttp://www.arbomedia.cz/http://inzerce.ihned.cz/download/eol/priklad_zasah.xlshttp://www.pearsoned.ca/armstrong/A6-A10_taxiguy.pdfhttp://www.mplans.com/spv/3465/index.cfm?affiliate=bplans

 • Dej si pauzu, dej si KIT KATClov skupina:primrn: mlad dospl (20-25 let)sekundrn: teenagers (15-19 let)Mui a eny z mst, z vych pjmovch skupiny, studuj n. zanaj pracovat, vyznavai modernch hodnot s pozitivnm pstupem k ivotu KIT KAT MUS VYSTOUPIT Z DAVUAkn opaten:TV Taxi 30 sek.Reklama v kin Stn Reklama na taxi vozechBigbacklightsSponzor. vzkazy Tmatick tiskov inzertyPOS materilySamolepky OchutnvkyZdroj: www.effie.cz

 • Cle kampan:dlouhodob etablovat znaku KIT KAT na eskm trhu zskat 3,5% podl na trhuU cl. skupiny 15-25 let do konce r. 2003:zvit spontnn znalost znaky KIT KAT z 15% na 40%zvit vyvolanou znalost znaky KIT KAT z 61% na 80%zvit ochutnn z 16% na 40%Zdroj: www.effie.cz

  spontnn znalost15%podpoen znalost61%ochutnn16%

  Nestl62%DELI (14,03%), Bannky (8,35%), Margot (8,31%), KIT KAT (0,71%)Kraft18%3bit (9,93%)Masterfoods12%Snickers (3,35%)

 • http://www.adc-czech.cz/index.php?id=1857