of 25 /25
İŞ SAĞLIĞI Dr. F. Yonca AYAS İŞYERİ HEKİMİ EĞİTMEN İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

İş sağliği

Embed Size (px)

Text of İş sağliği

Page 1: İş sağliği

İŞ SAĞLIĞI Dr. F. Yonca AYASİŞYERİ HEKİMİEĞİTMENİŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

Page 2: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

2

İŞ SAĞLIĞI•Patronlar•İşçiler•Öğrenciler kim kimdir kaç kişidir?

•Diyerek sizleri tanıyalım

Page 3: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

3

SORULARÇalışmak nedir?İş nedir?İşçi kimdir?

Page 4: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

4

6331

•Nedir?

•Peki :

• İşyeri Hekimi ne iş yapar?

Page 5: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

5

SAĞLIK NEDİR

•Hasta olmamak değil; fizyolojik, psikolojik tam bir esenlik halidir.

(günümüzde sosyoekonomik bile konabilir bu listeye)

Page 6: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

6

İŞ / İŞÇİ SAĞLIĞI NEDİR?Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)tanımına göre:

Page 7: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

7

İŞ SAĞLIĞITüm çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yöndeniyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması,sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. İş sağlığı, işçilerin, eş ve çocuklarını da kapsar.

Page 8: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

8

İŞ SAĞLIĞIİyilik yalnız çalışma çevresinde değil yaşam çevresinde de sağlık zararlarından korunmaları, yeteneklerine uygun işlerde çalışmaları ve her türlü stres etkilerinden olabildiğince korunarak, sağlıklı insanlarla, sağlıklı ve kaliteli bir üretim temin etmeleri demektir.(1)

Page 9: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

9

İŞ SAĞLIĞI•Günümüzde iş sağlığı sadece işçi ve

ailesinin sağlığından çok tüm toplumun sağlığını korumak ve sosyoekonomik düzeyini artırmak için bir araç olarak görülmektedir. (2)

Page 10: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

10

İşin içine neler girdi•İşçi•Ailesi•Toplum•Sağlık•Ekonomi•Refah düzeyi

Page 11: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

11

NİÇİN BU KADAR ÖNEMLİ?

ZAMANIMIZIN

ÇOĞU

İŞTE

GEÇMEKTE

Page 12: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

12

KİMLER NASIL SORUMLUDUR? •Çalışanlar ( Çalışmama hakkı, KKD

kullanma uyum sorumluluğu)•İşverenler ( Eğitim, yönetim, denetim,

ortam)•İş sağlığı profesyonelleri ( Analiz,

uyarma, tüm hijyen, eğitim)•Yöneticiler ( Koordinasyon, uygulama;

işiveren)

Hak ve sorumluluklarını konuşalım.

Page 13: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

13

TAKIM ÇALIŞMASIDIR İSG•Tüm ekip inanmazsa destek vermezse

sistem aksayarak yürür.

Page 14: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

14

İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİCİLER•( … isimli işyeri örneğini anlat)•İnsan kaynakları İSG Profesyonelleri ile

yan yana durmak zorundadır.

•Çünkü:

Page 15: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

15

İŞE GİRİŞ RAPORU

•Nedir?•Kim verir?•Niçin olmalıdır?•İşçiyi ve işvereni nasıl korur?

Page 16: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

16

İŞE ALINMADA BAŞROL•İnsan kaynaklarında…

•Sorduğum sorunun bağlantısı kuruldu mu?

•İNSAN KAYNAKLARI İŞYERİ HEKİMİ İLE DAİMİ TEMAS İÇİNDE OLMALIDIR

Page 17: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

17

İŞÇİ VE İŞYERİ HEKİMİ

•İşçi ne zaman işyeri hekimine gitmek zorundadır?

Page 18: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

18

İŞYERİ HEKİMİNE• İşe girişlerde,

• İşyeri Hekimine muayene olup ilaç tedavisi verilenler, ilaçları bitince kontrol için,

• İşyeri Hekimi hastaneye sevk ederse sevk sonucunu bildirmek için,

• İşyeri Hekimi ya da başka bir hekim tarafından rapor verilirse rapor bitiminde,

• İşyeri Hekiminin olmadığı durumlarda idare tarafından hastaneye gönderilenler bilgi vermek için,

Page 19: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

19

İŞYERİ HEKİMİNE•İşyeri Hekiminin gerekli görüp çağırdığı

hallerde,

•Periyodik muayeneler için çağrı yapılınca,

•Kadın işçiler doğum izni sonrası.

•Ayrıca , İşyeri Hekimi yokken hastaneye gönderilen çalışanların insan kaynakları aracılığı ile İşyeri Hekimine bildirilmesi gereklidir.

Page 20: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

20

İŞYERİ HEKİMİNE•Bu uygulama ile çalışanların sağlık

formları eksiksiz doldurulur, hastaneye giden işçilerin sağlık durumu takibi yapılır, rapor sonrası işçilerin başlamasında kontrolleri yapılır. Tüm bunlar yasal yükümlülük olmasının yanı sıra işgücü kaybı açısından da bilgilenmemizi ve sağlıkla ilgili tüm bilgilerin tek merkezde toplanmasını sağlar.

Page 21: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

21

TOPARLARSAK:•İş Sağlığı tüm toplumu etkiler•İSG profesyonelleri 3 lü çember

içindedir: Çalışan, Yönetim ve ÇSGB•Ekip çalışmasıdır•Kanuni zorunluluk yanında kalite

standartlarında ve sözleşmelerde koşul durumundadır.

Page 22: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

22

SON SÖZLER

•İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÖZDE REAKTİF DEĞİL PROAKTİF OLMAK ZORUNDADIR.

Page 23: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

23

SON SÖZLER•TIBBİ ETİK, ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ VE

YASALAR GEREĞİ ASLINDA İŞYERİ HEKİMİNİN PATRONU YOKTUR;

OLMAMALIDIR.

Page 24: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

24

TEŞEKKÜRLER…..

•Dr. F .Yonca AYAS

•www.yoncaayas.com•www.ishekimim.com•[email protected]

•0532 503 74 78

Page 25: İş sağliği

Dr. F. Yonca AYAS İŞ SAĞLIĞI DANIŞMANI

25

KAYNAKÇA Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları Nazan Yardım, Zekiye Çipil, Ceyhan Vardar, Salih MollahaliloğlDicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı:4, (264-271)

The Italian National Health Service expenditure on workplace prevention and safety (2006-2013):a national-level analysisC. Signorelli1,2, M. Riccò3, A. Odone1