of 20 /20
Zariadenia priateľské k deťom a rodinám Katalóg 2012, ročník 1. – kampaň Vstúpte s dieťaťom Generálny partner projektu

Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či...

Page 1: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Zariadeniapriateľské k deťoma rodinámKatalóg 2012, ročník 1.

– kampaň

Vstúpte s dieťaťom

Generálnypartner projektu

Page 2: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

MAGNETKOUmôžete podporiť

udržateľnosť vášho

materského/rodinného

centra

Magnetky môžte nájsť :

Šala - Mamy mamámZlaté Moravce - Mami-oázaVranov nad Topľou - SlniečkoSkalica - SlnečnicaSereď - Mama klubVeľké Zálužie - BlškyNové Zámky - NezbedkoGalanta - BambulkovoRevúca - GombíkovoLevice - MedulienkaRužomberok - NevedkovoNitra - KlokančekPrievidza - SlniečkoNové Mesto n/Váhom Dolný Kubín - PíšťalkaKošice - StonožkaPoprad - BambinoTrenčianske Teplice – Ovečka

(viac info na:materskecentra.sk

a potešiť seba alebo svojho blíz-keho slniečkovým úsmevom

Podporiť nás môžete aj

zaslaním darcovskej

SMSv tvare

DMS(medzera)MAMA

na číslo 877

Cena jednej SMS je 1€. Viac informácií na www.darcovskasms.sk

môžete poddporiť

už jednou

Page 3: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia rodín s deťmi, v ruke držíte prvý katalóg Zariadení priateľských k deťom a rodinám z dielne Únie materských centier, ktorý je naplnením jedného z našich cieľov kampane „Vstúpte s dieťaťom“ – spropagovať tých, ktorí majú pochopenie voči deťom, ich rodinám a ich špecifickým potrebám. Oceňujeme tých, ktorí umožňujú rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke prežiť toto obdobie plnohodnotne a bez obmedzení.Katalóg distribuujeme prostredníctvom materských a rodinných centier na Sloven-sku a budeme radi, keď sa dostane do rúk širokej verejnosti, najmä rodičov.

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ úspešne naštartoval proces odbúravania neprirodze-ných bariér a hľadania možností ako urobiť svet rodičovstva príťažlivým.

Mnohí z nás si neuvedomujú drobnosti, ktoré sa stali samozrejmosťou, napr. terajšie mamy s malými deťmi automaticky siahnu po det-skej stoličke v reštaurácii a to bolo pred de-siatimi rokmi ojedinelé. Zároveň iniciujeme spoločnosť k prirodzenej ústretovosti, k profe-sionálnejšiemu správaniu jednotlivcov a sku-pín vo vzťahu k rodinám a ich malým deťom.

Všetky ocenené zariadenia sú uvedené aj na našej webovej stránke www.materskecen-tra.sk. Pre sprehľadnenie týchto zariadení môžete využiť filter a vyberať si z aktuálnej ponuky priateľských zariadení, podľa krajov a zamerania.

Názov projektu „Vstúpte s dieťaťom“ nemajú byť len prosbou a želaním, ale prirodzeným právom každého z nás, aby sa rodičia s malými deťmi cítili v našej spoločnosti ak-ceptovaní a ich prítomnosť vítaná. Vytvorme spoločnosť priateľskú k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podni-kateľského myslenia na Slovensku.

Soňa Holíková,koordinátorka projektu

Projekt Vstúpte s dieťaťom podporila

www.pss.sk

Mediálny partner projektu:

Detské ihrisko v Rohožníku vďaka projektu MC Kvietok, archív MC Kvietok

Page 4: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Únia materských centier je nezisková organizácia zastrešujúca viac ako 80 materských a rodinných centier na Slovensku. Inšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier ako priestoru, v ktorom môžu rodičia so svojimi malými deťmi zmysluplne preží-vať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať podporu. Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uzna-nie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

Ilustračné foto – muzikoterapia v MC Gašparko,foto Martin Krajčovič

Page 5: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Projekt Vstúpte s dieťaťom „Projekt Vstúpte s dieťaťom“ vznikol na základe skúseností a zážitkov rodičov s ma-lými deťmi, ktorí boli konfrontovaní s neochotou, ignorovaním ich objektívnych potrieb, ako aj nemožnosťou vstúpiť do zariadenia s kočíkom. Mnohí slovenskí pod-nikatelia, úrady, zdravotnícke zariadenia atď. neprihliadali na potreby rodičov s ma-lými deťmi, dokonca sú známe prípady, kedy majitelia umiestnili na vchodové dvere informáciu, že do zariadenia je vstup s kočíkom zakázaný. Rodičia si uvedomili, že deti musia ísť všade s nimi – do obchodu, na úrad, na poštu... a stretli sa s bariérami, ktoré im bežný život komplikovali.

Zámerom projektu je podporovať a oceňovať stravovacie a ubytovacie zariadenia, obchody a úrady, ktoré prihliadajú pri poskytovaní svojich služieb na rodiny s deťmi a poskytujú im podmienky, ktoré rešpektujú ich špecifické potreby. Nemenej dôleži-tým faktorom je podporiť návštevníkov, aby takéto služby žiadali, prispeli k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb a následne ich aj ocenili.

Cieľom je:

• monitorovať stav v existujúcich stravovacích a ubytovacích zariadeniach ako aj obchodoch v jednotlivých regiónoch Slovenska, či spĺňajú kritériá prístupnosti pre rodiny s malými deťmi;

• vyzdvihnúť zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné kritériá nálepkou s logom projektu „Vstúpte s dieťaťom“ a udeliť im certifikát „Zariadenie priateľské k deťom a rodi-nám“ ;

• motivovať ďalšie subjekty k tomu, aby dané podmienky naplnili a potvrdili tak svoju ľudskosť a ústretovosť;

• motivovať spoločnosť k vyhľadávaniu bezbariérových a priateľských zariadení, čím môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života rodín vo svojom regióne; v mieste svojho bydliska;

Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá pre svoju kategóriu získajú ocenenie v podobe certifikátu „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ a nálepky s logom súťaže, ktoré slúžia na identifikáciu a informovanie verejnosti, že dané zariadenie poskytuje kva-litné služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje sa dodržiavať princípy ústretového správania dlhodobo. V súčasnosti je certifikovaných 60 ubytovacích zariadení, 47 stravovacích zaria-dení, 32 obchodov a inštitúcií, napr. knižnica, fitnescentrum či wellness.

Udelenie certifikátov je bezplatné a jediný spôsob, ako sa k nemu dostať je poskytovať kvalitné služby.

Page 6: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Ubytovacie zariadeniaProrodinný hotel, penzión či chata to znamená zaobchádzanie s deťmi ako s VIP hosťami. Keď cítia, že sú dôležité, chcú zostať dlhšie. Je príjemné aj pre nás rodičov, ak sa cítime akceptovaní a naša prítomnosť vo vašich zariadeniach je vítaná. Podnikateľský plán v zmysle „dobrodružstvo pre celú rodinu“ je vynikajúci. Keď sú deti šťastné, môžu relaxovať konečne aj rodičia.Najdôležitejším kritériom je ústretový personál. Ľudské bariéry sa zdolávajú omnoho ťažšie, ako tie fyzické. Ďalšie kritériá sú rozdelené v tzv. „stupňoch priateľskosti“. Päť hviezdičiek môže získať špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov.

Stupne priateľskosti

1. stupeň

• prorodinná atmosféra,• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička

2.stupeň

• prorodinná atmosféra,• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detská postieľka• rodinné zľavy• detský kútik• detské menu• dojčiací kútik

3.stupeň

• prorodinná atmosféra,• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detská postieľka• rodinné zľavy• detský kútik• detské menu• dojčiací kútik

• vonkajšie ihrisko• priestor na odkladanie kočíka• prebaľovací pult• detské príbory, poháre, nápoje• zapožičiavanie Babyphone,

nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky

• diétne stravovanie• požičiavanie bicyklov, lyží,

spoločenských hier

4.stupeň

• prorodinná atmosféra,• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detská postieľka• rodinné zľavy• detský kútik• detské menu• dojčiací kútik• vonkajšie ihrisko• priestor na odkladanie kočíka• prebaľovací pult• detské príbory, poháre, nápoje• zapožičiavanie Babyphone,

nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky

• diétne stravovanie• požičiavanie bicyklov, lyží,

spoločenských hier

• opatrovateľská služba• bazén pre deti• vnútorné ihrisko

5.stupeň

• prorodinná atmosféra,• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detská postieľka• rodinné zľavy• detský kútik• detské menu• dojčiací kútik• vonkajšie ihrisko• priestor na odkladanie kočíka• prebaľovací pult• detské príbory, poháre, nápoje• zapožičiavanie: Babyphone,

nočníka, resp.redukciu na WC, vaničky

• diétne stravovanie• požičiavanie bicyklov, lyží,

spoločenských hier• opatrovateľská služba• bazén pre deti• vnútorné ihrisko• sauna pre deti• zorganizovanie programu pre

celú rodinu

Byť ústretový deťom a rodinám znamená trochu originálneho nápadu, deti sú nenáročné, len im treba dať vhodné podnety. Ilu-stračné foto Karneval MC Gašparko, foto Martin Krajčovič.

Ilustračné foto, Martina Lukáčová

Zozn

am u

byto

vací

ch z

aria

dení

Page 7: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

1. Kunerad, penzión KuneradAdresa: Kunerad, Stránske-Brezie 305Hodnotenie:

rararaarrraaaaa SSSSSSSSSSSSSSS áááánnnnnnnnnn

web: www.penzionkunerad.sk

2. Liptovská Sielnica, Resort VILLA BETULAAdresa: Liptovská SielnicaHodnotenie:

vvvvvvvvvvvv áá ááááááááá llllllllll aaaaaaaaaaaa

web: http://www.villabetula.sk/

3. Liptovská Teplička, Penzión TepličkaAdresa: Štefana Nahalku 154, 059 40 Liptovská TepličkaHodnotenie:web: http://www.penzionteplicka.sk/

4. Liptovský Trnovec, penzión RENDEZ-VOUSAdresa: Liptovský TrnovecHodnotenie:

vvvvvvvvvvvv ýý ýýýý ýýýýý ý ý ýýýýýýýýýýýýýý

web: www.rendez-vous.sk

5. Oravská Lesná, penzión SEVERKAAdresa: Oravská Lesná 765Hodnotenie:

kkkkkkkkkkk LLLLLLLLL ááááááááááá

web: http://www.severka.sk/

6. Piešťany, hotel SOREA SĺňavaAdresa: Hlboká 47, 921 01 PiešťanyHodnotenie:

kááááááákkákáá 7,7,,7,,7,777,,,,,,,,,,, 111111111111

web: http://www.sorea.sk/

7. Púchov, Hotel WiliAdresa: ul. 1. mája 899, 020 01 PúchovHodnotenie:

mmmmmmmmmmmm a a a aaaa 9,9999999999

web: http://www.hotelwili.sk/

8. Spišská Stará Ves, Hotel ELAND ***Adresa: Hotel ELAND, ul.SNP 96,061 01 Spišská Stará VesHodnotenie:

á ááááá á aaarrrrrrrrrr VeVeVVVVVVVVVe

web: http://www.hoteleland.sk/

9. Štrbské Pleso, hotel SOREA BaníkAdresa: Štrbské Pleso, 059 85 Štrbské PlesoHodnotenie:

kékkékkéékkkééééé eeeeeeeeeeeeeeee

web: http://www.sorea.sk/

10. Gerlachov, hotel HUBERTAdresa: Gerlachov 302, Vysoké TatryHodnotenie:

ccccccccccc v v vv vvvvvvv v 2222222222222 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kéékékkééékékékéé

web: http://www.hotel-hubert.sk/

11. Vysoké Tatry, hotel SOREA TITRISAdresa: 059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké TatryHodnotenie:

000000000000 ttttttttttttt ssssssssssss LLLLLLLLLLLL

web: http://www.sorea.sk/

12. Liptovský Mikuláš, Wellness hotel ChopokAdresa: Demänovská Dolina 20, 031 01 LiptovskýMikulášHodnotenie: web: http://www.hotelchopok.sk/

13. Vysoké Tatry, Sanatórium Tatranská Kotlina n.o.Adresa: Vysoké Tatry, Tatranská Kotlina 68Hodnotenie: web: www.santk.sk

14. Makov, Horská chata BačkárkaAdresa: Kopanice 294, 023 MakovOdporučil: Rodinné centrum Ráčik, BratislavaHodnotenie:

dd n

web: www.backarka.eu

15. Sliač – Selnica, Hotel KaskádyAdresa: Letecká 12Hodnotenie: web: www.hotelkaskady.sk

16. Vyhne, Hotel SitnoAdresa: Vyhne 103Hodnotenie:

e 33

web: www.hotelsitno.sk

17. Senec, Hotel SenecAdresa: Slnečné jazerá-sever 2561Hodnotenie:

a áááá vvvv 5

web: www.hotelsenec.sk

Zoznam ubytovacích zariadení:

Zozn

am u

byto

vací

ch z

aria

dení

Page 8: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

18. Štrbské Pleso, Hotel BorovicaAdresa: Štrbské PlesoHodnotenie:

kkékkékkéé eeeeeee

web: www.hotelborovica.sk

19. Zuberec, Hotel OsobitaAdresa: Roháčska dolina 378, ZuberecHodnotenie:

čsčč dd iiinn

web: www.hotelosobita.sk

20. Trenčianske Teplice, Hotel SlovakiaAdresa: T.G.Masaryka 3, Trenčianske TepliceHodnotenie:

MMMMMMMMM rrrrrrrrr aaa aa

21. Pribylina, Grand Hotel PermonAdresa: Pribylina 1486Hodnotenie:

iiiiiiii 111111 66666666

web: www.hotelpermon.sk

22. Smrečany, Privát SlniečkoAdresa: Žiar 197Hodnotenie:

999999

web: www.privatslniecko.sk

23. Bešeňová, Apartmány Zaria a MagdalénaAdresa: Liprovská Teplá, 03483Hodnotenie:

vvvvvvvvv T pppppppppllll

web: www.apartmany-zaria.sk

24. Vysoké Tatry, Atrium hotelAdresa: Nový Smokovec 42Hodnotenie:

SSSSSSSS ooooooo eeeeeee

web: http://www.atrium.sk/

25. Liptovský Mikuláš, Penzión Mária - BodiceAdresa: Bodice 41Hodnotenie:

eeeeee

web: www.umackov.sk

26. Zborov, Slnečný MajerAdresa: Stebnícka Huta 111, Zborov 086 33Hodnotenie:

ííííícííc HH tttttta

web: www.slnecnymajer.sk

27. Liptovský Ján, StrachanovkaAdresa: Jánska Dolina 494Hodnotenie:

aaaaaa ooooooo aaaaaaa

web: www.strachanovka.sk

28. Liptovský Ján, Liptovsko-Uhorský domAdresa: Uhorská Ves 17Hodnotenie:

kkkkkk VVVVVV 11111

web: www.chatanaliptove.sk

29. Liptovský Ján, Relax Hotel AvenaAdresa: Liptovský Ján 345Hodnotenie:

vvvvvvvv

web: www.avena.sk

30. Liptovská Sielnica, GrétaAdresa: Liptovská Sielnica 270Hodnotenie:

vvvvvvvv lnnnnnnnn

web: www.kolibagreta.sk

31. Makov, Horský Hotel HájenkaAdresa: Kopanice 40Hodnotenie:

nnnnnnn 4444

web: www.hajenkahotel.sk

32. Oščadnica, Rodinný penzión AlpinkaAdresa: Oščadnica 1530Hodnotenie:

nn aaaa 333333

web: www.alpinka.sk

33. Turčianske Jaseno, Drevenica u HavranaAdresa: Turčianske Jaseno 88Hodnotenie:

aaaa eeee

web: www.uhavrana.sk

34. Vysoké Tatry, hotel SOREA HutnikAdresa: 059 53 Tatranské Matliare, Vysoké TatryOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMM

web: http://www.sorea.sk/

35. Vysoké Tatry, hotel SOREA UránAdresa: 059 60 Tatranská Lomnica, Vysoké TatryOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMM

web: http://www.sorea.sk/

36. Nízke Tatry, Hotel SOREA MájAdresa: 032 03 Liptovský JánOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMM

web: www.sorea.sk

37. Nízke Tatry, Hotel Sorea SNPAdresa: 032 51 Jasná pod Chopkom Odporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMM

web: www.sorea.sk

38. Nízke Tatry, Hotel SOREA ĎumbierAdresa: 032 03 Liptovský Ján Odporučil: ÚMC

Hodnotenie: web: www.sorea.sk

39. Stará Ľubovňa, Hotel Sorea ĽubovňaAdresa: 064 01 Stará ĽubovňaOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMM

web: www.sorea.sk

40. Vysoké Tatry, Hotel SLOVAN Adresa: Vysoké Tatry 059 60, Tatranské Lomnica 46Odporučil: Materské centrum Stonožka, KošiceHodnotenie:

aaaaaaa sksssssk ccccccce rrrrrrrrr

web: www.hotelslovan.sk/

41. Slovenský raj, Chata PieckyAdresa:053 15 Hrabušice, Hrabušická pílaHodnotenie:

aaaaaa šiiiii

web: www.chatapiecky.skZozn

am u

byto

vací

ch z

aria

dení

Page 9: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

42. Poprad, Hotel AquaCityAdresa: 058 01 Poprad, Športová 1397/1Odporučil: Materské centrum Bambino, PopradHodnotenie:

ataaaaaaaaaaaaaaaa skssskssskssskksksskk cccccccccccccc rrrrrrrrrrrrrrr

web: www.aquacityhotel.sk

43. Bratislava, ŠPORT HotelAdresa: Trenčianska 57, 821 09 BratislavaOdporučil:Hodnotenie:

44. Vysoké Tatry, Hotel LesnáAdresa: Stará Lesná 157, 059 60 Vysoké TatryOdporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMMM

web: www.hotellesna.sk

45. Liptovský Ján, Hotel Liptovský DvorAdresa: Jánska Dolina 438, 032 03 Liptovský JánOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMMMMM

web: www.liptovskydvor.com

46. Terchová, Hotel GoldAdresa: Vrátňanská 287, 013 06 TerchováOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMMMM

web: www.hotel-terchova.sk

47. Tatranská Javorina, Hotel KolowratAdresa: 059 56 Tatranská Javorina 27Odporučil: RC Ráčik, BratislavaHodnotenie:

C CCCCCC C C CC čččččččččččč BBBBBB ttttttttttttttt

web: www.hotelkolowrat.sk

48. Trenčín, Penzión & Resturant MáriaAdresa: Kubranská 251/167 , Trenčín 91101Odporučil: RC Prešporkovo, Bratislava

Hodnotenie: web: www.mariapenzion.sk

49. Donovaly, Koliba Dami sportAdresa: Donovaly 167, 976 39Odporučil: MC Dupajda, NižnáHodnotenie:

CCCCCCCCCCCC uuuuuuuuuuuuuuuu dddddddddddddddd NNNNNNNNNNNN

web: www.snowsport.sk

50. Donovaly, Šport Hotel ***Adresa: Donovaly 15Odporučil: MC Stonožka, KošiceHodnotenie:

CCCCCCCCCCCCCCCCC oooooooooooooooo žžžžžžžžžžžžžžžž

web: www.sporthotel.sk

51. Piešťany, Hotel ParkAdresa: Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 PiešťanyOdporučil: RC Ráčik, BratislavaHodnotenie:

C CCC CCCCCC C CC čččččččččččččččččč BBBBBBB

web: http://www.hotelpark.sk

52. Hotel Golfer, KremnicaAdresa: ul. Horvátha 910/50, 967 01 KremnicaOdporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMM

web: www.golfer.sk

53. Rozsutec, Zázrivský dvorChata pod Rozšutcom + Chata po MagurouAdresa: Zárivá,Hodnotenie:

áááááááááááááááá

web: http://www.zazrivskydvor.sk/stranky/sk.php

54. Hotel Rozsutec, ZázriváAdresa: Malá Fatra, Pod Veľkým RozsutcomHodnotenie:

FFFFFFFFFFFFFFF aaaaaaaaaaaaaaa ooooooooooooooooo

web: http://www.hotelrozsutec.sk

55. Klokočov, SudoparkAdresa: Klokočov 404, 023 22 Klokočov pri ČadciOdporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMM

web: www.sudopark.sk

56. Horský hotel a chatová osada LOMY,Adresa: Horná Ves, 972 48Odporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMM

web: www.hotellomy.sk

56. Hotel Thermal, ŠtúrovoAdresa: Pri Vadaši 2, Štúrovo 943 01Odporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMMMMM

web: http://thermalhotel.sk

57. Nová Baňa, Horský RančAdresa: Imaged, Kolibská cesta 266, 968 01 N. BaňaHodnotenie:

58. Chaty Uhorčík, Ilčík, RajnohaAdresa: Na Bukovine 1452, TerchováHodnotenie:

kkukuukk iiiiiiiiiiii 111111111111

web: http://www.chatauhorcik.sk

59. Hotel Ski & FunAdresa: Demänovská dolina 69, 031 01 Lipt. MikulášHodnotenie:

nnnnnnnnnnnn ssssssssssssssss dddddddddddddddd nnnnnnnnnn

web: http://www.www.hotelski.sk

60. Penzión MaxBelecká 22/346, 941 48 Podhájska Hodnotenie:

6666666666666666 44444444444 888888888888888

web: http://www.penzionmax.sk

Zozn

am u

byto

vací

ch z

aria

dení

Page 10: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Stravovacie zariadeniaSpoločný rodinný obed alebo večera v reštaurácii už nie je takou vzácnosťou ako v minulosti. Pred-stavujeme si ho ako príjemné posedenie, oddýchnutie a vybočenie z dennodennej rutiny. Stravovacie služby využívame najmä v čase dovoleniek a cestovania. Čo teda očakávame v reštaurácii, ktorá je pripravená aj na detského návštevníka?

Ilustračné foto archív Hotel Slovan, Tatranská Lomnica (ocenené zariadenie)

Aj kreatívne servírovanie umožní príjemnú rodinnú atmosféru! Ilustračné foto Martina Lukáčová

Zozn

am s

trav

ovac

ích

zari

aden

í:

1. stupeň

• prorodinná atmosféra• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detské menu

2.stupeň

• prorodinná atmosféra• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detské menu• detské príbory, nápoje, poháre

3.stupeň

• prorodinná atmosféra• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detské menu

• detské príbory, nápoje, poháre• detský kútik• priestor na odkladanie kočíka

4.stupeň

• prorodinná atmosféra• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička• detské menu• detské príbory, nápoje, poháre• detský kútik• priestor na odkladanie kočíka• diétne stravovanie• prebaľovací pult• dojčiaci kútik

5.stupeň

• prorodinná atmosféra• bezbariérovosť• ústretový personál• nefajčiarske prostredie• detská stolička

• detské menu• detské príbory, nápoje, poháre• detský kútik• priestor na odkladanie kočíka• diétne stravovanie• prebaľovací pult• dojčiaci kútik• vonkajšie ihrisko

Stupne priateľskosti

Page 11: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

1. Banská Bystrica, Café LabyrintAdresa: Banská Bystrica, 974 01,Trieda SNP 22Hodnotenie:

22222222

web: www.cafelabyrint.sk

2. Banská Štiavnica, čajovňa KLOPAČKAAdresa: Banská Štiavnica, 969 00,A. Sládkoviča 7Odporúčil: MC Kubko DetvaHodnotenie:

CCCCCCCCCCCC uuuuuuuuuuu

web: www.klopacka.com

3. Bratislava, LEBERFINGERAdresa: Bratislava, 851 01 Viedenská cesta 257Odporúčil:ÚMCHodnotenie:

MMMMMMM

web: www.leberfinger.sk

4. Bratislava, kaviereň LibressoAdresa: Bratislava, Horáreň Horský park

na Lesnej ulici č. 1

Odporučil: Rodinné centrum Prešporkovo,BratislavaHodnotenie: web: http://www.horaren.sk/kaviaren-libresso-horaren/

5. Bratislava, Primi, KubuAdresa: Bratislava, Nákupné centrá Polus,Eurovea, AuparkOdporučil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMMMM

web: www.primi.sk

6. Bratislava, pizzeria MAESTROAdresa: Bratislava, 851 01, Einsteinova ul. 18, AuparkOdporúčil:ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMM

web: www.maestro.obedovat.sk

7. Bratislava, TARPANAdresa: Bratislava, 851 03, Májová 23Odporúčil: ÚMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMM

web: www.tarpan23.sk

8. Dubnica nad Váhom, espresso BAKIČOVÁ Adresa: Dubnica nad Váhom, 018 41, Nám. Matice SlovenskejOdporúčil: MC Dubnické Slniečko Dubnica nad VáhomBonusy: priestor na odkladanie kočíkovHodnotenie:

ooooooooooo naaaaaaaaaaaa

9. Galanta, cukráreň NUGETAdresa: Galanta, 924 01, Šafárikova 1527/47Odporúčil: MC Bambuľkovo GalantaBonus: prebaľovací pultHodnotenie:

oooooooooooo íííííííííííí llllllllllll

10. Košice, Pizzéria RODINKAAdresa: ul. Povstania českého ľudu 1, OC Laborec (Modrák na Furči), KošiceBonus: detský kútik, detské umývadlo, detské WCHodnotenie:

kkkkkkk kkkkkkk eeeeeeee

web: www.nasa-ke.sk

11. Levice, KOLIBAAdresa: Levice, Rekrea - Margita IlonaOdporúčil: MC Medulienka LeviceHodnotenie:

CCCCCC

12. Limbach, cukráren DúhaAdresa: Limbach, 900 91, Vinohradnícka 32Odporučilo: ÚMCBonus: prebaľovací pult, dojčiaci kútik, detské ihrisko, priestor na odkladanie kočíkov, narodeninové pártyHodnotenie:

kkkkkk aaaaaa e eeee čččččč vvvvvvv

web: http://www.cukrarenduha.sk/cukraren/O_nas.html

13. Lipany, Čajovňa PavučinaAdresa: Krivianska 1, 082 71 LipanyOdporúčil: MC Danka a Janka Lipany, Bonus: prebaľovací pult, dojčiaci kútik, čajovňa poskytuje priestor pre rôzne aktivity, prednášky a prezentácie, ktoré organizuje MC. Možnosť zakúpenia občerstvenia aj pre menšie detiHodnotenie:

ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj e eeeee enennn e ee

14. Malinovo, Café ÉberhardAdresa: Ivánska cesta 6, 900 45, MalinovoOdporučil: MC Pinocchio, MalinovoHodnotenie:

CCCCCCC nnnnnnn

e-mail: [email protected]

15. Martin, FRITOAdresa: Martin, 036 01, M. R. Štefánika 36Bonusy: prebaľovací pult, priestor na odkladanie kočí-kov, priestor na prezentáciu detských prác, farbičky a omaľovankyOdporúčil: Martinské rodinné centrumHodnotenie:

aaaaaa nnnn rrrrrr

16. Martin, DREVENÁ DEDINKAAdresa: Benice 038 42, Benice 33Odporúčil: Martinské rodinné centrumHodnotenie:

araaaaaaa nsnnnns rrrrrrrr

web: www.drevenadedinka.sk

17. Modra, U richtáraAdresa: Štúrova 5, ModraOdporučil: návšetvníci reštaurácieHodnotenie:

vvvvvvvvvv vvvvvvvvv iiiiii

web: www.stránka: www.urichtara.com

18. Myjava, café & restaurant FAMILY Adresa: Jablonská 7, 907 01 MyjavaOdporučil: RC Ráčik, BratislavaHodnotenie:

C CCCCC ččččččč BB tttttt

Zoznam stravovacích zariadení:

Zozn

am s

trav

ovac

ích

zari

aden

í:

Page 12: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

19. Café & restaurant FamilyAdresa: Myjava 907 01, Jablonská 7

Odporučil: UMC

Hodnotenie:

20. Pezinok, pizzeria LALIAAdresa: Pezinok, Holubyho 42

Odporúčil: MC MamaTataJa Pezinok

Hodnotenie: web: http://www.lalia4you.sk

21. Pezinok, cukráreň EVAAdresa: Pezinok, 902 01 M.R. Štefánika 6

Odporučil: MC MamaTataJa Pezinok

Hodnotenie: web: http://cukraren-eva.lepsiweb.sk/

22. Poprad, pizzeria UTÓPIAAdresa: Poprad, 058 01, Dostojevského 23

Odporúčil: MC Bambino Poprad

Hodnotenie: web: www.stránka: http://www.pizzautopia.sk

23. Poprad, cukráreň DOMENICOAdresa: Poprad, 058 01, Nám. sv. Egídia

Odporúčil: MC Bambino Poprad

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.domenico.sk/

24. Považská Bystrica, BANCO DEL PERUAdresa: Považská Bystrica, 017 01, Centrum 28/33

Odporúčil: MC Včielka Považská Bystrica

Bonus: Prebaľovací pult, priestor na odkladanie

kočíkov

Hodnotenie: web: http://www.bancodelperu.sk/

25. Rimavská Sobota, Cukráreň pod Mestskou galériouAdresa: Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota

Odporúčilo: MC Stonožka Košice

Bonusy: detské ihrisko, priestor na odkladanie kočíkov

Hodnotenie:

26. Ružomberok, BISTRO POD GAŠTANOMAdresa: Ružomberok, 034 03, Sládkovičova 62

Odporúčil: MC Vševedko Ružomberok

Bonus: priestor na odkladanie kočíkov

Hodnotenie:

27. Ružomberok, Pizzeria CAMINOAdresa: Ružomberok, 034 06,

Čutkovská cesta 1/a

Odporúčil: MC Vševedko Ružomberok

Bonus: priestor na odkladanie kočíkov

Hodnotenie:

28. Ružomberok, Salaš Krajinka

Adresa: Ružomberok, 034 01, Hrboltová

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.salas-liptov.sk/

29. Snina, Reštaurácia CARAVELLA

Adresa: Eurohotel Vihorlat, Strojárska 2206/97

Odporúčilo: MC Anjelik Snina

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.eurohotelvihorlat.sk

30. Spišská Nová Ves, NOSTALGIE

Adresa: Spišská Nová Ves, 052 01, Letná 49

Odporúčil: MC Dietka Spišská Nová Ves

Hodnotenie:

31. Spišská Nová Ves, GARAGE

Adresa: Spišská Nová Ves, 052 01, Letná 35

Odporúčil: MC Dietka Spišská Nová Ves

Hodnotenie:

32. Spišská Nová Ves, TATRA

Adresa: Spišská Nová Ves,

052 01 Odborárov 14

Odporúčil: MC Dietka Spišská Nová Ves

Hodnotenie:

33. Spišská Nová Ves, reštaurácia NA KORZE

Adresa: Spišská Nová Ves, Zimná 34

Odporúčil: MC Dietka Spišská Nová Ves, Podrobnejšie

informácie...

Hodnotenie:

34. Spišská Nová Ves, SUN FOOD Bagetéria

Adresa: Spišská Nová Ves, Zimná 58

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.sunfood.sk

35. Stupava, Biofarma – salaš

Adresa: Bratislava, 811 02, Obchodná 62

Odporučil: MC Fifidlo, Stupava

Hodnotenie:

web: http://www.stránka/

36. Stupava, ALBERT Cafe and Restaurant

Adresa: Stupava, 900 31, Hlavná 35

Odporučil: MC Fifidlo, Stupava

Hodnotenie:

web: www.albert.obedovat.sk/

37. Stupava, Haki Kebap

Adresa: ul. Marcheggská 2, 900 31 Stupava

Odporučil: UMC

Hodnotenie:

web: http://www.hakikebap.skZozn

am s

trav

ovac

ích

zari

aden

í:

Page 13: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

38. Svätý Jur, čajovňa ČHAJORI

Adresa: Svätý Jur, 900 21, Pezinská 47

Bonusy: prebaľovací pult, priestor na odkladanie

kočíkov, koncerty, literárne večery, prednášky

a diskusie, hudobné večery

Odporúčil: RC Svätý Jur

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.chajori.sk

39. Šaľa, Kafehaus

Adresa: Šaľa, 927 15, Hlavná 6

Hodnotenie:

web: http://www.stránka/

40. Trenčín, CAFE VERDE

Adresa: Braneckeho 14, 911 01 Trenčín

Odporúčil: MC Srdiečko Trenčín

Druh poskytovanej služby: kaviareň

Plnenie kritérií: bezbariérový vstup, zhovievavosť

personálu voči deťom, nefajčiarska zóna, umož-

nenie ohrevu detskej stravy, detské menu, detská

stolička, priestor pre hru detí.

Hodnotenie:

ppppp

web: http://www.penzionexclusive.sk/

41. Trenčín, Dr.Life - reštaurácia,

kaviareň, cukráreň

Adresa: 911 01 Trenčín, Halalovka 2370

Odporúčil: MC Srdiečko Trenčín

Bonus: prebaľovací pult, detské ihrisko v letnej

sezóne, priestor na odkladanie kočíkov, detské wc,

nástenka pre inzerciu detských vecí

Hodnotenie:

web: www.drlife.sk

42. Trenčín, Street coffe

Adresa: Trenčín, 911 01,Jesenského 32

Hodnotenie:

43. Žiar nad Hronom, Čajovňa Za Rohom

Adresa: Žiar nad Hronom, 965 01, M.R.Štefánika

44/25,

Hodnotenie:

web: www.stránka/: www.cajovnazarohom.sk/

44. Bratislava, Reštaurácia Malina

Adresa: Cyprichova 1, Bratislava - Krasňany

Odporučil: RC Ráčik, Bratislava

Hodnotenie:

web: www.stránka: www.restauraciamalina.sk

45. Trnava, Kaviareň Macko

Adresa: Okružná 6, 91701 Trnava

Odporučil: Trnavské materské centrum

Hodnotenie: Zozn

am s

trav

ovac

ích

zari

aden

í:

46. Jarovce, Jarovský dvorAdresa: Mandľová 48 , 85110 BratislavaOdporučil: UMCHodnotenie:

MMMMMMMMMMMMMMMMMM

web: http://www.jarovskydvor.sk

47. Čajovňa AquillaAdresa: Námestie A.Hlinku 17, RužomberokHodnotenie:

ssssssssssssssssssssss AAAAAAAAAAAAAAAAA

web: http://ruzomberok.sk

48. Choco & Café PasséAdresa: Mostová 1356/22, 034 01 RužomberokHodnotenie:

ovovvoovvvovovovovooovovovvoovvvv 13133111131113 ////////////////////////////////

web: www.passe.sk

Zozn

am s

trav

ovac

ích

zari

aden

í:

Page 14: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Obchody:

Obchody, úrady a iné zariadeniaV úradoch, zdravotníckych zariadeniach máme ešte rezervy. Preto tých, ktorí myslia aj na nás rodi-čov s malými deťmi, keď ideme nakúpiť alebo niečo vybaviť si vážime. Označenie Vstúpte s dieťa-ťom a certifikát majú tieto inštitúcie.

Banská Bystrica, PINOCCHIO Adresa: Banská Bystrica, Dolná 23Odporučil:MC Hviezdička Banská BystricaBonus: dojčiaci kútik

Banská Bystrica, Módny salón COMPLICITÉAdresa: Banská Bystrica, Kapitulská 19Bonusy: prebaľovací pult, dojčiaci kútik,oddychový priestor pre návštevníkovOdporučil: MC Mostík Banská Bystricaweb: http://www.buducamamicka.sk/

Banská Bystrica, Detský bazár VIZUALAdresa: Banská Bystrica, Horná 16Odporučil: MC Mamina Banská Bystrica

Banská Bystrica, tip top babyAdresa: Námestie SNP 16, Banská BystricaOdporučil: MC Mamina Banská Bystricaweb: http://www.tiptopbaby.szm.com/

Bratislava, PRE DETIAdresa: Bratislava, Košická 37/AOdporučil: ÚMCweb: http://www.predeti.sk/Bonus: dojčiaci kútik, prebaľovací pult

Ilustračné foto Martina Lukáčová

Ilustračné foto Soňa Majorošová

Kreativite sa medze nekladú. Čím bláznivejšie, tým lákavejšie , foto Martina Lukáčová

Obch

ody:

Page 15: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Detva, BABY SHOP Adresa: Detva, M.R. Štefánika

Odporučil: MC Kubko Detva

Detva, MICHAELAAdresa: Detva, Partizánska cesta

Odporučil: MC Kubko Detva

Kežmarok, HRAČKYAdresa: Kežmarok, Hlavné námestie 68

Odporučil: MC Slimáčik Kežmarok

Kežmarok, VIKTÓRIAAdresa: Kežmarok, Fraňa Kráľa 1

Odporučil: MC Slimáčik Kežmarok

Liptovský Mikuláš, DeTičkovoAdresa: Liptovský Mikuláš, Garbiarska 4417

Odporučil:ÚMC

Bonusy: Dojčiaci kútik, prebaľovací pult,

oddychová zóna pre zákazníkov

Liptovský Mikuláš, REBEKAAdresa: Liptovský Mikuláš, Tranovského 2

Odporučil: MC Zornička Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, XENIAAdresa: Liptovský Mikuláš,

Nám. Osloboditeľov 33

Odporučil: MC Zornička Liptovský Mikuláš

Obch

ody:

Page 16: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Obch

ody:

Martin, LIENKA

Adresa: Martin, A. Stodolu 25

Odporučil: Martinské rodinné centrum

Podrobnejšie informácie...

Bonus: dojčiaci kútik

Martin, FILIPKO

Adresa: Martin, M.R.Štefánika 27

Odporučil: Martinské rodinné centrum

Martin, DETSKÝ SVET

Adresa: Martin, Jilemnického

Odporučil: Martinské rodinné centrum

Skalica, Detský second hand

Adresa: Skalica, SNP 10

Odporučil: MC Lampášik Skalica

Bonus: dojčiaci kútik

Snina, Andrea Sidorová - A.M.S.

Adresa: 069 01 Snina, Budovateľská 670

Odporučil: MC Anjelik Snina

Druh poskytovanej služby: Textil

Plnenie kritérií: bezbariérový vstup,

zhovievavosť personálu voči deťom,

umožnenie nákupu aj s detským kočíkom,

detský kútik/priestor pre hru detí

Snina, LATTOVÁ-lacný textil

Adresa: 069 01 Snina, Komenského 2659/9

Odporučil: MC Anjelik Snina

Snina, TOGA

Adresa: 069 01 Snina, Budovateľská 3976

Odporučil: MC Anjelik Snina

Spišská Nová Ves, HYPERNOVA

Adresa: Spišská Nová Ves, Sládkovičova 2

Odporučil: MC Dietka Spišská Nová Ves

Adresa: Spišská Nová Ves, Sládkovičova 2

Odporučil: MC Dietka Spišská Nová Ves

Zlaté Moravce, JUNIOR MODE

Adresa: Zlaté Moravce, Janka Kráľa 41/A

Odporučil: MC Mami Oáza Zlaté Moravce

Page 17: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

Lipany, predajňa potravín

Adresa: Lipany, Nám. Sv.Martina 51

Odporučil: MC Danka a Janka Lipany

Lipany, COOP Jednota

Adresa: Lipany, Nám. Sv. Martina 2

Odporučil: MC Danka a Janka Lipany

Lipany, predajňa potravín

Adresa: Lipany, Sabinovská 2

Odporučil: MC Danka a Janka Lipany

Martin, DONA

Adresa: Martin, A.Stodolu 6

Odporučil: Martinské rodinné centrum

Trenčín, Syrakus - predajňa syrov

Adresa: Trenčín, Mierové námestie 14

Odporučil: MC Srdiečko,Trenčín

Predajne potravín:

Pred

ajne

pot

raví

n:

Page 18: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

ZáveromPriatelia, viete aj o iných zariadeniach, kde ste sa cítili výborne?Napíšte nám o ňom na [email protected]

CHCEME:

• Dosiahnuť zmenu – vo mne, v tebe, v nás.• Dať spoločne všetkým tým výdobytkom,

službám a produktom nášho 21.storočiato najdôležitejšie: srdce.

Katalóg zariadení priateľských k deťom a rodinám 2012, vydáva Únia materských centier v rám-ci svojej kampane Vstúpte s dieťaťom, náklad: 500 ks, titulná foto: archív Hotel Slovan Tatran-ská Lomnica (ocenené zariadenie) a Martina Lukáčová, v obsahu ilustračné foto: archív MC Kvietok Rohožník, Hotel Slovan-Tatranská Lomnica (ocenené zariadenie), Martin Krajčovič – MC Gašparko, Soňa Majorošová, Martina Lukáčová, kontakt: [email protected], Viac informácií o projekte nájdete na www.materskecentra.sk, alebo vo vašom ma-terskom/rodinnom centre.

Page 19: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná
Page 20: Zariadenia priateľské k deťom a rodinám · špičkový hotel, penzión, chata či reštaurácia, ale z pohľadu hodnotenia rodičov. Stupne priateľskosti 1. stupeň • prorodinná

DAJTE DEŤOM NIEČO

EXTRA

výhodné sporenie s nízkymi vkladmi už od 5,10 € mesačne

garantované úroky až 2% ročne

štátna prémia každý rok

Karta výhod na nákup so zľavami

milý darček pre dieťa – plyšový lišiačik

Detské sporenie Junior Extra, to je

www.pss.sk

Podrobné informácie vám ochotne poskytneme v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s., na celom Slovensku

alebo na tel. č. 02/58 55 58 55.

EXTRA ISTOTA

až do výšky 10 000 € pre oboch rodičov

JUNIOR inzercia A5 .indd 1 30.3.2012 9:11