Priručnik za roditelje i učitelje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik za roditelje i učitelje Udruga "Suradnici u učenju"

Text of Priručnik za roditelje i učitelje

  • 1. ivimo u drutvu u kojemu su uvelike prisutni alati moderne tehnologije kojiumanjuju udaljenosti meu ljudima pa online svijet polako postaje stvarnost.To je pogotovo prisutno meu mlaim generacijama jer su djeca koja rastu udigitaliziranom svijetu od malena naviknuta na njihovu prisutnost. Budui daveina predkolskih ustanova ne odrava satove o upotrebi modernetehnologije, ova knjiica moe posluiti kao pomo pri uvoenju takvih alata ionline svijeta u ivot djece u dobi od 4 do 8 godina.Neki od zadataka imaju dublju razinu. Koritenjem ovih uputa, roditelji sdjecom mogu razgovarati o temama poput zatite privatnosti ili vrnjakognasilja uz istovremeno ispunjavanje zadataka iz slikovnice.Povratak u kolu Nae je drutvo uglavnom usmjereno na potronju pa mala djeca posjedovanje vrlo skupih ureaja uzimaju zdravo za gotovo. Zadaci na stranicama 6 i 7 ciljaju na to da se kod djece osvijeste drutvene i moralne vrijednosti koje se mogu povezati s imovinom. Vano je da shvate da se ljudi ne smiju ocjenjivati na temelju imovine. Takoer moraju razumjeti vrijednost stvari, to je tema koja se ponovno pojavljuje u zadatku na str. 20. Razgovarajte sa svojom djecom o tome kakav bi telefon, raunalo, ruksak ili posudu za hranu eljeli imati i zato. Objasnite im da to to nemaju puno skupih stvari, ne smije biti razlog za vrnjakonasilje. Koje bi stvari oni dali Ani, Mislavu, Dominiku i Bruni? Ovo pitanje bi trebalo potaknutirazgovor o posjedovanju skupih stvari i njihovoj povezanosti s vrnjakim nasiljem.

2. Moja obitelj, moji prijatelji i ja!U modernom je drutvu zatita privatnosti postala glavna brigasvakodnevnog ivota. Kad god su online, djeca riskiraju da svojeosobne podatke javno objave na internetu. Zadatak na str. 9potie uenike da svoje osobne podatke, kao to su adresa itelefonski broj, naue napamet te da kau ono to najvie vole.Nadalje, cilj zadatka je da djeca osvijeste vanost zatiteprivatnosti i osobne zatite. Osobni podaci smiju se dati samoljudima koji su im bliski, za razliku od drugih vrsta podataka, kaoto je, primjerice, podatak o omiljenoj hrani, koji se moepodijeliti sa svima. Za ovaj zadatak poeljno je upotrijebitiprimjere sa str. 8 budui da nijedan profil ne sadri osobnepodatke.Moj dan Igranje igara, razgovor preko raunala i komuniciranje s prijateljima SMS porukama danas su dio nae rutine. Dananja djeca poinju uivati u ovim aktivnostima u sve mlaoj dobi. Cilj ovog zadatka je pronai ravnoteu pri podjeli vremena. Razgovarajte s djecom/uenicima o vanosti svakodnevnog zdravog ritma i pomozite im da sate u danu pametno podijele na aktivnosti koje se tiu osobne higijene i kole, na aktivnosti koje provode u zatvorenom i otvorenom prostoru, na vrijeme provedeno na raunalu itd. Satovi su samo pokazatelj vremena te je stoga ispravno postavljeno pitanje to si radio/la izmeu 8 i 10 sati ujutro?, a ne to si radio/la tono u 8 ujutro?. 3. Ispriaj priu: aktivnosti za slobodno vrijemePria na str. 11 usko je vezana uz zadatak na str. 10. Jedan odnedostataka modernog drutva je da su dananja djeca zakinutaza izmiljanje novih igara. Jednostavnije je postaviti neku igricuna televizijski ekran ili na raunalo, nego izmisliti novu zabavnuigru. Ovdje se takoer radi o pronalaenju ravnotee: izmjenjujuse aktivnosti koje se odvijaju na otvorenom i u zatvorenomprostoru, a djeca se potiu da izmisle nove aktivnosti. Raunalneigre ili televizijske emisije mogu nadahnuti djecu da izmisle noveigre koje bi mogli igrati sa svojim prijateljima.Zatiti svoju privatnost Iako je aktivnost na str. 16 usko vezana uz zadatak o privatnosti na stranicama 8 i 9, njezino je teite na razlici izmeu opipljivih i neopipljivih dobara. Djeca moraju biti svjesna da opipljiva dobra mogu posuditi prijatelju ili ak i strancu, ali da ih isto tako mogu zatraiti natrag. Meutim, jednom kad nekoj osobi daju neko neopipljivo dobro poput imena ili tajne, onda se ono vie ne moe uzeti natrag, ve se moe dijeliti ili iriti bez njihovog znanja ili doputenja. Dokazano je da djeca smatraju da je dijeljenje lozinke ili tajne znak pravog prijateljstva te stoga moraju postati svjesna injenice da se takvi trenuci otvorenosti esto kasnije zaale.Tko ih je koristio?Aktivnost na str. 16 usmjerena je na poticanje razgovora o igrama(hula hop, pikule), uenju (kolska ploa, knjige, penkale i tinta,kolska klupa) i tehnologiji (abak, telefon, tranzistor, I-pod,raunalo). Uitelji i roditelji mogu pomoi vrlo maloj djeci darazviju svoje jezine vjetine u razgovoru o prolosti, sadanjosti ibudunosti. Brzina promjene je takoer vaan koncept koji djecamogu pojmiti od rane dobi. Pruite im mogunost da razvijumatu tako to e crtati ili opisati tehnologiju u budunosti. 4. Vrijednost stvariAktivnost na str. 20 potie djecu da postanu svjesna cijeneodreenih stvari. Koritenjem usporedne tablice mogu vjebatiraunanje s brojevima koje dobro poznaju, ali im takoerpokazujemo da stvarima esto dajemo neku drugu vrijednost, a nesamo novanu. Ova aktivnost je takoer dobra za redanje brojeva iobjekata to e potaknuti razgovor o potrebi da se paljivoodnosimo prema naoj tehnikoj (i drugoj) imovini. Starija djeca iuenici ovu aktivnost mogu na isti nain raditi s dvoznamenkastim(10-99) ili troznamenkastim brojevima (100-999).Dobro je usporediti i druge predmete kako bi uenici shvatili pojamcijene, primjerice, to mogu kupiti od plae koju prosjean ovjek zaradi na dan/sat.Odgovori na ovaj zadatak e ovisiti o vrijednostima koje dijete daje pojedinim stvarima.Krialjke o osobnoj sigurnostiKrialjka na str. 24 sadri rijei koje koristimo u sluaju opasnosti, a koje svako malo dijetemora znati i razumjeti. U ovoj aktivnosti djeca/uenici e ne samonauiti izraze za traenje pomoi, ve i razgovarati o moguimnainima traenja pomoi.Nacrtajte tablicu s tri stupca i zatim:1) zajedno s djecom/uenicima napravite listu kriznih situacija,2) razgovarajte o tome kome se trebaju obratiti u kriznoj situaciji,3) istaknite mogue naine na koje e najlake potraiti pomo.Uitelji mogu na nastavni sat pozvati vatrogasca, lijenika,djelatnika slube prve pomoi i sl., kako bi razgovarali s uenicimai odgovarali na njihova pitanja. 5. Ispriajte priu: Vrnjako nasiljeVrnjako nasilje je oblik nasilja koje se odvija preko poruka ifotografija podijeljenih na internetu, poslanih elektronikompotom te tekstualnih ili slikovnih poruka na mobitelu. esto jeskriveno od uitelja i roditelja. Aktivnost Pokai i reci na str. 27ohrabrit e djecu da razgovaraju o incidentima vrnjakog nasilja i,to je jo vanije, o moguim rjeenjima. Djeca e svoje osobnoiskustvo vrnjakog nasilja vjerojatno pripisati nekom prijatelju.Postoje neke naznake po kojima emo prepoznati da ihzlostavljaju vrnjaci: takva djeca postaju mirnija, tia i izolirana odvrnjaka, a njihove ocjene postaju loije. Puno je tee uoitizlostavljae pa treba naglasiti da je izuzetno vano otvorenorazgovarati o vrnjakom nasilju s djecom/uenicima.Budi siguranLokacijski servisi koriste GPS funkciju mobilnih ureaja zaoznaavanje geografskog poloaja ureaja i mjesta osobe ilipredmeta. GPS se na mobitelu moe ukljuiti ili iskljuiti uizborniku Opcije/Napredne opcije.Aktivnost na str. 29 prua mogunost za razgovor o tome kako immobilni telefon (ili neki drugi ureaj) moe pomoi da tonoodrede gdje se nalaze. Ova je mogunost izuzetno vana za sluajnau li se u neprilici jer ih se na taj nain moe pronai. S drugestrane, ako je GPS ukljuen, svatko tko ima mobilni telefon moetono saznati gdje se mobitel nalazi. Vano je razlikovati ove dvijekarakteristike GPS funkcije i o njima razgovarati.