12
Lecție susținută în cadrul practicii pedagogice Alexandru Vlad UVT- Facultatea de Educație Fizică și Sport Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială Data: 19.02.2015

Alexandru vlad

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Alexandru vlad

Lecție susținută în cadrul practicii pedagogice

Alexandru Vlad

UVT- Facultatea de Educație Fizică și Sport

Specializarea Kinetoterapie și motricitate specială

Data: 19.02.2015

Page 2: Alexandru vlad

Lecție de Educație Fizică

Obiective operaționale• Să țină cont de regulament• Să conștientizeze efectele exercițiilor asupra

organismului• Să cunoască procedeele folosite

Cognitive

• Să încerce să execute cât mai corect complexul de exerciții

• Să respecte indicațiile profesorului cu privire la corectitudina exercițiilor

Motrice

• Să execute cu plăcere exercițiile• Să înțeleagă importanța executării corecte a

exerciților• Să-și ajute colegii

Afective

• Să-și dezvolte spiritul de echipă• Să se ajute între ei la exercițiile statice și dinamice Sociale

Page 3: Alexandru vlad

Strategia didacticăMetode didactice folosite

•Metode verbale (explicația,expunerea și conversația)

•Metode practice (demonstrația și explicația, repetarea)

•Metoda observației

•Metoda aprecierii activității

Mijloace •Fluier

•Cronometru

•Mingi de baschet

•Saltele gimnastica

•Scară fixă

Mod de organizare •Partea introductivă: în linie pe două rânduri, în șir indian, formație în șah

•Partea fundamentală: perechi față în față, în coloană câte două grupe

•Partea de încheiere: în șir indian și în linie rânduri

Page 4: Alexandru vlad

Momentele lecției și timpul alocat fiecăruiaPărțile lecției Momentele lecției Timpul alocat

Partea I Introductivă

Organizarea și captarea atenției 3’

Pregatirea organismului pentru efort

5’

Influențarea selectivă a aparatului locomotor

8’

Partea a II-a Fundamentală

Dezvoltarea V/ Î 7’

Învățarea, consolidarea, verificarea DMB, DMAU și Dsp

10’

Dezvoltare F/R 10’

Partea a III-a de încheiere

Revenirea organismului după efort

5’

Concluzii, apreceri, recomandări 5’

Page 5: Alexandru vlad

Temele lecției

Page 6: Alexandru vlad

Conținutul lecției Alinierea colectivului pentru lecție

Încălzirea colectivului pentru lecție

Page 7: Alexandru vlad

Dezvoltarea vitezei și îndemânării cu ajutorul unui joc motric:

Explicarea procedeelor:

Page 8: Alexandru vlad

Executarea procedeelor:

Page 9: Alexandru vlad

Circuitul de forță:

Page 10: Alexandru vlad

Revenirea organismului după efort:

Page 11: Alexandru vlad

Aprecierea și încurajarea elevilor activi și recomandări pentru restul elevilor.

Page 12: Alexandru vlad

Sportul ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar, la dezvoltarea armonioasă a organismului și oferă o bună dispoziție si poftă de viață.