Bentuk muka-bumi

 • View
  704

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

 • PengenalanKajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terhasil. Saling kaitan antara bentuk-bentuk fizikal dengan manusia juga ditegaskan supaya interaksi dan saling hubungan dapat dijelaskan. Kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semulajadi dan tanih dititik beratkan.

 • Struktur Bumi

  Objektif Pembelajaran

  Menyenaraikan struktur bumiMenjelaskan struktur bumi

 • Terdiri daripada astenosfera (separa cair)Arus perolakan punca gempa bumi

 • Latihan PengukuhanNyatakan tiga zon utama di dalam sistem bumi (3 markah)a. ..b. ..c. ..

 • 2. Berdasarkan rajah di bawah,labelkan bahagian bahagian yang bertanda I hingga IV. l. lV.

 • TINDAKAN AIR MENGALIR ( SUNGAI )

 • TINDAKAN AIR MENGALIR : SUNGAIObjektifMenyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir (sungai) akibat tindakan hakisan dan pemendapan mengikut peringkat-peringkat sungai.Menjelaskan dengan contoh bentuk mukabumi proses tindakan air mengalir (sungai) akibat hakisan dan pemendapan.

 • Lurah bentuk V Hakisan dasar giat

  berbanding hakisan tebing Lurah bentuk U Hakisan melebar di tebing

  cekung dan pemendapan pula di tebing cembung Lurah bentuk U Hakisan melebar di tebing

  cekung dan pemendapan pula di tebing cembung Lurah bentuk U semakin melebar akibat proses pemendapan giat

 • Lurah bentuk VHakisan dasar giat berbanding hakisan tebing

  Air terjunSusuh bukit Likuan SungaiTasik ladam

 • Latihan Pengukuhan

  1. Nyatakan dua jenis tindakan air mengalir (sungai).a. .b. .2. Namakan tiga jenis peringkat sungai.a. b. c.

 • Senaraikan bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir (sungai).a. Peringkat muda i. ii. b. Peringkat tua i. ii.

 • LATIHAN PENGUKUHANNyatakan 2 kepentingan laut dan lautan kepada manusiaa. ..b. ..Berikan dua kesan akibat tumpahan minyaka. b.

 • LAUT DAN LAUTAN

 • Laut dan lautanObjektif:

  memahami proses pembentukan terumbu karangmemahami kepentingan potensi laut dan lautan.memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkah-langkah mengurangkannya.

 • TERUMBU KARANG

  Faktor yang mempengaruhi pembentukan

  i. cahaya matahariii. air laut yang jernihiii.kemasinan air lautiv.suhu air lautv. pengaruh ombak dan pasang surut

 • KEPENTINGAN DAN POTENSI LAUT DAN LAUTAN.Sumber perikananSumber pendapatanSumber airSumber mineralJalan perhubungan dan pengangkutanKawasan rekreasiPenyederhanaan suhuSumber altenatif*

 • KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP LAUT DAN LAUTAN KesanBuangan sisa hotelKumbahan domestikPenggunaan bahan kimiaUjian senjata nuklearBuangan sisa dan industri Tumpahan minyak

 • PEMBENTUKAN GUNUNG BERAPI

 • PEMBENTUKAN GUNUNG BERAPIObjektif :Memahami proses pembentukan pelbagai bentuk muka bumi Mengkaji pengaruh terhadap kegiatan manusia

 • PEMBENTUKAN GUNUNG BERAPI

  Aktiviti igneusAktiviti igneusBentuk muka bumi jalar luar terobosanBentuk muka bumi jalar dalamrejahanPembekuan magma di bawah permukaan bumiPembekuan lava di permukaan bumi

 • Bentuk muka bumi jalar dalam

 • Bentuk muka bumi jalar luar

 • LATIHAN PENGUKUHANNyatakan dua buah gunung berapi di Asia Tenggara yang masih aktifa. ..b. ..Berikan dua jenis lava gunung berapia. ..b. .

 • Nyatakan dua kepentingan gunung berapi kepada manusiaa. .b. .

 • TAMATTERIMA KASIH