Τα οχυρωματικά έργα της Κωνσταντινούπολης

Embed Size (px)

Text of Τα οχυρωματικά έργα της Κωνσταντινούπολης

. , . , . , , 412-413, , . , 15 20 . , , [...] , , . . , . , 12 . , , . , . 2

, .( )

http://www.exploringbyzantium.gr/EKBMM/FetchBinFile?file=DigitalPhoto/Photos/DSC_0227%23%23%23___%23%23%2315-03-2013202343%23%23%23___%23%23%2312115.JPG&size=medium

5, .( )

http://www.exploringbyzantium.gr/EKBMM/FetchBinFile?file=DigitalPhoto/Photos/DSC_0238%23%23%23___%23%23%2315-03-2013202540%23%23%23___%23%23%2313485.JPG&size=medium

6, .( )

http://www.exploringbyzantium.gr/EKBMM/FetchBinFile?file=DigitalPhoto/Photos/DSC_0419%23%23%23___%23%23%2315-03-2013202755%23%23%23___%23%23%2313881.JPG&size=medium

, .

http://www.exploringbyzantium.gr/EKBMM/FetchBinFile?file=DigitalPhoto/Photos/DSC_0162%23%23%23___%23%23%2315-03-2013202923%23%23%23___%23%23%232062.JPG&size=medium

, .

http://www.exploringbyzantium.gr/EKBMM/FetchBinFile?file=DigitalPhoto/Photos/DSC_0338%23%23%23___%23%23%2315-03-2013203035%23%23%23___%23%23%2352.JPG&size=medium

. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Car_bed_kap_deu2.jpg10Byzantium1200 http://www.byzantium1200.com/landwall.html

96-92

http://www.byzantium1200.com/images/sur_a.jpg

93

http://www.byzantium1200.com/images/sur5.jpg

Byzantium1200 http://www.byzantium1200.com/landwall.html

http://www.byzantium1200.com/images/seawalls05.jpg 1 . .

http://www.byzantium1200.com/images/seawalls02.jpg