17
ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR ve venkovských regionech ČR Iva Dyková, Apus, ARZ Iva Dyková, Apus, ARZ Praha, 12.3. 2009 Praha, 12.3. 2009

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR. Iva Dyková, Apus, ARZ Praha, 12.3. 2009. Asociace regionálních značek. venkovské regiony: - tradiční turistické oblasti, často s chráněným územím regionální značka garantuje: - původ a vazbu na region, kvalitu, šetrnost k ŽP - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČRve venkovských regionech ČR

Iva Dyková, Apus, ARZIva Dyková, Apus, ARZPraha, 12.3. 2009Praha, 12.3. 2009

Page 2: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Asociace regionálních značekAsociace regionálních značek

Page 3: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• venkovské regiony:venkovské regiony:- tradiční turistické oblasti, často s chráněným územím - tradiční turistické oblasti, často s chráněným územím

• regionální značka garantuje:regionální značka garantuje:- původ a vazbu na region, kvalitu, šetrnost k ŽP- původ a vazbu na region, kvalitu, šetrnost k ŽP

• produkty vhodné pro značení: produkty vhodné pro značení: - řemeslné (průmyslové) výrobky, potraviny, zemědělské a - řemeslné (průmyslové) výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní produkty, případně službypřírodní produkty, případně služby

• proces v regionu:proces v regionu:- vznik značky (princip „zdola“)- vznik značky (princip „zdola“)- správa a udělování značky- správa a udělování značky- působení značky- působení značky

Základní charakteristiky značeníZákladní charakteristiky značení

Page 4: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR
Page 5: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• ekonomický rozměr:ekonomický rozměr:- podpora místních drobných podnikatelů (zviditelnění, zvýšení - podpora místních drobných podnikatelů (zviditelnění, zvýšení prestiže jejich produktů, efektivní reklama)prestiže jejich produktů, efektivní reklama)- podpora místní ekonomiky, diverzifikace ekonomických činností- podpora místní ekonomiky, diverzifikace ekonomických činností

• sociální rozměr:sociální rozměr:- hrdost na region, sounáležitost, vnímání hodnoty místního - hrdost na region, sounáležitost, vnímání hodnoty místního dědictví (přírodní, kulturní)dědictví (přírodní, kulturní)- podpora aktivní spolupráce – podnikatelé (výrobci, prodejci), - podpora aktivní spolupráce – podnikatelé (výrobci, prodejci), veřejná správa, neziskový sektor, ochrana přírodyveřejná správa, neziskový sektor, ochrana přírody

Cíle a přínosy regionálního značení I.Cíle a přínosy regionálního značení I.

Page 6: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• environmentální rozměr:environmentální rozměr:- podpora lokální výroby a spotřeby – snížení dopravní zátěže- podpora lokální výroby a spotřeby – snížení dopravní zátěže- podpora šetrných produktů, environmentální poradenství - podpora šetrných produktů, environmentální poradenství - udržitelný cestovní ruch – vnímání souvislostí, života v regionu- udržitelný cestovní ruch – vnímání souvislostí, života v regionu

• regionální rozměr:regionální rozměr:- zviditelnění regionu, posílení image regionu- zviditelnění regionu, posílení image regionu- ochrana specifik regionů, tradic, kultury, krajiny- ochrana specifik regionů, tradic, kultury, krajiny

Cíle a přínosy regionálního značení II.Cíle a přínosy regionálního značení II.

Page 7: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• setkávání v regionusetkávání v regionu- podnikatelé, samospráva, NNO - podnikatelé, samospráva, NNO - logo, hranice, pravidla- logo, hranice, pravidla- zázemí, koordinátor, komise - zázemí, koordinátor, komise - propagace značky, společné aktivity- propagace značky, společné aktivity- financování a udržitelnost do budoucna- financování a udržitelnost do budoucna

• spuštění a fungování systémuspuštění a fungování systému

Zavedení regionální značkyZavedení regionální značky

Page 8: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Jak značení fungujeJak značení funguje

Výrobci

Regionálníkoordinátor

ARZ / Apusnárodní koordinátor

Certifikačníkomise

Page 9: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• původ výrobku původ výrobku - - místní výrobce, hlavní fáze výrobymístní výrobce, hlavní fáze výroby

• kvalita kvalita – min. standard– min. standard

• nepoškozuje ŽPnepoškozuje ŽP

• jedinečnost, vazba na region jedinečnost, vazba na region - tradice (0-5 bodů)- tradice (0-5 bodů)- místní suroviny - místní suroviny (0-5 b.)(0-5 b.)- řemeslná práce - řemeslná práce (0-5 b.)(0-5 b.)- motiv regionu, specifičnost - motiv regionu, specifičnost (0-5 b.)(0-5 b.)- výjimečné vlastnosti - výjimečné vlastnosti (0-5 b.)(0-5 b.) min. 10 bodůmin. 10 bodů

Certifikační kritériaCertifikační kritéria

Page 10: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Povinnosti uživatelů značekPovinnosti uživatelů značek

• označovat výrobky značkouoznačovat výrobky značkou- k dispozici visačky, samolepky, či vlastní etikety nebo jinak- k dispozici visačky, samolepky, či vlastní etikety nebo jinak

• plnit stále certifikační kritériaplnit stále certifikační kritéria

• poplatekpoplatek- 1 500 až 5 000 Kč na 2 roky (50-200 EUR)- 1 500 až 5 000 Kč na 2 roky (50-200 EUR)

Page 11: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• letáky, katalogy výrobků a další tiskoviny

• webové stránky (společné všem regionům)

• vlastní sezonní regionální noviny

• regionální média

• prodejní místa v regionu

• stánky, společné jarmarky

Aktivity v regionechAktivity v regionech

Page 12: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR
Page 13: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• jednoduché principy – rychlost, jednoduché principy – rychlost, pružnost, možnost individuálního pružnost, možnost individuálního přístupupřístupu

• nízké náklady, nízká zátěž nízké náklady, nízká zátěž uživatelů značekuživatelů značek

• důvěra, relevance, hrdost na regiondůvěra, relevance, hrdost na region

• nejen certifikace, ale i propagace, nejen certifikace, ale i propagace, spolupráce, aktivitaspolupráce, aktivita

Přednosti Přednosti regionálních značekregionálních značek

Page 14: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Asociace regionálních značek, o.s.Asociace regionálních značek, o.s.

Page 15: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Asociace regionálních značek, o.s.Asociace regionálních značek, o.s.

• 10+1 členských regionů, 10+1 členských regionů, přes 200 platných certifikátůpřes 200 platných certifikátů

• shodné principy udělování značky shodné principy udělování značky - jednotná pravidla certifikace- jednotná pravidla certifikace

• možnost přizpůsobení regionumožnost přizpůsobení regionu

• propojení na národní úrovni propojení na národní úrovni - národní koordinátor- národní koordinátor- společná setkání – sdílení zkušeností, - společná setkání – sdílení zkušeností, rozvíjení pravidel značenírozvíjení pravidel značení- společné aktivity, fundraising- společné aktivity, fundraising

• jednotná propagace, prezentace, grafický styljednotná propagace, prezentace, grafický styl

• systém otevřený dalším regionůmsystém otevřený dalším regionům

Page 16: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

• udržitelnost - financování- snížit závislost na grantech- hledání sponzorů- další aktivity - vlastní příjmy (ale: neziskové subjekty)

• výraznější podpora odbytu- malovýrobci, omezené kapacity, omezený výběr, složitá logistika

• podpora zemědělců- pouze mají-li koncový produkt

• rozdílný přístup, očekávání - mezi výrobci, mezi regiony

VýzvyVýzvy

Page 17: ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ ve venkovských regionech ČR

Iva DykováIva DykováApus, Senovážná 2, Praha 1Apus, Senovážná 2, Praha 1

Asociace regionálních značek, o.s.Asociace regionálních značek, o.s.

Tel.: 224 222 843Tel.: 224 222 843Mobil: 724 159 439Mobil: 724 159 439

[email protected]@apusos.cz, , [email protected]@arz.cz

www.domaci-vyrobky.czwww.domaci-vyrobky.cz

www.regionalni-znacky.cz www.regionalni-znacky.cz

KontaktKontakt