Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej. Jarosaw Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU. Co to jest geobaza?. Geobaza ( ang. Geodatabase ) to geograficzna baza danych, umoliwia przechowywanie danych geograficznych w rnych formatach - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennejJarosaw Jasiewicz IPIGWojciech Jaszczyk MPU

 • Co to jest geobaza?Geobaza (ang. Geodatabase) to geograficzna baza danych, umoliwia przechowywanie danych geograficznych w rnych formatach prac z typowymi danymi tabelarycznymi z poziomu aplikacji GIS, przy minimalnej znajomoci zagadnie baz danych i jzyka SQL.

 • Analiza przestrzenna(ang. spatial analise) to procedura wykonywana na danych geograficznych z uyciem technik i metod dostpnych w oprogramowaniu do Systemw Informacji Geograficznej majca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna zoona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, ktre naley wykona w okrelonej kolejnoci. Bardzo czsto analizy przestrzenne wykonywane s w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych zaoeniach.www.wikipedia.org

 • Czym dysponujemy?Dokumentacj zoa:Lokalizacj profili wiertniczych (10 profili) zawartych w tabeli pierwszej tabeliWynikami analiz geochemicznych (100 analiz po 10 w kadym profilu) zawartych w drugiej tabeliDane na podstawie dokumentacji zoa gipsw Dolina Nidy w Gackach k. Piczowa, zmienione i uproszczone

 • Co jest naszym celem?Zbada przestrzenny rozkad najwaniejszych pierwiastkw w potencjalnym zou. Uzyskane dane pozwol najlepiej zaplanowa kierunki oraz poziomy eksploatacji, tak aby bya ona najwydajniejsza i najtasza.Aby to zrobi naley przede wszystkim:Wyrni poziomy Zbada przestrzenne zrnicowanie cech na kadym poziomie - czyli stworzy pseudotrjwymiarowy model

 • Na tej podstawieZbadamy zmiennoc przestrzenn udziau wybranych pierwiastkw na poziomach (rzdnych) 10m, 8m, 6m 4m i 2m n.p.m.

 • Co potrzebujemy:ArcView/ArcInfo opcjonalnie MS AccessSurfer/ExcelCartaLinx/Idrisi ??Grass/PostgreSQL (GNU GPL)

 • Baza danychW bazie uyjemy dwch tabel. W jednej przechowujemy informacj o rozmieszczeniu profili, w drugiej posiadane wyniki analiz

 • ProfileW tej tabeli przechowujemy wsprzdne profili w siatce kilometrowej

 • PrbyW tej tabeli przechowujemy wyniki analiz w poszczeglnych prbach oraz rzdne spgu kadej prby

 • Dane w geobazieGeobaza, oprcz naszych tabel, przechowuje rwnie standardowe tabele potrzebne do przechowywanie informacji geograficznej

 • Dane w Arc CatalogJeeli dane zostay ju zaimportowane do geobazy (standardowymi procedurami programu Access) s ju dostepne w geobazie. Jeeli nie moemy to zrobi z poziomu Katalogu

 • Rozmieszczenie profiliAby z tabeli profile utworzy punktow klas cech (ang. feature class) dodajemy dande tabelaryczne jako dane xy

 • Po dodaniuUzyskujemy rozmieszczone profile, na tle poligonu obejmujcego zasig zoa. Kady punkt ma obecnie zestaw atrybutw waciwy jedynie dla tabeli profile

 • Tabela atrybutw profiliDane tabelaryczne przeksztacone w plik graficzny dostpne s cay czas jako tabela atrybutw pliku

 • Jak uzyska dostp do danych geochemicznych?Aby uzyska dostp do danych geochemicznych przechowywanych w drugiej tabeli naley doczy je do istniejcego zbioru danych czyli pliku profili

 • Klucz podstawowyKluczobcyKluczobcyZczenieRelacja

 • Uwaga!Aby mona byo przeprowadzi analiz cech na wybranych poziomach eksploatacyjnych naley doczy dane waciwe dla danych poziomw do profili. Tylko jak?Poprzez utworzenie podzbiorw danych waciwych dla potencjalnych poziomw eksploatacyjnych

 • Tworzenie (pod)zbiorw danychAby mona byo tworzy potrzebne zbiory naley doczy tabel do mapy123

 • Jak stworzy okrelony zbirMona wykorzysta wasno zcze, to e wybrany zostanie 1 obiekt z tabeli. Jeeli w tabeli przechowywane s spgi prby, to aby uzyska prb z okrelonego poziomu naley wybra wszystkie prby, ktrych spg znajduje si niej ni interesujcy nas poziom. Do pliku z profilami i tak doczony zostanie tylko najwyszy

 • ZapytanieW tym celu wybieramy z tabeli te prby (obiekty) ktre speniaj warunekNastpnie dane eksportujemy do nowej tabeli w geobazie

 • Dodanie wyselekcjonowanych zbiorw do plikuPo otrzymaniu 5 zbiorw odpowiednio dla rzdnych 10, 8, 6 4 i 2 m. n. p. m. dodajemy tabele do mapy...

 • Doczanie danycha nastpnie wybrany zbir przyczamy do warstwy t_profile

 • Rozszerzone danePo doczeniu podzbioru danych pojawiy si nowe parametry w kadym z profili waciwoci geochemiczne zoa w danym punkcie, na danej rzdnej

 • Inne rodzaje selekcjiJeeli dysponujemy odpowiednio przygotowanymi danymi geologicznymi, moemy wykonywa rwnie inne selekcje: wzgldem np. warstw geologicznych, litotypw, jednostek stratygraficznych itp. Mona wykorzysta te funkcje grupujce np: redni lub maksimum

 • InterpolacjaDla kadego cicia (poziomu ekspolatacyjnego) mona przeprowadzi interpolacj jedn z wybranych metod:Topo to Rastrer (toolbox)Kriging (spatial analist)IDW (spatial analist)Spline (spatial analist)Uwaga: nie dziaa metoda Nearest neigberhood

 • Przykad: Topo to raster

 • Przykad: Kriging (krator geostatystyczny)

 • Wynik analizy dla jednego poziomuPoziom 04

 • Model przestrzenny

 • Dane do geoprzetwarzania

 • czenie geobazy z plikami ExcelaDo geobazy utworzonej w MS Access mona podczy dynamicznie pliki MS EXCEL. Umoliwia to wykonywanie zaawansowanych oblicze matematyczno-statystycznych w Excelu, a ich wizualizacj i analiz przestrzenn mona przedstawia w ArcView/ArcInfo.

 • Przykad poczeniaPliki Excela umieszczone w geobazie MS Access mog by z powodzeniem wizualizowane i interpolowane w ArcInfo, cho trwa to znaczco duej

 • PodzikowaniaPrac wykonano w programie ArcView - licencja dla Wydziau Nauk Geograficznych i GeologicznychInterpolacj i analizy przestrzenne wykonano w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu