Anboto 426

  • View
    487

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Anboto 426

  • 1. 2011ko irailaren 2a 10. urtea - 426 zk. Herririk Herri anboto durangaldeko astekaria3 Amalurra18 Berbaz8 www.anboto.org Menu ekologikoa eskainiko du irailetik Eraginkortasunez gidatzeko eta hirianJuanito Gallastegi: Nire oroitzapen aurrera Platerueneko jatetxeak bizikletaz ibiltzeko ikastaroa Durangoneta hausnerketekin idatzi dut liburuaLurralde Planarenarabera, 8.074etxebizitza eraikilitezke 8 urtean Jaurlaritzaren Lurralde Zati Planak 4.037-8.074 etxebizitza aurreikusi ditu Durangaldean Izurtzan saihesbidea eta Iurretan lurpeko pasabidea eraikitzea ere aurreikusi dute 2Rock diskoaaurkeztuko duKilaueak ElorrionKULTURA Iditu Records estudioe-tan grabatu zuten zazpi kantakoRock izeneko lehenengo diskoa aur-keztuko dute Atxondo, Otxandio,Non Stop 24 ordu, KIROLA Gaixotasuna kirolik ez egiteko aitza- kia ez dela erakutsi guran, 24 ordu geratu barikElorrio eta Lazkaoko musikariekosatzen duten Kilauea taldekoekJon Karro triatleta bizikletan ibiliko da Jon Karro. Iron Man bat amaitzen Europako lehen diabetikoa da tria-Elorrioko jaietan. Bihar joko duteElorrion, eta bertan ipiniko duteabadiarraren tleta abadiarra. Erronka berri honetan, Durangaldean zehar ezarriko du ibilbidea irai-diskoa salgai, 5 euroan. AtxondokoGaztetxean daukaten entsegu loka-erronka bizikletanlaren 24an, Abadiotik irtenda. Ultra-fondo- ko munduko txapelduna bidelagun du. 15lean aurkeztu digute diskoa. 13D u r a n g oNeanderthaleko gizakiarengaineko erakusketa 3B e r r i zFrankismoaren biktimeiomenaldia irailaren 11n4M a l l a b i aKultur Etxeko teilatua konpondudu udalak uda aprobetxatuta 6Z a l d i b a rEuskalmetek estazioaipini du Eitzaga auzoan7

2. H22011ko irailaren 2a, barikua anbotoHERRIRIK HERRIDURANGALDEALurralde ZatiPlana, behinbetiko onartutaDatozen 16 urteetan lurrei zer erabilera emangozaien zehazten duen plana onartu du Jaurlaritzakatozen 16 urteetan Duran-eskaintza urriaren ondorioz espe-D galdeko herrietako lurzoruen erabilera (lurrakzertara bideratuko diren) zehazten kulaziorik eman ez dadin, kopu- ru hori handitu daiteke. Formula berria aplikatuz, etxebizitza beha-duen Lurraldearen Zatiko Plana rrizana, orokorrean, 4.037 eta 8.074onartu zuten uztailaren 26an Eus-artean ezarri dute. Herririk herri,ko Jaurlaritzan. Mallabia eta Otxan- hauek dira zenbatekoak: Duran-dio ez daude plan horren barruan,go (2.803/1.402), AbadioDebabarreneko eta Araba erdial-(946/473), Elorrio (662/331), Berriz Plana joan zen uztailaren 26an onartu zuen Eusko Jaurlaritzak.deko zati-egitasmoetan jaso dituz- (459/230), Iurreta (514/257), Zal-telako, hurrenez hurren. dibar (367/183), Atxondo (125/63), Etxebizitzei dagokionez eskai-ni beharreko gutxieneko eta gehie- Maaria (43/22), Garai (22/11) eta Izurtza (20/10). Iurretan lurpeko pasabidea gauzatzeko neurririk edo bal-dintzarik.nezko kopuruak zehaztuta daudeplanean. Datozen 8 urteetan,Jarduera ekonomikoari dago- kionez, 1990etik 2002ra lurzoru eta saihesbidea IzurtzanAmorebieta-Etxano etaElorrio arteko garraio publi-beharrizana 2.360 etxebizitzakoa kontsumoak eskualde egituran Garraio ereduari dagokionez,ere, herri gunea bateratuz. Era koen plataforma esklusiboaizango dela kalkulatu dute; bainaizandako prozesua hartu dute erre- planak Iurretan eta Izurtzanberean, Izurtzak hainbesteere ezarri gura dute, esatera- ferentziatzat; urteko 10 ha. Ondo- auto emaria gutxitzeko egitas-bider eskatu duen saihesbidea ko, autobusentzako errei pro- rioz, planak ezartzen duen derri-moak jaso ditu. Iurretan N-634ere jasota dator planean. pioak eginez. Herriak lotzekoDatozen 8 urteetako bizileku gorrezko lurzoru industrialarenerrepidea lur azpitik bidera-A-8 autopista Durangalde bizikletentzako bidegorri sareabeharrizana 4.037 eta 8.074eskaintzaren udal aplikazioa (zor- tzea aurreikusi dute eta, bidemailako joan-etorri luzeak egi- osatzea ere jaso dute; herriartean ezarri dute tzi urterako kopuru handitua), beretik, baita gainazalean gera-teko erabiltzea aurreikusi dute barrukoak ez eze, herriak bata gutxienez, 113,63 ha da eta, gehie-tzen den lur zatia birmoldatzea Planean, baina ez da zehazten besteagaz lotzeko bideak. nez, 227,25 ha. J.DerteanoABADIOMuntsaratz auzokoGaur iluntzean, 19:00etan, Donien-atxa altxatzeagaz batera emangodiete Abadioko MuntsaratzDiru-laguntzakjaiak asteburuanauzoan jaiei hasiera. Iluntzean etagauean, besteak beste, KalitateaFundazioaren laguntzagaz antola-euskara ikasleentzatturiko parrillada eta DJ emanaldia2010-2011 ikasturtean euskara ikasten arituDomekara arteko egitarau zabala prestatu dute izango dituzte.auzo elkartekoek Muntsarazko jaietarakoHurrengo egunekoa, zapatu- direnek egin ahalko dute diru-laguntza eskariako Mozorro Egunekoa, da ekital-dirik gehien jasotzen dituen jaie-Asteon zabaldu dute epea, etagatzen dutenek jasoko dute matri-tako eguna. Besteak beste, umeen- irailaren 30era arte aurkeztu ahal kularen kostu guztia udalarentzako jokoak, buruhandiak,izango dituzte 2010 eta 2011 ikas- laguntzatik. Jose Luis Navarrokarta-jokoa eta gastronomia txa-turtean euskara eskolak jaso dituz-alkateak azpimarratu duenez,pelketak izango dira aukeran. tenek Abadioko Udalak eskain- laguntzak jasotzeko, gutxienez, Irailaren 3ko lehenengo ekital-tzen duen diru-laguntza jasotze- % 80ko asistentzia ziurtatu behardia 11:00etan hasiko den Argazkiko eskariak. du eskatzaileak.Rallya izango da; eta goiz, arratsal-Joan den ikasturtean euska-de eta gauez ere adin eta gustu guz-ra ikastaroetan jardun dutentietako lagunentzat hainbat propo-herritarrek matrikula-kostuaren Euskaltegiaren ziurtagiriasamen ditu programazioak. %100 jaso ahalko dute. Hain zuzen aurkeztu beharko dute,ere, izena emandako ikastaroa-besteak beste, eskatzaileekren saio guztietara joan izana fro-Zapatuko Mozorro Egunerako,irailaren 3rako, antolatu Errota kultur etxean zein Udaldituzte ekitaldirik gehienErrota kultur etxean zeinMediatekan aurkeztu ditzaketeUdal Mediatekan aurkeztu interesdunek diru-laguntzadaitezke eskariakeskaerak. Horretarako, NANaren Zapatu gauean, esaterako, kopia eta matrikularen ordaina-23:30ean su-artifizialak eta giria, euskaltegiaren ziurtagiria00:00etandantzaldia izango dira. (emandako eta jasotako orduenJaien azken egunerako, irailarenMatrikularen kostu guztiazehaztasunekin eta ikastaroaren4rako, eskaintza zabala dakar Mun-jasoko dute saio guztietarahasierako eta amaierako datare-tsarazko jaietako egitarauak. Goi-joan direla frogatzen dutenekkin), eta kontu- zenbakia aurkez-zean hasi eta despedidarako txo- tu beharko dituzte. Udalaren web-kolatadaren aurretik jai giroa izan- gunean dago diru-laguntzariOhiturazko tortilla eta paella txapelketak izango dira. go da bertan nagusi. I.E.buruzko informazio guztia. I.E. 3. Herririk herrianboto 2011ko irailaren 2a, barikua3HDURANGOAlderdiekinbatzen hasi daMenu ekologikoaDurangokoTxosna Batzordeaeta aukera ugariaTxosna Batzordeak erronda hasi duDurangoko udalbatzarrean ordez-karitza duten alderdi guztiekin.PlaterueneanIrailaren 8an Kultura Batzordea Durangaldeko baserritarren eta Marisatsabilduko da, eta bertan euren ikus-puntua azaltzea gura dute.elkartearen bidez eskuratuko dituzte produktuak Udalagaz sinatutako akordioa2009an amaitu zen, eta harrezke- kasturteari berrikuntzaz bete-tearen laguntza izango dute.ro udalak ordura arteko errotazioberdinagaz jarraitu du. Baina Txos- Ita ekin diote Plateruena kafe antzokiko sukaldean. Astelehe-netik zapatura, eguneko menua Janari osasuntsuaren aldeko apustua egiteaz gainera, eskual- deko baserritarrekin lan egitea daematen jarraituko dute, bainaasmoa, azaldu du Itsaso Olivei-Irailaren 8ko Kultura hainbat berezitasunekin. ra jatetxeko arduradunak.Batzordean euren ikuspuntuaBerrikuntzen artean esangu-jakinarazi gura duteratsuena menu ekologikoa da. Berrikuntza ugariAntzokiak egunero produktu eko-Egunero izango da berezitasunenlogikoekin prestatutako lehenen- bat: astelehenetan %10eko des-na Batzordeak ez du txosnagunea go eta bigarren plater bana eskai- kontua, martitzenetan plater kon-Zumar kalean jarri gura: Adinniko ditu. Platerean jartzen duten binatua eskainiko dute menuazguztietako durangarrentzat ekin-jenero guztia ekologikoa dela ber- gainera eta eguaztenetan bestetzak antolatzen ditugu, eta Zumar matzeko, nekazaritza ekologi-herrialde batetako jakiren bat.kalean jende gutxiagok parte har- koan diharduten Durangaldeko Eguenetako kafea eta barikueta-tzeaz gainera, aparte geratzen da baserritarren eta Marisatsa elkar- ko aperitiboa antzokiaren kontuherri giroa aberasteko, diote.izango dira. Gainera, orain arte Sinadura bilketari dagokio- moduan, jateko begetarianoanez, hilabete honetan herriko Janari osasuntsuaren aldekoematen jarraituko du antzokiak,hainbat lekutan sinatzeko auke- apustua egin gura dutela eta baita umeendako menu erdiara erraztuko dute. Abuztuan, taber- adierazi dute Plateruenetikere. Menu bonoa eskuratuta,na batean, ia 500 sinadura lortu hamargarren bazkaria doan ema-dituztela jakinarazi dute. J.D.ten jarraituko dute. J.G. Oporraldiaren ondoren, eguenean zabaldu dute sukaldea. Neanderthal sasoiko GARAI Otea-Loran gizakiaren gainekoelkarteko erakusketa ikusgaikomunak, konponduta Landako Gunean atonduko dute bihar eta etzi; Utzailaren 11n hasi zituzten Otea- 1.300 metro karratu dira, Izotz Aroari eskainitaLoran elkarteko komunak berriz- teko lanak, eta abuztuaren erdial- Bihar eta etzi Izotz Aroko gizon Erakusketan Izotz Aroan exis-derako amaitu zituzten, udal neanderthalari buruzko erakus-titu ziren animalien (mamuta, arduradunek azaldu digutenez. keta ikusgai egongo da Landakohartza) tamaina errealeko make- Eraikinaren irisgarritasuna Gunean. 1.300 metro karratutan, tak ere egongo dira.bermatzeko helburuagaz egin sasoi hartako gizakia zelan bizi Muntaia berean, baina bestedituzte lanok. Guztira, proiektua- zen jakiteko modua eskainiko dute,erakusketa baten moduan anto- ren aurrekontua 30.874 eurokoa hainbat euskarri erabiliz; irudi ani- latuta, bisitariak dinosauroenizan da, eta horietatik 5.445 euro matuak, entzuteko prestatutakomaketak (T-Rex, Triceratops) Eusko Jau