Mosoi Vlad

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wwqq

Citation preview

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  1/31

  Organe de masini II Proiect

  Mosoi Vlad EPI III

  Puterea motorului electric

  P2 6:= kW

  Turatia motorului electric n

  n 750:= rpm

  Raportul total de transmisie ist

  i 12:=Planul orizontal cu motorul

  180:=

  Durata de functionare Ln

  Lh 20000:= hr

  Transmisia functioneaza in doua schimburi

  1.

  Motor electric

  2.

  Transmisie prin curele trapezoidale3.

  Reductor de turaie cu o treapt, utiliznd roti dinate cilindrice cu dini nclinai

  4.

  Cuplaj elastic cu oluri

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  2/31

  Capitolul 11.1 Alegerea motorului electric si a glisierelor

  c 0.92:= randament curea

  a 0.96:= randament angrenaj x=1

  l 0.99:= randamentul unei perechi de lagare, aem ! perechi de lagare "=!

  u 0.98:= randamentul ungeriiz#numarul de roti scufundate in ulei z=!

  c a l2 u

  2 0.831=:=

  Pe

  P2

  7.217=:=

  Din tabelele din indrumar am ales motorul $%& 1'(L#)!#*

  ne 708:= rpm

  1.4 Calculul cinematic1.4.1 Stabilirea raportului de transmitere al curelelor

  i=ic+ia

  icraportul de transmitere al curelelor

  iaraportul de transmitere al reductorului

  i 12:= i

  a 2

  :=

  ici

  ia

  6=:=

  1.4.2 Stabilirea turatiilor la arbori

  n1

  ne

  ic

  118=:= rpm n2

  n1

  ia

  59=:= rpm

  1.4.3 Stabilirea puterilor debitate pe arbori

  P1 Pec l 6.573=:=

  P1 6.573:= - Puterea debitata pe arborele 1

  P2 6:= - Puterea debitata pe arborele !

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  3/31

  Capitolul 2Calculul transmisiei prin curele

  2.1 Materiale

  urelele trapeizoidale iguste dupa marimea sectiunii transersale se impart in cinci tipuri%P/, %P$, %P0, 1'+123%P

  2.2 ipul curelei

  e ne

  3074.142=:= rad4s

  %e alege tipul curelei 1 %P/

  lp 8.5:= mm

  h 8:= mm

  b 2:= mm

  A0 0.64 10 4:=

  0.697:= rad

  2.3 !iametrul primiti" al rotii conducatoare !p1

  Dp1 100:= mm

  2.4 Vite#a peri$erica a curelei

  V 0.5e Dp1:=

  V 3.707 103

  = mm4s

  V 3.707:= m4s

  Vmax 40:= m4s

  V Vma

  2.% !iametrul primiti" al rotii conduse !p2

  Dp2 icDp1 600=:= m

  2.& 'ecalcularea "alorii raportului de transmitere

  ir

  Dp2

  Dp1

  6=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  4/31

  ic ir

  ic

  100 0= 3

  2.( !istanta intre a)ele rotilor pentru curele

  0.75 D

  p1

  D

  p2

  +( ) 525= mm

  2 Dp1 Dp2+( ) 1.4 103= mm

  A! 700:= mm

  2.* +ng,iul dintre ramurile curelei

  ! 2 a"inDp2 Dp1

  2 A!

  :=

  ! 0.73= rad

  2.- ungimea curelei

  L!p 2 A! c#" !

  2

  2

  Dp1 Dp2+( )+ !

  2Dp2 Dp1( )+:=

  L!p 2.59 103=

  Lp 2500:= %e aproximeaza din tabelul !.5

  2.1/ 0rec"enta inco"oierilor curelei

  x 2:= numarul de roti peste care se infasoara cureaua

  6# iteza periferica a curelei

  Lp# lungimea primitia a curelei

  $max 80:= fmax# frecenta maxima admisa

  $ x V

  Lp

  2.966 10 3

  =:=

  $ $max

  2.11 !istanta reala intre a)ele rotilor transmisiei

  Dpm 0.5 Dp1 Dp2+( ) 350=:= mm

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  5/31

  A 0.25 Lp 3.14 Dpm( ) Lp 3.14 Dpm( )2

  2 Dp2 Dp1( )2+ :=

  A 652.616= mm

  2.12 'ecalcularea ung,iului

  2 a"inDp2 Dp1

  2 A

  :=

  0.786= rad

  2.13 +ng,iul de in$asurare a curelei pe roata conducatoare

  1 2.355=:= rad

  2.14umarul de curele

  c$

  1.7:= cf#coeficient de functionare

  cL 1.02:= cl#coeficient de lungime

  c 0.92:= c7 #coeficient de infasurare

  c% 0.95:=

  P0 1.43:= -

  %!0

  c

  $

  P

  e

  cLc P09.143=:=

  %0

  %!0

  c%

  9.624=:=

  % 10:=

  2.1%0orta utila din curele

  &u 103

  Pe

  V 1.947 103=:= '

  0 1.2 103:= g4m5 densitatea curelei

  k1

  1.5:=

  V 3.707:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  6/31

  0.35 0.12 V+ 0.795=:=

  !

  "in

  2

  2.328=:=

  1 0A0 0.077=:= g4m5

  2.1& 0ortele din ramurile transmisiei

  &!1 k1&u e

  ! 1

  e! 1 1

  2.933 103=:=

  &!2 k1&u 1

  e! 1

  1

  12.199=:=

  % 10:= &!2 12.199=

  V 3.707=

  &1 &!1 %1 V2+ 2.943 103=:=

  &2 &!2 %1 V2+ 22.753=:=

  2.1(0orta cu care curelele solicita arborele condus

  0.786=

  &! &!1( )2

  &!2( )2+ 2 &!1 &!2 c#" ( )+ 2.941 10

  3=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  7/31

  2.1* +ng,iul re#ultantei 0 cu planul ori#ontal

  180 0.5 a"in

  &!2

  &!"in

  1( )

  2.751=:=

  2.1- ensiunea ma)ima din curea

  * 0.4 108:=

  k 0.6:=

  A0 6.4 10 5=

  # Tensiunea datorata tractiunii

  +1&!1

  % A 0 4.582 10

  6=:=

  +2

  &!2

  % A01.906 10

  4=:=

  # Tensiunea datorati incooierii

  i1 k * h

  Dp1 1.92 10

  6

  =:=

  i2 k * h

  Dp2

  3.2 105=:=

  # Tensiunea maxima este

  max +1 i1+ 6.502 106=:=

  a 8.67 106

  :=

  max a

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  8/31

  2.2/ !urabilitatea curelelor

  2 +2 i2+ 3.391 105=:=

  ,i2

  12

  max

  +

  :=

  ,i 1.901=

  ,r 2.1:= Pentru curele trapezoidale

  - 8:=

  1 8 106:= Rezistenta la oboseala a materialului curelei

  & 2780

  $

  1

  max

  ,i ,r 4.604 10

  6=:=

  2.21 'oti pentru curele trape#oidale

  Dpm 1120

  Dpm 350=

  $leg o roata dintr#o bucata, o roata cu inima plina

  %"1 4.6 Dp1 46=:=

  %"2 4.7 Dp2 115.126=:=

  ipul curelei SP

  l

  p

  8.5:=

  n 2.5:=

  m 9:=

  $ 8:=

  e 12:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  9/31

  r 0.593:=

  r 0.5:=

  De1 Dp1 2.n+ 105=:=

  De2 Dp2 2 n+ 605=:=

  Di1 Dp1 2 m 82=:=

  Di2 Dp2 2 m 582=:=

  L0 2 $ % 1( ) e+ 124=:=

  a1 28:=

  Db1 1.9 a1 53.2=:=

  Lb1 1.5 a1 42=:=

  /1 0.005 Dp1 3+ 3.5=:=

  /2 0.005 Dp2 3+ 6=:=

  D01 Di1 2 /1 75=:=

  D02 Di2 2 /2 570=:=

  D1 0.5 D01 Db1+( ) 64.1=:=

  Capitolul III

  3.1 Alegerea materialului

  %e recomanda pentru aliaje puternic solicitate si iteze periferice 8=5.1!3 m4s,oteluri de cementare !19o9nr1!, 15r:*, !1Ti9nr1!, 129o9nr1!,129o9nr1!, 1*9nr1(3 cementate in adancime minim 1.2 mm si calite la 2*#'!;R pe suprafata si 5( ;lim laminate (.12;0?!2(

  > (limlaminate 5!(?(.(2;0

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  10/31

  :L)2duritatea flancurilor ;0 1*2(relatii de calcul > ;limlaminate (.12;0?!2(

  > (lim laminate 5!(?(.(2;0

  3.2 Valori necesare calcului angrena5ului

  3.2.1 ensiuni admisibile

  a3 Tensiunea admisibila la solicitarea de contact

  lim 0.15 1700 250+ 505=:= 9Pa Pentru roata !

  lim1 0.15 1850 250+ 527.5=:= 9Pa Pentru pinion

  /P 1.15:= %' 1.6:= %L 1:= %V 1:= %W 1:= % 1:=

  ' Lh n1 60 1.416 108=:=

  % 1:=

  P

  lim

  /P

  %' %L % %V %W % 702.609=:=9Pa

  b3 Tensiunea admisibila la solicitarea de incooiere

  0lim 320:= /&P 1.25:= ' 2:= 1.1:= 1:= 1:=

  &P0lim/&P

  ' 563.2=:= 9Pa

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  11/31

  3.2.2 0actorul de corectie al incarcarii

  a3 Pentru solicitarea la contact

  ,A 1:= ,V 1.4:= , 1:= , 1.5:=

  , ,A,V , , 2.1=:=

  b3 Pentru solicitarea la incooiere

  ,& 1:= ,& ,:=

  ,& ,A,V ,& ,& 2.1=:=

  3.3 !imensionarea angrena5elor

  +2

  30 P2

  n210

  6:= +2 9.711 10

  5= @mm

  +1

  30 P1

  n110

  6:= +1 5.319 10

  5= @mm

  3.3.1!imensionarea angrena5elor

  %T$% 1!!'*#*)

  $legerea numarului de dinti la pinion, a coeficientului de latime sia unghiului de inclinare al dintilor

  3.3.1.2!istanta minima necesara intre a)e

  1:= %1 25:= %2 36:=

  ia%1 50=

  u%2

  %1

  1.44=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  12/31

  n9

  0.349=:=

  + a+an+an n( )c#" ( )

  0.593=:=

  % 2 c#" ( )

  "in +( ) c#" +( )

  1

  2

  1.527=:=

  %* 188.9:=

  % 1:=

  % c#" ( )

  1

  20.735=:=

  a 0.4:=

  amin u 1+( )

  3

  +2, %%* % %( ) 2

  2 u2

  a P2

  117.603=:=

  %e adopta %T$% '(22#*!

  a/A/ 100:=

  a/A/ amin

  a/A/

  0.176=

  0.033 0.05

  %e adopta a%T$%

  a/A/ 100:= mm

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  13/31

  3.3.1.3 Modulul normal minim din limitarea tensiunii de inco"oiere

  1:= &a 2.5:= 1:= a 160:=

  mnmin

  +2 u 1+( )

  a2 a u

  ,&&a

  &P 1.498=:=

  1:= 1:=

  /a 1.65:= 1

  120:=

  0.25 0.75c#" ( )2+:=

  %e adopta din %T$% *!!#*!

  mn/A/ 1.5:=

  mn 1.5:=

  3.3.1.4 'ecalcularea ung,iului de inclinare

  c#" ( )

  mn/A/ %1 u 1+( )

  2 a/A/:=

  c#" ( ) 0.458=

  +

  n

  :=

  3.3.1.% !eterminarea deplasarii de pro$il

  ac#"

  a/A/

  ac#" +( )

  :=

  180

  73.385=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  14/31

  c#" ( ) 0.458=

  + a+an+an n( )c#" ( )

  :=

  x1 25:= x2 36:=

  x x1 x2+ 61=:=

  in ( ) +an ( ) :=

  x%2 %1+

  2 +an n( )in ( ) in +( )( ):=

  x 163.147=

  % 0:= 20:= ha 1:= cp 0.25:=

  3.3.1.& Elementele geometrice ale danturii

  m+

  mn

  c#" ( )3.279=:=

  ha

  ha

  mn

  0.667=:=

  h$

  ha cp+

  mn

  0.611=:=

  h ha h$+ 1.278=:=

  1 m+%1 81.967=:=

  2 m+%2 118.033=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  15/31

  $1 1 2 h$ 80.745=:=

  a1 1 2 ha+ 83.301=:=

  1 1 2 mn x1+ 156.967=:=

  2 2 2 mn x2+ 226.033=:=

  a1 2+

  2191.5=:=

  b1 1c#" +( ) 37.5=:=

  b2 2c#" +( ) 54=:=

  + 20:=

  a1 ac#"b1

  a1

  1.104=:=

  a2 ac#"b2

  a1

  0.866=:=

  b2 aa 76.6=:=

  b1 b2 0.5 mn+ 77.35=:=

  3.3.1.( 6radul de acoperire

  1

  2%1+an a1( ) %2+an a2( )+ %2 %1+( ) +an n( ):=

  11.088=

  b2"in ( )

  mn13.678=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  16/31

  3.3.1.* 'andamentul angrena5ului

  a 0.12:=

  a 1

  a

  $ c#" ( )

  1

  %2

  1

  %1+

  0.923=:=

  3.3.1.- 0orte de angrenare

  &+

  2 +1

  1

  1.298 104

  =:=

  &a &++an ( ) 2.021 104=:=

  &r

  &+

  c#" ( ) +an n( ) 1.033 104

  =:=

  3.3.1.1/Veri$icarea angrena5ului

  #erificarea la solicitarea de contact

  %%* % %&+,A ,V , ,

  b21u 1+

  u:=

  415.572=

  P1

  #erificarea la incooiere

  &

  &+,A ,V ,& ,&

  b2mn&a /a :=

  & 239.775=

  & P1

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  17/31

  #erificarea lipsei ascutirii dintilor

  "a1 a1

  1

  %1

  0.5 3.14 2 x1 c#" ( ) +an +( )+( ) in +( ) in a1( )( )+

  m+:=

  "a1 420.042=

  #erificarea lipsei subtaierii

  u1 0.5 1 "in +( ) mnha

  x1

  "in +( ) 76.86=:=

  3.3.1.11 Elemente constructi"e

  a 250:= m

  D1 1.6 1 131.148=:=

  3 mn 4.5=:=

  c1 0.25 b1 19.338=:=

  L1 1.5 1 122.951=:=

  Dc1

  $1 2 D1+

  2101.446=:=

  n 0.5 mn 0.75=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  18/31

  Capitolul IVVeri$icarea la incal#ire a reductoarelor

  4.1 +ngerea si materiale de ungere pentru reductoarele cu roti dintate

  4.1.1 Adoptarea materialului de ungere

  3.12:= m

  "unsoare cu ulei

  r 2.6 107:=

  4.1.2 Sistemele de ungere

  Angerea prin imersiune se utilizeaza pentru B=12 m4s. Trebuie sa se scufunde inbaia de ulei cate o roata de la fiecare treapta. $dancimea de scufundare este minima

  unui modul sau 1(mm si maxima ' module latreapta rapida, iar roata ultimei treptepana la 145 din diametrul ei sau 1(( mm.

  4.2 'andamentul total al unui reductor

  k 1:= a 0.923=

  P1 6.573=

  2 k 1+( ) 4=

  n 0.75=

  l 0.99:=u 0.98=

  +1

  k

  i

  al2 k 1+( ) u

  n=

  := + 0.873=

  L 1.5 10 3:=

  P$L L&LL

  2

  106

  := &L

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  19/31

  P$u

  b h a0.66

  2.7 106

  :=a

  u 1P$u

  Pi

  :=P$u

  4.3 'ecalcularea carcaselor

  0.025 a 4.788=:=

  1 0.3 1.436=:=

  h 1.5 7.181=:=

  h1 1.51 2.154=:=

  + 1.5 7.181=:=

  c 0.8 3.83=:=

  c1 0.81 1.149=:=

  1.5 7.181=:=

  adoptam 8:=

  1 0.75 6=:=

  a#p+am 1 8:=

  2 0.50 4=:=

  adoptam 2 6:=

  k 3 2 18=:=

  1.5 7.181=:=

  adoptam 10:=

  1 5 23.938=:=

  adoptam 1 24:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  20/31

  l2 17:=

  l

  1

  6:=

  l3 1.3 a1 108.291=:=

  l4 18:=

  l5 0.5 a1 41.65=:=

  a+ 25 106:=

  a1

  316 +1

  a+ 0.477=:=

  a2

  316 +2

  a+ 0.583=:=

  4.3.2 Calculul supra$etelor reductorului

  a3 pentru reductor cu o treapta de roti dintate cilindrice

  a2

  2+ 1+ 11.728=:=

  ra1

  2+ 1+ 11.675=:=

  L r+ a+ 214.902=:=

  l b1 2+ 2+ 106.925=:=

  a2

  2

  1

  + ++ 31.473=:=

  +an r

  a2.766 10

  4=:=

  c#" 90:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  21/31

  / L l 2 L l+( )+

  2

  2r

  2+( )+ 2 a r+ a r( )+ l

  2 r+( )

  a

  c#"+

  +:=

  / 5.231 10

  4

  =

  Capitolul %Calculul arborilor

  %.1 Alegerea materialului

  %.2 Predimensionarea arborilor

  !a:

  316 +1

  a+ 10 6

  47.675=:=

  !a::

  316 +2

  a+ 10 6

  58.268=:=

  %.2 !istantele dintre rea#eme si roti

  Lc 315:=

  Clisiera 512# %T$% 15#)

  l!1

  Lc

  2l2+ l4+

  l5

  2+ 213.325=:=

  l!2

  l5

  2l1+ +

  b1

  2+ 75.5=:=

  %.2.2 Calculul reactiunilor si momentelor in punctele importante

  a3 angrenaje cilindrice cu dinti inclinati

  &! &! "in ( ) 1.119 103=:=

  &! &! c#" ( ) 1.346 103=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  22/31

  k 0.5:=

  7.8 103

  :=

  V De2

  2

  4L0 10

  9 0.036=:=

  9.807:=

  ; V k 1.363 103=:=

  $R0:RELE &

  1. alculul reactiunilor in plan ertical

  2

  ; &!+( ) l!1 2 l!2+( ) &+ l!2

  2 l!2500.803=:=

  4

  ; &!+( ) l!1 &+ l!2+

  2 l!2 1 9.996 103=:=

  ; &!+ 2 &+ 4 1.819 10 12

  =!. alculul reactiunilor in plan orizontal

  2

  &a

  1

  2&r l!2 &! l!1 2 l!2+( )

  2 l!2 2.097 10

  3=:=

  4

  &!l!1 &r l!2 &a1

  2

  2 l!2 1.377 104=:=

  &! 2+ &r+ 4+ 1.818989403545856 10 12=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  23/31

  5. alculul momentelor de incooiere in cele doua etape

  i1 0:=

  i2 0:=

  i3 ; &!+( ) l1 1.489 104=:=

  i4 4( ) l!2 7.547 105=:=

  i1 0:=

  i2 &!l!1 2.871 105=:=

  i3 4( ) l!2 7.547 105=:=

  i4 0:=

  ). 9omentele incooietoare rezultante

  i1 i12

  i12+ 0=:=

  i2 i22

  i22+ 2.871 105=:=

  i3 i32

  i32+ 7.549 105=:=

  i4 i42

  i42+ 7.547 105=:=

  2. 9omentele incooietoare echialente

  e1 i12 +1

  2+ 3.143 105=:=

  e2 i22 +1

  2+ 4.256 105=:=

  e3 i32 +1

  2+ 8.177 105=:=

  e4 i42 +1

  2+ 8.175 105=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  24/31

  aim1 45:= ai0 75:=

  aim1

  ai0

  0.6=:=

  %tabilirea diametrelor in punctele importante pentru arborele & < !a:>

  !a: 47.675=

  1

  332 e1

  aim1 41.435=:=

  1 !a::=

  1 47.675=

  1 40:=

  2

  332 e2

  aim1 45.843=:= 12 1 4+ 44=:=

  2 12 4+ 48=:=

  Deoarece pe acest tronson se monteaza rulmentul se adopta pentru d! o aloare multiplu de 2

  2 50:=

  3

  332 e2

  aim1 45.843=:= 24 2 6+ 56=:=

  4 2 50=:=

  4

  3 32 e4

  aim1 56.985=:= 3 4 5 51.985=:=

  3 26:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  25/31

  l!!1

  L0

  2l2+ l4+

  l5

  2+ 117.825=:= l!!1 68:=

  l!!2 !a:2.5 119.189=:= l!!2 54:=

  l!!3

  l5

  2l1+ + c1+ 37.974=:= l!!3 29:=

  $R0:RELE &&

  1. alculul reactiunilor in plan ertical

  2 4:=

  4 9.996 103=

  2

  &+

  2:=

  2 6.49 103=

  !. alculul reactiunilor in plan orizontal

  2

  &r l!2 &a2

  2+

  2 l!2 2.029 10

  4=:=

  4

  &r l!2 &a2

  2+

  2 l!2 2.029 10

  4=:=

  2 4+ &r =(

  5. 9omentele de incooiere in cele doua plane

  i2 i4:=

  i4 0:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  26/31

  i3 2l!2 4.9 105=:=

  i2

  i1:=

  i1 0:=

  i3 4l!2 1.532 106=:=

  ). 9omentele incooietoare rezultante

  i2 i22

  i22+ 7.547 105=:=

  i3 i32

  i32+ 1.608 106=:=

  i4 i42

  i42+ 0=:=

  2. 9omentele incooietoare echialente

  e2 i22 +2

  2+ 1.066 106=:=

  e3 i32 +2

  2+ 1.776 106=:=

  e4 i42 +2

  2+ 7.522 105=:=

  %tabilirea diametrelor in punctele importante pentru arborele &&

  1

  332 e1

  aim1 41.435=:=

  !a:: 58.268=

  !a:: 25:=

  41 1 4+ 45.435=:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  27/31

  2

  332 e2

  aim1 62.248=:= 41 45.435= 41 39:=

  4 41 4+ 43=:=

  3 4 6+ 49=:=

  3

  332 e3

  aim1 73.799=:= 23 3 3+ 76.799=:=

  4

  332 e1

  aim1 41.435=:= 2 4:= 2 41.435=

  l!3

  32:=

  l4 36:=

  %.4 Alegerea penelor

  pentru arborele &

  b 6:=

  h 6:=

  +1 3.5:= arbore

  +2 2.8:= butuc

  pa 65:=

  l12 &

  h pa 2.361 10

  4=:=

  Pentru arborele &&

  b 6:=

  h 6:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  28/31

  +1 3.5:= arbore

  +2 2.8:= butuc

  1:=

  %.4.1 Calculul lungimii penelor

  10:=

  W

  %

  33

  32

  b +1 3 +1( )2

  2 3 3.876 104=:=

  i3

  W%

  41.502=:=

  m 0:=

  l 270:=

  1:=

  c 300:= 9Pa

  c1

  1

  mc

  +

  1.928 106=:=

  60:=

  1:=

  1 160:=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  29/31

  c 0.65c 195=:=

  Wp

  3

  3

  16

  b +

  1

  3

  +

  1

  ( )2

  2 3 7.822 104=:=

  m

  +2

  2 Wp6.208=:=

  45.7217:=

  c1

  1

  m

  c+

  :=

  c 27.324=

  cc c

  c2

  c2

  +

  :=

  c 27.324=

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  30/31

 • 7/18/2019 Mosoi Vlad

  31/31