2012 september ondernemers rijk

  • View
    641

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Voordracht over samenleving 1.0 versus samenleven 3.0

Text of 2012 september ondernemers rijk

Film & Literatuur

Van samenleving naar samenleven

Hans van DrielFaculteit Geesteswetenschappen Web 1.0 , ontstaan begin jaren negentig, was een imitatie van hoe de wereld er einde 20e eeuw uitzag. Top down georganiseerd, een organisatie etaleerde haar producten, er was geen communicatie met de klant die zelf actie moest ondernemen om naar de site te gaan. Onze hele samenleving hebben we op zon wijze georganiseerd, of het nu gaat om de politiek, onderwijs of bibliotheek.

Universiteit Bologna, 14e eeuw

a depiction of the University of Bologna, Italy, the worlds oldest university (By Laurentius de Voltolina, 14th Century)21.0: Nationaal monument

Het Nationaal Monument [4 mei 1956] is ontworpen door architect J.J.P. Oud. De beelden zijn van beeldhouwer Johannes Anton Rdecker, en de relifs van Paul Grgoire.Het monument bestaat uit een betonnen pyloon van 22 meter hoog, bekleed met travertijn, met daarop het beeld "De Vrede". Aan de voorzijde zijn vier geboeide mannenfiguren aangebracht die de oorlog voorstellen. Rechts en links twee mannen uit het verzet met huilende honden, voorstellende smart en trouw.De figuren stellen respectievelijk voor: de ellende, het verzet en de overwinning. Voor het monument staan nog twee leeuwenfiguren gemaakt door Jan Willem Rdecker, de zoon van Johannes Anton. Om de pyloon staat een gebogen gedenkmuur waarin elf urnen met aarde, afkomstig van fusillade- en erebegraafplaatsen uit de toenmalige elf provincies, en een urn met aarde van de erevelden uit het voormalig Nederlands-Indi zijn geplaatst.De Latijnse tekst op de voorzijde van het gedenkteken is van dr. J.D. Meerwaldt:"Hic ubi cor patriae monumentum cordibus intusquod gestant cives spectet ad astra dei."

('Laat hier waar het hart van het vaderland is, het monument dat burgers binnen in hun harten dragen, naar de sterren van God kijken.')Op de binnenkant van de muur is een tekst van de Nederlandse dichter Adriaan Roland Holst aangebracht:"Nimmer, van erts tot arend, was enig schepsel vrij onder de zon, noch de zon zelve, noch de gesternten. Maar geest brak wet en stelde op de geslagen bres de mens. Uit die eersteling daalden de ontelbaren. Duchtend zijn hoge blik deinsden hun zwermen binnen de wet terug en werden volkeren en stonden elkander naar het leven, onder nachtgewolkten verward treurspel, dat wereld heet. Sindsdien werd geen mens vrij dan ontboden van boven zijn dak, geen volk dan beheerst van boven zijn torens. Blijve ons dat bij, verlost als we werden uit het schrikbewind van een onderwereld. Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld blijft vrijheid ons deel."

De tekst op de muur met urnen luidt:"Aarde, door het offer gewijd, samengebracht uit gans het land, teken tot in verren tijd van heugenis en vasten band."

33.0: Mahnmal Berlijn

Het Holocaust-Mahnmal (echte naam: Denkmal fr die ermordeten Juden Europas) in Berlijn (10 mei 2005) is een monument ter herdenking van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit 2711 betonblokken varirend in hoogte van 20 cm tot 4,5 meter met een tussenruimte van 95 cm. Onder het veld met de blokken is een expositieruimte ingericht. De Amerikaanse architect Peter Eisenman heeft het monument ontworpen. Het veld met de golvende blokken roept volgens hem een gevoel van desorintatie en isolement op en is symbolisch voor de ervaringen van de Joodse bevolking tijdens het nazibewind.4Mahnmal Berlijn

Van 1.0 naar 3.0

Met dank aan Marco Derksen.Laat ik beginnen met de ontwikkeling van 1.0 naar 3.0 kort met u te bespreken. Die maakt duidelijk welke richting we opgaan op alle maatschappelijke terreinen die je je maar kunt indenken.6Instituties staan ter discussiePolitiekOmroepbestelZorgsectorJustitieBibliotheekOnderwijs

MarketingCommunicatie

Het klassieke bouwproces van opdrachtgever naar aannemer.De problematiek van vandaag vraagt om een multidisciplinaire benadering: Vergrijzing Duurzaamheid Integratie

71.0 versus 3.0Schriftcultuur vs. Digitale cultuurStatisch vs. Dynamisch1richtingsverkeer vs. InteractieDisciplinair vs. MultidisciplinairOverdragen vs. Delen

Onze samenleving 1.0 ontwikkelt zich naar samenleven 3.0, op allerlei gebieden.8000 particuliere projecten die gemiddeld 50.000 euro inzamelen per jaar = 400 miljoen81.0: Gemiddelde

Zo hebben we altijd gepraat over de burger, de werknemer, de doelgroep, het marktsegment en in het onderwijs hebben we ons gericht op de student, de leerling, etc.

91.0: Kennisoverdracht

Van boven naar beneden. Docent doceert, leerling leert. Autoriteit wordt geloofd. Denk ook aan politie/dokter/gemeenteraad/encyclopedie,

Van Dale (1983), Door twee ploegen van zes spelers gespeeld balspel waarmee zelfs grote mensen zich wel vermaken, bestaande in het heen en weer slaan van een bal over een net.101.0: En weg naar Rome

* Mijn college leidt naar de leerdoelen. * Michelangelo: Ik kap slechts het overtollige marmer weg. Je opleiding richt zich op een bepaald werkveld en binnen dat werkveld maak je carriere Aannemer heeft het overzicht; de andere partners werken volstrekt los van elkaar111.0: Contrle

Michel Foucault, het PanopticumDe politie, het kabinet. Denk aan InHolland: oplossing: nog meer controle en regeltjes die weer gecontroleerd moeten worden.Mechanistische wijze van denken waaraan we krampachtig vasthouden. 123.0: Mahnmal Berlijn

13Controle: 1.0 versus 3.0

1.0 Het schrift als metafoor

Schriftcultuur: waarden en normenAuteursrechtBetrouwbaarheid van bronnenPrivacyArchiverenIntellectuele vaardigheden- zoeken en vinden- analyseren en concluderen

Wie is de auteur, sprekend over websites, linken, kopieerlust, Hoe kunnen we betrouwbaarheid bepalen? Van Dale over volleybal: Door twee ploegen van zes spelers gespeeld balspel waarmee zelfs grote mensen zich wel vermaken, bestaande in het heen en weer slaan van een bal over een net16We stellen de mens op 24 uur24 uurMedium 0.00.00Homo Sapiens 0.04.00Spraak23.53.00Schrift23.59.15Boekdrukkunst23.59.51Telefoon23.59.52Tijdschrift en film23.59.55Radio23.59.57Televisie23.59.59,75Digitale mediaVan 1.0 naar 2.0: Imiteren en interactie

2.0: Imiteren en interactie

Collectievorming: zoek & boekLeesbevordering: literatuurplein en leespleinInlichtingen: Al@din en tegenwoordig IBI.bibliotheek.nl19Van 1.0 naar 3.0: Eigenaard-igheden

3.0 Het internet als metafoor

Plat, niet-hierarchisch, tijdelijk, verbindend, wisselende contacten, dynamisch213.0 Informeel leren

Excursie naar Seats2Meet en Incubate-festival We leren 80% in het dagelijkse leven Games native speakers + taalleerders bij elkaar zetten Scritpiegroepje van drie of vier studenten223.0: Differentiren

Marketing: tags i.p.v. Statische profielen Leeftijd, jaargroep, naar ambitie, naar leerstijl, naar doceerstijl, van autist naar dyslecticus: spectrum Meervoudige Intelligentie

233.0 Differentiren: Leerstijlen van Kolb

We richten ons niet op de gemiddelde student, maar houden rekening met de vier leerstijlen van Kolb studenten doen via internet een aantal testen om te bepalen bij welke leerstijl zij zich het prettigst voelen. Een variatie aan werkvormen speelt hierop in, zoals het klassieke hoorcollege, gastsprekers, durf-te-vragen-sessies, en het houden van een referaat. 243.0 Differentiren: Meervoudige Intelligentie

Howard Gardner (1943), "Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences." New York: Basic Books, 1983.Ook spelen we in op het concept van meervoudige intelligentie van Gardner die de student tot uitdrukking kan brengen in de keuze van de eindopdracht en de wijze waarop de hij/zij hiervan verslag wil doen. Die kan variren van een klassieke schriftelijke rapportage via een Mind Map tot een TED-talk met een Prezi-presentatie op de achtergrond.253.0 Kennis delen

Via Facebook, twitter, LinkedIn, digitale leeromgevingen met telkens het Internet als medium. Leerinstellingen en leeromgevingen zijn fundamenteel aan het veranderen. PR en marketing zijn fundamenteel aan het veranderen: tags van mensen worden gecombineerd. Research doe je niet meer alleen, maar je doet een beroep op #durf te vragen. Denk ook aan de treinstoring, aan crowdsourcing. Denk aan crowdfunding, denk aan TED-talks, denk aan de workshops vandaag.Studenten vinden via Twitter projecten, etc.263.0 Kennis delen

We gebruiken websites en apps die ook buiten de studie functioneel zijn voor de student. Voor het intern communiceren maakten we gebruik van Yammer; documenten distribueerden we via Dropbox, en iedere student was verplicht om een blogomgeving aan te maken en elke week een academische blog te publiceren waarin ze de collegestof verwerkten, toepasten en/of vernieuwden conform de drie criteria die we hiervoor hebben geformuleerd. Na vier blogs kreeg iedere student formele en inhoudelijke terugkoppeling, waarbij ik aangaf welk ambitieniveau ik constateerde uitgedrukt in een cijfer - met het verzoek hierop te reageren. Mijn terugkoppeling stemde ik vervolgens hierop af: wie gaat voor een 6/7 kreeg andere terugkoppeling dan wie gaat voor een 8/9.Een academische blog voldoet aan de academische eis van controleerbaarheid via bronvermeldingen en argumentatie.

27incubate.org

endis.nl

3.0 uitingen#durftevragen sessiesPop up-winkelsFan van ROC-leerlingAmber alertSeats2MeetCursus Mediawijsheid - UvT3.0 Loslaten

Controle los laten. Dat zijn we niet gewend. We werken vaak als McDonalds die alles in eigen hand wil houden.We vinken in plaats van te vonken. Maar wat is er tegen om de verantwoordelijkheid niet in eigen hand te houden maar te leggen waar die hoort te liggen? Namelijk bij de professionals en de studenten met hart voor hun zaak.We houden ons veelal bezig met problemen uit het verleden en bedenken daar ouderwetse oplossingen voor.L