Click here to load reader

Culinary trends in Czech Republic (czech version)

 • View
  83

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Culinary trends in Czech Republic (czech version)

 • Digitln vzkum a strategie

  jen 2014

  Kulinsk trendyv esk republice

  X 2014

 • Zvry

  esk kulinsk digitln prostor se vyvj. Digital se stv soust naeho ivota. Kvli tomu, nae kulinsk postoje

  se mn.

  Kuchaky jsou hlavnm zdrojem rad, pokud jde o spolehliv zdroj recept (52% vaen pro rodinu a 44% tch, kte va v pru) .. Reklamn sdlen zaloena na znakovch kuchakch by mohla bt pleitost pro potravinsk znaky, zrove digitln jak i oine .

  I kdy webov portly jsou stle nejdleitjm digitlnm touchpointem pro kulinsk znaky, nejvc trend navrhuje Facebook. V zvislosti na KPI znaky, vyplat se bu stavit zapojen kolem znaky na socilnch mdich nebo povdom / prodej prostednictvm webov strnky. Tyto dva KPI by mly bt eeny samostatn (sociln media nemus dit provoz na webovch strnkch, hledn ano).

  Znaky by si mly pamatovat na komunikaci zamenou na mue - zaloenou na jednoduchosti a asov efektivit. 46% spotebitel, kte nejastji va v pru, m zjem o takov obsah. Nicmn vtina obsahu je vytvoena enam a pro eny.

  V rmci socilnch mdi vaen je spoleensk udlost. Existuje pouze 17% z tch, kte dvaj pednost vait smi. Zbytek z ns va a to bu v prech, nebo pro sv nejbli.

  Poutav obsah na Facebooku a reklamy zamen na matestv mj na YouTube nejvt potencil v digitlnm dosahu.

 • keynote i

  Marcin Krzosek

  Managing DirectorIRCenter

  V minulm roce jsme mli pleitost poznat esk kulinsk internet rozhodn lep. Uvdomili jsme si, jak moc se li ve srovnn s ostatnmi zemmi stedn Evropy. Pro ns bylo nejvc npadn, jak vysok je ast mladch lid - vacch pro vlastn potebu - kte astji ne ostatn vyuvaj Internet k vaen. Oproti tomu z projekt provdnch nmi v socilnch mdich se objevuje obrzek tch, kte se zastupuj toto mlad publikum na jejich platformch. Zde se nachaz hlavn odlinost ech. Na rozdl od ostatnch zem stedn Evropy, mlad ei sleduj mdia, kter se vnuj zdravmu ivotnmu stylu. V jinch zemch se tmto problmem zabyvaj na svch kanalech star osoby. echy tak odliuje "oblben" sport, je to fitness a posilovna v ppad mldee. Polci, Rumuni nebo Maai, pokud maj zjem o sport, vybraj kolo nebo bhn. To me mt velk dopad na innost standardizovan regionln aktivace marketingov nebo komunikan strategie pro potravi-novou znaku s rostouc generac digitlnch spotebitel.

 • keynote ii

  Nae vzkumy esk st nabraj na obrtkch. Pi vyhledvn informac pro nae zkaznky, naslouchme pspvkm zveejnnm online, dky emu jsme schopn lpe pochopit speci-fiku eskho internetu.Rozhodli jsme se spolen s vzkumnou agenturou IRCenter provst vzkum, kter nm umon jet lpe pochopit, kde a kdy ei sdlej sv nzory na kulinsk tmata.Analza vpovd uivatel Internetu potvrzuje stereotyp nejastji o kuchyni, receptech a jdlu mluv eny. Pnov, i kdy jsou stle aktivnj v kuchyni, v sti sdlej sv poznmky velmi zdka. Nicmn na tma piva se vsledky monitorovn dl jinak, zde komente mu v minulm roce pedstavuj vce ne 70%.Jak vyplv z naeho vzkumu, ei vtinou mluv o receptech na Facebooku. Mnohem mn na portlech a frech. O jdle na blozch se mluv zdka. O samotnm vaen se vtinou dsikutuje v pros-inci a lednu, nejmn v srpnu.Profesionln pipraven monitoring obsahu na Internetu je zkla-dem pro prci na strategii komunikativnho jednn jak pro firmy, tak i pro znaky. Internet je sla, jej vznam dn spolenost neme bagatelizovat.

  Kamil Bargiel

  CEOSentiOne

 • Digitln Spotebitel i

  up to 499 5.6 %

  500 - 1999 13.5 %

  2000 - 4999 11.1 %

  5000 - 19 999 18.1 %

  20 000 - 99 999 23.0 %

  100 000 and more 28.8 %

  15-24 y. o. 17.2 %

  25-34 y. o. 31.3 %

  35-44 y. o. 23.4 %

  45-54 y. o. 13.7 %

  55-64 y. o. 11.5 %

  65 and more 2.9 %

  Spotebitel po 20 a po 30 jsou nejvce aktivn, pokud jde

  o vaen on-line

  Age distribution among those who search for content

  80.5 %

  createcontent

  I kdy mui nejsou aktivn na kulinskch webovch strnkch, navtvuj je (optimalizace obsahu)

  Gender distribution, CAWI vs Social Media data

  19.5 %

  search forcontent

  54.9 %

  45.1 %

  malefemale

  Spotebitel ijc ve mstech s vce ne 20 tisci obyvateli

  dominuj v kulinskm segmentu

 • Digitln Spotebitel II

  Vaen pro rodinu

  67% radji va sami, 27% - spolu s leny sv rodiny.

  To je jediny segment s pevahou en (60%).

  Va kad den nebo tm kad den (45%).

  Kuchaky jsou pro n hlavnm zdrojem recept (52%).

  Pry, ktere va

  Upednostuj vait smi (54%), nebo s jejich partnery (43%).

  Jedn se sp o mue (54%).

  Dominuj ve mstech, kde ije vce ne 100 000 lid (34%).

  Kuchaky jsou pro n hlavnm zdrojem recept (44%).

  39 % 38 %

  Kulinsk single

  Nejmlad segment (prmrn vk: 33 let).

  Dominuj ve mstech, kde ije vce ne 100 000 lid (32%).

  Kulinsk webov strnky jsou pro n hlavnm zdrojem recept (47%)

  17 %

 • Digitln Touchpointy i

  web portals with recipes 50.1 %

  web forums 30.0 %

  TV shows 25.1 %

  blogosphere 18.4 %

  YouTube 5.3 %

  cookbooks 51.9 %

  peer recomendations 37.5 %

  magazine 28.2 %

  spontaneus decissions 20.6 %

  Facebook 11.1 %

  mobile applications 4.1 %

  Kuchaky a webov portly jsou nejoblbenjm zdrojem kulinskch inspirac v esk republice.

  Where do you look for recipe?n = 862

  Google+ 0.4 %

  Twitter 0.2 %

  YouTube -0.3 %

  web forums -6.5 %

  Facebook 22.1 %

  Instagram 0.2 %

  Q&A sites -0.2 %

  blogosphere -4.9 %

  web portals -11.1 %

  Facebook je nejvc trendn digitln touchpoint v esk republice z hlediska obsahu.

  Trend in culinary content creation2014 vs 2013

 • Digitln TouchpointY II

  Recepty.cz 1 500 000

  Labuznik.cz 610 000

  Receptyonline.cz 450 000

  Tradicnirecepty.cz 160 000

  Cuketka.cz 100 000

  Vareni.cz 1 800 000

  Toprecepty.cz 1 400 000

  Apetitonline.cz 500 000

  Ekucharka.net 160 000

  Mamincinyrecepty.cz 120 000

  Nejoblbenj kulinsk webov portly generuj vce ne 1 milion nvtv msn.

  Most popular culinary web portalsestimated visits in September, data by SimilarWeb

  Social4.5 %

  Vyhledvn je nejdleitjm zdrojem provozu. Pouze 2 portly generuj provoz ze socilnch mdi.

  Sources of trac on top10 most popular culinary web portals, data by Similar Web

  Direct10.2 %

  Reerals3.7 %

  Search81.5 %

 • Digitln vaen I

  Vaen se stv vce a vce populrn mezi digitlnmi spotebiteli v esk republice, a to pedevm pokud jde o kole, palainky a muny. Bn jdla jsou v souasn dob mn asto vyhledvny.

  Po dobu poslednch 12 msc nejoblbenjmi recepty byly recepty na sladkosti, ale mezi 10 nejlepch recept se zaadila hlavn jdla (obvykle zdrav recepty), jako jsou recepty na sladk brambory, okovou polevku a kapustu.

  2005 2007 2009 2011 2013

  Makronky recept

  Bulgur recept

  Koblihy recept

  Cupcakes recept

 • Digitln Vaen ii

  Ale italsk kuchyn a masov pokrmy zskvaj na popularit

  Trend in discussion on recipe categories, Q3 2014 vs total

  Most often discussed recipe categories, X 2013 IX 2014

  Average monthly number of searches in Google

  Italsk kuchyn a vegetarinsk jdla jsou nejastji vyhledvny

  vegetarian dishes 970

  soups 590

  appertizers 420

  salads 210

  bread 20

  cakes & desserts 680

  meat 240

  pasta & pizza 900

  sauces and dips 160

  side dishes 10

  fish and seafood 210

  -15.8 %

  -0.6 %

  1.8 %

  -1.4 %

  1.5 %

  -5.9 %

  10.0%

  9.6 %

  1.6 %

  -2.1 %

  vegetarian dishes

  soups

  appertizers

  salads

  bread

  cakes & desserts

  meat

  pasta & pizza

  sauces and dips

  side dishes

  fish and seafood 1.3 %

  vegetarian dishes 20.1 %

  soups 6.0 %

  appertizers 5.4 %

  salads 3.3 %

  bread 2.3 %

  cakes & desserts 34.3 %

  meat 13.6%

  pasta & pizza 5.7 %

  sauces and dips 5.3 %

  side dishes 2.8 %

  fish and seafood 1.2 %

  Dorty a vegetarinsk jdla jsou nejvce populrn v socilnch

  mdich

 • Digitln Znaky

  174 372

  131 532

  222 629

  NestleBabyClub 670 431

  Sunar 349 155

  BohemiaChipsCZ 218 963

  MistrTicTac 135 056

  ReceptyNaKazdyDenCZ 75 808

  Nutrilon esk republika 1 011 069

  Kofila esko a Slovensko 389 539

  Lays STRONG 221 482

  Vykutlen Fidorka 158 497

  Skittles esko Slovensko 118 932

  162 370

  127 894

  Local Fans on Facebook, accoroding to Socialbakers in October 2014

  Obsah zamen na matky, kter hledaj vrobky pro dti je velmi populrn na YouTube.

  Number of views on YouTube, accoroding to Socialbakers in October 2014

  Lentilky

  Chupa Chups

  Zmrzlina Ma 99 119

  Bohemia Chips 53 621

  JOJO CZ/SK 42 787

  Milka

  Kinder Bueno

  Tic Tac

  Fidorka 62 674

  Granko 46 207

  Margot tyinka 35 855

  Bobkv svt 32 887

  Mentos 31 040

  Vitana. ijte s chut. 30 467

  Moje Zlat 29 722

  Studentsk Pee 39 368

  Peen je radost 35 566

  Hami esk republika 32 508

  Carte D Or 30 745

  Recepty na kad... 29 955

  sweetssnacks

  ice creamregular meals

  for children

  Sladkosti a zmrzlinov znaky jsou velmi poutav kulinsk kategorie na Facebooku.

 • o IRCENTER

  IRCenter is a research and consultancy agency specializing in digital marketing.

  Our core services regard combining traditional research techniques (CAWI, IDI, FGI etc.) with monitoring of Internet users activities.

  We operate in: Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, Germany, Holland, France and Russia.

  We use latest research digital solutions.

  We analyze both declarations and spontaneous behavior.

  We make use of social and mobile solutions.

  We provide actionable solutions.

 • o sentione

  First Social Media Listening Focused on Europe

  Real-time Consumer Insights

  Social Media Analytics

  Reputation Management

  Online Customer Service

  We monitor:

  Articles and Reviews

  Forums and Blogs

  Social Networks

  News Sites

  Microblogs

  and many others...

  Start your free SentiOne trial Today!Visit www.sentione.com

 • Digital culinary

  In the Czech Republic there are over 7,8 million Internet users. Among them 4,7 million users (64%) look for new recipes at least once a month. Majority of them are interested in inspirations.

  These people constitute a target group for FMCG and Horeca companies and can be reached by various digital channels of communication. Want know more? Contact us!

  X 2014

 • Zveme Vs ke spoluprci

  Marcin [email protected]

  +48 501 132 550

  61/164 Jana Pawa Av.01-031 Warsaw, Poland

  Kamil [email protected]

  +48 881 609 010

  Grzybowska 12/14 m. 3300-132 Warsaw, Poland