6 latek w klasie I w SP114 rok 2012

 • View
  1.578

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 6 latek w klasie I w SP114 rok 2012

 • 1.6 LATKI W SZKOLE

2. Szkoa Podstawowa Nr 114 z OddziaamiIntegracyjnymi im. Jdrzeja Cierniaka w Warszawie 03 550 Warszawa ul. Remiszewska 40 tel.fax (22) 679-46-92 (22) 678-88-18 3.

 • W roku szkolnym 2011/2012
 • W szkole pobiera nauk682uczniw w25oddziaach I VI
 • Funkcjonuje6oddziaw integracyjnych (na kadym poziomie)
 • Utworzono2oddziay klasy I (6-latkw), w ktrych uczy si
 • 55uczniw
 • do2oddziaw przedszkolnych uczszcza57dzieci
 • Od 1 wrzenia 2012/2013planowane jest utworzenie:
 • 1 oddzia klasy I dlasiedmiolatkw
 • 1 oddzia klasy Iintegracyjny (mieszany: 6- i 7-latki)
 • 2 oddziay klasy I dlaszeciolatkw
 • 2 oddziay przedszkolne dlaszeciolatkw

4. 5. Przyjaznych i dobrze przygotowanych nauczycieli ZAPEWNIAMY 6.

 • W czci edukacyjnej:
 • -odpowiednie do wieku meble szkolne (stoliki, krzesa)
 • - stanowiska uczniowskie przystosowane do pracy w grupach 4 6 osobowych
 • - sprzt multimedialny: komputer z rzutnikiem i tablic interaktywn
 • - moliwo pozostawiania w sali podrcznikw i wielu przyborw szkolnych (lekki tornister)
 • - bogate wyposaenie w pomoce szkolne, rodki dydaktyczne i odpowiedni do wieku sprzt sportowy
 • W czci rekreacyjnej:
 • - kolorowy dywan do odpoczynku
 • - kciki zabaw tematycznych
 • - minibiblioteczka 6 - latka
 • - telewizor i odtwarzacz DVD
 • - odtwarzacz CD
 • - kcik czystoci
 • - dostosowane toalety, szatnie

7.

 • W czasie pobytu w wietlicy dzieci i uczniowie znajduj czas na:
 • - rozrywk
 • - odrabianie lekcji
 • - zabawy na wieym powietrzu
 • - posiki
 • - zajcia wynikajce z planu pracywietlicy (plastyczne, muzyczne, origami, czytelnicze, umysowe)
 • - koa zainteresowa
 • Przewaaj tu takie formy pracy jak gra, zabawa, konkurs, warsztaty, wycieczka i inne, angaujce ca osobowo i organizm dziecka.

8. Lato w miecie Zima w miecie 9.

 • koo teatralneJdrusie
 • koo origami
 • koo plastyczne, techniczne
 • koo j. angielskiego
 • koo matematyczne
 • koo literacko ortograficzne
 • koo muzyczneWesoe nutki
 • Sing and dance with as
 • koo recytatorskie
 • zajcia folklorystyczne Teatr ludowy
 • zajcia z komputerem
 • EKO KLUB
 • zajcia dydaktyczno wyrwnawcze
 • specjalistyczna opieka psychologiczna i pedagogiczna
 • zajcia z terapeutami
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • rewalidacja dla ucznia z
 • orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego

INDYWIDUALIZACJA PROCESW NAUCZANIA IWYCHOWANIA 10.

 • codzienna opieka medyczna w godz. 8 00 15 35
 • miejsce do zabawy na powietrzu
 • - place zabaw
 • - cieka zdrowia
 • - boisko sportowe
 • smaczne trzy posiki dziennie (niadanie, obiad, podwieczorek)

11.

 • nauk poprzez zabaw z odejciem od systemu lekcyjnego
 • religi lub etyk na yczenie rodzicw
 • pracownie komputerowe, w tym pracownia mobilna NTT
 • poznawanie tradycji ludowych poprzez organizacj warsztatw z twrcami ludowymi i konkursw
 • dodatkowego pedagoga w klasie integracyjnej
 • Czytajce szkoy w ramach akcji Caa Polska czyta dzieciom
 • spotkania z ciekawym czowiekiem
 • wspprac z okolicznymi przedszkolami
 • zabawy andrzejkowe, mikoajkowe, wsplne koldowanie, bal karnawaowy
 • udzia w okolicznociowych apelach, szkolnych uroczystociach
 • udzia w licznych konkursach

12.

 • program wychowawczyWczoraj i dzisiaj ku przyszocioparty na tradycjach szkoy
 • program profilaktykiBezpieczna szkoa
 • program zabaw ruchowychOd zabawy do sportu
 • program wspierania uzdolnionych i zainteresowanych
 • pt.Dzieci potrzebuj sukcesw certyfikat prezydenta
 • m. st. WarszawyWARS i SAWA
 • Miejski i Dzielnicowy Program Ekologiczny
 • projekt STOP PRZEMOCY

13.

 • szkolne i midzyszkolne projekty:
 • -Festiwal Kultury Ludowej
 • - Dzie Talentw
 • - Europejski Tydzie Dysleksji
 • - Tydzie Integracji
 • - Pasowanie na Czytelnika
 • - Pasowanie na wietlika
 • - Zaprzyjanij si ze szko
 • szkolne i midzyszkolne konkursy:
 • -Mistrz Ortografii -rekomendowany przez MKO
 • - Animacja komputerowa ( edycja pt. Moja pasja) rekomendowany przez MKO
 • -Czytam ze zrozumieniem
 • -Scrabble jestemy szko objt oglnopolskim programem Program Scrabble w Szkole
 • -You can sing

14.

 • w kampanii spoecznejSzkoa bez przemocy
 • w Rzdowym programie wspierania organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w klasach I IIIRadosna szkoa dofinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsca zabawy w szkole

15. w programach UE: Mleko dla szk Owoce dla szk 16. PRZYSTPILIMY do unijnego projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania iwychowania uczniw klas I-III szk podstawowych 17.

 • o certyfikat Szkoy Promujcej Zdrowie
 • o certyfikat Szkoy Przyjaznej Uczniom z Dysleksj

18.

 • Redagujemy szkoln stron internetow
 • www.sp114.edu.pl
 • ktrej przyznano certyfikatZDAMY.PL
 • (strona przyjazna dla modziey).

19. 20. 21. Informacje dotyczce zapiswopublikowanes w serwisie internetowym Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl Formularze zgoszeniowe bd dostpne dla rodzicw na stronie http://warszawa6lat.pl Po wpisaniu imienia, nazwiska i peselu dziecka wygeneruje si haso potrzebne do logowania si przez rodzicw na podanej stronie. Naley wypeni formularz, wydrukowa, podpisa i zoyw szkole pierwszego wyboru. 22.

 • Rodzice, ktrzy nie maj dostpu do internetu pobieraj potrzebne formularze w sekretariacie szkoy w godzinach pracy, wypeniaj odrcznie
 • i skadaj do szkoy.
 • Upowaniony pracownik szkoywpisuje do systemu dane dziecka.

23. Na stronie Orodka Rozwoju Edukacji znajdziecie Pastwo informacje, ktre mog pomc w podjciu decyzji odnonie zapisu dziecka do I klasy http://www.ore.edu.pl/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=161&Itemid=1599 24. 25. 26. 27.

 • Harmonogram dziaa rodzicw
 • zapisujcych 6 - letnie dziecko do klasy I
 • lub do oddziau przedszkolnego :
 • 12.III 26.III -zapisy w systemie dzieci urodzonych w 2006r. ubiegajcych si o przyjcie do oddziau przedszkolnego i do klasy I
 • 12.III 27.III, godz.15.00 - skadanie w szkole przez rodzicw 6-latkw poda pobranych z sytemu oraz ich weryfikacja i zatwierdzanie przez dyrektora/upowanionego pracownika

28.

 • 19.IV, godz. 15.00 ogoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjcia I lista
 • 19.IV, godz. 15.00 25.IV, godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzicw woli zapisu dziecka do szkoy
 • 27.IV, godz.15.00 - sprawdzenie w systemie lub szkole, do ktrej rodzic zoy pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka, czy dziecko zostaoprzyjte - II lista
 • Od 14.V rekrutacja uzupeniajca

29. 30.

 • Dzie otwarty szkoy 10 IIIw godz.10.00 14.00
 • (w tym 10.00 11.00 koncert muzyczny w wykonaniu uczniw,
 • zabawy interaktywne, plastyczne i inne)
 • Zebranie z rodzicami dzieci przyjtych do szkoy 29 V
 • godz . 17.30 klasa I - rocznik ur. 2005, 2006
 • godz.18.30 oddziay przedszkolne rocznik ur. 2006