Bibliografia załącznikowa

 • View
  1.029

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja dotycząca zasad sporządzania bibliografii załącznikowej.

Text of Bibliografia załącznikowa

 • 1. Sporzdzamy bibliografi zacznikow
  • Opracowaa: Karolina Patyk

2. Bibliografia

 • Bibliografia jest to uporzdkowany (alfabetycznie lub chronologicznie) spis dokumentw dobranych wedug ustalonych kryteriw, speniajcy zadania informacyjne.

3. Bibliografia

 • S rne rodzaje bibliografii: bieca, narodowa (rejestrujca materiay opublikowane na terenie caego kraju), osobowa (utwory danego autora lub o danym autorze), retrospektywna (rejestrujca dokumentyz okrelonego, zakoczonego odcinka czasu), specjalnai zacznikowa.

4. Bibliografia zacznikowa

 • To bibliografia, bdca spisem rde, ktre autor wykorzystywa przy pisania pracy lub ktre poleca czytelnikowi jako zwizanez tematem pracy. Zazwyczaj umieszczana na kocu ksiki lub artykuu. Inaczej jest nazywana literatur.

5. Opis bibliograficzny

 • To uporzdkowany wedug okrelonych zasad zesp danych o dokumencie sucych do jego identyfikacji.

6. Elementy opisu:

 • Nazwisko autora, autorw(autorzy s wymienieni wg kolejnoci wystpowania na karcie tytuowej)
 • Imi autora
 • Tytu dokumentu
 • Oznaczenie wydania ( jeli jest to wydanie 1 lub nie ma w ksice informacji, ktre to jest wydanie ten element opisu pomijamy. Informacje o zmianach dokonanych w wydaniu naley skrci np.: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.)

7. Elementy opisu:

 • Wydawca
 • Miejsce wydania( nazwa miejscowociw ktrej znajduje si wydawnictwo; jeli wydawnictwo ma kilka siedzib podajemy pierwsz nazw miejscowociz wymienionych)
 • Rok wydania( element obowizkowy opisu)
 • Objto ksiki

8. Czym si rni literatura podmiotuod literatury przedmiotu?

 • Literatura podmiotu:
 • To wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mog to by dziea literackie, dziea sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, filmi inne.
 • Literatura przedmiotu:
 • Pozycje krytyczno literackie, ktre posuyy do opracowania tematu, czyli publikacjeo przedmiocie pracy,o cytowanych dzieach czy autorach.

9. Oglne zasady sporzdzania bibliografii zacznikowej

 • Opisy powinny by uporzdkowanew kolejnoci alfabetycznejlubw kolejnoci cytowania w tekciei kolejno ponumerowane,
 • jeeli autorw jest dwch lub trzech naley podawa nazwiska i imiona oddzielajc je od siebie przecinkami,
 • jeeli autor nie jest znany, lub jeli autorw jest wicej ni trzech opis zaczyna si od tytuu,

10. Oglne zasady sporzdzania bibliografii zacznikowej

 • jedynym elementem opisu bibliograficznego, ktry umieszczamyw cudzysowie jest tytu czasopisma,
 • znaki przestankowe :;,. - / () naley stosowa konsekwentnie!!! Kady elementopisu naley wyranie oddzieli od nastpnego przyjtym znakiem interpunkcyjnym.

11. Plan prezentacji

 • Imi nazwisko, klasa
 • Temat:
 • I. Literatura podmiotu:
 • II. Literatura przedmiotu:
 • III. Ramowy plan wypowiedzi:
 • 1. Okrelenie problemu:
 • 2. Kolejno prezentowanych treci:
 • 3. Wnioski:
 • IV. Materiay pomocnicze:

12. Plan prezentacji

 • Ramowy plan wypowiedzi uoone po kolei i wypunktowane zagadnienia, o ktrych chcesz mwi w swojej prezentacji.

13. Przykady:

 • 1.Gombrowicz W.,Ferdydurke , Krakw 1994.
 • 2. Habielski R., Osica J.,Midzy niewola wolnoci , Warszawa 1998.
 • 3.Polityka gospodarcza , red. B. Winiarski, Warszawa 1999.
 • 4. Staff L.,Kowal[w:]Poezje , Lublin 1986.