IKT NPP 150124 07 - SS - IKT u srednjim stručnim školama - Područje rada Ekonomija, pravo i administracija - Dejan Pejčić

Embed Size (px)

Text of IKT NPP 150124 07 - SS - IKT u srednjim stručnim školama - Područje rada Ekonomija, pravo i...

Srednje struno obrazovanje

Srednje struno obrazovanjePodruja rada van tehnikeTrenutno stanje u SSOU 15 podruja (33 oblasti rada) preko 580 profila (drugi, trei i etvrti stepen i specijalizacija) izvor: ZUOV Pregled obrazovnih profila po podrujima rada i trajanju obrazovanja

Analizirana podruja radaPoloprivreda, proizvodnja i prerada hraneumarstvo i obrada drvetaHemija, nemetali i grafiarstvoTekstilstvo i koarstvoTrgovina, ugostitelstvo i turizamEkonomija, pravo i administracijaPrirodno-matematikoKultura, umetnost i javno informisanjeZdravstvo i socijalna zatitaOstala delatnost linih usluga

Prisutnost informatikih temaRaunarstvo i informatika 1.razredPrimena raunarstva i informatike u pojedinim podrujima rada i profilimaPoslovna informatikaAutomatska obrada podatakaPrimena raunara u .Raunarstvo i informatika (1.r 68-74)RbNaziv modulaCiljevi : Osposobljavanje uenika za .1.Osnove raunarske tehnike korienje osnovnih mogunosti raunarskog sistema 122.Obrada teksta rad sa programima za obradu teksta 163.Tabelarni prorauni rad sa programom za tabelarne proraune 164.Slajd - prezentacije izradu slajd - prezentacija i njihovo prezentovanje 125.Internet i elektronska komunikacija korienje Interneta i elektronsku komunikaciju 14OcenjivanjeVrednovanje ostvarenosti ishoda vriti kroz:1. praenje ostvarenosti ishoda2. testove praktinih vetina A ishodi.?. manipulie deljivim resursima u lokalnoj mrei. napravi cirkularna pisma. unosi formule u elije;... bira, oblikuje i modifikuje grafikone izrauje interaktivne slajd prezentacije koristi raznovrsne Internet - servise

Tehniar zatite od poararazred - 722. razred - 68 + blok603. razred - 70 + blok 604. razred - 60 + blok 60Uvod u predmet Raunarstvo i informatika - 4Raunarski sistem - 12Grafiki operativni sistem Windows - 8Obrada teksta u raunaru - 42Raunarske komunikacije - 8

Obrada crtea na raunaru - 14Obrada slike na raunaru - 10Izrada prezentacije - 20Internet, prezentacije na Internetu - 16

Programi saznovani na prozorima (programiranje, naredbe, izrazi, klase, nizovi) - 70+60Rad sa bazama podataka - 40 + 60 blokInformacioni sistemi - 20

Trgovina1. razred2. razredTrgovacRaunarstvo i informatika (0+2)Trgovinski tehniarRaunarstvo i informatika (0+2)Poslovna informatika (1+1)Araner u trgoviniRaunarstvo i informatika (0+2)

I razred /74 asova/(za trogodinje i etvorogodinje obrazovne profile)Osnove informacionih tehnologija /12 asova/Ishodi: Objasni znaaj i ulogu raunara i IT u svakodnevnom ivotuPodesi i objasni znaaj korienja ergonomskog radnog okruenjaRazlikuje i primeni jedinice za merenje koliina informacija Razlikuje i opisuje funkcionalnost osnovnih delova raunarskog sistema (tablet raunari, pametni telefoni), spoljnih memorija i perifernih ureajaRazlikuje i opisuje funkcionalnost i strukturu programskog dela raunaraObjasni znaaj primene prava na intelektualnu svojinu

Osnove rada u operativnom sistemu sa grafikim interfejsom /14 asova/Ishodi:risti GUIObjasni logiku organizaciju diska i razlikuje primenu logikih imenaObjasni znaaj razliitih formata datotekaKreira kataloge i datotekeRazlikuje primenu komandi za uvanje datoteka Kreira i menja organizaciju skladitenja podataka na spoljnim memorijama upotrebom razliitih programa za manipulaciju

Osnove rada u operativnom sistemu sa grafikim interfejsom /14 asova/Ishodi:Kompresuje/dekompresuje datotekeKoristi postupke pronalaenja podataka po raznim upitimaPrilagodi osnovne postavke u OSPrilagodi osnovne postavke u OS za tablet raunare i pametne telefone Instalira i deinstalira softverKoristi program za pomo pri raduPostavi i ukloni atribute dostupnosti i vidljivosti kataloga i datotekaKoristi programe za zatitu od zlonamernih programa

Internet i elektronska komunikacija /18 asova/Ishodi:Objasni znaaj primene LAN-aPrimeni rad sa datotekama i katalozima u LAN-uRazlikuje osnovne hardverske komponente neophodne za funkcionisanje LAN-aPrimeni tampanje preko mrenog tampaaObjasni znaaj primene Interneta u svakodnevnom ivotuKoristi razliite postupke za pronalaenje resursa na InternetuKoristi razliite oblike slanja i prijema elektronske pote

Internet i elektronska komunikacija /18 asova/Ishodi:Postavlja datoteke i primenjuje saradniki rad na deljivom prostoru na InternetuKoristi drutvene mree, forumeRazlikuje prednosti i mane upotrebe drutvenih mreaPrimeni elektronski podrano uenjePrimeni virtuelni telefon i video konferencije

Obrada teksta /30 asova/Ishodi:Prilagodi radno okruenjePrimeni postupke tehnike slepog kucanjaPrimeni razliite postupke i programske opcije za oblikovanje tekstaKreira sekcijeKreira i modifikuje tabeleUmetne i podesi razliite objekte u tekstuKreira i alje cirkularno pismo

Obrada teksta /30 asova/Ishodi:Kreira reference i sadraje u dokumentuKreira i prilagoava ablon dokumenta za korienjeKoristi razne stilove pri oblikovanju dokumentaPostavlja datoteke i primenjuje saradniki rad na deljivom prostoru na Internetutampa dokumenat

II razred /74 asova/(za trogodinje i etvorogodinje obrazovne profile)

Prezentacije /28 asova/Ishodi:Vri manipulaciju sa slikama i multimedijomKreira multimedijalnu slajd prezentacijuKoristi Master slajdPrimeni pravila izrade i predstvljanja slajd prezentacijeKoristi Web alate za izradu slajd(frame) prezentacijaPostavlja datoteke i primenjuje saradniki rad na deljivom prostoru na Internetu Kreira i postavi jednostavnu Web prezentacija upotrebom gotovih alata

Tabelarni prorauni /30 asova/Ishodi:Otvori jednu i vie radnih knjigaUbaci novi radni list, preimenuje i brie ve postojeiFormatira sadraj elijeUpotrebi relativne, meovite i apsolutne adrese elija u formulamaIzvede formule korienjem razliitih funkcija (SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, COUNTIF, SUMIF, IF ... )Primneni uslovno formatiranjePrimeni sortiranje i filtriranje podatakaPrimeni manipulaciju nad podacima sa vie radnih listova

Tabelarni prorauni /30 asova/Ishodi:Napravi razliite vrste grafikona i dijagrama iz podataka u radnoj knjiziPodesi osnovne postavke radnog listatampa niz elija iz radnog lista, ceo radni list, odreen broj kopija radnog lista, celu radnu knjigu, odreeni grafikonPostavlja datoteke i primenjuje saradniki rad na deljivom prostoru na Internetu

Elektronsko poslovanje / 16 asova/Ishodi:Objasni elemente i osnovne funkcije elektronskog poslovanjaObjasni elemente i funkcije elektronske trgovineNarui robu i usluge elektronskim putemKupuje u elektronskoj prodavniciIzvri elektronske transakcijeKoristi internet u javnoj upravi i razume koncept e-government-aObjasni elemente i funkcije elektronskog bankarstvaKoristi usluge elektronskog bankarstvaKoristi elektronski novac i elektronski ekKoristi digitalni potpis, javni i privatni klju i digitalni sertifikatKoristi zatitu i mere bezbednosti u EP

Predlog modula za III i IV razred (etvorogodinji obrazovni profili)Elektronsko poslovanje /46 asova/Ishodi:Objasni elemente i osnovne funkcije elektronskog poslovanja u poslovnom okruenjuObjasni primenu B2B model elektronskog poslovanjaObjasni B2C model elektronskog poslovanjaNavede i objasni oblike M-poslovanjeRazlikuje telekomunikacione kanaleRazlikuje medijume komunikacijeRazlikuje protokole i interfejs

Elektronsko poslovanje /30 asova/Ishodi:Objasni ulogu i znaaj GIS i GPSObjasni znaaj i ulogu Interneta u javnoj upravi i e-governmentKoristi resurse Interneta u javnoj upravi i e-governmentObjasni znaaj zatita informacionih sistemaObjasni ulogu sigurnosti podataka u elektronskom poslovanjuPrimeni principe sigurnosti podataka u elektronskom poslovanjuObjasni funkcionisanje elektronskog platnog prometa i sistema plaanjaPrimeni postupke sistema elektronskog plaanja

Objasni znaaj i ulogu primene elektronskog novca i elektronskih ekovaKoristi mobilni i smart telefon u EPObjasni distribuiranost elektronskog bankarstvaObjasni primenu ATM sistemi/bankomatiObjasni primenu POS sistemi i fiskalne kaseObjasni telefonsko bankarstvoObjasni SMS bankarstvoObjasni WAP bankarstvoObjasni primenu WEB, TV i On-line PC bankarstvo

Primeni resurse internet bankarstvaKoristi usluge elektronskog bankarstvaObjasni elektronske mree meubankarskih plaanjaObjasni principe funkcionisanja elektronske prodavniceNarui robu i usluge elektronskim putemKupuje u elektronskoj prodavniciIzvri elektronske transakcijeObjasni ulogu i znaaj IT za obradu transakcijaKoristi digitalni potpis, javni i privatni klju i digitalni sertifikatKoristi zatitu i mere bezbednosti u EP

Baze podatakaIshodi:razlikuje osnovne pojmove o bazama podatakaobjasni pojam baze podataka i organizovanje baze podataka (tabele, slogovi, polja, tipovi podataka u poljima i svojstva polja);kreira novu bazu podataka i snimi bazu podataka na odreenu lokaciju ureaja za uvanje podataka;kreira i sauva tabelu i odredi polja i tipove podataka u njima;objasni pojam primarnog kljua i indeksa, kao i svrhu povezivanja tabela u bazi podataka i vanost definisanja pravila povezivanja;definie primarni klju;

postavi indeks u odreeno polje, bez doputanja duplikata;promeni atribute polja (veliina polja, format broja, format datuma);doda i obrie slogove u tabeli;doda i prilagodi podatke u slogu i brie podatke iz sloga;koristi komandu pretraivanja za pronalaenje odreene rei, broja ili datuma u slogu;kreira veze izmeu tabela: jedan prema jedan, jedan prema vie;kreira i obavlja promene nad tabelama, upitima, obrascima i izvetajimapronae i upravlja podacima iz baze podataka koristei upite i funkcije za sortiranje raspoloive u aplikacije

otvori postojei obrazac, napravi i sauva obrazac;koristi obrazac za unos, izmenu i brisanje zapisa;dodaje i menja tekst u zaglavlju i podnoju obrasca;primenjuje filter na tabeli ili obrascu, iskljuuje filter na tabeli ili obrascu;kreira i uva jednostavni upit koji obuhvata jednu ili dve tabele;dodaje uslov upitu i koristi sledee operatore: =, =, , AND, OR;ureuje upite: dodavanje, uklanjanj