of 45/45
ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА,ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА Службени гласник РС, бр. 13/2012 од 24.02.2012. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање за период од три године, програми и начин организовања сталног стручног усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника; образац уверења о похађаном стручном усавршавању и друга питања од значаја за развој система стручног усавршавања. Члан 2. Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика. Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце (у даљем тексту: образовно-васпитни рад). Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање. Члан 3. Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним областима које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника у установи. Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља квалитета образовно- васпитног рада. Лични план професионалног развоја наставника, васпитача и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).

Pravilnik o stalnom strucnom usavrsavanju i sticanju zvanja nastavnika

  • View
    329

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o stalnom strucnom usavrsavanju i sticanju zvanja nastavnika

,

, , . 13/2012 24.02.2012. I. 1. : , , ; , , ; . 2. , . -, -, , ( : - ). . 3. , , ( : ) , . , , , , , - . , , ( : ). 4. :1) , :(1) , ;(2) , , , , , , . ;(3) : (, , h .); - ; ; , ; ;2) , ;3) ( : ), , :(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;4) ;5) , , ;6) , , . 1) 5) . 5. 4. . 1) 2) , , 40- . 4. . 2) 5) , ( : ) (" ", . 12/09 67/11).II. 6. , , , :1) ;2) ;3) :(1) ;(2) , ;(3) ;(4) ;(5) ;(6) ;(7) ;4) ;5) . 1. , . 1. .1. 7. 6. 1. 1) , ( : ) , , - - ., 1. . . 1. 2. : , , , , , , ; . . 1. 2. ., , . 8. :1) , ;2) ;3) ;4) ;5) ;6) , ;7) , ;8) - . 9. . " " 1. 31. . : , , , ( : ), , , . , , 7. 5. , :1) ;2) ;3) ;4) , ;5) (, , .) ;6) . , 24 . , 24 . . 30. . . 10. :1) , ;2) , , - ;3) ;4) 9. 4. . 1) 3) . 1. . 1) 2) 9. 4. 5) . 11. , . , . 1. , . , , , , 15. . 12. ., , . . , , : , . , . 13. , :1) ;2) , , . 11. 1. . , . 14., , , , :1) 10 - ;2) - ;3) - ., , , . , . , , , . 3. 100- 2129, . .2. 15. , , (" ", . 76/05, 100/07 - , 97/08 44/10). :1) , ;2) . 1. , , , .3. 16. 6. 1. 3) , , :1) , , 200 , , ;2) , , 200 , , ;3) , 70 , , ;4) , ;5) , , , ;6) , ;7) . , , , - , , . 17. 16. , , , ( : ) , , , , . 16. , , , , . . :1) ;2) ;3) ;4) ;5) . 16. , . , , , 30 . , , 30 , , : ; . . 1. 2. 100- 2129, .4. 18. . 17. , .5. 19. , , , , . , , , , , . , , ., , .III. , 20., ., , - , , , , ( : )., , , - , . 21.:1) , ;2) , , ;3) ;4) , ;5) , ;6) , ;7) , . , . , , . 22. :1) , ;2) ;3) , , :(1) ;(2) , , , ., , . ., , . 23. , , , , :1) ;2) 14. ;3) 22. . 2. 3. . 24. , , . 1. . IV. , 25. , , .-, , , . 2. , . . 26., , :1) , , ; ; ; , , , ; , , ;2) , , ;3) . 1) 2) ;4) ; - ; ; , ; , . , 1. . 27., , . , 68 , 24 , 44 ., 120 . . . ( : ), 25 . , , ., 19. 4. , . 28., 100 20 ., 16 :1) ;2) ;3) ;4) ., 120 30 8. . 120 , ., , 2. .V. 29., : , , . 1. , , . 1. 25 , , : 15 , - , - - . , 3. , .1. 30. , , ( : ):1) - ;2) -, , - - ;3) ;4) - ;5) , 120 , 50 ;6) : , , , , ( : ) 2 ;7) . , , , - . 31. , , 120 :1) 10 - ;2) - , - - ;3) - ;4) 70 , , 70 ;5) 2 ;6) . 32. , , :1) 12 - ;2) - , - - ;3) - ;4) 100 , 30 , 30 , ;5) 1 ;6) . 33. , , : 15 - ; , , ; - , - - ; - ; ; 2, 1 ; ; - . 34. 30. 1. . 2) 4), 31. . 2) 3) 32. . 2) 3) 33. . 3) 4), .2. 35. , ., , - , - . 36. 35. , : - ; - ; - ; - . 1. 30 . 1. , , , -, . , , 15 . 37. 15 . , 1. , . . 36. 37. , , 15 . , , 15 . 38. 60 . 1. , , 30 . - , , . - - , - . - . , , , , . , , 15 . , , 15 . 39. , , , 15 . 30 1. . 1. , , 30 . , , 15 . , , 15 .3. 40. , 40- , . , , , , , , , . . 41. 44. , , . 41., , :1) , , , ;2) , , , .;3) , ;4) ;5) ;6) , ;7) ;8) , . 42., , :1) ;2) , , ;3) ;4) - ;5) , ;6) . 43., , :1) , , - ;2) ;3) , ;4) ;5) , . 44., , :1) ;2) - , ;3) ;4) .4. 45., . 30 - 33. , 25 , , , , .VI. 46. 2012/2013. , . , 2012/2013. 2013/2014. :1) : , -, , , , , , , , , , - ;2) : , , , , . , 2014/2015. , 1. 31. 2013. . 47., 1. 2004. , 120 , 2013/2014. ., 1. 2004. , , 120 . 48. , , (" ", . 14/04 56/05). 49. " ", 20. . 110-00-265/11-09 , 8. 2012. ,. , .. , , , , :1) ;2) . , , :1) - ;2) .I. 1. 75% . 50, 75% . 50% . , . : ,

- , , , , ;- , , , ;- - , , , ;- ;- ;- ; ;- ;- - ;- ;- , ;- , ;- , , ;- ( , , ) (, );- - -, , , , ;- ;- ; , , , , - .- - ;- ;- ;- ;- ;- ;- - , - ;- , ;- ;- ;- - ;- ;- , ;- , .- - ;- ;- ;- , ;- ;- - ;- - ;- ;- , ;- - ;- ;- - - ;- .

- , . 75% . 50, 75% . 50% . , .II. ) 1. - ;2. - ;3. ;4. ;5. .) 1. - ;2. ;3. ;4. .III. ) , , , 1. - ; 2. ; 3. ;4. ;5. - (- ).) , , , 1. - ; ; ;2. ;3. - (- ).) 1. ; 2. ; 3. ; 4. - ; 5. . - ) 1. - : 1.1. ;1.2. , , ;1.3. , , , ;1.4. - , ;1.5. - ;1.6. - ;1.7. .2.- :2.1 ;2.2. - ;2.3. ;2.4. ;2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.8. ;2.9. .3. :3.1. ;3.2. ;3.3. ;3.4. ;3.5. , ;3.6. ;3.7. ;3.8. .4. :4.1. ;4.2. ;4.3. ;4.4. ;4.5. ;4.6. ;4.7. ;4.8. .5. :5.1. ;5.2. ;5.3. - ;5.4. .5.5. .) 1. - :1.1. ;1.2. , , ;1.3. ;1.4. - ;1.5. - ;1.6. - ;1.7.- .2.- :2.1. ;2.2. ;2.3. ;2.4. - ;2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.8. ;2.9. ;2.10. , .3. :3.1. ;3.2. ;3.3. ;3.4. ;3.5. ;3.6. ;3.7. .4. :4.1. , , ;4.2. ;4.3. ;4.5. ;4.6. ;4.7. , , - ;4.8. .5. :5.1. ;5.2., ;5.3. ;5.4. ;5.5. - ;5.6. . - ) , , , 1. - :1.1. ;1.2. , , ;1.3. ;1.4. - ;1.5. - ;1.6. - ;1.7. .2. :2.1. ;2.2. ;2.3. ;2.4. , ;2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.8., ;2.9. ;2.10. ;2.11. ;3. :3.1. ;3.2. ;3.3. , ;3.4. ;3.5. ;3.6. ;3.7. ;3.8. , ;3.9. ( ) ;3.10. .4. :4.1. ;4.2. ;4.3. ;4.4. ;4.5., .5. - ( :5.1. , ;5.2. ;5.3. , ;5.4. - ;5.6. , .) 1. - :1.1. ;1.2. - ;1.3. , , , ;1.4. - ;1.5. ;1.6. ;1.7. - .2. :2.1. ;2.2. ;2.3., ;2.4. - ;2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.8. ;2.9. ;2.10. .3. :3.1. ;3.2. ;3.3. ;3.4. ;3.5. ;3.6. ;3.7. ;3.8. ;3.9. ;3.10. ;4. :4.1. 4.2., ;4.3. ;4.4. ;4.5. - ;4.6. .5. - (- ):5.1. - ;5.2. ;5.3. - , ;5.4. - ;5.5. .) :1. :1.1. ;1.2. ;1.3. ;1.4. ;1.5. ;1.6. ;1.7. .2. :2.1. ;2.2. ;2.3. , ;2.4. ;2.5. ;2.6. ;2.7. ;2.8. ;2.9. ;2.10. - ;2.11. ;2.12. .3. :3.1. - ;3.2. ;3.3. ;3.4. ;3.5. ;3.6. ;3.7. .4.- :4.1. ;4.2. - ;4.3. ;4.4. ;4.5. .5. :5.1. , , ;5.2. - ;5.3. ;5.4. ;5.5. ;5.6. .2. , , - , . , ()

(. 14)10642

(. 14)81066

(. 11)287

(. 8)3

, , . 1) ;2) , ;3) , ;4) , - ;5) - - ;6) , ;7) , , , , ;8) ;9) , ;10) ;11) , , ;12) , , ;13) , ;14) , . 1) , , ;2) - ;3) ( );4) - ;5) ;6) ;7) , ;8) , , , , , , ;9) - ;10) , ;11) ;12) ;13) , ;14) , . 1) ;2) ;3) ;4) , ;5) - - ;6) - ;7) , ;8) - ;9) ;10) , ;11) .1) ;2) ;3) ;4) , ;5) ;6) , ;7) ;8) , . 1) ;2) ;3) ;4) ;5) ;6) ;7) , ;8) , ;9) ;10) ;11) , ;12) ;13) ;14) . 1) , ;2) , , - ;3) ;4) , , ;5) ;6) ;7) - ;8) ;9) ;10) - - ;11) ;12) ;13) ;14) . 1) - ;2) ;3) ;4) - - ;5) ;6) - ;7) ;8) , ;9) ;10) - ;11) 1) - ;2) ;3) ;4) ;5) , ;6) ;7) ;8) . 1) ;2) ;3) ;4) ;5) - - ;6) - ;7) ;8) ;9) , , , , ;10) ;11) , ;12) , , ;13) , ;14) . 1) , , , , ;2) ;3) , ;4) , , , , , , ;5) ( );6) ;7) ;8) ;9) ;10) , ;11) , ;12) , , , ;13) ;14) , .1) , ;2) , ;3) ;4) ;5) ;6) ;7) ;8) ;9) , , ;10) ;11) . 1) ;2) ;3) , ;4) ;5) ;6) , ;7) ;8) . , 1) , , , ( : , );2) , , ;3) , ;4) ;5) , , .6) - - - ;7) , - , ;8) , ;9) ;10) , , , , , ;11) , ;12) , ;13) , ;14) , . 1) , , ;2) - , ;3) - ;4) - ;5) , , , , , ;6) ;7) ;8) , ;9) , -;10) - , ;11) , , , ;12) , ;13) , ;14) , , .1) , ;2) , ;3) , , , ;4) , ;5) ;6) ;7) , , ;8) ;9) , ;10) - ;11) , . 1) , ;2) - , ;3) , - , - ;4) , , ;5) , - ;6) , ;7) , - ;8) , . 1) ;2) - - , ;3) - ;4) - ;5) , , ;6) ;7) ;8) ;9) ;10) , ;11) - ( , , , ) ;12) , ;13) , ;14) . 1) - , , ;2) ;3) , , ;4) , ;5) - ;6) ( );7) , ;8) , -, , - ;9) , , , ;10) - ;11) ;12) ;13) , ;14) . 1) - - ;2) ;3) ;4) - ;5) , ;6) ;7) - ;8) , ;9) , ;10) - ;11) . 1) ;2) - ;3) , ;4) , ;5) ;6) - - ;7) ;8) . - 1) 60% ;2) ;3) - ;4) - 3%;5) , , ;6) ;7) ;8) ;9) , ;10) ;11) , , ;12) ;13) , , ;14) , . 1) ;2) - ;3) 70% ;4) ;5) ;6) , : , , , " " , , ;7) ;8) ;9) , , ;10) 2%;11) ;12) , ;13) , , ;14) , - . 1) ;2) ;3) ;4) ;5) ;6) ;7) , , ;8) , ;9) , - ;10) ;11) .1) - - ;2) , , ;3) ;4) ;5) ;6) ;7) ;8) .