Click here to load reader

Aralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimili

  • View
    181

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Aralin Panlipunan 8 - Ang demand ng mga mamimili

PowerPoint Presentation

Aralin 8Ang Demand at ang Mamimili

Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!

Aralin 8Ang Demand at ang Mamimili

Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos!

Panimula:Ang pagsusuri sa ekonomiks ay nagsisimula sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa loob ng pamilihan; ang mamimili at ang nagtitinda. Ang mamimili ay bumubuo at nagsasagawa ng mga desisyon patungkol sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto. Ito ang bumubuo sa economic cycle.

Economic CycleProductionpaglikha ng kalakalDistributionpagbebenta o pamamahagi ng kalakalConsumptionPaggamit ng kalakal

BREAK MUNAAlin sa mga sumusunod ang pipiliin mo?

KalakalBRANDBakit?SabonSafeguard o Green CrossToothpasteColgate o HapeeKapeNescafe o Great TasteSukaSilver Swan o Datu Puti

DemandAng kagustuhan ng mga mamimili na bumili ng isang kalakal o paglilingkod.Dami ng produkto na nais bilhin ng mga konsyumer sa isang takdang presyo.

Salik na nagpapabago sa DemandPresyoDi-Presyong SalikKita ng MamimiliPopulasyonPresyo ng mga Kaugnay o Kapalit na ProduktoPanlasaInaasahan ng mga Mamimili

BATAS NG DEMANDMataas ang demand ng isang kalakal kung mababa ang presyo nito.Bumababa ang demand ng kalakal kung tumataas ang presyo. Ceteris Paribus

Ano ang Ceteris Paribus?Nangangahulugan na lahat ng ibang salik ay hindi nagbago.May mga kalakal na kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago ang demand nito.

Ano ang market demand?Ito ang pinagsama-samang dami ng demand sa isang produkto.

Demand ScheduleAng demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa ibat ibang presyo.

Demand Schedule ng KendiPrice (P)Demand Quantity (Q)510420330240150.5060

Ang schedule na makikita sa talahanayan ay tumutukoy sa quantity demanded ara sa kendi sa ibat ibang presyo. Malinaw na ipinapakita ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded ng kendi para sa mamimili.

Demand CurveAng graph na batay sa demand schedule na nasa talahanayan. Kung ilalapat sa graph ang ibat ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded ay mabubuo ang demand curve para kendi. Kung tutuntunin ang mga puntong ito ay makabubuo ng isang kurbang pababa o downward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili.

Demand Curve

Paglipat ng Demand CurveNagkakaroon ng paglipat ng demand curve kung nagkakaroon ng pagbabago sa demand ng isang kalakal.Lumilipat ang demand curve pakaliwa kung bumababa ang demand ng kalakal. Lumilipat naman ang demand curve pakanan kung tumataas ang demand ng kalakal.

Matalinong Pagpapasya, pagtugon sa pabago-bagong demand.Mas makabubuti kung hindi agad susunod sa uso upang hindi agad magkaroon ng malaking pagbabago sa demand.Matutung tipirin ang kita. Ang labis na paggastos ay hindi mainam.Bago bumili ng kalakal, humanap at tignan ang presyo ng kahalili at kaugnay na kalakal.

TANDAAN!Ang tamang paggasta at pagkonsumo ay nakakatulong upang maging matatag ang presyo ng kalakal sa pamilihan.

Sa anong mga paraan mo ipinapakita ang iyong pagiging matalinong mamimili?PAGPAPAHALAGA

References:Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing HouseDe Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHIMateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

Search related