Kvalitetsredovisning Stockholm Spine Center 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2012 års kvalitetsredovisning från Stockholm Spine Center.

Text of Kvalitetsredovisning Stockholm Spine Center 2012

  • 1. Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 20Kvalitetsredovisning 2012121212
  • 2. 2INNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGINNEHLLSFRTECKNINGBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSBESKRIVNING AV VERKSAMHETENAMHETENAMHETENAMHETEN ................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333FrutFrutFrutFrutsttningarsttningarsttningarsttningar ............................................................................................................................................ 3SamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartnersSamarbetspartners ...................................................................................................................................... 3Vision och vrdegrundVision och vrdegrundVision och vrdegrundVision och vrdegrund................................................................................................................................ 3PATIENTPATIENTPATIENTPATIENTSKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITESKERHET OCH KVALITETTTT................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444KvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregisterKvalitetsregister........................................................................................................................................... 4BenchmarkBenchmarkBenchmarkBenchmark.................................................................................................................................................... 4NationeNationeNationeNationell patientenktll patientenktll patientenktll patientenkt................................................................................................................................ 4PunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtningPunktprevalensmtning.............................................................................................................................. 4PatientskerhetPatientskerhetPatientskerhetPatientskerhet ............................................................................................................................................ 4PatiPatiPatiPatientskerhetsberttelseentskerhetsberttelseentskerhetsberttelseentskerhetsberttelse ........................................................................................................................ 4InformationsskerhetInformationsskerhetInformationsskerhetInformationsskerhet .................................................................................................................................. 4HygienreglerHygienreglerHygienreglerHygienregler ................................................................................................................................................ 4AAAAvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalysvvikelsehantering och hndelseanalys .................................................................................................. 5AnmlningsrendenAnmlningsrendenAnmlningsrendenAnmlningsrenden .................................................................................................................................... 5MiljMiljMiljMilj............................................................................................................................................................... 5LEANLEANLEANLEAN.............................................................................................................................................................. 6KVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRARKVALITETSPARAMETRAR KIRURGIKIRURGIKIRURGIKIRURGI ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 7777Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten)Strukturmtt (frutsttningar fr verksamheten) .................................................................................... 7Remissflde ..................................................................................................................................................... 7Patientbeskrivning.......................................................................................................................................... 7Diagnostyp ...................................................................................................................................................... 9Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)Processmtt (beskriver verksamheten)................................................................................................... 10Mottagningen ............................................................................................................................................... 10Anestesi.......................................................................................................................................................... 12Postoperationsavdelningen ........................................................................................................................ 14Avdelning 72 ................................................................................................................................................. 18Administration............................................................................................................................................... 21ResultatmttResultatmttResultatmttResultatmtt ............................................................................................................................................... 22Resultat........................................................................................................................................................... 22Resultatdiskussion ........................................................................................................................................ 31Komplikationer.............................................................................................................................................. 32Reoperationer ............................................................................................................................................... 35MOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITYMOTTAGNINGEN I CITY FR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIEFR FRSKRINGSPATIENTERNTERNTERNTER .................................................................................................................... 39393939PGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VPGENDE FORSKNING VID SSCID SSCID SSCID SSC ................................................................................................................................................................................................................................................................ 43434343PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013PLANERING FR 2013........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45454545
  • 3. 3KvalitetsKvalitetsKvalitetsKvalitetsredovisningredovisningredovisningredovisningStockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 20Stockholm Spine Center AB (SSC) 2011112222BESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENBESKRIVNING AV VERKSAMHETENVi samlar alla yrkeskategorier som arbetar med patienter med ryggbesvr p en klinik och har sledesresurser bde fr kirurgi och fr rehabilitering. Vi r en hgspecialiserad klinik med stor produktionoch vi ligger i frontlinjen nr det gller att infra/utvrdera nya metoder inomryggkirurgi/ryggrehabilitering.Vi har spetskompetens inom ryggkirurgi frn bde ortopedi och neurokirurgi. Vr personal har storkunskap och erfarenhet av ryggpatienter. Vi bedriver utbildning inom ryggkirurgi/ryggrehabiliteringfr olika personalgrupper. Vra resultat ska vara minst lika bra som vad andra kliniker har pjmfrbara patientgrupper och vi ska erbjuda bsta mjliga vrd fr patienterna och samtidigt kortade lnga vrdkerna till adekvat ryggbehandling.FrutsFrutsFrutsFrutsttningarttningarttningarttningarSSC har en mottagning, fyra operationssalar, sju postoperativa platser samt en avdelning med 27vrdplatser som r ppen hela veckan p Lwenstrmska Sjukhuset. En del av vr mottagning rinriktad mot patienter som ej kan opereras eller patienter som har utkat vrdbehov fre eller efterkirurgi. Detta team bestr av smrtlkare, psykiater, sjukgymnast, sjukskterska och psykolog.Vi har ven en mottagningsverksamhet p Karlavgen/Garnisonen dr vi har lkare, sjukgymnast,naprapat och psykolog. Denna mottagning vnder sig i frsta hand till frskringspa