Click here to load reader

Historia sukcesu Bristol pound

  • View
    868

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Historia sukcesu Bristol pound

BRISTOL POUND - sukces lokalnej waluty

Opracowanie: Opracowanie: dr hab. nauk ekonomicznych, Jan Fazlagi, luty 2015 r.

Bristol Pound to lokalna waluta funkcjonujca na terenie Wielkiej Brytanii w miecie Bristol. Hasem przewodnik reklamujcym walut jest: Bristol? Go Local! (Bristol? Dziaaj lokalnie!). Waluta suy wspieraniu przedsibiorcw zlokalizowanych w samym miecie i jego okolicach. Indywidualni uytkownicy w prosty sposb mog otworzy konto denominowane w tej walucie. Jest to cakowicie bezpatne. Trzeba jedynie otworzy konto w certyfikowanej instytucji systemu bankowego Wielkiej Brytanii. Jest ni Bristol Credit Union.

Pienidz mona wydawa take w formie papierowej. Przedsibiorca, ktry chce przystpi do systemu lokalnej waluty musi zosta czonkiem systemu wypeniajc krtki formularz on-line. System daje wiele korzyci. Oprcz gwnej: polegajcej na wspieraniu lokalnej gospodarki uczestnicy systemu maj realne szanse na zwieszenie lojalnoci klientw oraz bezpatny marketing, realny instrument w walce konkurencyjnej z firmami dziaajcymi w Bristolu, ale nie majcymi tutaj swojej siedziby. Opuszczenie systemu nie wie si z adnymi konsekwencjami (nie ma zotych kajdanek).

Cay system jest zarzdzany przez wiarygodn instytucj finansow na analogicznych zasadach jakim podlega system bankowy (Bristol Credit Union Ltd, reasekurowany przez the Prudential Regulation Authority, podlega kontroli ze strony the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority; firm reference number 213583). Jedynym ryzykiem finansowym jest ryzyko zwizane z funkcjonowaniem Bristol Credit Union. Instytucja ta jednak nie prowadzi ryzykownych operacji finansowych Depozyty s gwarantowane przez pastwo (do kwoty 85,000). W przypadku ewentualnego bankructwa tej instytucji wszystkie depozyty w Bristol Pond bd przewalutowane w stosunku 1:1 na Funty Brytyjskie (GBP). System ten jest wiec bardzo bezpieczny. Wrd cech wyrniajcych Bristol Pond mona wymieni:

1) Silne powizanie koncepcji z lokaln kultur i tosamoci regionaln. Uytkownicy czerpi dodatkowe korzyci emocjonalne wynikajce z posugiwania si rodkiem patniczym, ktry daje im moliwo manifestowania swoich regionalnych preferencji:

Bristolskie Fundy (Bristol Pounds) to Bristol, we udzia w tworzeniu lokalnych sieci wsppracy i dziaaj dla dobra ludzi a nie bankw po to, aby stworzy bardziej uczciw, dajc obywatelom poczucie szczcia, lokaln gospodark.

Kochaj Bristol. Dziaaj Lokalnie.

Bristol Pounds stick to Bristol, build community connections and work for people not banks to create fairer, stronger, happier local economy.

Love Bristol. Go Local.

2) Due bezpieczestwo: The Bristol Pound to pierwszy w Wielkiej Brytanii system patnoci lokalnych, w ktrym konta elektroniczne s zarzdzane przez posiadajca do tego uprawnienia instytucje finansow. Jest take pierwszym takim systemem, ktry pozwala na opacanie lokalnych podatkw. The Bristol Pound jest zarzdzany przez organizacje bdca partnerstwem pomidzy the Bristol Pound Community Interest Company i Bristol Credit Union.

3) atwo korzystania. Patnoci za pomoc Funta Bristolskiego (BP) mona wykonywa drog elektroniczn jak rwnie za pomoc specjalnie wydrukowanych banknotw:

Dokonywanie patnoci za pomoc Bristol Pound jest moliwe w kadym przedsibiorstwie, ktre przystpi do systemu. Moliwe s take patnoci za pomoc SMS-a przy pomocy prostej aplikacji TXT2PAY. Mona take dokonywa patnoci przez Internet. Dziki temu system jest elastyczny, uniwersalny i przyjazny uytkownikowi. Wszystkie konta elektroniczne s przechowywane w bezpiecznej lokalizacji zarzdzanej przez Bristolskie Towarzystwo Kredytowe (Bristol Credit Union) za pomoc bezpiecznego i sprawdzonego sytemu bankowego.

Kluczowe informacje: Funty bristolskie (BP) mona wymienia (kupowa) Bristol Pounds. Mona je nastpnie wydawa w przedsibiorstwach I instytucjach, ktre s czonkami systemu. System cay czas si rozrasta. Aktualna lista punktw, gdzie mona wydawa bristolskie funty jest dostpna pod adresem: http://bristolpound.org/directory Ponadto niektre specjalne oferty dostpne s wycznie dla posiadaczy BP,

Wydawanie funtw bristolskich jest rwnie proste jak wydawanie funtw szterlingw oficjalnej waluty w Zjednoczonym Krlestwie. Kurs wymiany wynosi 1:1.

Kady funt bristolski ma swoje pokrycie w depozytach bankowych w relacji 1:1. W zwizku z tym udzia w systemie nie wie si z wikszym ryzykiem ni oglne ryzyko zwizane z posugiwaniem si waluta oficjaln.

The Bristol Pound jest walut komplementarn. Nie jest jej celem zastpienie gwnej waluty tj. Funta Sztelinga.

Konta nominowane w BP mog posiada waciciele niezalenych przedsibiorstw z siedzib w Bristolu lub w okolicach, Kady moe posiada I paci ta walut.

The Bristol Pound nie jest oficjalnym rodkiem patniczym (legal tender) i korzystanie z niego (w tym przyjmowanie patnoci) jest dobrowolne,

Banknoty Bristol Pounds s drukowane przez specjalistyczne drukarnie I zawieraj osiem rodzajw zabezpiecze,

Wszystkie systemy zarzdzajce s w peni bezpieczne a dostp do zgromadzonych rodkw ma wycznie ich posiadacz.

Opracowanie niniejsze powstao w ramach realizacji projektu http://www.digipay4growth.eu/ , ktrego celem jest popularyzacja walut lokalnych w Polsce i innych krajach Europy rodkowo-wschodniej.

Strona internetowa projektu www.digipay4growth.eu

Projekt wspfinansowany z CIP-PSP funduszu Komisji Europejskiej

Search related