Click here to load reader

Llibres digitals

  • View
    369

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Llibres digitals

  • 1. Els Llibres de text digitals - Editorials & Docent -Seminari TAC- Secundria Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)Albert Garcia i IglesiasMar 2012

2. Temari E-books Llibre digital Prestacions dun llibre digital Llibre de text digital Com treballem amb els llibres de text digitals? Exemples Com escollir un garcia iglesias de text digitalalbert llibre2 3. E-BooksLlibre DigitalLlibre de Text Digital ealbert garcia iglesias 3 4. Dispositius de lectura tamb sanomena llibre digital (e-reader) al dispositiu que permet llegir aquests llibres.Aquests dispositius, tamb anomenats e-books llegeixenels formats de llibre digital. albert garcia iglesias4 5. Dispositius de lecturaDiferents dispositius:llibre electrnic, ordinador, tablet, porttil, telfonombil, videoconsola, televisor, smartphone...albert garcia iglesias 5 6. Dispositius de lecturaPermeten una srie davantatges el llibre convencional:1.- Emmagatzamatge: Els e-books permeten portar varis llibres en el mateix dispositiu.2.- Anotacions: En tot moment et permet posar anotacions a les pgines i subratllar-les.3.- Punt de pgina: Quan tanques el e-book ja set queda memoritzat la pgina on estaves.4.- Mida de lletra: Pots configurar la mesura de lletra que vulguis.albert garcia iglesias6 7. Qu s un llibre digital? Publicaci que es difon en format digital i que necessitadun dispositiu electrnic per a ser llegida contingut digital = llibre digital Es distribueixen per diferents canals (llibreries en lnea,llocs de comer electrnic, webs deditorials, botiguesdoperadores de telefonia, etc). Avantatges: inmediatesa, mobililitat, interactivitat,actualitzaci permanent.... Experimenta nous models comercials (venda fragmentada,impressi a demanda...) Es poden vendre sempre (no sexhaureixen)albert garcia iglesias7 8. Prestacions dun llibre digital? El llibre digital t ms prestacions que el llibre de paper (sempre i quan laparell de lectura ho permeti): Elements multimdia: imatges fixes, vdeos, udio... Enllaos a daltres pgines de llibres digitals orecursos disponibles a la web. Cercador de paraules Marcat de textos (anotacions en memria) Navegaci Adaptaci a la vista (ajustar mida del cos del text) ialtres funcionalitats. albert garcia iglesias8 9. Llibres de text digitals & Continguts digitalsllibres de text digitals sn continguts en format digital que abracen la totalitat del currculum oficial de les matries. Fan servir en un grau raonable la potncia del mitj digital, incloent animacions, simulacions, vdeos, etc. T objectius combinats de transmetre informaci, desenvolupar habilitats, potenciar actituds, etc. albert garcia iglesias9 10. llibres de text digitals & continguts digitals continguts digitals sn continguts educatius en format digital enfocats a un tema o un objectiu educatiu concret. Es poden utilitzar en forma lliure en una seqncia temporal que cada docent ha de decidir. albert garcia iglesias 10 11. llibres de text digitals & continguts digitals Eixos ClauEquipamentProfessoratRecursos materials Preparat:(maquinari, programari i continguts) consumidor duna formaci inicial o contnua de qualitatConnectivitatMotivat:sha de sentir acompanyati valorat albert garcia iglesias 11 12. Qu NO s un llibre digital?Profesor Potchov de Moldavia. albert garcia iglesias 12 13. Llibre de text digitalTRADICIONAL DIGITAL albert garcia iglesias 13Mapa Creat per Josep Maria Painous 14. Llibre de text digitalConsideracions Ms que de llibre de text digital seria ms adient parlar de llibre web, ja que tot el contingut s noms accessible on-line, previ pagament de les corresponents llicncies. (escanejar el que ja tenien publicat en paper, fer-ne un pdf i incrutar-lo dins dun visor flash). Bsicament, pretenen continuar com si res no hagus passat, com si no hi hagus plataformes educatives basades en eines lliures i com si el fet de tenir al nostre abast tota la informaci del mn disponible a la xarxa no fes que el seu paper de creadors de continguts didctics hagi quedat obsolet. albert garcia iglesias 14http://enfocant.net/noticia/sobre-els-nous-llibres-de-text-digitals 15. Caracterstiques dels llibres de text digitalsSn interactius i innovadors, sn creats per experts docentsde cada matria, estan pensats per facilitar la tasca delprofessorat, afavorir la comprensi de la matria i linters delalumnat, i com no, fomentar ls de les noves tecnologies enlmbit educatiu. albert garcia iglesias 15 16. Caracterstiques dels llibres de text digitalsCaracterstiques que hauria de tenir un llibrede text digital: - Recursos multimdia interactius - Formes diferents ds - Materials de refor i ampliaci - Plataforma educativa - Quaderns dexercicis digitals - Editor dexercicis - Actualitzaci immediata - Idiomes - Costalbert garcia iglesias 16 17. Com treballar amb els llibres digitals? Llibre digitals (continguts)casaescola albert garcia iglesias17 18. Connectats dins i fora del centre educatiuduna manera fiable i segura LLARordinadorADSLTreballadorADSLFAMLIA CENTRE AlumneTDT / ordinador albert garcia iglesias18 19. Com treballar amb els llibres digitals? Xarxa Treball interactiuCentredocent educatiuLocal Treball explicatiuLlar XarxaTreball interactiualbert garcia iglesias19 20. Com treballar amb els llibres digitals? Quin equip necessiten els docents? Programa de gestialbert garcia iglesias 20 21. Com treballar amb els llibres digitals?CentreXarxa educatiuTreball interactiualumne Llar XarxaTreball interactiu Exemple : Els nostres llibres digitals. albert garcia iglesias21 22. Com treballar amb els llibres digitals? Quin equip necessiten els alumnes?albert garcia iglesias 22 23. Com treballar amb els llibres digitals?Centrat amb el llibre digital Primria Continguts DigitalsLlibres Digitals(voluntari) Secundria (voluntari)albert garcia iglesias 23 24. Com treballar amb els llibres digitals?Centrat amb els continguts digitalsContinguts Digitals Llibres Digitals albert garcia iglesias 24 25. Com treballar amb els llibres digitals?Dues realitatsContinguts DigitalsLlibres Digitals albert garcia iglesias 25 26. Exemples PropiOfertaDOCENT EditorialLlibres de text digitalalbert garcia iglesias 26 27. Exemples: Propi DocentLa Prestatgeria s un espai des del qual els centres docentsi altres entitats relacionades amb la docncia i elDepartament dEducaci poden crear llibres digitals amblalumnat demanera senzilla i cmoda. A mesura que es creen llibres nous, aquests queden emmagatzemats a la prestatgeria i estan a labast de tothom qui els vulgui consultar. albert garcia iglesias27 28. Exemples: Propi DocentFundaci CK-12Professorat construint materials didctics i compartint-lossota una llicncia CC...CK-12 li permet a un personalitzari produir contingut proposant denou per adaptar-se a all que shadensenyar, amb diferents mdulsque poden adaptar-se a estilsdaprenentatge de lalumne, de laregi, lidioma, o nivelldhabilitat, mentre sadapti a lesnormes locals deducaci Des daquest enlla podreu veure una demo:albert garcia iglesias 28 29. Exemples: Propi Docentalbert garcia iglesias 29 30. Exemples: Oferta Editorial per als Alumnes Llibres de text Digitals Quaderns Digitals Interactius Quaderns dEstudi per als Professors Llibres Guia dels Professorscorresponents a les diverses rees o matries que conformenel currculum de cada etapa educativa. albert garcia iglesias30 31. Exemples: Oferta Editorial Primria Crulla SecundriaConnecta 2.0llibre interactiu en xarxa Activar llicncia docentDocent Gestionar les llicncies per als alumnes nmero de llicncia Crear curs codi centreAlumnat Nmero de llicncia + codi del curs albert garcia iglesias31 32. Exemples: Oferta EditorialPer a lalumne:enllaos seleccionats per completar iampliar els continguts dels llibres, iactivitats interactives de dictat, clculestimat i autoavaluaci.Per al professor:programacions actualitzades,recursos didctics i una guia interactivaque inclou el llibre de lalumnedigitalitzat per projectar a laula en unUSB i en lnia.Connecta 2.0 compta amb uns alumnes molt especials: els Triplets,personatges que connecten emocionalment els nens i nenes amb elsaprenenentatges i alhora els transmeten els valors de la iniciativa i lentusiasmeper aprendre. albert garcia iglesias32 33. Exemples: Oferta Editorialalbert garcia iglesias 33 34. Exemples: Oferta Editorial http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/bg303c.htmlalbert garcia iglesias 34 35. Exemples: Oferta EditorialQuadern dexercicis digitalsEl Quadern dexercicis digitals s una Plataforma educativaamb ms de 3.000 exercicis que senvien i reben online, ique es corregeixen i avaluen automticament. Estespecialment dissenyada per realitzar un seguimentpersonalitzat de levoluci de laprenentatge de lalumnat. Descobreix tots els avantatges que ofereixen els Quaderns dexercicis digitals.albert garcia iglesias 35 36. Com escollir un llibre de text digitalLa pregunta s com triar o escollir un llibre de text?TRETS A OBSERVAR (llibre de Text Digital.) 1.- Aspectes formals. 2.- Contingut (estructura de les unitats didctiques) 3.- Aspectes metodolgics-didctics. 4.- Llenguatge hipermdia. 5.- Integraci programa de gesti. albert garcia iglesias 36 37. Com escollir un llibre de text digital1.- Aspectes formals Format Impressi - possibilitat de imprimir amb PDF - tipus de lletra - espai interlineal - unitats de percepci Illustracions: - informacions transmeses - relaci amb el text - reflex de la realitat - qualitat suggeridora - relaci amb ledat - QuantitatTRETS A garcia iglesias EN LAVALUACI DUN LLIBRE DE TEXT. albert OBSERVAR37Equip E-85 (1988). El llibre de text: un recurs que cal saber escollir. 38. Com escollir un llibre de text digital2.- Contingut Estructura de les unitats:- extensi- coherncia interna i externa de les unitats- desenvolupament temes- sntesi de les idees Vocabulari i estil:- claredat en exposici- introducci gradual de paraules, noms...- respecte a laprenentatge significatiu: connexi noves idees ambles treballades. Rigor cientfic de les afirmacions. Respecte als programes oficials.albert garcia iglesias OBSERVAR EN LAVALUACI DUN LLIBRE DE TEXT.TRETS A 38Equip E-85 (1988). El llibre de text: un recurs que cal saber escollir. 39. Com escollir un llibre de text digital 3.- Aspectes metodolgics-didctics Existncia de guia amb orientacions concretes. Equilibri informaci-activitats. Les activitats:- responen a la didctica de lrea.- adequades a ledat del nen- relaci amb aprenentatges previs.- promouen lobservaci, el raonament i lexpressi.- potencien la creativitat- fomenten adquirir hbits.- contemplen treball individual, en petit grup i en gran grup. Flexibilitat per adaptar-se a la relalitat i lentorn. Possibilitat dutilitzar-lo per ampliar, consolidar i reforarconeixements. albert garcia iglesias39TRETS A OBSERVAR EN LAVALUACI DUN LLIBRE DE TEXT.Equip E-85 (1988). El llibre de text: un recurs que cal saber escollir. 40. Com escollir un llibre de text digital 4.- Llenguatge hipermdia Elements multimdia: imatges fixes, vdeos, udio... Enllaos a daltres pgines de llibres digitals orecursos disponibles a la web. Cercador de paraules Marcat de textos (anotacions en memria) Navegaci Adaptaci a la vista (ajustar mida del cos del text) ialtres funcionalitats. Plataforma de suport (multieditorial). Permeten fer autoavaluacions. Poden haver varies llenges albert garcia iglesias40 41. El futurPenses que el llibre de text digital facilita/facilitariala teva tasca docent? S .......... (51%, 146 Vots) No ......... (37%, 106 Vots) No ho s (12%, 33 Vots) http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=1955Vots totals: 285Amb la quantitat de recursos que hi ha dintre de laxarxa, els llibres de text no crec que ens donin mspossibilitats, com a molt ms de les que ja tenim.Ls de llibres de text digitals millora els resultats acadmics albert garcia iglesias 41 42. El futurliPad ser el llibre de text del futurliPad convida a la lecturade llibresT una forma de subjecci semblant a la dun llibre; el seupes s lleuger i laccs s igual de rpid: obrir i llegir; i fins itot pots deixar un punt de llibre a lltima pgina llegida. albert garcia iglesias 42 43. Precs i preguntes albert garcia iglesias 43