#IndonesiaMilikAllah; Tanggung Jawab Pemimpin

  • View
    192

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Asy-Syari’ telah menentukan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat dalam semua level, termasuk level kepala negara.

Text of #IndonesiaMilikAllah; Tanggung Jawab Pemimpin

  • 1. #IndonesiaMilikAllah; TANGGUNGJAWABPEMIMPIN [Al-Islam edisi 710, 15 Syaban 1435 H 13 Juni 2014 M] Frenky Suseno

2. DEBATPASANGAN CAPRES-CAWAPRES Topik : Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum. Tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya 3. Bagaimana konsep Islam tentang Tanggung Jawab Pemimpin kepada rakyatnya ? 4. Asy-Syari telah menentukan TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN terhadap rakyat dalam semua level 5. Abu Dzar al-Ghifari menuturkan, ia pernah berkata kepada Rasul saw., Ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku menjadi amil? Abu Dzar berkata: Lalu Rasul menepuk pundakku seraya bersabda: Ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau itu lemah. Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan pada Hari Kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan benar dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya (HR Muslim). 6. Kuat di sini bermakna kuat syakhshiyah (kepribadian) : 1.kuat aqliyah (pola pikir) 2.Kuat nafsiyah (pola sikap) 7. LEMBUT KEPADA RAKYAT 8. Rasul saw. pernah berdoa : Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepada dia. (HR Muslim dan Ahmad). 9. Rasul saw. berpesan kepada orang yang mengurusi urusan rakyat: Gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari; permudahlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka (HR Muslim, Abu Dawud dan Ahmad) 10. JADI, SIFAT YANG WAJIB ADA PADA DIRI PENGUASA : 1. Kuat 2. Takwa & kontrol diri 3. Lembut kepada rakyat 4. Tidak membuat rakyat menjauh 11. Ta n g g u n g Jawa b P en g uasa T er h a da p R a kyat? 12. Rasul saw. bersabda: Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum Muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan tidak menasihati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka (HR Muslim). 13. SYARIAH ISLAM TELAH MEWAJIBKAN PENGUASA UNTUK : 1. melingkupi rakyat dengan nasihat, 2. tidak mengambil harta rakyat, 3. tidak menyia-nyiakannya harta rakyat, 4. memerintah rakyat dengan hukum Islam. 14. Rasul saw. memperingatkan seorang pemimpin agar tidak menipu dan mengkhianati rakyat: Tidaklah seorang pemimpin mengurusi rakyat kaum Muslim lalu mati dalam keadaan menipu mereka, kecuali Allah mengharamkan bagi dia surga (HR al-Bukhari) 15. Rasul saw. memperingatkan : Siapa saja yang mengurusi urusan masyarakat, lalu ia menutup diri dari orang yang lemah dan membutuhkan, niscaya Allah menutup diri dari dirinya pada Hari Kiamat (HR Muslim). 16. Allah SWT telah mewajibkan penguasa untuk memerintah rakyat hanya dengan syariah-Nya saja. Dalil-dalinya : 1. (QS al-Maidah: 44), 2. (QS al-Maidah: 45), 3. (QS al-Maidah: 47). 17. Allah SWT berfirman: Karena itu hukumilah mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu (TQS al-Maidah [5]: 48). 18. Demikianlah sebagian gambaran konsep Islam tentang tanggung jawab pemimpin atau penguasa 19. Semua itu hanya akan bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam.