Presentatie handicap en studie

 • View
  943

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 26 mei 2010 heeft Martine Klasens van Expertisecentrum Handicap + Studie een lezing gegeven over Handicap + Studie en hoe er een platform Studeren met een Functiebeperking opgezet kan worden binnen de Christelijke Hogeschool Ede.

Text of Presentatie handicap en studie

 • 1. Studeren met een functiebeperking Martine Klasens
 • 2. handicap + studie expertisecentrum voor onderwijs en handicap bezoekadres: Christiaan Krammlaan 2 postbus 222, 3500 AE Utrecht tel. 030-2753300 fax 030-2753309 e-mail: [email_address] internet: www.handicap-studie.nl
 • 3. Missie handicap + studie
  • handicap + studie, expertisecentrum voor
  • onderwijs en handicap,
  • stimuleert de succesvolle deelname
  • van jongeren met een functiebeperking
  • aan de opleiding van hun keuze
  • in het hoger onderwijs
 • 4. Handicap of (functie)beperking? studiebeperking
 • 5. Voorbeelden van handicap of (functie)beperking
  • Lichamelijk
  • zintuiglijk (horen, zien )
  • bewegingsapparaat / extremiteiten
  • chronische ziekten (diabetes, cara, CF, )
 • 6. Voorbeelden van handicap of (functie)beperking
  • Psychisch / mentaal
  • angst /paniek
  • depressie
  • borderline
  • psychose
  • eetstoornissen
  • ASS
  • AD(H()D
  • dyslexie
 • 7. Waarom aandacht?
  • Omdat studenten met een functiebeperking vaker uitvallen
  • Omdat studenten met een functiebeperking recht hebben op gelijke kansen
  • Omdat onderwijsinstellingen nog niet volledig zijn ingericht op het opleiden en begeleiden van studenten met een functiebeperking
  • Omdat het past in de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen .
  • Maar hoe dan?
 • 8.
  • contacten met (groepen) studenten met een fb:
   • Helpdesk
   • Trainingen
   • Platforms
  • service- en informatiepunt voor de onderwijsinstellingen:
   • Beleidsontwikkeling
   • Trainingen
   • Advies
   • Campagnes
  • belangenbehartiging, benvloeding:
   • OCW (en andere ministeries)
   • Parlement
   • HBO-raad, VSNU
   • NVAO
   • CGB
   • etc.
 • 9. Publicaties: Magazines Brochures Onderzoek Beleid
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13. Hoeveel studenten met een functiebeperking binnen het hoger onderwijs ondervinden belemmeringen in het onderwijs? a. ca. 14.000 b. ca. 33.000 c. ca. 56.000 d. ca. 82.000
 • 14. Omvang landelijk
  • Totaal ca. 600.000 studenten in H.O.
  • Statistisch (Onderwijsraad 2007, Risbo/SEOR 2009):
  • ruim 16% (ca. 97.000) met functiebeperking(en)
  • 9,6% (ca. 56.000) ondervindt belemmeringen
  • 59 % van die 56.000 (ruim 33.000 studenten!) loopt vertraging op of valt voortijdig uit
  • Uitval onder eerstejaars in het HBO:
  • zonder fb 17,6%
  • met fb 23,6%
 • 15. Omvang CHE
  • Totaal ca. 3800 studenten ingeschreven
  • Ruim 16,5% (ca. 620) met functiebeperking(en)
  • 9,6% (ca. 360) ondervindt belemmeringen
  • 59 % van die 360 (bijna 215 studenten!) loopt
  • vertraging op of valt voortijdig uit
 • 16. Bron: gebruikerstoets studeren met een handicap 2009, CHOI 2010 (onderdeel van NSE)
 • 17. Actieve Platforms
  • Aantal
  • Samenstelling
  • Doel
  • Activiteiten/ Ervaringen
 • 18. Oprichting Platform
  • Stappenplan >> www.handicap-studie.nl
  • Idee!
  • Eerste bijeenkomst
  • - motivatie
  • - doelstelling
  • - vorm
  • - samenstelling
 • 19. Oprichting Platform
  • 3. Werving/ meer leden
  • 4. Structuur
  • 5. Functie
  • 6. Activiteiten
  • 7. Publiciteit
  • 8. Continuteit
  • 9. Netwerk opbouwen
 • 20. Brandende vragen?
 • 21. Referentiekader
  • 1 > informatievoorziening en voorlichting
  • 2 > Fysieke toegankelijkheid
  • 3 > Begeleiding
  • 4 > Deskundigheid
  • 5 > Leerroutes
  • 6 > Toetsing en examinering
  • 7 > Waarborgen voor kwaliteit en continuteit