Woningmarkt Regio Apeldoorn Q3 2012

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2012

Text of Woningmarkt Regio Apeldoorn Q3 2012

 • pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  Sprekende Cijfers

  Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn

 • pagina 2 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in het derde kwartaal 2012 een gevecht tussen kopers en verkopers, waarbij de munitie van de banken steeds schaarser wordt. De gevolgen hiervan zijn dat minder woningen aan de man worden gebracht. De daling van de woningprijzen zet voort (-2,5%, gemiddeld 190.000), terwijl het aanbod over een langere periode stabiel is gebleven. In het derde kwartaal 2011 was het gemiddelde verkoop bedrag van de woningen in deze regio 199.000. Positief in dit kader is dat de duur van het TE KOOP staan van de woning is afgenomen tot een kleine vier maanden (117 dagen), waar in hetzelfde kwartaal 2011 bijna vijf maanden in beslag nam voordat kopers en verkopers van een woning elkaar gevonden hadden. Het aantal bezoeken van de notaris(sen) voor het transport van de woningen is eveneens afgenomen: gingen we in het derde kwartaal 2011 nog 250 keer op de koffie, in het afgelopen kwartaal was dat 233 keer (-6,5%). In het vorige kwartaal waren nog 270 notaris bezoekjes. Rodenburg hoopt dat deze uitgave u een duidelijk beeld geeft van de actuele woningmarkt in de regio Apeldoorn. Uiteraard zijn wij bereid onderstaande analyse van de woningmarkt in de regio Apeldoorn aan te vullen met nadere achtergrondinformatie. Rodenburg Makelaars Apeldoorn NVM Makelaars Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t +31(0)555 26 82 68 f +31(0)555 78 82 95 email: info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

  Etienne Luyten

  Oscar van Schaverbeke

  Alexander Dekker

  Ronald Visser

 • pagina 3 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  Bestaande bouw regio Apeldoorn

  Aanbod regio Apeldoorn Op 1 oktober 2012 worden er in de regio Apeldoorn 2.470 bestaande woningen te koop aangeboden. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 is sprake van een absolute daling van vier bestaande woningen. Opvallend is dat alle woningtypen zijn gedaald in aanbod, uitgezonderd van de appartementen (+vijftien) en vrijstaande woningen (+vijf). De daling van het aanbod is gestart in het tweede kwartaal en zet zich door in het derde kwartaal van 2012. Ten opzichte van een jaar geleden vertonen appartementen en tussenwoningen beiden een stijging van 2% in het aanbod. Vrijstaande woningen zijn gestegen in het aanbod naar 4,5% tot 891 woningen. Hoekwoningen vertonen een daling van 9,5% en twee onder n kap woningen blijven gelijk in aanbod met 334 aangeboden woningen. Aanbod (in aantallen woningen)

  Transacties regio Apeldoorn In het derde kwartaal van 2012 hebben in de regio Apeldoorn 233 transacties plaatsgevonden, een daling van 6,5% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 is opvallend dat zowel appartementen (+9%) en hoekwoningen (+40%) een stijging noteren van het aantal transacties tot respectievelijk 50 en 28 transacties. Het aantal verkochte tussenwoningen is 54 bestaande woningen in het derde kwartaal van 2012. Daarmee is sprake van een daling van 23%. In totaal zijn in de regio Apeldoorn 49 twee onder n kap woningen verkocht, een daling van 15,5%. Vrijstaande woningen noteren 52 transacties (-5,5%) in het afgelopen kwartaal. Opvallend is dat alle woningtypen bijna evenveel transacties hebben geregistreerd, uitgezonderd hoekwoningen met 28 verkopen. Transacties (in aantallen woningen)

  Appartementen

  Rijwoningen

  Twee onder n kap

  Vrijstaande woningen

 • pagina 4 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  Looptijden regio Apeldoorn In de regio Apeldoorn stond een in het derde kwartaal verkochte bestaande woning gemiddeld 117 dagen in de verkoop. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een daling van 9%. Appartementen vertonen een stijging van 23% tot een gemiddelde looptijd van 160 dagen. Tussenwoningen staan gemiddeld 125 dagen te koop, een stijging van 33%. De gemiddelde looptijd van tussenwoningen is in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012 gestegen met 18%. Het afnemende aantal transacties en de toename van de gemiddelde looptijd is een teken van een dalende marktvraag naar tussenwoningen in de regio Apeldoorn. Positief is het feit dat de gemiddelde looptijd van een hoekwoning, drastisch is afgenomen (-58,5%) tot 83 dagen en het aantal transacties is toegenomen. De vraag naar hoekwoningen is in het derde kwartaal toegenomen. In het derde kwartaal van 2012 staan appartementen gemiddeld het langst te koop met 160 dagen. Gevolgd door tussenwoningen met 125 dagen en twee onder n kap woningen met 114 dagen. Vrijstaande woningen staan in het derde kwartaal gemiddeld 112 dagen in de verkoop. In de regio Apeldoorn staan hoekwoningen het minst lang in de verkoop, gemiddeld 83 dagen. Looptijd (in dagen)

  Transactieprijzen regio Apeldoorn De mediane transactieprijs van een bestaande woning bedraagt 190.000,- in het derde kwartaal van 2012. Dit is een daling van 4,5% ten opzichte van een jaar geleden. Alle woningtypen vertonen een daling van de mediane transactieprijs, uitgezonderd hoekwoningen. De mediane transactieprijs van een hoekwoning bedraagt 203.375,-, daarmee is sprake van een stijging van 8% in vergelijking met een jaar geleden. De stijging van de mediane transactieprijs van een hoekwoning volgt logischerwijs uit de toenemende vraag naar dit woningtype. Opvallend is dat de mediane transactieprijs van een vrijstaande woning stabiel is gebleven met een mediane transactieprijs van 325.000,-. Twee onder n kap woningen vertonen de sterkste daling (-12,5%) tot een mediane transactieprijs van 222.500,-. Tussenwoningen hebben in het derde kwartaal een mediane transactieprijs van 170.000,- en appartementen 131.875,-.

  Transactieprijzen

 • pagina 5 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  In de regio Apeldoorn is de mediane transactieprijs in het derde kwartaal van dit jaar 1.791,- per vierkante meter. In vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden (-7%) en het tweede kwartaal van 2012 (-1%) is sprake van een daling. Opvallend is dat de mediane transactieprijs per vierkante meter van de hoekwoningen is gedaald met 7,5% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, terwijl de mediane transactieprijs is gestegen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 is de mediane transactieprijs van appartementen het sterkst gedaald met 9,5% tot 1.755,- per vierkante meter. Tussenwoningen vertonen een daling van 7,5% tot 1.510,- en vrijstaande woningen zijn gedaald met 5,5% tot 2.344,-. Twee onder n kap woningen tonen de minste daling (-3%) tot een mediane transactieprijs van 2.033,- per vierkante meter. Transactieprijzen per m (in )

  Definities

  Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand.

  Transacties: Het aantal transacties per woningtype.

  Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle

  verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend.

  Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane

  prijs per kwartaal berekend.

  Transactieprijs per m mediaan: De mediane transactieprijs per m per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt

  een mediane prijs per kwartaal berekend.

  Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal

  waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

 • pagina 6 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn

  Nieuwbouw In het kwartaal bericht wordt gesproken over 19 nieuwbouwprojecten. Van deze 19 projecten is er door de laatste transacties in het derde kwartaal n project uitverkocht, dit is het nieuwbouwproject Asselse Burcht. In een schema worden allereerst cijfers weergegeven over het gehele nieuwbouwaanbod in de regio. In kaartvorm wordt aangegeven waar de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio zijn gesitueerd, om vervolgens per project in te gaan op verkoopaantallen en het prijspeil. In het derde kwartaal van 2012 zijn er geen nieuwe nieuwbouwprojecten van start gegaan. De prijs/kwaliteit verhouding bij de verkoop van nieuwbouwwoningen neemt steeds meer een belangrijkere rol aan, evenals de locatie van het project. Heeft de ontwikkelaar een goed en degelijk concept verzonnen, maar prijst de ontwikkelaar zich daardoor uit de markt dan zullen de nieuwbouwwoningen lastig te verkopen zijn. De nieuwbouwwoningen moeten een concurrentiestrijd aan met de bestaande bouw. Steeds meer particulieren zien in dat de waarde van hen woning lager is dan zij zelf in eerste instantie in gedachten hadden. Zij verlagen de vraagprijs en vallen voor meerdere kopers in het zoekcriteria. Zodoende vergroten zij hen koperspubliek en wordt het zwaarder voor de nieuwbouwprojecten.

  Projecten regio Apeldoorn

  1. t Beekveld 4. Zuidbroek: De Hoftuin 11. Zonnehoeve: Zonnepark

  2. t Podium 5. Vlijtsekade 11. Zonnehoeve: Laan van Zonnehoeve

  3. Amefa Kwartier 6. De Veldekster 12. Asselsestraat/H. Dunantlaan

  4. Zuidbroek: Finesse 7. Het Groene Hart 13. Zuiderbroek: Natuurlijk