Click here to load reader

BRISTOL POUND - sukces lokalnej waluty

 • View
  125

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of BRISTOL POUND - sukces lokalnej waluty

 1. 1. BRISTOL POUND - sukces lokalnej waluty marzec 2015 r. Dr hab. Jan Fazlagi [email protected]
 2. 2. Bristol Pound to lokalna waluta funkcjonujca na terenie Wielkiej Brytanii w miecie Bristol. Hasem przewodnim reklamujcym walut jest: Bristol? Go Local! (Bristol? Dziaaj lokalnie!).
 3. 3. Indywidualni uytkownicy w prosty sposb mog otworzy konto denominowane w tej walucie. Jest to cakowicie bezpatne. Trzeba jedynie otworzy konto w certyfikowanej instytucji systemu bankowego Wielkiej Brytanii. Jest ni Bristol Credit Union.
 4. 4. Kto gwarantuje warto BP?
 5. 5. Czy istnieje wersja papierowa BP? Pienidz mona wydawa take w formie papierowej. Przedsibiorca, ktry chce przystpi do systemu lokalnej waluty musi zosta czonkiem systemu wypeniajc krtki formularz on-line. System daje wiele korzyci.
 6. 6. Czy to jest bezpieczne? (1) Cay system jest zarzdzany przez wiarygodn instytucj finansow na analogicznych zasadach jakim podlega system bankowy (Bristol Credit Union Ltd, reasekurowany przez the Prudential Regulation Authority, podlega kontroli ze strony the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority; firm reference number 213583).
 7. 7. Czy to jest bezpieczne? (2) Jedynym ryzykiem finansowym jest ryzyko zwizane z funkcjonowaniem Bristol Credit Union. Instytucja ta jednak nie prowadzi ryzykownych operacji finansowych Depozyty s gwarantowane przez pastwo (do kwoty 85,000). W przypadku ewentualnego bankructwa tej instytucji wszystkie depozyty w Bristol Pond bd przewalutowane w stosunku 1:1 na Funty Brytyjskie (GBP).
 8. 8. Cechy wyrniajce Bristol Pound (1): Silne powizanie koncepcji z lokaln kultur i tosamoci regionaln.
 9. 9. Cechy wyrniajce Bristol Pound (2): Moliwo manifestowania swoich regionalnych preferencji
 10. 10. Cechy wyrniajce Bristol Pound (3): Due bezpieczestwo: The Bristol Pound to pierwszy w Wielkiej Brytanii system patnoci lokalnych, w ktrym konta elektroniczne s zarzdzane przez posiadajca do tego uprawnienia instytucje finansow. The Bristol Pound jest zarzdzany przez organizacje bdca partnerstwem pomidzy the Bristol Pound Community Interest Company i Bristol Credit Union.
 11. 11. Cechy wyrniajce Bristol Pound (4): atwo korzystania
 12. 12. Cechy wyrniajce Bristol Pound (5):
 13. 13. Patnoci
 14. 14. Lokalne waluty wchodz do Polski
 15. 15. Kluczowe informacje (1): Funty bristolskie (BP) mona wymienia (kupowa) Bristol Pounds. Mona je nastpnie wydawa w przedsibiorstwach I instytucjach, ktre s czonkami systemu. System cay czas si rozrasta. Aktualna lista punktw, gdzie mona wydawa bristolskie funty jest dostpna pod adresem: http://bristolpound.org/directory Ponadto niektre specjalne oferty dostpne s wycznie dla posiadaczy BP, Wydawanie funtw bristolskich jest rwnie proste jak wydawanie funtw szterlingw oficjalnej waluty w Zjednoczonym Krlestwie. Kurs wymiany wynosi 1:1.
 16. 16. Kluczowe informacje (2): Kady funt bristolski ma swoje pokrycie w depozytach bankowych w relacji 1:1. W zwizku z tym udzia w systemie nie wie si z wikszym ryzykiem ni oglne ryzyko zwizane z posugiwaniem si waluta oficjaln. The Bristol Pound jest walut komplementarn. Nie jest jej celem zastpienie gwnej waluty
 17. 17. Kluczowe informacje (3): Konta nominowane w BP mog posiada waciciele niezalenych przedsibiorstw z siedzib w Bristolu lub w okolicach, Kady moe posiada I paci ta walut. The Bristol Pound nie jest oficjalnym rodkiem patniczym (legal tender) i korzystanie z niego 9w tym przyjmowanie patnoci) jest dobrowolne,
 18. 18. Kluczowe informacje (4): Banknoty Bristol Pounds s drukowane przez specjalistyczne drukarnie I zawieraj osiem rodzajw zabezpiecze,
 19. 19. Kluczowe informacje (5): Wszystkie systemy zarzdzajce s w peni bezpieczne a dostp do zgromadzonych rodkw ma wycznie ich posiadacz.
 20. 20. Niniejsza prezentacja zostaa opracowana w ramach realizacji projektu http://www.digipay4growth.eu/ , ktrego celem jest popularyzacja walut lokalnych w Polsce i innych krajach Europy rodkowo-wschodniej. Strona internetowa projektu www.digipay4growth.eu/ Projekt wspfinansowany z CIP-PSP funduszu Komisji Europejskiej

Search related