Retallades departament abril2011

 • View
  7.491

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Les mesures del Departament d'Ensenyament, abril 2011

Transcript

 • 1. Proposta de mesures organitzatives de les plantilles docents per al curs 2011-2012 11 dabril de 2011

2. Les claus de les retallades

 • Ms de 15.000 nous alumnesCom es cobriran?
 • Sincrementa la jornada lectiva del professorat
 • Es retallen els salaris
 • Es suprimeix la sisena hora on aniran els mestres?
 • Sincrementa la jornada als majors de 55 anys
 • Els substituts que no tinguin 9 mesos de treball no cobraran el juliol
 • Es jubilen ms de 1.500 persones Samortitzen aquests llocs?

Perillen milers de llocs de treball La recepta?: Fer ms feina, atendre ms alumnes,amb menys plantilla, amb menys salari 3. Es modifica la consideraci dels patis

 • Fins ara:
 • Des de lAcord del 2005, signat noms per CCOO, es va incorporar que la distribuci horria ser de23 horessetmanals de docncia (incloses els esbarjos) i7 horesdhorari fix setmanal dactivitats al centre.
 • A partir del curs2011-12la distribuci de lhorari ser de24 hores setmanalsde docncia (...) i6 horesdhorari fix setmanal.
 • Les tasques de vigilncia a lesbarjo recauranen tants mestres com cicles per lnia deducaci primriatingui al centre itants mestres com grups hi hagi a letapa infantil . En ambds casos es computaran 2,5 hores setmanals dins lhorari lectiu dels mestres.

El Departament proposa: * LAcord de 2005, signat noms amb CCOO, va suposar la reducci a 23 hores lectives, i la creaci de milers de llcs de treball Sincrementa lhorari de docncia a les escoles* 4. Sincrementa les hores lectives del professorat de secundria

 • On diu:
 • La resoluci de la Secretaria General de 15 de juny de 2010 per la qual saprova les instruccions per a lorganitzaci i el funcionament dels centres pblics deducaci secundria fixava:
  • 18 hores lectives setmanals.
  • 6 hores dactivitatscomplementries al centre dhorarifix .
  • 6 hores dactivitatscomplementries al centre dhorarivariable.
 • A partir del curs2011-12la distribuci de lhorari ser:
  • 19 hores lectives setmanals.
  • 6 hores dactivitatscomplementries al centre dhorarifix .
  • 5 hores dactivitatscomplementries al centre dhorarivariable.

Es proposa: Lincrement horari del professorat a primria i secundria suposen ms de 2.700 dotacions docents equivalents 5. Sincrementa la jornada de treball als majors de 55 anys. Reducci horria per als majors de 59 anys*

 • On diu:
 • La reducci de 2 hores lectives al professorat que tingui entre55 i 64 anys.
 • La reducci de 2 hores lectives al professorat que tingui entre59 i 64 anys.

Es proposa: * LAcord de 2005, signat noms amb CCOO, va suposar la reducci de 2 hores lectives als majors de 55 anys 6. Nomenament complementari del mes de juliol, quan es tinguin 9 mesos de serveis prestats com a substitut *

 • On diu:
 • (...) El professorat (...) que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost i que no formi part de lacord de garanties de continutat i que hagi prestatsis o ms mesosde serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny) en centres docents pblics i serveis educatius dependents del Departament dEducaci rebran un nomenament corresponent al mes de juliol (...) com a substitut, la qual cosa comportar que participi en els cursos de formaci durant aquest mes de juliol (...)
 • (...) El professorat (...) que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost i que no formi part de lacord de garanties de continutat i que hagi prestat9 mesosde serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny) en centres docents pblics i serveis educatius dependents del Departament dEnsenyament rebran un nomenament corresponent al mes de juliol (...) com a substitut, la qual cosa comportar que participi en els cursos de formaci durant aquest mes de juliol (...)

Es proposa: * LAcord de 2005, signat noms amb CCOO, contemplava que amb 6 mesos es cobrava el mes de juliol 7. Selimina la sisena hora de primria als centres pblics *

 • Les mesures va suposar la creaci de ms de 3.500 llocs de treball, que ara perillen greument.
 • La sisena hora era lectiva no curricular.
 • La sisena hora simplant a tots els centres, i afect a tots els alumnes de primria.
 • La sisena hora genera llocs de treball estables en plantilla.

Es proposa: Fins ara:

 • La sisena hora t carcter no lectiu (i no curricular).
 • La sisena hora, si no s lectiva, podria ser realitzada per qualsevol altre professional (no docent). Aix t una especial incidncia en el clcul de plantilles dels mestres.
 • En horari post-lectiues realitzaran actuacions datenci individualitzada o de grups reduts per a refor.
 • La sisena hora continua en centres en els entorns socioeconmics desfavorits com a mesura complementria.
 • A la resta de centres, una part dels recursos (mestres) podran ser destinats a la sisena hora a la lluita contra el fracs escolar, especialment en lmbit de la lectoescriptura i matemtiques (1r)i el pas de primria a secundria (6).
 • El professorat que sobri, si s funcionari, passar a un altre centre.

* Acord de Govern aprovat en data 14 de mar de 2006 8.