De (nieuwe) gebruiker

  • View
    2.240

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lezing: De (nieuwe) gebruiker Sprekers: Annet Daems en Vicky Franssen, KH Mechelen VVBAD Studiedag "De Nieuwe Gebruiker" Datum: 27 mei 2010 Locatie: Arteveldehogeschool Gent

Text of De (nieuwe) gebruiker

  • 1. De (nieuwe) gebruikerGeneratie Einstein, anders dan vorigegeneraties?27 5 - 2010Annet Daems & Vicky FranssenMedia Expertise CentrumKHMechelen

2. Thema van vandaag
Web 2.0, Bibliotheek 2.0, sociale media, Google, ... We worden meer en meer om de oren geslagen met nieuwe technologien en tools die ons het leven gemakkelijker zouden moeten maken. Dag na dag worden we aangespoord om mee te gaan met onze tijd en al deze nieuwigheden te omarmen en in onze diensten op te nemen. Hoe anders kan je de veranderende gebruiker adequaat bedienen ?
Maar wie is nu die veranderende gebruiker en wat maakt hem dan zo anders dan de vorige generatie(s)?
3. Beschrijving Generatie Einstein
7 kenmerken volgens Boschma & Groen (2006)
Mediasmart
Professionele ontvangers
Constant in contact met generatiegenoten
Emotionele functie van media/middelen
Verticale/hobby segmenten i.p.v. horizontale/demografische (leeftijd, nationaliteit)
Lezen n reageren: tweerichtingsverkeer
Respect voor authenticiteit (echtheid, oprecht, gezag)
Mediatraining nodig ! cf. ringtones & cf. boek
Bekijken films alsof ze producent zijn
Maken/kraken
Neem ze GSM af ^^
Probleem voor marketeers of niet ?
Docent hoeft geen vriend te zijn, en ons hoeft ons niet te kennen, respecteren rollen en willen gezag en autoriteit
4. MEC: jongeren, UGC en nieuws
Hoe en in welke mate consumerenze (nieuwe) web 2.0 media-content?
Hoe en in welke mate consumerenze (traditioneel) nieuws?
Hoe interactiefzijnze in hun (nieuwe) mediagedrag? Participerenzeeffectiefaan UGC ?
5. MEC: jongeren, UGC en nieuws
Wat is het seeding gedrag en niveau: share/ send / comment / zelf content maken ?
Verschillen ze t.o.v. volwassenen ?
Jongeren = Y-generatie (1982-2001)
Volwassenen = X-generatie (1965-1980)
6. Interessantebevindingenuitfocusgroepsessies
7. MEC-onderzoek
Focus groups
5 groepen: 21 studenten a/d KHMechelen
14 vrouw, 7 man
10 ASO, 10 TSO, 1 BSO
8 COM, 5 IMS, 3 BM, 2Interieur, 1 TRM, 1 Jou, 1 LSO
2 groepen: 14 scholieren uit Mechelse
10 man, 4 vrouw
7 ASO, 1 KSO, 3 TSO, 1 BSO, 2 ontbreken
5 kind van collega-lector, 4 allochtonen via H30 (hiphoppers) en 5 via Smartschool
8. Jongeren zijn traditionele nieuwsconsumenten
+18: 50% consulteert dagelijks nieuws
tv en internet
radio 1/3
krant zeer weinig (uit verveling)
-18: 33% consulteert dagelijks nieuws
tv
Geen duidingprogrammas
te laat of te oud (-18 jarigen)
Volt is OK qua format
Phara is mijne God (+18 vr. COM studente)
9. Men is tevreden over het huidige aanbod
Algemeentevreden
Geen genre datpositiefuitsteekt
Elk genre met eenpersoonlijkelink
regionaal, binnenlands, buitenlands
~ land van herkomst/toekomst
~ studiekeuze, interesses,
Geenpolitiek, geeneconomie
Meerjongeren, trends, stijlen, cultuur
Voor -18: mag in eennew format
VOOR, niet DOOR jongeren
10. Scannen meer dan diepgraven
Feiten: het weten is voldoende, meer hoeft niet
Meer maatschappijrelevante zaken
Geen accidenten/incidenten, is relevant voor slechts weinigen
Nieuws heeft een houdbaarheidsdatum
Te veel en te lang van hetzelfde gaat vervelen
Als ze meerwillen weten: wikipedia-like kort verloop hapklaar voorgeschoteld krijgen en/of zoals vader of docent geschiedenis/economie het samenvat en uitlegt
Kader
Samenvatting op zondag (-18 jarigen) zoals telenovelles
11. Structuur en scheiding der zaken
Nieuws gescheiden van priv: niet op GSM
Geen humor voor hard/ernstig nieuws.
Voor -18 jarigen kan dit wel, zeker in speciale format
Showbizz, Faits Divers, ... = zijbalk-nieuws
Opinies/UGC: duidelijkheid dat het opinies zijn
Y heeft GEEN TIJD ergo willenDUIDELIJKHEID
12. Ze zijn niet de prosumers zoals gehoopt
Kennen/gebruiken RSS niet
1/3 lid van nieuwsbrief
Zullen niet betalen voor nieuws
Ze multitasken meestal switchend en schakelen zaken uit indien taak belangrijk wordt
13. Authenticiteit, herkenning = vertrouwen
Vertouwen officile
nieuwskanalen
Minder/niet UGC
(wiki en andere)
Willen bij UGC
gatekeepers/supervisie
Wantrouwen UGC
voor nieuws, zitten er
niet op te wachten
Kan wel op jongerensites
14. Internet isvoorcommunicatie en ontspanning
Allen MSNen meest op internet
Bijna alle +18 SNS: Facebook
Helft -18 SNS
Liever geennieuws op Facebook
< conform Thelwall (2008) >
Ifso, dan via pull principe, geen push
15. De internet-generatie moet nog komen?
Wel vaker op internet en web 2.0 dan ouders
Minder vaak tv, maar tv is bron voor nieuws
De nog jongere generatie is de netgeneratie
Zij zijn er mee opgegroeid, wij niet
Zij komen uit facebooktijdperk, wij uit anoniem internettijdperk
Bewust van digitale footprint/schaduw
Vanaf 16 jaar interesse in nieuws
16. Interessante bevindingenuit interviews en literatuurstudie
17. Interactiviteit is moeilijk
Blogs blijken niet op te leveren, wat verhoopt, behalve bij Netlog
Reacties op nieuwsartikels zijn vaak beperkt
Jongeren 12-18 hebben minder schroom en gaan meer reageren
lean backward en lean forward media; maar jongeren krijgen informatie graag hapklaar;
maak applicaties
zo gemakkelijk
mogelijk
18. Research Group for Media & ICT, UGent
Gratifications and Seeding Behavior of Online Adolescents
C. Courtois
P. Mechant
L. De Marez
G. Verleye
19. resultaten
Slechts een minderheid van web 2.0 gebruikers participeren actief
20%80% verdeling ts high and low-frequency seeders
Slechts een minderheid participeert actief (seeders) terwijl een meerderheid helemaal niet bijdraagt (free-riders of leechers)
20. Enkele cijfers
YouTube: 6% vd gebruikers post 90% vd videos
Flickr: 20% vd gebruikes bezit meer dan 82 % van de fotos
Wikipedia: 2% vd gebruikers is verantw. voor 60% vd artikels
in online communities: 90% vd gebruikers zijn lurkers die nooit bijdragen en 9% draagt een beetje bij en 1% staat voor bijna alle bijdragen.
21. Internet motivaties
motieven en functies om zelf bij te dragen aan het internet en web 2.0 applicaties volgens Courtois, Mechant, De Marez & Verleye (2009)
22. Soorten seeding
Narrative-seeding (teksten)
Media-seeding (opladenvideo, clips, foto)
Metadata- seeding: (a) a tags, (b) scores, (c)reactie op content.
Hoejongergebruiker, hoemeer seeding
Vrouwenblijkenmeernarratieve en media-seeders te zijn
Hoelageropleiding, hoemeer media seeding, hoeminder narrative
23. Eigenaardigheden
Online gebeurenishetverlengde van het offline gebeuren.
Je kan jongeren online alertmakendoorzeattent te maken op voorheninteressante offline evenementen.
De mix iscruciaal.
Je bereiktjongerenparadoxaalgenoeg op het internet doorzenaarbuiten te latenkomen en doorzeaan te spreken in hetverlengde van hun offline activiteiten en omgekeerd.
24. Toevallige conversatie door generatie X op Facebook,
op 24 mei 2010
Lezen digitaal een boek, becommentariren het, geven commentaar op elkaar(s voorstellen), stellen andere boeken aan elkaar voor
web 2.0 en web 3.0 zonder technologie !
25. Kan je jongeren bereiken met content?
Als je dicht genoeg bij hun leefwereld komt, zou dat moeten lukken
Focus op publiek, niet op content
Als de content leuk en aantrekkelijk is
Niet het gewone nieuws, wel experience content
Interactie is zeer belangrijk, dat ze hun gevoelens erover kunnen formuleren; maar vooral ook dat ze content kunnen delen
26. Gen Y en video
Videos over topics die jongeren aangaan, worden het meest bekeken; entertainment-gerichte content
Hoogste score: muziek videos (15%)
Gevolgd door movie trailers (11%)
Entertainment news (8%)
Adult/erotic content (8%).
Veel bekeken content types zijn ook nationale nieuwsitems, fragmenten uit TV shows,sportfragmenten en volledige films
(Brian Haven, 2006, Forrester Research)
27. Kritische succesfactoren
Jongeren op de juiste manier benaderen, volgenwat er in hun leefwereldgebeurt, de basis van eencommunityisgeven en nemen
Openstaanvoor de community, commentaarlatengeven, dingenkunnenlatenaanbrengen via forum, whats in for me centraalzetten, ietskunnenwinnen, ergenskunnenaanmeedoen of geefzeconcretetips of adviesgeven
Betrouwbaarheid en niet te standaard, onderscheidend, verrassend, humor, anders
28. Interessantebevindingenuitenqutes:Y of generatieEinstein X
29. MEC-onderzoek
Online enqutes
Y- generatie: 15 26 jaarN=149
X- generatie: 30 50 jaarN=171
30. Personalia respondenten
Personalia Einstein (jongeren)
48,3% man; 51,7% vrouw
Gemiddelde leeftijd: 18,52 jaar
Minimum 15 jaar en maximum 26 jaar
ASO (algemeen) 52%
TSO (technisch) 29%
BSO/KSO/DO 17,5%
31. Personalia respondenten
Personalia X (volwassenen)
47,4% man; 52,6% vrouw
Gemiddelde leeftijd: 42,36 jaar (30 -50)
ASO (alg.) 51,5%
TSO (technisch) 37%
BSO/KSO 10%
== Y
> Y
< Y
32. Tijd per MEDIUM
Oudere X minderinternet (algemeen & voor nieuws) dan jongere X
Oudere Y meerinternet dan jongere Y
Oudere Y meer kranten(betalend en gratis)& magazines dan jongere Y
33. X: alleappl. dalen met leeftijd, exc. mail en websites
Y: Informatieve/ernstige internet appl. met de leeftijd funappl. met de leeftijd: MSN, YT, Games, Netlog(~literatuur)
34