Calendari curs: 2011-2012

Embed Size (px)

Text of Calendari curs: 2011-2012

 • Escola La gessera

  caseres

 • Curs: 2011-2012

  dill dim dmc dij div diss dium

  1111 2222 3333 4444

  5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111

  12121212 Comen-Comen-Comen-Comen-cen les cen les cen les cen les classesclassesclassesclasses

  13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818

  19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525

  26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

  Setembre

 • dil dim dimc dj div dis diu

  1111 2222

  3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

  10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

  17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

  24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 CastanyadaCastanyadaCastanyadaCastanyada

  29292929 30303030

  31313131 LLIURE LLIURE LLIURE LLIURE

  DISPOSICIDISPOSICIDISPOSICIDISPOSICI

  Curs: 2011-2012

  Octubre

  PROVES CINQU

 • dil dimt dimc dij div dis diu

  1111 2222 3333 4444 5555 6666

  7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313

  14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020

  21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727

  28282828 29292929 30303030

  Curs: 2011-2012

  Novembre

 • dil dim dimc dij div dis diu

  1111 2222 3333 4444

  5555 6666 7777 8888 9999 LLIUREDIS-LLIUREDIS-LLIUREDIS-LLIUREDIS-POSICIPOSICIPOSICIPOSICI

  10101010 11111111

  12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717 18181818

  19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525

  26262626 27272727 28282828 29292929 30303030 31313131

  Curs: 2011-2012

  Desembre

  VACANCES DE NADAL

 • dil dim dimc dij div dis diu

  1111

  2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

  9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

  16161616 17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222

  23232323 24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929

  30303030 31313131

  Curs: 2011-2012

  Gener

 • dil dim dim dij div dis diu

  1111 TEATRE CM/CSTEATRE CM/CSTEATRE CM/CSTEATRE CM/CS LILLA DEL LILLA DEL LILLA DEL LILLA DEL TRESOR TRESOR TRESOR TRESOR TortosaTortosaTortosaTortosa

  2222 3333 4444 5555

  6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212

  13131313 14141414 15151515 DijousDijousDijousDijous LlarderLlarderLlarderLlarder

  16161616

  17171717 CarnavalCarnavalCarnavalCarnaval

  18181818 19191919

  20202020 LLIURE LLIURE LLIURE LLIURE

  DISPOSICIDISPOSICIDISPOSICIDISPOSICI

  21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626

  27272727 28282828 29292929

  Curs: 2011-2012

  Febrer

 • dil dim dimc dij div dis diu

  1111 2222 3333 4444

  5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111

  12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 Teatre AnglsTeatre AnglsTeatre AnglsTeatre Angls Robin&Hood Robin&Hood Robin&Hood Robin&Hood

  GandesaGandesaGandesaGandesa

  17171717 18181818

  19191919 20202020 21212121 22222222 23232323 24242424 25252525

  26262626 TROBADA TROBADA TROBADA TROBADA

  DEDEDEDE ZERZERZERZER HortaHortaHortaHorta

  27272727 28282828 29292929

  30303030 31313131

  Curs: 2011-2012

  Mar

  SETMANA CULTURAL 2011SETMANA CULTURAL 2011SETMANA CULTURAL 2011SETMANA CULTURAL 2011

 • dil dim dimc dij div dis diu

  1111

  2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888

  9999 10101010 LLIURELLIURELLIURELLIURE

  DISPOSICIODISPOSICIODISPOSICIODISPOSICIO

  11111111 12121212 13131313 14141414 15151515

  16161616 17171717 18181818 TEATRE EI/CITEATRE EI/CITEATRE EI/CITEATRE EI/CI REUSREUSREUSREUS

  Les set cabretesLes set cabretesLes set cabretesLes set cabretes el el el el llopllopllopllop

  19191919 20202020 21212121 22222222

  23232323 Sant JordiSant JordiSant JordiSant Jordi

  24242424 25252525 26262626 27272727 CSCSCSCS Coneix Coneix Coneix Coneix

  la Terra Altala Terra Altala Terra Altala Terra Alta GandesaGandesaGandesaGandesa

  28282828 29292929

  30303030 LLIURE LLIURE LLIURE LLIURE

  DISPOSICIDISPOSICIDISPOSICIDISPOSICI

  Curs: 2011-2012

  Abril

  VACANCES DE PASQUA

 • dil dim dim dij div dis diu

  1111 2222 3333 4444 5555 6666

  7777 8888 9999 10101010 11111111 Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra

  Alta Alta Alta Alta CMCMCMCM La FontcaldaLa FontcaldaLa FontcaldaLa Fontcalda

  12121212 13131313

  14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020

  21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra

  Alta Alta Alta Alta CICICICI ArnesArnesArnesArnes

  26262626 27272727

  28282828 29292929 30303030 31313131

  Curs: 2011-2012

  Maig

  Proves sis

  Mostra de teatre: Bot

  COLNIES EI/CI TAMARIT

 • dil dim dimc dij div dis dium

  1111 Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra Coneix Terra

  Alta EIAlta EIAlta EIAlta EI La PoblaLa PoblaLa PoblaLa Pobla

  2222 3333

  4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010

  11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616 17171717

  18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 ACABEM ACABEM ACABEM ACABEM CLASSESCLASSESCLASSESCLASSES

  23232323 24242424

  25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

  Curs: 2011-2012

  Juny

  Colnies CM/CS CARDONA

 • DOCUMENTACI CARPETA INICI DE CURS: Carta de compromsCarta de compromsCarta de compromsCarta de comproms Normes d i nici de cursNormes d i nici de cursNormes d i nici de cursNormes d i nici de curs