of 30 /30
PERHARGAAN Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri dan ibu saya kerana telah memberi sokongan dan dorongan kepada saya ketika menjalankan tugasan. Saya juga turut ingin berterima kasih dengan pensyarah saya iaitu Noor Azah Binti Md Noor dan Wong Shin Voon Johnathan kerana telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya bagi menyiapkan kerja tugasan ini. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya iaitu kerana telah memberi saya semangat dan dorongan untuk menyiapkan kerja kursus ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak universiti yang telah menyediakan akses yang terkini seperti e-perpustakaan untuk memudahkan saya membuat rujukan serta sumber- sumber bacaan mengenai tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Akhir sekali, kalungan terima kasih kepada semua yang banyak membantu dan memberi komen ketika menyiapkan tugasan ini. Tunjuk ajar, kerjasama dan dorongan yang diberikan oleh semua pihak membolehkan saya berjaya menyiapkan tugasan dengan jayanya.

Wan tugasan

  • Upload
    man-wan

  • View
    189

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Wan tugasan

Page 1: Wan tugasan

PERHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri dan ibu saya kerana telah

memberi sokongan dan dorongan kepada saya ketika menjalankan tugasan. Saya juga turut

ingin berterima kasih dengan pensyarah saya iaitu Noor Azah Binti Md Noor dan Wong Shin

Voon Johnathan kerana telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya bagi

menyiapkan kerja tugasan ini.

Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya iaitu kerana

telah memberi saya semangat dan dorongan untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak universiti yang telah menyediakan akses

yang terkini seperti e-perpustakaan untuk memudahkan saya membuat rujukan serta sumber-

sumber bacaan mengenai tugasan yang diberikan oleh pensyarah.

Akhir sekali, kalungan terima kasih kepada semua yang banyak membantu dan memberi

komen ketika menyiapkan tugasan ini. Tunjuk ajar, kerjasama dan dorongan yang diberikan

oleh semua pihak membolehkan saya berjaya menyiapkan tugasan dengan jayanya.

Page 2: Wan tugasan

PENGENALAN

Untuk berjaya , pelbagai matlamat hendaklah ditentukan dalam pelbagai aspek atau bidang

pelajaran mahupun kerjaya. Tindakan membuat pelbagai matlamat ini pula hendaklah dipecahkan

kepada beberapa bahagian kecil seperti matlamat dalam seminggu, sebulan atau enam bulan atau

setahun. Usaha memecahkan matlamat sebegini memudahkan saya untuk mencapai matlamat.

Kejayaan kecil yang diperoleh boleh menjadi landasan atau asas yang baik untuk memperoleh

kejayaan yang lebih besar. Untuk berjaya dalam pelajaran, matlamat-matlamat yang tertentu mesti

dibuat oleh saya dalam aspek subjek yang tertentu juga. Adalah menjadi satu kebaikan jika semua

matlamat ini boleh dibahagikan kepada beberapa segmen masa yang tertentu seperti matlamat

yang ingin dicapai dalam tempoh seminggu, sebulan atau setahun. Pembahagian matl amat sebegini

memudahkan untuk mengetahui pencapaian dalam memperoleh matlamat pembelajaran itu.

Tindakan sebegini juga membolehkan memperoleh kejayaan awal sebelum mendapatkan kejayaan

yang lebih besar dalam matlamat pembelajaran. Walau bagaimana pun matlamat yang ditentukan

oleh saya sendiri juga memberi kesan kepada kehidupan seperti keutamaan belajar selama tiga jam

sehari sudah pasti menjejaskan masa bersama-sama dengan keluarga pula. Jika perkara timbul, saya

perlu sedar bahawa harus mementingkan matlamat yang lebih besar yakni berjaya dalam pendidikan

dan kerjaya. Pada umumnya saya membahagikan matlamat mereka kepada tiga aspek utama iaitu

matlamat jangka panjang, matlamat jangka pendek dan matlamat jangka sederhana. Tidak kira apa

matlamat yang telah ditentukan, saya harus bijak memilih matlamat yang bersesuaian dengan diri

berdasarkan faktor masa dan kemampuan untuk mencapainya. Sikap menggunakan matlamat

individu lain bukanlah sesuatu yang bijak kerana setiap individu mempunyai kemampuan belajar

yang jauh berbeza. Apabila sudah memilih matlamat tersebut, tentukan pula keutamaan-keutamaan

yang perlu diberi perhatian. Sudah pasti keutamaan yang paling penting perlu mendapat perhatian

yang paling banyak daripada diri sendiri. Pada masa yang sama, pastikan juga setiap keutamaan

penting itu diberikan tempoh masa yang bersesuaian supaya sejajar dengan tempoh untuk

memperoleh matlamat yang sudah dipilih. Perlu diingati bahawa keutamaan yang paling penting

harus diberi tempoh masa yang paling banyak untuk memastikan keutamaan itu berjaya

dilaksanakan. Kadangkala akibat sesuatu keadaan yang tidak mampu dikawal oleh saya, sesuatu

matlamat itu perlu berubah. Biasanya masalah peribadi seperti kecederaan fizikal, masalah keluarga

dan sebagainya boleh menjejaskan penumpuan kearah mencapai sesuatu objektif yang telah disusun

oleh saya. Perubahan ini mungkin bukan dalam bentuk matlamat itu tetapi dalam aspek tempoh

masa untuk mencapainya atau bagaimana untuk memperolehnya pula. Saya mampu membuat pelan

matlamat mereka seolah-olah mempunyai satu panduan yang jelas tentang arah yang hendak

mereka capai atau lalui terutama apabila perancangan matlamat mereka itu mengalami sedikit

Page 3: Wan tugasan

masalah atau terganggu. Perlu juga diingati disini bahawa setiap kejayaan yang dicapai baik kecil

sekalipun perlulah dihargai dan diakui oleh saya sendiri itu. Kemampuan untuk menghargai kejayaan

yang sebegini mampu memberikan batu lonjakan atau perangsang kepada saya untuk memperoleh

kejayaan yang lebih baik pula pada masa hadapan.

Page 4: Wan tugasan

Aktiviti 1

Matlamat secara ringkasnya bermaksud sesuatu yang ingin anda capai. Selalunya melibatkan

penggunaan masa dan usaha yang bersungguh-sungguh.Di dalam kehidupan semua orang

mempunyai matlamat hidup masing-masing. Apakah matlamat hidup dan sejauhmanakah

matlamat itu tercapai? Matlamat terbahagi kepada dua iaitu jangka pendek dan jangka

panjang merupakan suatu hasil daripada tindakan yang dilakukan. Tetapi pada saya

mempunyai matlamat jangka panjang sahaja belum tentu kita dapat merealisasikannya.Apa

yang saya hendak menyatakan di sini setiap individu perlu juga mempunyai matlamat jangka

pendek iaitu merupakan tindakan serta keperluan yang harus dilaksanakan setiap

hari.Contohnya saya bekerja untuk menyara keluarga dan ingin lulus cemerlang dalam

jurusan yang saya ambil iaitu ijazah sarjana muda pengurusan (kepujian).

Matlamat jangka pendek merupakan tindakan yang saya perlu ambil setiap hari demi untuk

memenuhi matlamat jangka panjang saya iaitu ke arah kecemerlangan. Menetapkan satu

matlamat di akhir pengajian adalah sesuatu yang baik kerana ianya merupakan satu destinasi

dalam penentuan arah kejayaan. Kenapa matlamat penting bagi saya kerana matlamat ini

terlalu umum dan tidak mungkin tercapai sekiranya saya tidak berusaha untuk

memperolehinya. Setiap usaha memerlukan perancangan samaada harian atau mingguan dan

ianya merupakan satu keperluan bagi saya dan setiap orang.Ianya merupakan satu susunan

kerja yang perlu saya lakukan dan mencapainya setiap minggu secara beransur-ansur, sedikit

demi sedikit ke arah kejayaan.

Matlamat jangka pendek bagi saya sebagai seorang pekerja ktm (Keretapi Tanah Melayu) ini

boleh dibuat dalam bentuk seperti jadual kerja .Ia merupakan satu jadual masa yang

menyenaraikan segala kerja samaada yang berkaitan dengan tugasan yang berikan oleh

majikan ataupun kerja-kerja harian yang saya rancang sendiri. Ini memberi satu maklumat

kepada saya mengenai apa yang harus dilakukan dan dicapai pada hari tersebut.

Sebagai seorang pelajar (Open Universiti Malaysia) pula kerja khusus merupakan matlamat

jangka pendek bagi saya.Jadi, saya membuat lembaran analisis subjek yang diambil pada

setiap semester.Ianya merupakan satu helaian yang memuatkan topik-topik bagi satu-satu

subjek yang tertentu yang telah diajar oleh pensyarah. Di dalam aspek pembelajaran saya

mencatat perkara-perkara yang saya masih tidak faham dan menetapkan satu target masa

Page 5: Wan tugasan

untuk menyelesaikannya. Dengan adanya jadual kerja dan lembaran analisis pelajaran, saya

akan sentiasa mempunyai satu matlamat jangka pendek dalam proses pembelajaran.Selain itu

dengan adanya konsep e-Pembelajaran yang dibantu oleh Sistem Pengurusan Pembelajaran

(LMS) merupakan antara faktor yang banyak membantu saya sebagai penuntut OUM, yang

sudah semestinya waktu untuk menghadiri kelas. Melalui LMS, saya dan tenaga pengajar

akan berinteraksi antara satu sama lain di dalam kuliah atau tutorial yang dijalanka n secara

maya melalui internet.Pendekatan ini, yang meliputi perbincangan melalui ruangan sembang,

forum dan e-mel, kedengaran kurang formal tetapi kelas maya ini sentiasa diawasi oleh

fasilitator atau tutor yang menjadi perantara.Malah dalam peraturan yang ditetapkan oleh

LMS, setiap pertanyaan atau isu yang diajukan penuntut perlu diberikan maklum balas oleh

perantara dalam masa 24 jam bagi menjamin sistem pembelajaran ini sentiasa efektif dan

efisien.

Selain itu, penggunaan alat pembelajaran seperti perpustakaan digital juga memudahkan

mendapatkan bahan rujukan seperti e-jurnal dalam bidang pengajian yang diambil. Dengan

ini saya dapat menyelesaikan satu-satu tugasan yang diberikan kepada saya. Bagi saya

memenuhi matlamat jangka pendek adalah jalan ke arah mencapai matlamat jangka panjang.

Sesungguhnya seorang yang mempunyai matlamat jangka pendek yang jelas serta berusaha

mencapainya adalah lebih baik daripada seorang yang mempunyai matlamat jangka panjang

tetapi tidak berusaha untuk membuat perancangan dan tindakan untuk mencapainya.

Matlamat jangka pendek adalah merupakan jambatan emas ke arah memenuhi matlamat

jangka panjang. Manakala matlamat jangka panjang tidak tercapai sekirannya ianya tidak

disusuli dengan tindakan.

" Sesuatu perancangan yang dilaksanakan dengan sempurna

adalah lebih baik daripada perancangan yang sempurna tetapi

tidak dilaksanakan "

( Tun Dr.Mahathir Mohamad )

Kemahiran penetapan matlamat amat penting bagi memastikan saya berada dalam posisi

yang lebih baik untuk melakukan perubahan dalam diri saya dan keluarga. Kemahiran

menetapkan matlamat dapat memberi manfaat dalam semua aspek kehidupan kerana

merupakan proses mendapatkan apa yang saya mahu?

Saya telah membentuk matlamat yang jelas dan membahagikannya kepada dua tahap iaitu

Peranan Hidup dan Masa. Peranan hidup iaitu sebagai pekerja dan juga pelajar merupakan

Page 6: Wan tugasan

penting dalam kehidupan saya. Setiap pekerja mempunyai amanah terhadap diri, keluarga,

masyarakat dan negara. Bagi pekerja, memelihara amanah yang diberikan adalah satu

tanggungjawab maka hendaklah ditunaikan dengan sebaik-baik mungkin dan tidak

menyalahgunakannya. Kita menggalas amanah untuk melaksanakan tugas dengan penuh

minat, ketekunan, kegigihan dan kesungguhan yang tinggi.

Kita diseru agar mengutamakan kepentingan majikan serta organisasi berbanding

kepentingan diri, sentiasa berusaha memastikan majikan dan organisasi tempat kita bekerja,

mencapai matlamat yang disasarkan dengan jayanya. Asas kepada nilai amanah seseorang

pekerja juga hendaklah sentiasa berusaha memanfaatkan masa bekerja untuk menyelesaikan

tugasan yang diberikan. Ia perlu mengatur perancangan dengan baik agar tiada waktu yang

berlalu dengan sia-sia atau sering menunda-nunda kerjanya. Oleh yang demikian,

perancangan tugasan yang baik dapat membantu pekerja untuk menentukan keutamaan dalam

pelaksanaan tugas. Tugas yang lebih penting, didahulukan dan yang kurang mendesak,

dilakukan kemudian.

Masa sangat penting kerana setiap individu, jadi saya perlu menggunakan masa dengan

sebaik-baiknya sebagai jalan yang terbaik sekali. Menguruskan dan membahagikan masa

untuk menjalankan tugas yang berbeza pada masa yang berlainan setiap hari merupakan

perkara penting bagi saya. Pengurusan masa setiap orang berbeza kerana kerana aktiviti dan

kegiatan yang dilakukan tidak sama.Sebagai contoh, tugas utama seorang pekerja ialah

bekerja di sebuah syarikat sementara tugas utama seorang pelajar ialah belajar di OUM.

Bagi seorang pelajar pengurusan masa amat penting kerana mempunyai banyak kegiatan

ataupun aktiviti luar.Kegiatan-kegiatan ini mungkin akan dijalankan pada masa yang

sama.Oleh itu, saya harus tahu bagaimana menguruskan masa supaya boleh membahagikan

tugas dengan baik dan tidak membazirkan masa tanpa disedari.Dengan pengurusan masa ,

saya dapat membahagikan masa kerja tanpa menjejaskan pelajaran .

Pengurusan masa boleh diurus dengan baik dan teratur sekiranya saya merancang kegiatan-

kegiatan di rumah dalam seminggu.Disamping itu, dalam perancangan masa dan tugas,

seorang pelajar dan pekerja mesti memberi keutamaan kepada pekerjaan dan pelajaran di

OUM, mengulang kaji dan membuat tugasan di rumah atau di perpustakaan.Selain itu pelajar

dan pekerja boleh membahagikan masa yang ada untuk aktiviti-aktiviti yang lain berdasarkan

jadual waktu aktiviti-aktiviti direncanakan .

Page 7: Wan tugasan

Saya perlu menguruskan masa dengan cekap .Masa yang diberikan selama 24 jam sehari itu

digunakan bukan sahaja untuk menyelesaikan tugas-tugas malah saya dapat menyertai

kegiatan luar dirancangkan terlebih dahulu.Hasilnya, boleh mencapai prestasi yang baik

dalam bidang akademik dan pekerjaaan dengan cemerlang. Saya juga harus ingat bahawa

membahagikan masa untuk bersama keluarga, sahabat dan juga melakukan rekreasi bersama

sahabat juga penting.

Komunikasi dan perhubungan antara saya dengan anggota keluarga terutama sekali dengan

isteri dan anak-anak wajib diteruskan setiap masa tanpa halangan.Mereka boleh berkongsi

kehidupan setiap hari dengan mengadakan perbualan tanpa merasa segan dan berahsia. Oleh

itu adalah wajib bagi saya menyediakan masa untuk bersama keluarga setiap hari dalam

merancang pengurusan masa. Masa berhibur dan bersantai bersama-sama keluarga adalah

satu daripada kegiatan hidup yang mesti dirancangkan dalam pengurusan masa.Oleh itu

semasa mengadakan rekreasi bagi merehat badan dan menenangkan fikiran,adalah baik jika

anggota keluarga disertakan dalam pengurusan masa.

Kesimpulannya, masa itu amat penting bagi setiap individu kerana ia membolehkan saya

menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Pengurusan masa yang teratur dan terancang

akan membawa faedah dan pengurusan masa yang tanpa panduan dan matlamat akan

membawa kesan yang buruk akhirnya akan menyukarkan kehidupan harian seseorang. Saya

sedar bahawa peranan seorang individu, bapa, anak dan sebagainya bukan semata-mata untuk

belajar bagi mengejar segulung ijazah sebagai manusia wajib bagi saya memainkan peranan

tersebut. Dengan semua peranan yang saya terangkan ini mudah bagi menetapkan dua

matlamat iaitu jangka pendek dan panjang ke arah merealisasikan matlamat.

Matlamat yang jelas memberi keazaman yang tinggi untuk saya mencapainya walaupun umur

semakin meningkat serta komitmen tinggi terhadap kerja dan keluarga amat menuntut

komitmen saya. Fokus dalam kehidupan boleh dicipta melalui skrip kehidupan. Ianya

membantu seseorang itu sentiasa fokus melalui proses ulangan sehingga mampu

mengingatinya. Ingatan kepada skrip kehidupan yang telah kita tulis itu membantu

menguatkan fokus dan menguatkan keazaman dengan penuh rasa emosi. Dalam hal ini semua

apa yang kita lakukan perlu fokus bagi mencapai sesuatu yang kita inginkan.Kadang-kadang

minda kita amat memerlukan bahan-bahan yang boleh menaikkan semangat kita balik untuk

berjuang melakukan sesuatu tanpa merasa tertekan yang bukan-bukan.Jadi ,kita perlu terapi

minda kita dengan mencari buku-buku yang bercorak motivasi diri, membaca artikel-artikel

kejayaan inspirasi seseorang tentang kejayaannya.

Page 8: Wan tugasan

Kerelaan dan pengorbanan perlu dalam kehidupan. Ini kerana bergelar pelajar telah

memberikan satu tanggungjawab baru, tambahan beban daripada beban yang sedia ada.

Manakala yang berkeluarga seperti saya perlu mendapatkan kerelaan isteri kerana

memerlukan pengorbanan yang besar dari mereka. Saya pula perlu bersedia dan perlu

pengorbanan untuk mencapai apa yang saya inginkan untuk membuktikan jarak dan waktu

bukan lagi menjadi penghalang bagi saya untuk menggenggam segulung ijazah.

Dari segi kewangan saya telah merancang sebelum membuat keputusan untuk menyambung

pelajaran kerana memerlukan sumber kewangan bagi membayar yuran, membuat tugasan,

menghadiri kelas dan pembelanjaan harian dan membeli buku rujukan tambahan.Saya telah

membuat pinjaman PTPTN untuk perbelanjaan pelajaran.Selain itu, saya selalu menerangkan

kepada keluarga supaya berjimat cermat dan belanja apabila perlu serta membuat tabungan

jika ada lebih.Contohnya,Peter Drucker, seorang guru pengurusan yang pernah berkata: “The

best way to predict the future is to create it”. Tidak ada siapa manusia yang akan mampu

menghalang usaha kita untuk berjaya melainkan diri kita sendiri!

Selain itu, perlu menilai sejauhmana matlamat saya diukur. Menurut Maxwwell Maltz, di

dalam tubuh manusia terdapat satu sistem atau mekanisma dalaman yang berfungsi memandu

kita mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Untuk mekanisma tersebut berfungsi, ia perlu

kepada satu sasaran untuk ia capai. Oleh itu, saya perlu menetapkan satu matlamat spesifik

yang boleh dicapai.

Tanpa matlamat hidup yang berkesan, mungkin saya tidak akan mencapai matlamat yang

ditetapkan. Apabila saya tidak melihat kepentingan menetapkan matlamat, saya hilang

semangat untuk berusaha mencapainya. Keyakinan diri juga diperlukan bagi memastikan

saya terus bersemangat.

Halangan saya yang paling besar apabila saya mahu mencapai matlamat adalah perasaan

takut mencuba.Ianya menghalang potensi dan bakat yang anda miliki. Saya harus menerima

kenyataan bahawa hidup ini penuh dengan halangan dan orang yang berjaya adalah mereka

yang berdepan dengan halangan-halangan hidup.

Apa yang dikatakan matlamat hidup yang berkesan? Satu matlamat yang berkesan boleh

dikenalpasti dengan menggunakan akronim ‘SMART’.

Page 9: Wan tugasan

‘S’ - Spesifik. Matlamat yang spesifik ada kayu ukur yang boleh diukur. Contohnya, “Saya

akan mendapat 4A dalam Peperiksaan Akhir pada tahun 2014”.

‘M’ – Measurable (boleh diukur). Contohnya bilangan A boleh diukur dan ditentukan

pencapaian saya.

‘A’ - Attainable (boleh dicapai).Contohnya dengan jadual terperinci dan bahan-bahan

rujukan serta sistem yang disediakan oleh pihak OUM. Matlamat yang jelas mampu

merealisasikan apa yang saya hendak capai.

‘R’ - Realistik.Matlamat yang tetapkan bertepatan dengan keupayaan dan kemahiran saya.

Ini kerana kegagalan mencapai matlamat yang tidak realistik akan hanya menyebabkan saya

berasa hampa dengan diri sendiri. Namun, matlamat mestilah mencabar kerana kajian telah

menunjukkan bahawa matlamat yang mencabar akan menghasilkan prestasi yang lebih

tinggi.Contohnya mampu menghabiskan pengajian dalam masa singkat daripada masa yang

ditetapkan dari empat tahun ke tiga tahun.Mesti belajar sekurang-sekurang lima jam dan

perlu ambil subjek sekurang empat atau lima.Kurang aktiviti luar.

‘T’ - Time-bounded (punyai batasan waktu). Apabila sesuatu matlamat tiada batasan waktu,

ia akan hanya melengahkan daripada mencapainya. Penetapan suatu jangka waktu akan

menjadi motivasi kepada anda untuk mencapainya dalam jangka waktu yang

ditetapkan.Sebagai contoh, Saya mahu lulus cemerlang dalam empat tahun.Ini bermakna

pada tahun 2018.

Page 10: Wan tugasan

RUMUSAN

Kepentingan matlamat memang tidak dinafikan. Pada peringkat kanak- kanak perlu

memupuk individu merancang matlamat yang jelas. Apabila memasuki alam remaja, kita

mengalami perubahan fizikal, mental dan emosi. Kita mula berfikir lebih jauh, mempunyai

harapan, inspirasi dan mula mempunyai perancangan untuk masa depan. Kita berhadapan

dengan pelbagai pilihan di dalam urusan harian. Membuat pilihan dan keputusan mengikut

keutamaan sebahagian daripada proses tumbesaran. Kita harus membuat pilihan dan

keputusan dengan bijak. Kita harus bertanggungjawab ke atas apa-apa keputusan yang dibuat.

Remaja merupakan fasa kehidupan yang menyeronokkan. Perkembangan di peringkat remaja

melibatkan banyak perubahan. Perubahan ini berlaku sehingga remaja beralih ke peringkat

dewasa. Remaja bukan sahaja mengalami perubahan fizikal, tetapi boleh menghadapi cabaran

samaada di sekolah, keluarga dan persekitarannya.Jadi matlamat merupakan perkara paling

penting dalam kehidupan. Hampir 80% daripada pelajar tidak mempunyai matlamat atau

tidak tahu apa yang dikatakan sebagai matlamat. Cuba fikirkan sejenak, sekiranya anda tidak

pasti apa yang anda mahukan, bagaimana mungkin anda membuat perancangan dan mengatur

langkah untuk mendapatkannya? Tanpa matlamat hidup anda akan sia-sia. Tanpa matlamat

masa akan terbuang begitu sahajai tanpa disedari.

Imagination is power than knowledge .

Ini dipetik dari kata-kata Einstein. Memang benar, imaginasi atau impian itu lebih berkuasa

dari ilmu pengetahuan. Sebab, impian akan mendorong tindakan. Impian mencetus

kegigihan. Impian yang sungguh-sungguh akan mendorong diri untuk teruskan perjuangan

ke arah kejayaan.

Letakkan matlamat. Tanya pada diri. Apa aku nak capai dalam hidup ini? Apa aku nak buat

dalam kehidupan ini?

Jadi itulah kekuatan kita bila kita dah tahu siapa diri kita dan apa matlamat hidup kita kerana

setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan , niat kerana Allah akan menjadikan diri kita lebih

berjaya, bahagia dan bersyukur.Dalam surah Al-Mulk, ayatnya …”Maha Suci Allah yang

menguasai segala kerajaan , dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu…Yang menciptakan

mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia

Maha Perkasa Maha Pengampun.”

Page 11: Wan tugasan

Kita adalah pengemudi kehidupan kita sendiri. Tiada siapa yang lebih bertanggungjawab

terhadap diri kita kecuali diri kita sendiri. kitalah yang mencorakkan nasib hidup kita. Kita

telah diberi oleh Allah SWT yang maha bijaksana lagi maha berkuasa satu alat yang tidak

ternilai harganya iaitu minda. Tidak ada siapa yang boleh menghalang keinginan kita untuk

berjaya kecuali kita sendiri.

Janganlah hanya berangan-angan sahaja tetapi lakukanlah tindakan-tindakan seperti yang

dijelaskan di atas dan InsyaAllah kita akan berjaya. Ingatlah pesan Peter Drucker, seorang

guru pengurusan yang pernah berkata: “The best way to predict the future is to create it”.

Tidak ada siapa manusia yang akan mampu menghalang usaha kita untuk berjaya melainkan

diri kita sendiri!

Seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 11:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum (bangsa) melainkan

kaum itu sendiri mengubah nasibnya”

Tanya, muhasabah, kemudian rancang kehidupan kita. Oleh itu untuk merealisasikan

matlamat, pastikan susuli setiap perancangan dengan tindakan.

Page 12: Wan tugasan

Pengenalan.

Pendidikan terbuka dan jarak jauh atau yang lebih dikenali sebagai Open and Distance

Learning (ODL) telah menjadi satu bahagian penting dalam system pendidikan di

kebanyakan negara di seluruh dunia. Perbandingan yang ketara antara ODL dengan

pendidikan biasa ialah pendidikan biasa menekankan pada komunikasi bersemuka, manakala

ODL meminimunkan interaksi antara pensyarah dengan pelajar dan antara pelajar dengan

pelajar. Sesuai dengan perkembangan industri teknologi moden masa kini, Peranan ODL

telah berkembang ke arah membuka peluang kepada rakyat yang bekerja untuk memperolehi

kelayakan, kelulusan, kemahiran, dan pengetahuan.

Sebagai definisi :"Open learning is defined as a student-centered approach to education that

removes all barriers to access while providing a high degree of learner autonomy. Distance

education refers to a mode of delivering a course of study in which the majority of

communication between teachers and students occurs noncontiguously, and the two-way

communication between teacher and student necessary for the educational process is

technologically mediated. Distance education may or may not be based on open-learning

ideals." (Maxwell 1995, ms 43)

2.0 Methodology/ Kaedah digunakan dalam (ODL)

Pendidikan terbuka dan jarak jauh (ODL) adalah pembelajaran yang berkonsepkan

penjelajahan sepanjang hayat, yang tidak semestinya terbatas di bilik kuliah. Pelajar boleh

menjangka mendapat pendidikan dan kelayakan ijazah yang unggul, yang boleh diperolehi

mengikut tempo sendiri, tanpa mengorbankan tanggungjawab kerja dan komitmen peribadi

dan keluarga.

Terdapat berbagai-bagai kaedah yang biasanya digunakan dalam ODL. Lihat gambarajah 1.1

yang menunjukkan kaedah pembelajaran di Universiti Terbuka Malaysia (OUM) salah satu

Page 13: Wan tugasan

universiti yang mengkhususkan kepada pendidikan terbuka dan jarak jauh (ODL).

Rajah 1.1: Kaedah pembelajaran ODL

2.1 Pembelajaran Urus Kendiri.

Pembelajaran Urus Kendiri memberi kebebasan kepada pelajar untuk belajar mengikut jadual

sendiri. Bahan utama pembelajaran yang dibekalkan adalah modul bercetak yang

direkabentuk khas untuk pelajar. Bahan-bahan yang lain seperti CD-ROM, Pita video/audio

juga dibekalkan mengikut kesesuaian.

2.2 Pembelajaran Atas Talian

Sistem Pembelajaran Atas Talian OUM dikenali sebagai myLMS (Learning Management

System). MyLMS merupakan sebuah platform e-pembelajaran yang komprehensif dan

fleksibel yang menawarkan system pengurusan pengguna kursus dan komuniti maya(online

community) yang berasaskan web dengan system pentadbiran multimedia.

2.3 Pembelajaran Bersemuka

Pembelajaran ini dijalankan secara berdepan antara tutur dengan pelajar. Biasanya dijalankan

di Pusat Pembelajaran yang telah ditetapkan. Perkara yang dibincangkan antaranya

kandungan kursus, tugasan, isu-isu yang berkaitan, dan biasanya dijalankan pada hujung

minggu atau selepas waktu pejabat.

3.0 Isu-isu Dalam ODL

Pendidikan terbuka dan jarak jauh (ODL) merupakan system pendidikanyang baru khususnya

di rantau Asia. Masih bayak yang ragu akan keberkesanan dan mutunya. Hal ini demikian

kerana masyarakat Asia masih menekankan pendidikan biasa. Perubahan kepada sesuatu

yang baru kerap menjadi tanda tanya kerana kekurangan maklumat. Berikut dibincangkan

kelebihan dan kekurangan ODL:

3.1 Kelebihan ODL

3.1.1 Peluang mendapat pendidikan tinggi

Page 14: Wan tugasan

Membuka peluang kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan tinggi kerana pada masa

dahulu pendidikan tinggi hanya dapat dicapai oleh golongan minority yang teristimewa.

Walaupun permintaan terhadapnya adalah tinggi, bilangan universiti awam adalah tidak

seberapa dan kemasukan adalah terbatas.

3.1.2 Peluang belajar kepada yang bekerja

ODL membuka peluang luas bagi mereka yang bekerja untuk menimba ilmu pengetahuan.

Walaupun mereka bekerja dan mempunyai tanggungjawab kepada keluarga, mereka masih

boleh belajar dengan kaedah yang digunakan oleh ODL.

3.1.3 Penimbaan ilmu sepanjang hayat

Peluang belajar dan mencari ilmu terbuka seluas-luasnya dan mereka yang berkelayakan

dapat meneruskan penimbaan ilmu sepanjang hayat. Dengan demikian gesaan junjungan

Nabi Muhammad supaya menuntut ilmu dari buaian hingga ke liang lahad benar-benar dapat

dihayati.

3.1.4 Sokongan Kerajaan

Di Malaysia, penubuhan Universiti Terbuka Malaysia (OUM) pada 10 Ogos 2000 yang

mengkhususkan ODL menjadi bukti kepada kepada sokongan kuat kerajaan.

3.1.5 Peluang meningkatkan kemahiran

Dengan adanya program ODL, mereka yang bekerja boleh meningkatkan kelayakan,

kemahiran, dan pengetahuan. Dengan ini dapat melahirkan tenaga kerja yang mahir bagi

menggerakan negara ke arah mencapai matlamat Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan

2020.

3.2 Kelemahan ODL

3.2.1 Masalah kewangan

Pelajar ODL terpaksa membuat pilihan perbelanjaan, malah kadang-kadang terpaksa

mengurangkan perbelanjaan untuk penggunaan yang lain. Hal ini akan memberi kesan ke atas

corak perbelanjaan pelajar berkenaan. Dengan kata lain, kini pelajar terpaksa membuat

pilihan perbelanjaan dengan peruntukan sumber yang terhad.

Page 15: Wan tugasan

3.2.2 Perlukan penyesuaian baru

Pelajar akan menghadapi pelbagai perubahan dan terpaksa melakukan beberapa penyesuaian

baru. Antaranya dengan rakan sekelas dan rakan sekerja, perubahan dan penyesuaian aktiviti

social, perancangan pemelajaran, perubahan aktiviti keluarga, tumpuan dan masa untuk anak-

anak dan pelajarannya, keperluan kesihatan serta tanggungjawab terhadap masyarakat.

3.2.3 Tidak meliputi semua kursus

Kurang sesuai untuk kursus yang perlukan ‘teknologi tinggi’ seperti perubatan dan

kejuruteraan. Seperti yang diyatakan oleh professor Dr Mohamed Abdul Majid dekan faculty

sains Universiti Malaya. “However, cautions that mature students who lack “proper

graunding” will not be able to cope with highly technical subjects such as engeneering or

medicine”. (Yong, 2001, ms 21)

3.2.4 Kadar kegagalan yang besar

Menurut Dr. Szarina Abdullah Presiden Persatuan Pendidikan Jarak Jauh, kadar keciciran

pendidikan jarak jauh adalah jauh lebih tinggi daripada pendidikan biasa di seluruh dunia.

“The dropout rate of classroom based education is 20 per cent but that of distance learning is

as high as 30 to 50 per cent”. (Yong, 2001, ms 21)

4 Masa depan ODL

“Satu daripada hasil kajian George Washington University, Amerika Syarikat (Delphi Survey

1997), di kalangan institusi pengajian tinggi perdana di negara itu, futuris (pengkaji trend

masa depan) utamaserta badan korporat dalam bidang teknologi maklumat menegaskan

kaedah pendidikan jarak jauh(PJJ) yang berkembang pesat kini akan menjadi kaedah biasa

pembelajaran menjelang 2006 nanti (jurnal The Futurist. 1997:20-28)”. (Musa, 2000, ms7)

Menurut futuris tersebut, sekolah, kolej universiti dan pusat latihan akan mengintegrasikan

kaedah PJJ dalam program biasa pengajaran, kuliah, tuturial dan peperiksaan dengan

penggunaan komputer multimedia interaktif. Bahan kuliah, tutorial, kerja tugasan, bahan

rujukan, bahkan latihan, penilaian dan peperiksaan akan dimasukkan ke dalam komputer dan

diakses atau dicapai melalui system Internet atau LAN(Local area Network).

Page 16: Wan tugasan

5 Kesimpulan

Pendidikan terbuka dan jarak jauh (ODL) merupakan satu system pendidikan yang

menekankan konsep belajar sendiri dengan menggunakan segala ‘kelengkapan’ yang ada.

Walaupun ODL masih terdapat beberapa kelemahan, namun dengan perkembangan teknologi

yang pesat dan sokongan kuat kerajaan kaedah pembelajaran bersistemkan ODL akan

mendapat tempat di hati masyarakat di abad ke-20 ini.

6.0 Ringkasan

Pengenalan

Belajar secara fleksibel dan memberi kebebasan

kepada pelajar untuk belajar mengikut jadual

sendiri dengan disokong kelengkapan yang

disediakan.

Kaedah

1. Pembelajaran urus kendiri

2. Pembelajaran atas talian

3. Pembelajaran bersemuka

Kelebihan

1. Peluang pendidikan tinggi

2. Belajar sepanjang hayat

3. Belajar sambil bekerja

4. Sokongan kerajaan

5. Tingkatkan kemahiran

Kelemahan

1. Masalah kewangan

2. Perlukan penyesuaian baru

3. Hanya kursus tertentu

4. Kadar keciciran tinggi

Page 17: Wan tugasan

Masa depan

Menjadi kaedah pembelajaran yang biasa (diterima)

pada tahun 2006 (Jurnal Futurist, 1997: 20-28)

Kesimpulan

Kelemahan-kelemahan akan di atasi dan ODL akan mendapat

tempat di hati masyarakat.

Rujukan.

Farr, C. W. & Shaeffer, J. M. (1993, July). Matching Media, Methods, andObjectives in

Distance Education. Educational Technology, 52-55

Hashim Musa.(2000, April 7) PJJ: Revolusi system pendidikan. Berita Harian, 7.

Maxwell, L.( 1995, November-december ). Integrating Open Learning and Distance

Education. EducationalTechnology, 43-48.

Moore, M. G. & Kearsley, G.( 1996 ). Distance Education: A Systems View.Belmont:

Wadsworth

Rowntree, D.( 1992 ). Exploring Open and Distance Learning. London: KoganPage.

Yong, T.K. (2001, October 21) “Is distance learning varsity necessary?”. New Straits Times,

21.

Page 18: Wan tugasan

AKTIVITI 2

PENGENALAN

Persekitaran pembelajaran maya (MyVLE), atau platform pembelajaran ialah

merupakan teknologi pendidikan elektronik (juga dikenali sebagai e -pembelajaran)

sistem pendidikan berasaskan Web yang model-model pendidikan di-orang

konvensional dengan menyediakan akses maya bersamaan dengan kelas, kandungan

kelas, ujian, kerja rumah, gred, penilaian, dan sumber-sumber luar yang lain seperti

pautan laman web akademik atau muzium. Ia juga merupakan ruang sosial di mana

pelajar dan tutor boleh berinteraksi melalui perbincangan atau sembang. Ia biasanya

menggunakan Web 2.0 alat untuk interaksi 2 hala, dan termasuk satu sistem

pengurusan kandungan.

MyVLE adalah komponen asas pembelajaran jarak jauh kontemporari, tetapi juga

boleh diintegrasikan dengan persekitaran pembelajaran yang fizikal yang boleh disebut

sebagai pembelajaran . Pembelajaran maya boleh berlaku serentak atau tak segerak.

Dalam sistem, pelajar bertemu di "masa nyata", dan tutor menjalankan kelas secara

langsung di bilik darjah maya. Pelajar boleh berkomunikasi melalui mikrofon, hak

sembang, atau dengan menulis di papan tulis. Dalam pembelajaran tak segerak, yang

kadang-kadang dipanggil "kendiri" pembelajaran, pelajar dijangka menamatkan

pelajaran dan tugasan secara bebas melalui sistem. Kursus tak segerak mempunyai

tarikh akhir hanya kursus sebagai segerak lakukan, tetapi setiap pelajar belajar pada

waktu sendiri.

MyVLE boleh termasuk pelajar dan tutor "mesyuarat" dalam talian melalui aplikasi

berasaskan portal atau laman web. Pelajar dapat membentangkan pengajaran melalui

video, persembahan, atau berbual. Para pelajar dapat bercakap dengan pelajar-pelajar

lain dan tutor, serta bekerjasama dengan satu sama lain, menjawab soalan, atau

mengemukakan soalan. Mereka boleh menggunakan alatan yang disediakan melalui

permohonan kepada hampir mengangkat tangan mereka, menghantar mesej, atau

menjawab soalan pada skrin yang diberikan oleh tutor atau pelajar penyampai.

Page 19: Wan tugasan

Berikut adalah asas atau komponen-komponen utama yang diperlukan bagi

persekitaran pembelajaran maya atau kurikulum pendidikan dalam talian untuk

mengambil tempat [3] VLE boleh merangkumi beberapa atau semua elemen-elemen

berikut: Sukatan pelajaran kursus Maklumat pentadbiran mengenai kursus: prasyarat,

kredit, pendaftaran, pembayaran, sesi fizikal, dan maklumat hubungan bagi pengajar.

A papan kenyataan untuk maklumat terkini mengenai kursus yang sedang berlangsung

Kandungan asas beberapa atau semua kursus ini; kursus yang lengkap untuk aplikasi

pembelajaran jarak jauh, atau sebahagian daripadanya, apabila digunakan sebagai

sebahagian daripada kursus konvensional. Ini biasanya merangkumi bahan seperti

salinan kuliah dalam bentuk persembahan teks, audio, atau video, dan persembahan

visual yang menyokong Sumber tambahan, sama ada atau bersepadu sebagai pautan

kepada sumber-sumber luar. Ini biasanya terdiri daripada bacaan tambahan, atau

setara inovatif untuk itu. Penilaian diri kuiz atau peranti serupa, biasanya

menjaringkan secara automatik Fungsi penilaian rasmi, seperti pemeriksaan,

penyerahan esei, atau pembentangan projek. ini sekarang sering termasuk komponen

untuk menyokong penilaian rakan sebaya Sokongan untuk komunikasi, termasuk e-

mel, perbincangan Thread, bilik sembang, Twitter dan media lain, kadang-kadang

dengan pengajar atau pembantu yang bertindak sebagai moderator. Unsur-unsur

tambahan termasuk wiki, blog, RSS dan 3D ruang pembelajaran maya. Pengurusan

hak akses untuk tenaga pengajar, pembantu mereka, kakitangan sokongan kursus, dan

pelajar Dokumentasi dan statistik yang diperlukan untuk pentadbiran institusi dan

kawalan kualiti Alat pengarangan untuk mewujudkan dokumen-dokumen yang

diperlukan oleh pengajar, dan, biasanya, permohonan oleh pelajar Peruntukan bagi

hiperpautan perlu bagi mewujudkan persembahan yang bersepadu kepada pelajar. A

VLE biasanya tidak direka untuk sesuatu kursus atau mata pelajaran, tetapi mampu

menyokong pelbagai kursus pada julat penuh program akademik, memberikan antara

muka yang konsisten di dalam institusi itu dan untuk beberapa darjah dengan institusi

lain yang menggunakan sistem. Persekitaran pembelajaran maya menyokong

pertukaran maklumat antara pengguna dan institusi pengajian yang dia atau dia

sedang mengikuti melalui medium digital seperti e-mel, bilik, web 2.0 laman sembang

atau forum yang dengan itu membantu menyampaikan maklumat kepada mana-mana

Page 20: Wan tugasan

bahagian dunia dengan hanya satu klik. [4] Terma-terma yang sama [sunting] Sistem

pembelajaran berkomputer telah dirujuk kepada teknologi pendidikan seperti

elektronik, e-pembelajaran, pembelajaran platform atau sistem pengurusan

pembelajaran. Perbezaan utama adalah bahawa VLE dan LMS adalah aplikasi,

manakala ciri-ciri saham Platform Pembelajaran dengan Sistem Operasi (atau

CoursePark Platform) di mana aplikasi web berasaskan pendidikan yang berbeza boleh

dijalankan pada platform. Terma persekitaran pembelajaran maya (VLE) dan

platform pembelajaran secara umum yang digunakan untuk menggambarkan pelbagai

aplikasi berasaskan web bersepadu yang menyediakan guru-guru, pelajar, ibu bapa

dan mereka yang terlibat dalam pendidikan dengan maklumat, alat dan sumber-

sumber untuk menyokong dan meningkatkan penyampaian dan pengurusan

pendidikan. Syarat-syarat ini pada umumnya sinonim dengan 'persekitaran

pembelajaran berjaya' (MLE) dan 'berjaya persekitaran pembelajaran maya'

(MVLEs). Aplikasi-aplikasi yang membentuk sebahagian daripada perkhidmatan

dalam talian boleh termasuk laman web, e-mel, papan mesej dan forum perbincangan,

teks dan persidangan video, diari berkongsi, kawasan sosial dalam talian, serta

penilaian, pengurusan dan alat pengesan. [5] [6] Platform pembelajaran merujuk

kepada pelbagai alat dan perkhidmatan sering digambarkan menggunakan istilah

seperti extranet pendidikan, VLE, LMS, ILMS dan LCMS menyediakan kandungan

pembelajaran dan pengurusan. Platform pembelajaran jangka juga merangkumi

persekitaran pembelajaran peribadi (PLE) atau ruang pembelajaran dalam talian

peribadi (Pols), termasuk alat-alat dan sistem yang membolehkan pembangunan dan

pengurusan eportfolios. Fungsi tertentu yang berkaitan dengan mana-mana

pelaksanaan platform pembelajaran akan berbeza-beza bergantung kepada keperluan

pengguna dan boleh dicapai dengan menggabungkan pelbagai ciri-ciri daripada

penyelesaian perisian yang berbeza sama ada boleh didapati secara komersial, sumber

terbuka, diri yang dibina atau disediakan sebagai bebas untuk digunakan

perkhidmatan web. Alat ini dihantar bersama-sama melalui persekitaran pengguna

yang padu dengan titik masuk tunggal, melalui integrasi dicapai dengan standard

teknikal. Sistem Pengurusan Pembelajaran (LMS). Konsep berkaitan termasuk

"Content Management System (CMS), yang betul merujuk kepada organisasi

kandungan pendidikan atau lain, bukan persekitaran keseluruhan; Pembelajaran

Sistem Pengurusan Kandungan (LCMS), yang lebih sering digunakan untuk sistem

latihan korporat berbanding untuk sistem dalam institusi pendidikan; Terurus

Page 21: Wan tugasan

Persekitaran Pembelajaran (MLE), yang biasanya merujuk kepada infrastruktur

keseluruhan di suatu institusi yang VLE adalah komponen, Sistem Sokongan

Pembelajaran (LSS); Pusat Pembelajaran Online (OLC); atau Platform Pembelajaran

(LP), pendidikan melalui komputer-pengantara komunikasi (CMC);. atau pendidikan

dalam talian istilah "Persekitaran Pembelajaran Maya" adalah lebih biasa digunakan

di Eropah dan Asia, manakala jangka sinonim "Sistem Pengurusan Pembelajaran"

adalah penggunaan yang lebih biasa di Amerika Utara. LMS jangka juga boleh

bermaksud "Sistem Pengurusan Perpustakaan" (yang kini lebih dikenali sebagai

Sistem Perpustakaan Bersepadu, atau ILS). Tujuan [sunting] Pembelajaran platform

VLE biasanya membolehkan: [rujukan?] Kandungan pengurusan - penciptaan,

penyimpanan, akses kepada dan penggunaan sumber pembelajaran Pemetaan

kurikulum dan perancangan - perancangan pengajaran, penilaian dan peribadi

pengalaman pembelajaran Penglibatan pelajar dan pentadbiran - akses berjaya pelajar

maklumat dan sumber-sumber dan pengesanan kemajuan dan pencapaian Komunikasi

dan kerjasama - e-mel, notis, berbual, wiki, blog Pada dasarnya platform pembelajaran

adalah persekitaran yang selamat dan terjamin yang boleh dipercayai, yang boleh

didapati dalam talian dan boleh diakses kepada pangkalan pengguna yang luas.

Pengguna akan dapat untuk bergerak antara platform pembelajaran sepanjang hayat

mereka tanpa kehilangan akses kepada data peribadi mereka. Konsep platform

pembelajaran menempatkan penerangan terus berkembang fungsi berubah untuk

memenuhi keperluan pengguna. Becta menerbitkan Keperluan Fungsian dan

Spesifikasi Teknikal yang memberikan gambaran yang lebih tepat tentang bagaimana

platform pembelajaran boleh dibina. Justifikasi [sunting] Institusi VLEs penggunaan

pendidikan yang lebih tinggi dan seterusnya untuk: Menjimatkan masa tenaga

pengajar, dan kos arahan. Memudahkan penyampaian pembelajaran dalam talian oleh

pengajar tanpa pengalaman web pengarangan. Memberi arahan kepada pelajar

dengan cara yang fleksibel untuk pelajar yang berbeza-beza dengan masa dan lokasi

kekangan. Memberi arahan dengan cara yang biasa kepada berorientasikan web

generasi semasa pelajar. Memudahkan rangkaian pengantar antara kampus yang

berbeza atau kolej. Mengadakan peruntukan bagi penggunaan semula bahan umum di

antara kursus yang berlainan. Menyediakan integrasi automatik keputusan pengajian

pelajar ke dalam sistem maklumat kampus. Piawaian [sunting] Kebanyakan VLEs

menyokong boleh kongsi Kandungan Objek Rujukan Model (SCORM) sebagai

standard, tetapi tidak ada standard yang biasa digunakan yang menentukan bagaimana

Page 22: Wan tugasan

prestasi belajar dalam kursus yang boleh dipindahkan dari satu VLE kepada yang lain.

Terdapat juga standard untuk berkongsi kandungan seperti yang ditakrifkan oleh IMS

Global Consortium. Badan-badan tempatan seperti dalam sektor sekolah di UK yang

DCSF melalui Becta telah tambahan ditakrifkan platform pembelajaran "mematuhi

rangka kerja" untuk menggalakkan saling boleh kendali. Persekitaran Pembelajaran

Maya tidak terhad hanya kepada pelajar dan pelajar dalam pelajaran peringkat

universiti. Terdapat banyak persekitaran pembelajaran maya untuk pelajar dalam

gred K-12. Sistem ini juga amat sesuai untuk keperluan program pendidikan bebas,

sekolah piagam dan pendidikan di rumah. Penilaian [sunting] Pendidik perlu alat

penanda aras untuk menilai persekitaran pembelajaran maya sebagai satu cara yang

berdaya maju daripada pendidikan. Walker membangunkan instrumen kajian yang

dikenali sebagai Jarak Pendidikan Pengajian Penyiasatan Alam Sekitar (DELES), yang

boleh diakses kepada pelajar-pelajar di mana-mana. [7] DELES mengkaji sokongan

pengajar, interaksi pelajar dan kerjasama, relevan peribadi, pembelajaran autentik,

pembelajaran aktif, dan autonomi pelajar. Harnish dan Reeves menyediakan

pendekatan yang sistematik kriteria berdasarkan latihan, pelaksanaan, penggunaan

sistem, komunikasi, dan sokongan. [8] Sistem yang ada [sunting] Terdapat banyak

sumber terbuka dan VLEs proprietari sedia untuk digunakan. [Rujukan?]

Perkhidmatan atas permintaan Elearning juga pilihan popular kerana mereka boleh

digunakan dalam beberapa minit dan tidak memerlukan tenaga pengajar dan institusi

untuk menjalankan pelayan mereka sendiri. Banyak VLEs diletakkan pada pelayan

web. Dalam VLE biasa terdapat satu atau lebih program atau bahasa yang

menyediakan pengguna (Guru-Pelajar) antara muka, dan yang berinteraksi dengan

pangkalan data. Sebagai contoh, VLE mungkin menggunakan PHP sebagai bahasa web

/ program, dengan MySQL sebagai pangkalan data.

Yang penting, asalkan mempunyai peralatan komputer serta dilengkapi dengan

kemudahan Internet, itu sudah mencukupi. Justeru, tidak menghairankan apabila

kaedah pembelajaran ini mula mendapat tempat dalam kalangan pekerja yang ingin

membaiki dan mempertingkatkan potensi dan kelayakan diri.

Soal berkaitan dengan peluang penawaran, bukanlah satu kesukaran berikutan

sudah terdapat banyak institusi pengajian tinggi swasta mahupun awam yang

Page 23: Wan tugasan

menyediakan kaedah bilik darjah virtual.

Malahan, terdapat juga usahasama institusi tempatan dengan universiti luar

negara menerusi konsep seumpama yang menawarkan pengajian program ijazah sarjana

muda dan lepasan ijazah.

Akan tetapi, timbul persoalan sejauh manakah kefahaman anda dengan pemilihan

pengajian sedemikian? Sedangkan pelajaran di dalam kelas pun terdapat topik yang

sukar difahami, apatah lagi apabila belajar secara online.

Ditambah pula dengan konsepnya yang tidak mengikat diri anda dengan jadual

kuliah, menjurus kepada persoalan disiplinkah anda?

Semua persoalan ini merungkai ataupun menuntut akan sejauh manakah

keberkesanan pembelajaran secara alam maya atau e-Learning.

PENSYARAH BERKUALITI

Kalau hendak dikatakan ia tidak berkesan, bunyinya agak skeptikal. Lihat

sahaja rekod daripada hasil paparan dada akhbar, kaca televisyen mahupun corong

radio.

Sudah banyak penceritaan yang berkisar kepada kisah kejayaan kalangan mereka

yang bekerja, merangkul status ''graduan'' menerusi pengajian sedemikian.

Ini secara tidak langsung membuktikan akan keberkesanannya. Akan tetapi,

ramai beranggapan ''keberkesanan'' pengajian jarak jauh dan online ini hanyalah

berpaksikan kepada kebijaksanaan pengemudian masa individu itu sahaja.

Dari satu sudut, ''ya'' dan tidak dinafikan bahawa disiplin tinggi adalah

kriteria penting dan perlu disahsiahkan dalam setiap kalangan mereka yang

memilih medium pembelajaran sedemikian.

Bagaimanapun, ia sebenarnya meliputi semua aspek sehingga kepada pemilihan

tenaga pensyarah perlu diberi penekanan oleh institusi berkenaan.

Dan, adalah tiada kewajaran untuk sekadar mengaplikasikan konsep ''asal boleh

mengajar, itu sudah dikira cukup''. Ini kerana, persekitaran tutorial secara

online adalah jauh berbeza daripada pengajian sepenuh masa di mana jalinan

Page 24: Wan tugasan

komunikasi antara pensyarah dan pelajar berlangsung menerusi kuasa alam maya.

Disebabkan itulah, faktor dan kriteria pensyarah harus dititikberatkan agar

segala penyampaian informasi, pengajaran subjek berjalan lancar dan difahami

secara jelas, jitu oleh pelajar.

Dan, inilah yang dititikberatkan oleh institusi pendidikan yang tidak asing

lagi dalam penawaran pembelajaran secara jarak jauh dan online khususnya bagi

golongan pekerja, iaitu Universiti Terbuka Malaysia (OUM).

PENYEDIAAN LATIHAN

"Kualiti graduan harus kita jaga, dan untuk itu ada beberapa cara

termasuklah memperbaiki lagi kemahiran pengajaran tenaga tutor OUM. Disebabkan

konsep pembelajaran e-Learning berbeza, OUM menyediakan latihan kepada tutor

berhubung teknik mengajar.

"Kita beri fokus akan perkara ini dan latih mereka dengan betul," kata Naib

Canselor OUM Profesor Emeritus Tan Sri Anuwar Ali kepada Bernama.

Sebagai sebuah universiti terbuka yang ditubuhkan oleh konsortium 11

universiti awam tempatan, proses pengajaran dan pembelajarannya sejak dari awal

lagi bergantung kepada medium ICT.

Selain berkonsepkan alam maya, mod pembelajaran di OUM turut menggandingkan

pembelajaran teradun dengan mengaplikasikan penggunaan modul bercetak serta

melalui perjumpaan bersemuka dengan para tutor.

Istimewanya, institusi yang mula bertapak penubuhannya pada tahun 2000 ini

menggunakan kepakaran tenaga berpengalaman dari universiti awam tempatan dalam

penggubalan kurikulum bagi memastikan ia berupaya melahirkan graduan berkualiti

serta memenuhi aspirasi industri dan negara.

Dan, langkah OUM boleh dikatakan ''berjaya'' apabila dalam umur yang masih

muda penubuhannya, OUM telah melahirkan seramai 47,335 graduan serta menarik

kemasukan lebih ramai pelajar.

Dari hanya seramai 753 pelajar pada awal pengambilan sulung OUM, kini sudah

Page 25: Wan tugasan

terdapat lebih 100,000 pelajar (pengambilan pelajar kumulatif), katanya.

BUKAN PAKSI KEUNTUNGAN

Penekanan kepada penyediaan tutor berkualiti, jelas membuktikan bahawa

institusi ini bukanlah bertunjangkan kepada konsep ''keuntungan'' ataupun

komersial.

Akan tetapi, sebagai antara satu platform menggalakkan pembudayaan

pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat negara ini.

Namun demikian, agak ''menyedihkan'' apabila diberitahu bahawa kesedaran

masyarakat akan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat masih kurang, tidak

memberangsangkan sepertimana di negara maju, kata Anuwar yang juga merangkap

Presiden OUM.

Walhal, negara memerlukan lebih 1.4 juta tenaga kerja mahir dalam pelbagai

bidang menjelang tahun 2020 maka penerokaan dan penjanaan ilmu adalah amat

penting.

Melihat kepada keperluan itu, OUM tidak ketinggalan memainkan peranan dengan

melipatgandakan ataupun menggiatkan lebih agresif bahagian pemasarannya dalam

membudayakan pembelajaran hayat dalam kalangan masyarakat.

Ini termasuklah dengan menambah pusat pembelajaran sedia ada. Ketika ini,

OUM telah memiliki pusat pembelajaran sendiri di Pulau Pinang, Bangi, Kedah dan

beberapa negeri lain. Dan, terbaru OUM telah menambah pusat pembelajarannya di

Kedah yang terletak di Jalan Langgar.

"Dari segi prinsipnya, OUM ingin memperluaskan program-program akademiknya

yang dibuat secara jarak jauh ke sebanyak pekan atau bandar di seluruh negara.

Ia juga sebagai tarikan kepada penduduk negeri Kedah dan Perlis menyambung

belajar," katanya.

MENGAPA HARUS ADA BANGUNAN?

Melihat kepada penambahan pusat pembelajaran itu, merungkai kepada persoalan

''perlukah ia mempunyai bangunan sendiri''?. Tambahan pula, perjumpaan bersemuka

Page 26: Wan tugasan

antara tutor dengan pelajar tidak dilakukan selalu sepertimana pengajian sepenuh

masa dan rasanya penyewaan ruang bangunan sudah mencukupi.

Mengulas perkara itu, Anuwar berkata pemilikan infrastruktur bangunan

sendiri dapat membantu kepada usaha peningkatan pendaftaran pelajar.

"Lagipun, kalau kita tidak ada bangunan dan selalu tumpang sahaja, orang

tidak ada keyakinan dengan institusi itu," tambahnya.

Mula beroperasi awal tahun ini, ia dilengkapi dengan suasana pembelajaran

selesa merangkumi makmal komputer, kemudahan WiFi, projektor LCD dan tempat

sembahyang.

Istimewanya, pusat ini tidaklah hanya memanfaatkan aspek pemuncakan

kesedaran pembelajaran sepanjang hayat malahan ia juga bersifat holistik yang

mana turut membantu kepada proses pembangunan ekonomi.

Penilaian kendiri

‘E-learning’ membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan.

Bahan pengajaran dan pembelajaran ‘e-learning’ yang dirancang, disediakan secara

profesional dan baik. Mengunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi

pelajaran dengan berkesan dan menarik. Pelajar boleh memilih masa, kandungan serta

mengikut kesesuaian mereka. Pelajar tidak perlu rasa malu untuk bertanya dan

berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman mereka

tercapai.

Pertanyaan juga boleh dibuat dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih

terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia

ada. ‘ E- learning’ yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran

yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar, guru, mentor atau fasilitator.

‘Segelintir pelajar-pelajar sekolah di Malaysia sudah mula menggunakan internet

sebagai sumber maklumat yang penting.Mereka juga sudah didedahkan kepada bahan

‘e-learning’ yang ada di pasaran tempatan. Ada juga pelajar yang sudah mula mencari

Page 27: Wan tugasan

penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh mereka melalui rakan sebaya di

dalam ‘chat groups’ atau ‘buletin boards’.

(Alam Pendidikan Bulletin Board, 2001: Tan,)

Penggunaaan sumber ICT yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan

akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut:

1. pelajar yang lebih bertanggungjawap terhadap pelajarannya

2. pelajar yang boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya

1. pelajar yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan, tahap

pencapaian dan pengetahuan

2. pelajar yang dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian

maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri.

Dengan ciri-ciri menarik yang ada pada ‘e-learning’ serta minat pelajar terhadap

fungsi- fungsi di dalam internet, maka sudah tiba masanya ianya digunakan dengan

meluas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula kejayaan agenda’e -

learning’ kebangsaan (NITA) banyak bergantung kepada perlaksanaan ICT di sekolah.

Jika pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan ‘e-learning’ dengan cara berfaedah

maka ianya akan dapat membantu mengurangkan penggunaan elemen negatif yang

lain.

Bahan kursus dan rujukan

Pengkongsian sumber manusia

“… kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai” Dato’ Sri Abdulah Ahmad Badawi PIPP2006-2010 m.s 38

1 Kursus pengenalan dalam kemahiran pembelajaran untuk pelajar terbuka dan jarak jauh.

Kursus ini wajib kepada setiap pelajar baru di semester pertama.Ianya merupakan

Page 28: Wan tugasan

kemampuan kursus untuk membantu pelajar membina kemahiran asas teknologi seperti menggunakan myLMS universiti dan mencipta persembahan elektronik yang berkesan

menggunakan mokrosoft powerpoint.Kursus ini juga meliputi gaya pembelajaran,pengurusan masa dan pengurusan tekanan serta literasi maklumat terutamanya menggunakan koleksi

perpustakaan digital universiti. 3.2 Memuatnaik tajuk kerja kursus secara dalam talian.

Setiap pelajar juga diwajibkan mendapatkan soalan kerja kursus daripada myLMS universiti sebagaimana diarahkan sejak semester pertama lagi.Adalah lebih baik sekiranya pelajar terus

mendaftar masuk ke myLMS sejak hari pertama lagi,ini dapat memudahkan mereka membuka dan menyerahkan setiap kerja kursus yang perlu mereka hantar. Sebagai penghargaan kepada kejayaan forum dalam talian ,pelajar telah mencadangkan

supaya OUM menaikkan markah penglibatan aktif dalam talian daripada 5 peratus kepada 10 peratus (daripada markah kursus).Ini dilakukan oleh pelajar dalam satu kolokium

perbincangan dalam talian antara pelajar,pensyarah dan fakulti(bertindak sebagai orang tengah).Mereka merasakan bahawa forum perbincangan ini telah menjadi sebahagian besar daripada masa,usaha dan yang paling penting sebagai suatu pengalaman baru dalam

pembelajaran mereka.(Wilson,Lugwig-Hardman,Thornam & Dunlop Thornam & Dunlop 2004).Kolaborasi secara talian menyediakan peluang kepada ahli untuk belajar sesame ahli

serta menyumbang kepada pembelajaran ahli yang lain. 3.3 Mewujudkan profil pelajar,rekod kewangan dan laporan akademik secara dalam talian.

Untuk memastikan pelajar sentiasa berada dalam talian,pelajar juga digalakan untuk melihat dan mengemaskini maklumat diri serta memperoleh maklumat berkenaan pembayaran yuran

penggajian dan juga prestasi akademik secara dalam talian.Ini akan membantu mereka mengaplikasi apa yang telah mereka pelajari dalam kelas tutorial.

3.4 Memperkenalkan sistem pengurusan pembelajaran yang baik,boleh dipercayaai dan mesra pelajar.

Selain itu,myLMS OUM juga telah menjadi kebanggaan universiti ini kerana ia telah dikenali sebagai salah satu sistem mesra pelajar yang memenuhi keperluan pelajar.Tambahan pula pensyarah dan pengelola memperlengkapkan lagi myLMS untuk menyokong fungsi

akademik dan hubungan pelanggan.Oleh itu, ia juga dapat membantu pelajar untuk memeriksa keputusan,mengumumkan dan mencari apa jua maklumat yang penting untuk

mereka. 3.5 Memastikan pensyarah OUM berada dalam talian untuk membantu dan memantau forum

perbincangan. Untuk memastikan pensyarah memberikan inisiatif kepada peranan aktif mereka dalam

membantu dan memantau perbincangan pelajar secara talian.Oleh yang demikian,pensyarah akan memantau penglibatan pelajar dan bayaran berdasarkan keberkesanan penglibatan pelajar itu sendiri.Dimana pesyarah hanya sebagai pemudahcara.

3.6 Memastikan kebolehcapaian internet pada setiap masa

OUM juga perlu memastikan kecapaian internet kepada pelajarnya pada setiap masa.Ini akan membantu pelajar supaya merasa yakin bahawa mereka tidak akan menghadapi masalah untuk mengakses maklumat daripada universiti tidak kira masa.

Page 29: Wan tugasan

3.7 Mewujudkan pasukan teknikal yang berkebolehan Perkara paling penting ialah mengururskan infrastruktur dan infostruktur OUM.Pelbagai

pasukan teknikal diwujudkan untuk memastikan semua sistem berfungsi setiap masa sepanjang hari,mesra pelanggan dan mengandungi maklumat yang berguna dan

terkini.Dengan itu,ia akan membantu pelajar mendapatkan maklumat terkini ysng diperlukan dengan mudah,cepat dan tepat.

RUMUSAN

Pembelajaran pelbagai direka dan diilustrasi penggunaannya dalam sosio-teknikal,pendekatan

berdasarkan corak yang menitik beratkan proses pendidikan dengan penggunaan teknologi pembelajaran.Pendekatannya mencakupi tatabahasa umum,pengkelasan benda hidup secara

saintifik dan tempat memperolehi maklumat sebagai asas untuk meningkatkan komunikasi dan perkongsian di kalangan perantis dan penyelidik serta pelajar.OUM kini dihat sebagai penanda aras oleh institusi lain melaui jumlah pengunjung dari serata dunia.

Saya percaya bahawa pembelajaran pelbagai di OUM akan berterusan menyumbang sebagai satu produk baru dan penyelesaian yang diperkenalkan melalui ledakan kepesatan

teknologi.Imej dan prestij OUM telah dikenali menerusi kejayaan model pedadogi pendidikan pelbagai.Oleh itu,e-pembelajaran telah memastikan kesinambungan penyampaian maklumat dari bahan kursus di kalangan pelajarnya.Kesemua aktiviti ini

memberi kepercayaan kepada visi OUM untuk menjadi ketua dan peneraju dalam ODL.Dengan memberi tumpuan kepada keperluan dan memenuhi jangkaan pelajarnya.Saya

yakin OUM akan berada di barisan hadapan dalam merealisasikan ‘pendidikan berkualiti’ sebagai pengerak utama dalam pembangunan modal insane di Negara ini.

SENARAI RUJUKAN

Razmah Man & Yusup Hashim,2000,Potensi dan cabaran dalam pembelajaran maya dan

elektronik,Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia.

Prof.Madya Dr.Baharuddin Aris,Prof.Madya. Mohammad Bilal Ali,Noran Md.Nor,Mohd

Nihra Hanizuan Mohamad Said,Noor Azean Nor Atan,Mamimegalai Subramaniam&Zaleha

Abdullah,2003,Pendidikan Jarak Jauh dan Maya dalam Pengajaran.

Page 30: Wan tugasan

Journal of educational Technology system,issue;volume 34,number 1/2005-2006.pages 33-

35.

Blended learning:Rethinking Education Delivery For Development,Devon

Duhanney,Department of Secondary Education,State University of New York(SUNY) New

Paltz.