Sztuka Skutecznego Zycia

  • View
    405

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Sztuka Skutecznego Zycia

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem:Sztuka skutecznego yciaAby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutajDarmowa publikacja dostarczona przezZloteMysli.pl Niniejsza publikacja moe bykopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione sjakiekolwiek zmianywzawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy. Zabraniasi jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 27.05.2008 Tytu: Sztuka skutecznego ycia Autor: Piotr Adamczyk Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECI O CZYM POWINIENEM MYLE WANIE TERAZ? ......................4 CO DA CI TA KSIKA? ...................................................................8 1. PRAWO PROSTEJ CIEKI ........................................................10Eksperyment pierwszy .....................................................................................12 Cel eksperymentu ........................................................................................12 Metoda 1: Magia ...........................................................................................12 Mylenie pozytywne ................................................................................13 Perswazja .................................................................................................13 Metoda 2: Prosta droga ...............................................................................14 Podsumowanie .............................................................................................14 2. JASNA I CZYSTA WIZJA CELU....................................................17Eksperyment drugi ...........................................................................................18 Metoda 1: Na lepca .....................................................................................19 Metoda 2: Jasna i czysta wizja ....................................................................19 Jakie wnioski? ..............................................................................................19 3. ZASADA SKUPIONEJ UWAGI .....................................................21 4. ZASADA SKUPIONEJ ENERGII ..................................................25Jakie pyn wnioski z tego eksperymentu? .....................................................27 5. FORMUA SUKCESU .................................................................28 6. WYZNACZ SWJ CEL I BD GO WIADOMY ......................30 7. ZMIERZAJ DO NIEGO .............................................................32 8. DZIAAJ, DOPKI NIE OSIGNIESZ CELU ...........................34 9. DOBRA I ZA AKCJA ..................................................................36 10. DWIE NAJWANIEJSZE DECYZJE W TWOIM YCIU..............38 11. CELE W YCIU ..........................................................................41 12. PLANOWANIE OD KOCA .......................................................44 13. DOKADNY PLAN DZIAANIA ................................................49Planujemy! .......................................................................................................50 Mae cele ......................................................................................................50 rednie cele .................................................................................................50 Cele dugoterminowe....................................................................................51Dziaamy ...........................................................................................................51 14. PLANUJ KADY DZIE ............................................................53Kto nie planuje, ten planuje porak ...........................................................54 Codzienny plan sukcesu ..............................................................................54 Krok pierwszy: Lista rzeczy do niezrobienia ..........................................55 Krok drugi: Lista rzeczy do zrobienia .....................................................57 Krok trzeci: Selekcja ................................................................................57 Krok czwarty: Uzupenianie listy i planowanie skutecznego dnia ........58Podsumowanie ................................................................................................60 ZAKOCZENIE ..............................................................................62 3. SZTUKA SKUTECZNEGO YCIA darmowy fragment kliknij po wicej str. 4 Piotr Adamczyk O czym powinienem myle wanie teraz? Witaj! Skoro czytasz ten tekst, to najprawdopodobniej masz problemy z osiganiem tego, czego chcesz, lub nawet nie wiesz, czego chcesz w swoim yciu. Na pocztek chciabym Ci otworzy oczy na kilka spraw, ktre s wane i ktre sam zauwayem w cigu swojego y- cia. Po pierwsze musisz sobie uwiadomi, e niektre sprawy w Two- im yciu nie stan si natychmiast. Nie zostaniesz w jednej chwili milionerem (chyba e wygrasz w totka), nie staniesz si od razu np. szczup osob. Na to wszystko potrzeba czasu. Jednak dobre jest to, e s sposoby, aby ten czas maksymalnie skrci i sprawi, eby droga, ktra wyda- je si duga i trudna, staa si znacznie szybsza i wymagaa mniej wy- siku. Ta ksika ma wanie taki cel ma za zadanie pomc Ci wyznaczy cele i osign w moliwie najkrtszym czasie to, czego chcesz. Uwierz mi, e tak si stanie niezalenie od tego, co teraz sobie mylisz lub jak nieprawdopodobne wydadz Ci si Twoje cele. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Adamczyk 4. SZTUKA SKUTECZNEGO YCIA darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Piotr Adamczyk Po przeczytaniu jej bdziesz uzbrojony (wanie tak uzbrojony) w zestaw narzdzi i wiedz o tym, jak by skutecznym w swoim yciu nie bdzie siy, aby nie osign czego wielkiego. Najwaniejsze jest jednak to, aby wdroy to w ycie. Wydae pienidze, powi- casz swj czas na czytanie tej ksiki, tak wic zastosuj to, o czym przeczytasz w tej ksice. Zanim przejdziemy jednak do dalszej czci ksiki i zanim zaczniesz poznawa te wszystkie tajniki skutecznego dziaania w dzisiejszych szalonych czasach chciabym Ci opowiedzie swoj histori. Moja droga do skutecznego ycia i dziaania zacza si podobnie jak droga wielu innych osb. Skakaem z kwiatka na kwiatek, nie wie- dzc waciwie, za co si wzi. Nie wiedziaem, co chc robi w y- ciu, i nawet jeli co mi witao, kompletnie nie wiedziaem, jak si do tego zabra. Kiedy wic podjem ju dziaanie, zauwayem pewn dziwn pra- widowo. Pracowaem, dziaaem, powicaem si, ale... jak gdy- bym sta w miejscu. Przez wikszo dni w tygodniu kadem si spa zmczony, jednak gdzie gboko w sobie miaem poczucie, e nie- wiele osignem i nie bardzo przyczyniem si do sukcesu. Zamiast powica swj czas i uwag rzeczom wanym, traciem go na to, co mi sprawiao przyjemno, a niekoniecznie zbliao do suk- cesu. Zauwayem te, e czsto brakuje mi czasu na to, co naprawd wane w mojej drodze do sukcesu. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Adamczyk 5. SZTUKA SKUTECZNEGO YCIA darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Piotr Adamczyk Mylaem: Co jest nie tak i naprawd czas ju zmieni t sytuacj. Zaczem wic szuka czego, co pomogoby mi by bardziej skutecz- nym. Trafiem na kilka ciekawych stron, ktre powoli, krok po kroku, dzie po dniu, zadanie po zadaniu zaczy mi uwiadamia, czym jest skuteczna praca i na czym ona tak naprawd polega. Z dnia na dzie coraz skuteczniej pracowaem i potrafiem to, co kie- dy bym robi dwa dni, zrobi w kilka godzin. Wszystko opierao si na waciwym podejciu, toku mylenia i kilku z pozoru oczywistych prawdach, z ktrych jednak mao kto kiedykol- wiek korzysta, aby osign sukces. Tak wic zaczem skutecznie pracowa i zobaczyem, e w moim y- ciu dosownie zaczynaj dzia si cuda. Byem w szoku, gdy zobaczy- em, ile mona zrobi, prawidowo, we waciwy sposb dziaajc. Co ciekawe i co mnie osobicie bardzo zaskoczyo zdaem sobie spra- w, e czasami pracujc mniej i krcej, mona byo zrobi wicej, ni pracujc ciej i duej. Jednak z czasem sytuacja si odrobin pogorszya. Moja skuteczno dziaania spadaa, straciem motywacj do efektywnej pracy, a przez to i sabiej pracowaem. W tym okresie swojego ycia chyba po pros- tu przeholowaem. Zwyczajnie przepracowaem si i przekroczyem limit, po ktrym zapala si czerwona lampka stop w organizmie. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Adamczyk 6. SZTUKA SKUTECZNEGO YCIA darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Piotr Adamczyk Wtedy trudno mi byo podj skuteczn prac, chocia i tak bya to praca o wiele skuteczniejsza ni w przypadku innych osb. Zgubio mnie wyeksploatowanie si, po prostu fizycznie nie daem rady. Teraz jestem ju bogatszy o te dowiadczenia. Teraz ju wiem, e skuteczne dziaanie rozpoczyna si nie tylko w naszej gowie, ale rwnie w naszym ciele. Jedno z drugim musi i w parze, jedno bez drugiego nie moe dziaa. Nigdy nie bdziesz efektywnie dziaa, jeli bdziesz zmczony fizycznie. Dzisiaj wci jeszcze borykam si czasami ze sab wydajnoci swo- jego dziaania, jednak w zdecydowanej wikszoci sytuacji wybieram waciw drog i efektywno zamiast iloci. Pozwala mi to codziennie zblia si do mojego celu i osiga coraz szybciej i szybciej to, czego zawsze chciaem. Doskonale wiem, e moja droga jest przede mn, ale czuj, e z polnej cieki kierujcej mnie do sukcesu wszedem na pas szybkiego ruchu i pdz z du prdkoci do celu. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Adamczyk 7. SZTUKA SKUTECZNEGO YCIA darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Piotr Adamczyk Co da Ci ta ksika? W tej ksice chciabym krok po kroku pomc Ci w osiganiu Twoich celw, a nawet w wyznaczaniu tych celw. Wszystkie rady, ktre tu- taj przeczytasz, s wyprbowane przeze mnie osobicie, a niejedno- krotnie zaczerpnite z rnego rodzaju ksiek