of 15 /15
MGA BAHAGI NG PANANALIKSI K Preliminaring Pahina

Mga bahagi ng pananaliksik

Embed Size (px)

Text of Mga bahagi ng pananaliksik

Page 1: Mga bahagi ng pananaliksik

MGA BAHAGI NG PANANALIKSIK

Preliminaring Pahina

Page 2: Mga bahagi ng pananaliksik

Pamanahong Papel  isang uri ng papel-pampananaliksik

na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko.  Ito ay kadalasang kulminasyon ng mga pasulat na gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Tinatawag din itong term paper.

Page 3: Mga bahagi ng pananaliksik

FLY LEAF  ang pinakaunang pahina ng

pamanahong papel.  Walang nakasulat sa pahinang ito sa madaling salita blangkong papel ito.

Page 4: Mga bahagi ng pananaliksik

PAHINA NG PAMAGAT ito ay nagpapakilala sa pamagat

ng pamanahong papel.  Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang gumawa at komplesyon.

Page 5: Mga bahagi ng pananaliksik
Page 6: Mga bahagi ng pananaliksik

DAHON NG PAGPAPATIBAY  ang tawag sa pahinang

kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel.

Page 7: Mga bahagi ng pananaliksik
Page 8: Mga bahagi ng pananaliksik

DAHON NG PASASALAMAT inutukoy rito ang sinumang

nakatulong ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pananaliksik gayo’y nararapat na pasalamatan.

Page 9: Mga bahagi ng pananaliksik
Page 10: Mga bahagi ng pananaliksik

TALAAN NG NILALAMAN nakaayos ang

pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

Page 11: Mga bahagi ng pananaliksik
Page 12: Mga bahagi ng pananaliksik

TALAAN NG MGA TALAHANAYAN, GRAF

  nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

Page 13: Mga bahagi ng pananaliksik

IKALAWANG FLY LEAF  isang blangkong papel o pahina bago ang katawan ng pamanahong papel.

Page 14: Mga bahagi ng pananaliksik

ANG MGA PRELIMINARING PAPEL AY DI NILALAGYAN NG BILANG; KUNG MINSA, MATATAGPUAN DIN ANG

PAHINA NG PAG-AALAY NA MAAARING OPSYONAL. KANINO INIAALAY O INIHAHANDOG NG

MANANALIKSIK ANG PAPEL, ITO ANG NAKASULAT SA PAHINANG ITO NA

MAIKLI LAMANG NGUNI’T TUMUTUKOY SA KANYANG MGA

INSPIRASYON SA PAGSULAT.

Page 15: Mga bahagi ng pananaliksik