Click here to load reader

Bahasa Malaysia kssr1

  • View
    753

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Bahasa Malaysia kssr1

  • 1. TAHUN 1

2. Standard 2.2 Membaca dan memahami perkataan,FOKUSrasa dan ayat daripada pelbagaikandunganUTAMAsumber dengan sebutan yang betul.Standard 2.2.3 Membaca dan memahami ayatPembelajaran tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.FOKUS Standard 3.3 Membina dan menulis perkataan ,kandunganfrasa dan ayat dengan betulSAMPINGANStandard 3.3.2 Membina dan menulis perkataanPembelajaran yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul 3. OBJEKTIFPada akhir pengajaran , murid dapat :i.Membaca lima ayat tunggal daripada pelbagai bahanbacaan dengan sebutan yang betul.ii.Membina dan menulis lima perkataan dan ayatdengan betul.PENGISIAN i. Ilmu : Sains, Muzik dan kesihatanKURIKULUM ii. KBT : Belajar Cara Belajar - KontekstualSISTEMBAHASATatabahasa : kata nama am, kata adjektifMEDIA Bahan maujud, kad gambar, CD lagu, video 4. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITIPENGISIAN KURIKULUMCATATANLangkah 1 KBT : Lampiran 11. Murid membaca seni kata lagu secara kelas. Kontekstual Seni kata lagu2. Murid menyanyi mengikut rentak seni kata Ilmu:lagu Buah-buahan mengikut visual yangMuzikdipaparkan.Langkah 2 KBT : Lampiran 11. Guru dan murid bersoaljawab tentang nama Kontekstual Kad perkataanbuah-buahan yang terdapat dalam seni kata Kajian Masa Depan Kad gambarlagi. -Fasa imaginasi2.Guru meminta murid mengeja nama buah- -Fasa tindakanbuahan yang terdapat dalam seni kata lagu.-Keusahawanan3.Murid menyebut perkataan berdasarkanNilai:gambar yang dipaparkan. Bersyukur, rajin4.Murid memadankan kad gambar denganIlmu : kad perkataan dan menyebutnya. KesihatanLangkah 3Sistem Bahasa: Petikan.1. Murid membaca petikan pendek tentang-Kata nama ambuah-buahan. -Kata adjektif2. Guru dan murid bersoaljawab tentang petikanyang dibaca.3. Murid membaca petikan secara individu dankelas. 5. AKTIVITI PENGISIANCATATAN KURIKULUMLangkah 4 KBT :Lembaran1. Murid melengkapkan ayat dengan KontekstualKerja 1perkataan yang betul berdasarkan gambar. Ilmu:2. Murid membaca semula petikan yang Kesihatantelah dilengkapkan secara kelas.Pentaksiran Sistem Bahasa: Petikan1. Murid membaca kata nama am dan kata -Kata nama amadjektif yang terdapat dalam petikan. -Kata adjektifPemulihanKad perkataan1. Murid membaca kad perkataanKad gambarberdasarkan gambar.2. Murid memadankan gambar denganperkataan .PengayaanLembaran1. Murid membaca kad perkataanKerja 2 Yang diberikan.2.Murid membina ayat daripada perkataanyang telah dibaca . 6. PEMULIHAN Suaikannanas betiktembikai pisang rambutan 7. PENGAYAAN Bina ayat : 1. ___________________________________________________________________________2. ___________________________________________________________________________ 8. 3. _______________________________________________________________________________4. _____________________________________________________________________________