Peranan piagam Madinah dan struktur pemerintahan di madinah

Embed Size (px)

Text of Peranan piagam Madinah dan struktur pemerintahan di madinah

PowerPoint Presentation

1.3 Sistem Pemerintahan

Peranan Piagam MadinahJaminan ke atas kaumYahudi / bukanIslamPengiktirafanKe atas NMsebagai Ketua NegaraMenjamin Kebebasan BeragamaPenekananKonsep Keadilan/ Tanpa diskriminasiPembentukanSebuahKerajaan IslamYang kuat danberdaulatMewujudkan perpaduan kaum di MadinahMenjamin KeselamatanMadinah(PertahananBersama)

Struktur Pemerintahan di madinah

Ciri-ciri PemerintahanPemerintahan sederhana dan ringkasNabi muhammad s.a.w sebagai ketua negara. Mengetuai kuasa Eksekutif (Pelaksanaan) dan Judisiari ( penggubalan undang undang)Mereka yang dilantik memegang jawatan menerimanya dengan sukarelaJawatan jawatan : Ketua negaraNuqaba sahib al-sirr (setiausaha)Pemegang AmanahWali (Gabenor)KadiPenulisPenterjemahAmil (Pekerja)

Tindakan Nabi Muhammad s.a.wDi MadinahMembentuk satu akidah (a) Kehidupan penduduk Madinah tidak teratur sebelum kedatangan Islam (b) Nabi Muhammad s.a.w menyatukan penduduk di bawah satu akidah. akidah penghubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia

Terima Kasih